Arbetsytan i Adobe Premiere Elements har ett enkelt och lättanvänt gränssnitt för videoentusiaster. Här sorteras funktioner in i snabbvyn, den guidade vyn och expertvyn utifrån deras komplexitet. 

Obs!

Om du använder Premiere Elements 2018 eller tidigare kan du även se fliken eLive. Med fliken eLive kan du nu komma åt ett antal resurser direkt från arbetsytan för att få kreativa idéer för videofilmer och bli skickligare på att använda Adobe Premiere Elements. Mer information finns i eLive.

Startskärm

När du startar Adobe Premiere Elements är den första skärmen som visas startskärmen. På den här skärmen kan du öppna önskat program, visa självstudier, få tillgång till de senaste funktionerna, projekt som skapats automatiskt och mycket annat. Mer information om startskärmen finns i Lär känna startskärmen i Elements.

Obs!

Om du använder Premiere Elements 2018 eller tidigare visas även välkomstskärmen.

Snabbmålsskärm

Snabbmålsskärmen öppnas via startskärmen när du klickar på Videoredigeraren.

Snabbmålsskärm
Snabbmålsskärm

Snabbmålsskärmen innehåller följande:

  • Rutan Trimma ett videoklipp: Klicka på rutan och välj en video som du vill trimma. SmartTrim-skärmen öppnas med den valda videon. Mer information om att trimma videoklipp finns i Snabbvyn i Premiere Elements 2019.
  • Rutan Kombinera foton och videor till en film: Klicka på rutan och välj media som du vill kombinera. Snabbvyn öppnas.
  • Kryssrutan Visa inte igen: Om du markerar kryssrutan öppnas inte Snabbmålsskärmen som den förvalda startskärmen nästa gång du startar Premiere Elements. Om du vill ändra inställningen i kryssrutan kan du öppna Snabbmålsskärmen genom att välja Fönster > Snabbmålsskärm.

Vyer

Snabb

I snabbvyn samlas grundläggande funktioner som användare ofta använder för att snabbt redigera och dela videotagningar med andra. Den optimerar vanliga åtgärder som du utför på videoklipp, t.ex. redigera klipp och dela filmer.

Använd alternativen i snabbvyn när du vill lägga till titlar, effekter, övergångar och bakgrundsmusik i dina klipp. Panorera eller zooma dina klipp, om det behövs, eller använd Smart Trim för att få tygligare videofilmer. Använd Direktfilm om du vill automatisera stegen för att skapa en film.

Scenlinjen i snabbvyn

Tidslinjen i snabbvyn
Scenlinjen i snabbvyn

A. Frys bildruta B. Rotera åt höger C. Ta bort D. Återgivning E. Uppspelningskontroller F. Ljudreglage för förhandsgranskningar G. Övervakningsinställningar för program H. Spela upp i helskärmsläge I. Lägg till ljud från dator J. Lägga till musik K. Fler alternativ (lägg till titel eller media) L. Lägg till media M. Lägg till övergång N. Automatisk panorering och zoomning O. Ändra bildens tidslängd P. Redigera videoklipp Q. Fler alternativ (för video) R. Fler alternativ (för bildtexter) S. Redigera bildtexter T. Ändra bildtextens längd 

På scenlinjen i snabbvyn visas bilder och videoklipp som miniatyrer. Du kan beskära oönskade delar i enskilda videoklipp på arbetsytan SmartTrim som du startar genom att klicka på ikonen Redigera videoklipp i en video. Du kan ändra videoklippens placering för att skapa en sammanhängande filmsekvens. Du kan också lägga till övergångseffekter i början eller slutet av mediet eller mellan två medier. Du kan lägga till musik i filmen med Lägg till musik. Mer information finns i Ordna klippen på tidslinjen i snabbvyn.

Snabb – 2018 och tidigare versioner

I snabbvyn samlas grundläggande funktioner, som den ovane användaren ofta använder för att snabbt redigera videotagningar och dela dem med andra. Här optimeras de vanligaste åtgärderna som du utför på klippen, till exempel redigering, skapa menyer för dvd- och Blu-ray-skivor samt dela filmer.

Använd alternativen i snabbvyn när du vill lägga till titlar, effekter och övergångar, bakgrundsmusik samt grafik i dina klipp. Panorera eller zooma dina klipp, om det behövs, eller använd Smart Trim för att få tygligare videofilmer. Använd Direktfilm om du vill automatisera stegen för att skapa en film.

Tidslinjen i snabbvyn

På tidslinjen i snabbvyn finns följande spår:

  • Video: Redigera dina videoklipp och bilder i detta spår
  • Titlar: Lägg till texttitlar till dina här klipp
  • Ljud: Lägg till bakgrundsmusik och andra ljud i filmen
  • Berättarröst: Inkludera inspelade berättarröster för filmen här
Tidslinjen i snabbvyn
Tidslinjen i snabbvyn

På tidslinjen i snabbvyn visas varje klipp som en serie bildrutor som sträcker sig över hela klippets längd. Du kan trimma oönskade delar i enskilda bildrutor och ordna om dem. Du kan också byta positionen för ett klipp med andra för att skapa en med sammanhängande filmföljd.

Initiera arbetsflöden

Tidslinjen i snabbvyn innehåller startpunkter som hjälper dig att börja skapa videofilmer. Klicka på en av startpunkterna när du vill starta det arbetsflödet.

Släpp filer här: Klicka på Släpp filer här på tidslinjen för att öppna panelen Lägg till media. Välj önskat alternativ för att lägga till media i tidslinjen.

Släpp titel: Klicka på Släpp titel på tidslinjen för att öppna panelen Text och titlar. Välj önskad titel och släpp den på tidslinjen för att komma igång.

Spela in berättarröst: Klicka på Spela in berättarröst när du vill starta inspelning av en berättarröst. När inspelningen är klar släpps berättarrösten på spåret.

Släpp ljudklipp: Klicka på Släpp ljudklipp för att öppna panelen Musik. Markera ett ljudklipp och släpp det på spåret.

Startpunkterna är tillgängliga under hela redigeringen. Använd dem vid behov och skapa snabbt fantastiska videoklipp.

Mer information om hur du använder tidslinjen i snabbvyn finns i Ordna klippen på tidslinjen i snabbvyn.

Guidad

I den guidade vyn får du hjälp att redigera filmer i en serie av steg. Guidade redigeringar hjälper dig att förbättra dina videoklipp, från att trimma bort oönskade bildsekvenser till att animera grafik. 

Den guidade vyn visar information om hur du utför olika åtgärder i både snabbvyn och expertvyn. Om du vill utforska och använda de guidade redigeringar som finns klickar du på fliken Snabb eller Expert och sedan på fliken Guidad. Välj önskat arbetsflöde och börja skapa din film.

Guidad vy

Mer information finns i Guidat läge.

Expert

Expertvyn innehåller avancerade funktioner och verktyg, som ljudmixning och tidssträckning, som används av proffsen för att utföra avancerade videoredigeringsuppgifter.

Förutom paneler som är tillgängliga i snabbvyn, innehåller expertvyn panelen Projektresurser.

Panelen innehåller de mediefiler som du importerar till Premiere Elements-projektet. Använd panelalternativen för att organisera filerna som en lista eller i ett rutnät. På stödrastervyn visas en miniatyrbild för varje fil. Om du lägger till en medieresurs på tidslinjen, visas en grön ikon under miniatyrbilden för resursen.

Tidslinjen i expertvyn

Om du behöver utföra mer avancerat redigeringsarbete använder du tidslinjen i expertvyn. På tidslinjen i expertvyn visas filmprojekten som video- och ljudklipp ordnade i lodräta staplade spår. När du hämtar video från en digital videoenhet visas klippen i tur och ordning.

ExpertView
Tidslinjen i expertvyn

På tidslinjen i expertvyn används en tidslinjal för att visa filmens beståndsdelar och hur de hänger ihop över tiden. Du kan trimma och lägga till scener, markera viktiga bildrutor med markörer, lägga till övergångar och styra hur klipp blandas eller läggs ovanpå varandra. Alternativen som visas när du högerklickar på tidslinjen har organiserats i lättillgängliga kategorier. Jämfört med tidslinjen i snabbvyn innehåller tidslinjen i expertvyn fler spår.

Mer information om hur du använder tidslinjen i expertvyn finns i Ordna klippen på tidslinjen i expertvyn.

Lägg till media

Använd panelen Lägg till media när du vill lägga till mediefiler på scenlinjen i snabbvyn. Du kan lägga till mediefiler från datorns hårddisk eller album i Elements Organizer.

Lägg till media

I området Lägg till titel eller media på monitorpanelen eller scenlinjen i snabbvyn kan du även klicka på +-tecknet eller välja > Lägg till media.

Området Lägg till titel eller media
Området Lägg till titel eller media

När mediefilerna har lagts till på scenlinjen i snabbvyn kan du ordna om och redigera dem. Mer information finns i Lägga till media.

Skapa

Använd mallarna som finns och börja skapa fantastiska filmer genom att klicka på listrutan Skapa. Välj Videoberättelse, Direktfilm eller Videocollage när du vill starta ett arbetsflöde.

Skapa

Videoberättelse

Skapa en strukturerad berättelse om ditt liv och ge den en magisk touch!

Direktfilm

Vägleder dig automatiskt när du skapar en film. Du kan snabbt välja filmmallar och redigera klipp. Med Direktfilm kan du även lägga till temabaserade effekter, titlar, övergångar och ljud i dina filmer. Du kan ändra inställningar som du vill.

Videocollage

Skapa livliga collage med foton och video när du vill dela dina minnen i olika format.

Mer information finns i Videoberättelse, Direktfilm och Videocollage.

Exportera och dela

Panelen Exportera och dela (tidigare Publicera och dela) innehåller allt du behöver för att spara och dela färdiga projekt. Du kan spara projektet för att visa det på bland annat webben, mobiltelefonen, datorn eller en dvd- eller Blu-ray-skiva. Panelen Exportera och dela innehåller alla tillgängliga exportformat på en enda panel. Enskilda flikar på panelen Exportera och dela representerar olika mediealternativ som du kan välja mellan.  

Mer information finns i Exportera och dela.

Använd panelen Exportera och dela när du vill spara och dela (exportera) det färdiga projektet.

Verktygsfält

Alla reglage och verktyg för redigering i Premiere Elements grupperas i den högra panelen och indelas i tre kategorier baserat på funktion:

Korrigera

Justering

Gör att du kan justera klippets interna egenskaper, till exempel färg och ljus. Du kan också använda verktyget Smart korrigering för att förbättra kvaliteten på videon.

Om du lägger till en titel i klippet använder du panelen Justera för att ändra dess egenskaper, om det skulle behövas.

Verktyg

Visar alternativ som gör att du kan lägga till häftiga effekter i dina videofilmer. Du kan till exempel använda Tidsförändring och Smart Mix för att lägga till avancerade rörelseeffekter i videofilmen. Om du väljer Smart Trim kan du automatiskt redigera dina tagningar i Premiere Elements för att få mer skärpa i dem. Mer information finns i Verktyg.

Redigera

Använda effekter

Gör att du kan visa effektegenskaper som används i ett klipp. Panelen innehåller olika alternativ som gör att du kan ändra effekterna.

Effekter

Visar specialeffekter och förinställningar som du kan tillämpa på klipp i filmen. Om du vill redigera en effekt, efter att ha använt den, ska du klicka på Använda effekter för att ändra egenskaperna på panelen Använda effekter. Jämfört med snabbvyn innehåller expertvyn fler effekter organiserade i olika kategorier. Mer information finns i Effekter.

Övergångar

Ger tillgång till övergångar som du kan använda mellan dina filmklipp. Kontextreglaget för övergångar öppnas automatiskt när du tillämpar en övergång för första gången. Du använder det för att ändra övergångsegenskaperna. Dubbelklicka på övergången om du vill öppna kontextreglaget för övergångar senare. I expertvyn finns fler övergångseffekter jämfört med snabbvyn. Mer information finns i Övergångar.

Lägg till

Titlar

Innehåller förformaterade titelmallar som du kan använda i filmer. Kontextreglaget för titlar visas automatiskt när du använder en titel för filmen första gången. Du använder det för att ändra titelegenskaperna. Dubbelklicka du på titeln om du vill öppna kontextreglaget för titlar senare. I expertvyn finns fler titelmallar jämfört med snabbvyn. Mer information finns i Skapa titlar.

Musik

Används för att lägga till temamusik i filmen. Det finns flera musikklipp att välja mellan här och de spelas upp i den ordning som du väljer dem. Mer information finns i Lägga till musikspår i videoklipp.

Bilder

(Tillgängligt i expertvyn i 2019-versionen och 2018-versionerna) Snygga till dina videofilmer med grafiska element, till exempel clipart och pratbubblor, som du kan lägga till i delar i videoklipp.

Åtgärdsfält

Åtgärdsfält

Åtgärdsfältet innehåller följande alternativ:

Ångra

Ångrar åtgärden som utfördes.

Gör om

Upprepar åtgärden som utfördes.

Organizer

Öppnar Elements Organizer där du kan ordna och hantera dina mediefiler.

Startskärm

Öppnar startskärmen i Premiere Elements. Mer information finns i Lär känna startskärmen i Elements

Obs!

I Premiere Elements 2018 och tidigare versioner var startskärmen inte tillgänglig via åtgärdsfältet.

Premiere Elements 2018 och tidigare versioner

Välkomstskärm

Välkomstskärmen visas när du öppnar Adobe Premiere Elements första gången. Produktens välkomstskärm innehåller alternativ för att starta alla tre produkterna - Premiere Elements, Photoshop Elements och Elements Organizer. En länk till provversionen är tillgänglig för alla produkter som inte är installerade på datorn.

welcome_screen

Klicka på videoredigeraren när du vill skapa ett nytt projekt med standardinställningar på arbetsytan. Klicka på pilen bredvid videoredigeraren när du vill öppna ett befintligt projekt.

Öppna Elementets Organizer för att ordna, tagga och utföra grundläggande redigeringsuppgifter på dina mediefiler, innan du importerar dem till Adobe Premiere Elements.

Anpassa startalternativ

Som standard öppnas välkomstskärmen när du startar Adobe Premiere Elements första gången.

Klicka på knappen Inställningar i namnlisten när du vill ange fönster eller program som ska visas när du öppnar Adobe Premiere Elements.

Välj ett av följande startalternativ:

  • Välkomstskärm: Öppnar välkomstskärmen varje gång du öppnar Adobe Premiere Elements. Alternativet är som standard markerat.
  • Sorteraren: Välj det här alternativet om du använder Elements Organizer för att ordna dina media innan du redigerar dem i Adobe Premiere Elements.
  • Videoredigerare: Välj det här alternativet om du vill att Adobe Premiere Elements-arbetsytan ska öppnas varje gång du startar Adobe Premiere Elements.

Startskärmen

Startskärmen i Premiere Elements gör det enklare för dig att starta vanliga arbetsflöden. Du kan välja mellan flera alternativ när du vill börja skapa videoklipp. Håll musen över ett alternativ när du vill läsa mer om det. Klicka på något av alternativen för att börja skapa din video.

Lägg till media

Använd panelen Lägg till media för att lägga till mediefiler från källor så som videokameror, Flip-kameror, webbkameror, digitala stillbildskameror, mobiltelefoner och mappar på hårddisken.

add_media_18

Skapa en mallbaserad film

Använd de färdiga mallarna och börja skapa snygga videoklipp. När du klickar på Skapa en mallbaserad film öppnas listrutan Skapa. Välj Videoberättelse, Direktfilm eller Videocollage när du vill starta ett arbetsflöde.

create_template_based_movie

Berätta historien med titlar

Förbättra dina filmer med färdiga och anpassningsbara rörelsetitlar. Börja med att inkludera rörelsetitelmallar som är förinlästa med animerade grafiska förinställningar, text och bakgrundsstilar som kan redigeras efter dina behov.

När du klickar på Berätta historien med titlar öppnas väljarpanelen Rörelsetitlar i åtgärdsfältet. Markera och dra i en mall när du vill börja att skapa filmen.

tell_your_story_using_titles

Lär dig videoredigering

Använd guidade redigeringar för att lätt utföra videoredigeringsuppgifter. Guidade redigeringar hjälper dig att förbättra dina videoklipp, från att trimma bort oönskade bildsekvenser till att animera grafik. När du klickar på Lär dig videoredigering öppnas startpanelen för guidad redigering. Välj önskat arbetsflöde och börja skapa din film.

guided_edits

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy