Du kan använda egna foton och videofilmer för att skapa en effektfull berättelse om en viktig händelse i ditt liv. Med alternativet Videoberättelse på menyn Skapa får du hjälp att presentera dina foton och videofilmer från en händelse (till exempel ett bröllop) i ett berättelseformat med strukturerade stegvisa anvisningar. Du vägleds genom de steg som krävs för att ordna resurser i kapitel och lägga till en berättarröst, bildtexter, musik och andra element.

Du kan bland annat välja en stämning på den inbyggda menyn (till exempel Känslosam eller Klassisk) och på så sätt förvandla videoberättelsen till något utöver det vanliga.  

PRE13_videostory_update2
Skapa en videoberättelse

Skapa en videoberättelse

Följ de här stegen för att skapa en videoberättelse:

 1. Klicka på Skapa > Videoberättelse.

  Eller

  Klicka på Gör en videoberättelse på startskärmen i Premiere Elements.

 2. Det visas tips om hur du skapar en videoberättelse i Adobe Premiere Elements. Du kan klicka på vänster- och högerpilarna och visa tipsen.

  • När du har visat tipsen och vill börja skapa videoberättelsen klickar du på Hoppa över.
  • Klicka på Avsluta för att avsluta arbetsflödet med videoberättelsen och återgå till arbetsytan i programmet.

  Obs!

  Stäng och starta om programmet om du vill visa tipsen igen.

  VideoStory_GettingStarted
  Stegvisa anvisningar för videoberättelse
 3. Välj en kategori för att börja skapa videoberättelsen. Klicka på Allmänt om du vill skapa videoberättelsen med ett allmänt tema. Om temat inte finns på datorn, visas en bild av innehållet som hämtas för temat.

 4. Klicka på vänster-/högerknapparna för att bläddra igenom de tillgängliga temana. Bilden visar en förhandsgranskning av det valda temat.

  Välj Använd media från min tidslinje om du vill öppna videoklipp och foton från tidslinjen eller klicka på Kom igång.

  Alternativet Använd media från min tidslinje samlar alla videoklipp och foton från tidslinjen i resursvyn för videoberättelsens arbetsflöde.

 5. Klicka på en mediekälla bland de tillgängliga importalternativen för att importera resurser du vill ha med i berättelsen. De tillgängliga mediekällorna från vilka du kan importera foton, videoklipp och ljudfiler anges nedan. Klicka för att importera medier från en av dessa mediakällor:

  • Elements Organizer: Importera videoklipp och foton från Elements Organizer.
  • Videoklipp från Flip eller kameror: Importera videoklipp från FLIP, AVCHD-kameror eller andra minnes-/diskenheter. 
  • Foton från kameror eller enheter: Importera foton från digitalkameror, telefoner eller flyttbara enheter.
  • Filer och mappar: Importera videoklipp, foton och ljudfiler från datorns hårddisk.

  Välj mediet i dialogrutan Lägg till media och klicka på Öppna.

  VideoStory_addmedia
  Lägga till media
 6. Klicka på en video om du vill förhandsgranska klippet. Klicka för att markera en fil och klicka sedan på Ta bort för att ta bort filen från berättelsens resurser. Tryck på Ctrl + A för att markera alla klipp och klicka sedan på Ta bort för att ta bort dem från den markerade berättelseresursen. Filen tas inte bort från den plats där den sparas.

  Klicka på Nästa. Alla filer som ingår i berättelsens resurser inkluderas och kan nås när översikten över berättelsen skapas.

 7. Nu kan du ordna videoklipp och foton i kapitel på ett mer strukturerat sätt. Berättelsen består av flera kapitel.

  VideoStory_storyoverview
  Vyn Översikt över berättelse

  Ordna videofilmer och foton för att strukturera och hantera videoberättelsen i kapitel. Dra och släpp resurser från den vänstra rutan till önskat kapitel. Du kan till exempel dra videoklippet som visar festförberedelserna och släppa det på kapitlet som handlar om förberedelserna. Andra åtgärder som du kan utföra i vyn Översikt över berättelse är:

  • Lägg till media: Klicka på Lägg till media i delen Resurser för berättelser för att importera fler videofilmer och foton.
  • Berättelsens titel och Berättelsens medarbetare: En video med berättelsens titel används som titelkapitlet. Din videoberättelse börjar med den här videon. På liknande sätt är Berättelsens medarbetare den sista videon i berättelsen. Du kan lägga till så många videoklipp du vill i de andra kapitlen, men i kapitlen Berättelsens titel och Berättelsens medarbetare kan du bara lägga till en video.

  Obs!

  Tryck på Ctrl + S för att spara ditt arbete med videoberättelsen kontinuerligt.

 8. Du kan hantera kapitlen i vyn Översikt över berättelse. Lägg till, dölj eller ta bort för att ordna berättelsens flöde:

  • Dölj kapitel: Klicka på Dölj för att dölja kapitlen med berättelsens titel och dess medarbetare. Du kan inte dölja andra kapitel.
  • Lägg till kapitel: Klicka på Lägg till kapitel i åtgärdsfältet för att lägga till ytterligare ett kapitel eller klicka på Lägg till kapitel i vyn Översikt över berättelse. Du kan ordna om klippen i ett kapitel och även ordna om kapitel för att ändra berättelsens förlopp.
  • Förhandsgranska videoklipp: Klicka på uppspelningsknappen i ett videoklipp som lagts till i ett kapitel om du vill förhandsgranska klippet.
  • Ångra och Gör om: Klicka på Ångra eller Gör om i åtgärdsfältet för att ångra eller göra om en åtgärd.

  Klicka på Nästa. Autoanalyseraren analyserar och bearbetar klippen.

  Obs!

  Om du vill ändra ordningen i vilken klipp spelas upp drar och släpper du klippen i den ordning de ska spelas upp inuti kapitlen.

 9. Kapitlen visas i en linjär vy i detaljvyn. I detaljvyn kan du redigera kapitlen genom att förhandsgranska videofilmerna, återge dem, markera favoritstunder, lägga till bildtexter och en berättarröst i kapitlen och så vidare.

  Om du snabbt vill dölja, ta bort eller visa en översikt över klipp i olika kapitel växlar du till Översikt i den översta delen.

  Förhandsvisa kapitel: Du kan klicka på Spela upp i kapitelrutan när du vill förhandsgranska ett kapitel. Läs avsnittet Förhandsgranska ett kapitel för mer information.

  Om videoberättelsen inkluderar bildobjekt använder Premiere Elements automatiskt panorering och zoom för dessa resurser. Du kan välja att inaktivera panorering och zoom på alla eller vissa bilder i din videoberättelse.

 10. Du kan utföra följande åtgärder i detaljvyn:

  • Berättelsens titel: Redigera videoberättelsens titel. Alla kapitel har en titel som du kan redigera.
  • Berättelsens kapitel: Du kan ändra den ordning i vilken kapitel visas. Dra och släpp ett kapitel för att ändra dess plats i rutan Berättelsens kapitel.
  • Resurser för berättelser: Klicka för att lägga till media i ett kapitel.
  • Markera favoritstund: Håll musen över ett videoklipp. Klicka på stjärnikonen för att starta favoritstunder. Du kan markera de bästa stunderna i ett videoklipp. Mer information finns i Markera favoritstunder.
  • Ta bort videofilmer och foton: Klicka för att markera ett foto eller en videofilm och klicka på Ta bort för att ta bort fotot eller videofilmen från kapitlet.
  • Lägg till kapitel: Klicka på Lägg till kapitel i åtgärdsfältet för att lägga till ett kapitel i videoberättelsen.
  • Lägg till bildtext: Klicka på Lägg till bildtext för att öppna bildtextvyn och lägga till eller redigera en bildtext i kapitlet. Mer information finns i avsnittet Lägga till bildtext och berättarröst i arbetsflödet.
  • Lägg till berättarröst: Klicka på Lägg till berättarröst för att lägga till eller redigera en berättarröst i kapitlet. Mer information finns i avsnittet Lägga till bildtext och berättarröst i arbetsflödet.
  • Sinnesstämning i kapitel: Klicka på Sinnesstämning i kapitel för att välja en stämning för kapitlet. Mer information finns i avsnittet Ändra kapitlets inställning för stämning.
  VideoStory_detailview
  Detaljvy
 11. Du kan utföra olika åtgärder på kapitel i översiktsvyn, till exempel:

  • Dölj kapitel: Klicka för att dölja ett kapitel från filmen. Du kan bara dölja det första och sista kapitlet (kapitlen med titel och medarbetare).
  • Redigera kapitel: Klicka för att redigera kapitlet.
  • Ta bort kapitel: Klicka för att ta bort ett kapitel från videoberättelsen.
  • Berättelsens titel: Redigera videoberättelsens titel. Alla kapitel har en titel som du kan redigera.
  • Ta bort videofilmer och foton: Klicka på ikonen Ta bort för att ta bort ett foto eller en videofilm från kapitlet.  
  • Lägg till kapitel: Klicka på Lägg till kapitel i åtgärdsfältet för att lägga till ett kapitel i videoberättelsen.
  VideoStory_overviewview
  Översiktsvy
 12. Klicka på Förhandsgranska film för att förhandsgranska den videoberättelse du har skapat.

 13. Klicka på Publicera film för att publicera videoberättelsen. Välj bland alternativen för Publicera+Dela.

Lägga till bildtexter och en berättarröst i arbetsflödet

Du kan lägga till bildtexter och en berättarröst i kapitlen i din videoberättelse om du vill skapa djup och sammanhang. Följ dessa steg när du vill lägga till en bildtext eller en berättarröst i ett kapitel:

 1. Markera ett kapitel i detaljvyn.

  Obs!

  Du kan inte lägga till bildtexter och en berättarröst i det första och sista kapitlet (kapitlen med titel och medarbetare).

 2. Klicka på Lägg till bildtext eller Lägg till berättarröst i åtgärdsfältet.

 3. Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta i videoklippet där du vill lägga till eller redigera en bildtext.

  CreateStory8
  Lägg till en bildtext

  Klicka på Lägg till/Redigera bildtext för att lägga till eller redigera bildtexterna.

 4. Du kan också klicka på Lägg till berättarröst i det föregående steget för att lägga till en berättarröst. 

  CreateStory9
  Lägg till berättarröst

  Klicka på Spela in för att börja spela in.

Ändra kapitlets inställning för stämning

Du kan välja en fördefinierad stämning genom att klicka på inställningsikonen bredvid listrutan Sinnesstämning i kapitel. Markera ett kapitel i detaljvyn och välj stämning i listrutan.

CreateStory10
Välja en stämning för videoberättelsen

Du kan klicka på inställningarna om du vill ändra musikspår eller utseende eller om du vill redigera hastigheten för videoklippet.

Obs! Vissa delar av klippet har markerats automatiskt efter kapitlets stämning. Du kan justera dem om det behövs.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy