Översikt över panelen Projektresurser

På panelen Projektresurser kan du förhandsgranska källmaterial för dina projekt. Välj expertvyn och klicka sedan på Projektresurser.

Du kan i listvyn eller stödrastervy visa innehållet i ett projekt. Använd panelens alternativmeny för att växla mellan olika vyer.

I stödrastervyn visas en ögonblicksbild av videon som du importerade till projektet. På panelen Projektresurser visas filer som du använder på tidslinjen i expertvyn med en grön ikon. Använd sökrutan för att söka efter filer på panelen.

Visa och ordna medieobjekt

På panelen Projektresurser kan du visa objekt i listvyn. Med listvyn kan du visa fler objekt samtidigt samt söka och sortera dem efter egenskaper, till exempel medietyp och längd.

 • Du sorterar objekt i listvyn genom att klicka på kolumnrubriken som du vill sortera objekten efter. (Klicka t.ex. på Medietyp om du vill sortera objekt efter typ.) Om mapparna är expanderade sorteras objekt från den översta nivån och nedåt i hierarkin på panelen Projektresurser. Du vänder på sorteringsordningen genom att klicka på kolumnrubriken igen.
 • Om du vill se mer av kolumnrubrikerna i listvyn drar du den högra sidan av panelen Projektresurser åt höger. Du kan också dra rullningslisten, längst ned på panelen, åt höger.

Ordna klipp i mappar

Panelen Projektresurser kan innehålla mappar, som du använder för att ordna projektinnehåll. Mappar kan innehålla mediefiler eller undermappar. Du bör använda mappar för att ordna olika typer av mediefiler, till exempel stillbilder, ljudfiler och videoklipp.

 1. Gör något av följande på panelen Projektresurser:

  Obs!

  Om du vill öppna panelen Projektresurser, väljer du Projektresurser i expertvyn.

  • Om du vill lägga till en mapp klickar du på knappen Ny mapp längst ned på panelen Projektresurser. Om du i listvyn klickar på Ny mapp flera gånger i rad kapslas varje ny mapp inuti den föregående, nya mappen.

  • Du flyttar ett objekt till en mapp genom att dra objektet till mappikonen. Du kan dra mappar till andra mappar för att kapsla dem.

  • Du visar innehållet i en mapp genom att dubbelklicka på mappen. Du kan i listvyn även klicka på triangeln bredvid mappikonen för att expandera mappen.

  • Klicka på den aktuella ikonen för att navigera till överordnade mappar. Om du håller den här knappen intryckt visas en lista över alla mappar ovanför den aktuella mappen. Det går också att hoppa till en mapp genom att markera den och släppa musknappen.

Byta namn på en källfil i ett projekt

 • Du byter namn på ett klipp genom att markera det, välja Klipp > Byt namn, skriva det nya namnet och trycka på Retur. (Ändringen påverkar bara referenser som används i projektet. Namnet på den ursprungliga källfilen på arbetsytan Projekt och på datorn ändras inte.)
 • Om du vill byta namn på en ursprunglig källfil avslutar du Adobe Premiere Elements först. Nästa gång du öppnar projektet i Adobe Premiere Elements uppmanas du att leta reda på filen.

  Tips! Du kan också byta namn på ett markerat klipp genom att klicka på dess namn en gång för att markera texten, skriva det nya namnet och trycka på Retur.

Söka efter ett objekt i ett projekt

 1. Högerklicka på ett objekt på tidslinjen i expertvyn och välj Visa i Projekt.

  Om du vill söka efter ett objekt på hårddisken högerklickar du på klippet, väljer Egenskaper och noterar sökvägen längst upp på egenskapspanelen.

Hitta filer som saknas i ett projekt

Originalkällfiler lagras inte i projektet i Premiere Elements, utan i stället skapas det en referens till namnet och platsen för varje källfil som du importerar. Om du senare flyttar, byter namn på eller tar bort en källfil på datorn öppnas dialogrutan Var är filen när du öppnar projektet nästa gång.

Förutom källfiler refererar projekt även till förhandsgranskningsfiler. Med förhandsgranskningsfiler kan du förhandsgranska effekter i realtid utan att behöva återge dem (vilket kan ta flera timmar). Förhandsgranskade filer kan skapas på nytt om det skulle behövas.

Obs!

När du har skapat den slutgiltiga filmen kan du ta bort källfilerna om du inte tänker använda dem. Om du vill redigera om filmen i framtiden arkiverar du projektet med Projektarkivering innan du tar bort källfilerna.

 1. Markera ett av följande alternativ i dialogrutan Var är filen:

  Visa endast exakta namnmatchningar

  Visar enbart de filer som överensstämmer med namnet på filen som saknades när projektet senast avslutades. Om du vet att namnet för en fil har ändrats avmarkerar du det här alternativet.

  Markera

  Ersätter den saknade filen med original- eller ersättningsfilen.

  Sök

  Startar sökfunktionen i Windows XP.

  Hoppa över förhandsgranskningar

  Ignorerar saknade förhandsgranskningsfiler så att du inte ombeds att söka efter dem.

  Hoppa över

  Ersätter den saknade filen med en offline-fil. Offlinefilen fungerar som platshållare för relaterade klipp på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

  Hoppa över alla

  Ersätter alla saknade klipp med offlinefiler utan att fråga dig om bekräftelse.

Ta bort ett klipp

Om du tar bort ett klipp från ett projekt tas alla instanser av det bort från filmen, eftersom mediefilerna inte lagras i projektet i Adobe Premiere Elements. Klippets källfil tas dock inte bort från datorn. Om du behöver spara diskutrymme tar du bort källfilen.

Gör något av följande för att ta bort en mediefil från projektarbetsytan:

 • Markera filen på panelen och klicka sedan på ikonen Ta bort.
 • Högerklicka/Ctrl-klicka på den på tidslinjen i expertvyn och välj sedan Ta bort. Du kan också ta bort en fil genom att markera den och trycka på tangenten Delete. Filen tas bort från Elements Organizer, men den tas inte bort från hårddisken.

  Tips! Om du vill identifiera oanvända objekt i ett projekt tittar du i kolumnerna Videoanvändning och Ljudanvändning i listvyn. Visa dessa kolumner genom att rulla åt höger. En grön bock (listvy) och en grön punkt (stödrastervy) visar att resursen används i projektet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy