Användarhandbok Avbryt

Visa filer i ett projekt

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Översikt över panelen Projektresurser

På panelen Projektresurser kan du förhandsgranska källmaterial för dina projekt. Välj expertvyn och klicka sedan på Projektresurser.

Du kan i listvyn eller stödrastervy visa innehållet i ett projekt. Använd panelens alternativmeny för att växla mellan olika vyer.

I stödrastervyn visas en ögonblicksbild av videon som du importerade till projektet. På panelen Projektresurser visas filer som du använder på tidslinjen i expertvyn med en grön ikon. Använd sökrutan för att söka efter filer på panelen.

Visa och ordna medieobjekt

På panelen Projektresurser kan du visa objekt i listvyn. Med listvyn kan du visa fler objekt samtidigt samt söka och sortera dem efter egenskaper, till exempel medietyp och längd.

 • Du sorterar objekt i listvyn genom att klicka på kolumnrubriken som du vill sortera objekten efter. (Klicka t.ex. på Medietyp om du vill sortera objekt efter typ.) Om mapparna är expanderade sorteras objekt från den översta nivån och nedåt i hierarkin på panelen Projektresurser. Du vänder på sorteringsordningen genom att klicka på kolumnrubriken igen.
 • Om du vill se mer av kolumnrubrikerna i listvyn drar du den högra sidan av panelen Projektresurser åt höger. Du kan också dra rullningslisten, längst ned på panelen, åt höger.

Ordna klipp i mappar

Panelen Projektresurser kan innehålla mappar, som du använder för att ordna projektinnehåll. Mappar kan innehålla mediefiler eller undermappar. Du bör använda mappar för att ordna olika typer av mediefiler, till exempel stillbilder, ljudfiler och videoklipp.

 1. Gör något av följande på panelen Projektresurser:
  Obs!

  Om du vill öppna panelen Projektresurser, väljer du Projektresurser i expertvyn.

  • Om du vill lägga till en mapp klickar du på knappen Ny mapp längst ned på panelen Projektresurser. Om du i listvyn klickar på Ny mapp flera gånger i rad kapslas varje ny mapp inuti den föregående, nya mappen.

  • Du flyttar ett objekt till en mapp genom att dra objektet till mappikonen. Du kan dra mappar till andra mappar för att kapsla dem.

  • Du visar innehållet i en mapp genom att dubbelklicka på mappen. Du kan i listvyn även klicka på triangeln bredvid mappikonen för att expandera mappen.

  • Klicka på den aktuella ikonen för att navigera till överordnade mappar. Om du håller den här knappen intryckt visas en lista över alla mappar ovanför den aktuella mappen. Det går också att hoppa till en mapp genom att markera den och släppa musknappen.

Byta namn på en källfil i ett projekt

 • Du byter namn på ett klipp genom att markera det, välja Klipp > Byt namn, skriva det nya namnet och trycka på Retur. (Ändringen påverkar bara referenser som används i projektet. Namnet på den ursprungliga källfilen på arbetsytan Projekt och på datorn ändras inte.)
 • Om du vill byta namn på en ursprunglig källfil avslutar du Adobe Premiere Elements först. Nästa gång du öppnar projektet i Adobe Premiere Elements uppmanas du att leta reda på filen.

  Tips! Du kan också byta namn på ett markerat klipp genom att klicka på dess namn en gång för att markera texten, skriva det nya namnet och trycka på Retur.

Söka efter ett objekt i ett projekt

 1. Högerklicka på ett objekt på tidslinjen i expertvyn och välj Visa i Projekt.

  Om du vill söka efter ett objekt på hårddisken högerklickar du på klippet, väljer Egenskaper och noterar sökvägen längst upp på egenskapspanelen.

Hitta filer som saknas i ett projekt

Originalkällfiler lagras inte i projektet i Premiere Elements, utan i stället skapas det en referens till namnet och platsen för varje källfil som du importerar. Om du senare flyttar, byter namn på eller tar bort en källfil på datorn öppnas dialogrutan Var är filen när du öppnar projektet nästa gång.

Förutom källfiler refererar projekt även till förhandsgranskningsfiler. Med förhandsgranskningsfiler kan du förhandsgranska effekter i realtid utan att behöva återge dem (vilket kan ta flera timmar). Förhandsgranskade filer kan skapas på nytt om det skulle behövas.

Obs!

När du har skapat den slutgiltiga filmen kan du ta bort källfilerna om du inte tänker använda dem. Om du vill redigera om filmen i framtiden arkiverar du projektet med Projektarkivering innan du tar bort källfilerna.

 1. Markera ett av följande alternativ i dialogrutan Var är filen:

  Visa endast exakta namnmatchningar

  Visar enbart de filer som överensstämmer med namnet på filen som saknades när projektet senast avslutades. Om du vet att namnet för en fil har ändrats avmarkerar du det här alternativet.

  Markera

  Ersätter den saknade filen med original- eller ersättningsfilen.

  Sök

  Startar sökfunktionen i Windows XP.

  Hoppa över förhandsgranskningar

  Ignorerar saknade förhandsgranskningsfiler så att du inte ombeds att söka efter dem.

  Hoppa över

  Ersätter den saknade filen med en offline-fil. Offlinefilen fungerar som platshållare för relaterade klipp på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

  Hoppa över alla

  Ersätter alla saknade klipp med offlinefiler utan att fråga dig om bekräftelse.

Ta bort ett klipp

Om du tar bort ett klipp från ett projekt tas alla instanser av det bort från filmen, eftersom mediefilerna inte lagras i projektet i Adobe Premiere Elements. Klippets källfil tas dock inte bort från datorn. Om du behöver spara diskutrymme tar du bort källfilen.

Gör något av följande för att ta bort en mediefil från projektarbetsytan:

 • Markera filen på panelen och klicka sedan på ikonen Ta bort.
 • Högerklicka/Ctrl-klicka på den på tidslinjen i expertvyn och välj sedan Ta bort. Du kan också ta bort en fil genom att markera den och trycka på tangenten Delete. Filen tas bort från Elements Organizer, men den tas inte bort från hårddisken.

  Tips! Om du vill identifiera oanvända objekt i ett projekt tittar du i kolumnerna Videoanvändning och Ljudanvändning i listvyn. Visa dessa kolumner genom att rulla åt höger. En grön bock (listvy) och en grön punkt (stödrastervy) visar att resursen används i projektet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?