Ta bort dis, dimma eller smog från en video.

Nu kan du ta bort den diseffekt som den omgivande miljön eller de atmosfäriska förhållandena har på dina videoklipp, framför allt videoklipp med landskapsscener. Med filtret för disborttagning kan du automatiskt minska den maskerande effekt som dis, dimma eller smog medför.

Du kan använda filtret för disborttagning på något av följande sätt:

Manuell disborttagning

 1. Lägg till en video på tidslinjen i snabb- eller expertläge.

 2. Gör något av följande:

  I snabbvyn: Välj fliken Effekter och Videoeffekter. Markera och dra disborttagningseffekten till det önskade videoklippet.

  I expertvyn: Välj fliken Effekter och Avancerade justeringar. Markera och dra disborttagningseffekten till det önskade videoklippet.

  Disborttagningseffekt
  Disborttagningseffekt i expertvyn

  Obs!

  Du kan också söka efter en effekt genom att skriva disborttagning i sökrutan.

 3. Videoklippet bearbetas och effekterna av dis eller dimma minskas. Du kan upprepa steg 2 om du vill använda effekten på fler videoklipp.

  Du kan också välja Använda effekter > Disborttagning och justera disborttagningen manuellt med skjutreglagen Disreducering och Känslighet . Avmarkera kryssrutan Automatisk disborttagning när du vill använda reglagen.

  • Disreducering: Styr mängden dis eller dimma i en video.
  • Känslighet: Specificerar tröskelvärdet för disborttagning. Ju högre känslighet, desto kraftigare disreducering. Detta används huvudsakligen för avsnitt som visar himlen. Allt för kraftig disborttagning kan skapa störningar på himlen.
  Disborttagning
 4. Använd växlingsikonen när du vill se effekterna av disreduceringen i videon.

 5. Om du vill avbryta disborttagningen ska du ta bort eller dölja (med växlingsknappen) effekten på panelen Använda effekter.

Automatisk disborttagning

 1. Öppna en video i Premiere Elements i snabb- eller expertläge och använd effekten Disborttagning på den.

 2. Välj Disborttagning på fliken Använda effekter.

 3. Välj Automatisk disborttagning som beräknar mängden disreducering automatiskt beroende på mängden dis i videon. 

  Auto Dehaze

  Obs!

  När du har valt automatisk disborttagning är skjutreglaget för disreducering inaktiverat. Skjutreglaget för känslighet är fortfarande aktiverat och kan användas för att få bättre utdata.

Före disborttagning
Efter disborttagning

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy