Användarhandbok Avbryt

Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om klipp- och tidslinjemarkörer

Du kan märka ut viktiga ställen i ett klipp eller en film genom att placera ut markörer. Markörer hjälper dig att montera, ordna och synkronisera klipp. De kan även användas för att lägga till kommentarer på tidslinjen i expertvyn.

En film eller ett klipp kan innehålla upp till 100 numrerade markörer (märkta från 0 till 99). Dessutom kan det finnas ett obegränsat antal onumrerade markörer. Du kan även lägga till menymarkörer för att skapa en skivmeny i Adobe Premiere Elements.

Att arbeta med klipp och markörer påminner om att arbeta med in- och utgångspunkter. Det är emellertid in- och utgångspunkterna som anger de verkliga start- och slutpunkterna för ett klipp. Markörer användas bara som referenser och de påverkar inte klipp i den färdiga filmen.

Markörer på tidslinjen i expertvyn

A. Tidslinjemarkör B. Menymarkör C. Markörmeny D. Taktmarkör 

Obs! Med knappen Identifiera slag skapar du markörer vid de huvudsakliga taktslagen i ljudspåret så att du kan synkronisera klippen i takt med ljudet.

Markörer som du lägger till i ett klipp i en film visas bara i den instansen av klippet. Markörer som du lägger till i ett källklipp visas i alla instanser av det klipp som du sedan lägger till i filmen. När du lägger till markörer i ett källklipp påverkas inte instanser av klippet som redan finns i filmen.

När du markerar ett klipp på panelen Projektresurser, visas på monitorpanelen endast markörerna i klippet.

När du markerar ett klipp på tidslinjen i expertvyn, visas bara tidslinjemarkörer. Klippmarkörer visas som ikoner inom klippet på tidslinjen i expertvyn. Tidslinjemarkörer visas på tidslinjalen.

Obs!

Information om hur du lägger till, flyttar och tar bort markörer i ett klipp eller en film finns i Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer i hjälpen för Adobe Premiere Elements.

Lägga till markörer för klipp och tidslinje

Du kan lägga till markörer i ett klipp på panelen Projektresurser, en instans av ett klipp på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjalen. Det finns två typer av markörer: klippmarkörer och tidslinjemarkörer.

Vanligtvis lägger du till klippmarkörer för att märka ut viktiga ställen i ett enskilt klipp (till exempel för att identifiera vissa åtgärder eller ljud). Du lägger till tidslinjemarkörer på tidslinjalen för att märka scener, platser för titlar eller andra viktiga punkter i filmen. Tidslinjemarkörer kan innehålla kommentarer och URL-länkar till webbsidor.

Du kan numrera markörerna eller använda onumrerade markörer. Använd numrerade markörer om du tänker använda många markörer. Du kan snabbt hoppa från till exempel markören 5 till markören 40, om markörerna är numrerade. Om de är onumrerade, kan du bara hoppa mellan intilliggande markörer.

Om du vill använda markörerna för att logga kommentarer kan du numrera dem så att det blir enkelt att hänvisa till dem. Du kan till exempel logga kommentarer såsom ”Kontrollera färgen vid markör 12” eller ”Se kommentarer vid markör 42” för någon som du samarbetar med.

Lägga till en markör i ett källklipp eller en klippinstans

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till en markör i ett källklipp dubbelklickar du på klippet på panelen Projektresurser.

  • Om du vill lägga till en markör i en klippinstans dubbelklickar du på klippet på tidslinjen i expertvyn.

  Klippet öppnas i förhandsgranskningsfönstret.

 2. Flytta indikatorn för aktuell tid i förhandsgranskningsfönstret till den bildruta där du vill ställa in markören.
 3. Välj Klipp > Ställ in klippmarkör och välj antingen Onumrerade, Nästa tillgängliga numrerade eller Andra numrerade.
 4. Om du väljer Andra numrerade skriver du in ett nummer i fältet Ställ in numrerad markör och klickar på OK.

Om du lade till markören i källklippet sparas den i klippet och visas i alla efterföljande instanser av klippet på tidslinjen i expertvyn.

Om du lade till markören i klippinstansen visas den bara i den instansen av klippet på tidslinjen i expertvyn.

Lägga till en markör på tidslinjen i expertvyn

 1. Klicka på ett tomt utrymme i ett video- eller ljudspår på tidslinjen i expertvyn. Tidslinjen på expertvyn aktiveras och alla tidigare klipp avmarkeras.
 2. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den bildruta där du vill ställa in markören.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på tidslinjalen eller monitorpanelen, eller välj Tidslinje > Ställ in markör för tidslinje och välj sedan något av följande alternativ:

  Onumrerad

  Ställer in en onumrerad markör.

  Nästa tillgängliga numrerade

  Ställer in en numrerad markör med det lägsta lediga numret.

  Andra numrerade

  Öppnar en dialogruta där du kan ange ett tillgängligt nummer från 0 till 99.
  Tips! Du kan infoga markörer medan en film eller ett klipp spelas upp. Klicka på ikonen Ställ in onumrerad markör på monitorpanelen, eller tryck på tangenten * (asterisk), på de platser du vill märka.

Markören visas vid indikatorn för aktuell tid på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn.

Förutom att märka ut viktiga bildrutor i en film kan markörer för tidslinje även innehålla kommentarer, kapitelnummer eller webbadresser. Du kan bara ta med kommentarer, kapitelnummer och webblänkar i markörer för tidslinje, inte i klippmarkörer.

Om du vill importera filmen till Adobe® Encore® kan du använda tidslinjemarkörer för att ange kapitellänkar. I Encore konverteras tidslinjemarkörer med text eller nummer i kapitelfältet automatiskt till kapitelpunkter. Dessutom placeras innehållet i fältet Kommentar i fältet Beskrivning för kapitelpunkten.

Använd tidslinjemarkörer för att ändra andra delar av webbsidan för en onlinefilm, som skapar bildrutebaserade webbsidor.

Markörer för tidslinje kan ange en webbadress och en webbsidebildruta. När du inkluderar filmen i en bildrutebaserad webbsida visas de olika specificerade länkarna i den angivna bildrutan i webbläsaren.

När filmen spelas upp ändras webbsidan allt eftersom varje markör nås. Om du till exempel har en semesterfilm som spelas upp på en familjewebbsida kan du visa kommentarer och stillbilder från semestern i de andra bildrutorna på webbsidan. Den här metoden kräver noggrann planering för att bildrutor och innehåll ska stämma överens. Du måste exportera filmen med en filtyp som har stöd för webbmarkörer: QuickTime eller Windows Media.

Du kan ange att markörerna ska vara längre än en bildruta. På tidslinjen i expertvyn skjuter höger sida av ikonen för tidslinjemarkör ut för att ange dess längd.

 1. Dubbelklicka på en tidslinjemarkör på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn för att öppna dialogrutan Markör.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en kommentar skriver du texten i fältet Kommentarer.

  • Om du vill ändra markörens längd drar du längdvärdet eller markerar värdet genom att klicka på det, skriver ett nytt värde och trycker på Retur.

  • Om du vill skapa en kapitelpunkt för Adobe Encore anger du namn eller nummer för kapitlet i rutan Kapitel.

  • Om du vill skapa en webblänk anger du webbadressen och bildrutans nummer i rutorna Webbadress och Bildrutemål. Bildrutans nummer måste överensstämma med en bildruta på den webbsida som innehåller filmen.

 3. Om du vill infoga kommentarer eller ange alternativ för andra markörer för tidslinje trycker du på Föregående eller Nästa.
 4. Upprepa steg 1–3 tills du har ändrat färdigt i markörerna för tidslinje och klicka på OK.

Flytta och ta bort markörer

Du kan dra markörer på tidslinjen i expertvyn. Om du vill ändra de befintliga klippmarkörerna i filmen, öppnar du en instans av klippet i förhandsgranskningsfönstret och gör ändringarna. Du kan inte ändra klippmarkörer direkt på tidslinjen i expertvyn.

Tidslinjemarkörer sitter inte ihop med de bildrutor de märker ut. När du infogar ett klipp förblir de befintliga tidslinjemarkörerna på sin ursprungliga plats på tidslinjalen. Klippmarkörer ändras emellertid med klippet.

Flytta en markör

 1. Dra markören till en ny plats på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn. Om du drar bortom någon av tidslinjalens kanter rullas tidslinjalen.
  Obs!

  Du kan inte flytta en klippmarkör på tidslinjen i expertvyn. Öppna i stället klippet i förhandsgranskningsfönstret och dra markören på tidslinjalen i förhandsgranskningsfönstret.

Ta bort en markör för tidslinje

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till tidslinjemarkören.
  Obs!

  Om du vill placera indikatorn för aktuell tid exakt på en markör zoomar du antingen in helt i tidslinjalen, så att du kan se dess exakta position, eller väljer Tidslinje > Gå till markör för tidslinje och sedan Nästa, Föregående eller Numrerad på menyn.

 2. Välj Tidslinje > Radera markör för tidslinje och välj ett alternativ på menyn:

  Tidslinjemarkör vid indikator för aktuell tid

  Tar bort tidslinjemarkören vid den aktuella tiden. (Om alternativet inte är tillgängligt har du inte placerat indikatorn för aktuell tid exakt på markören.)

  Alla markörer

  Med Alla markörer tar du bort alla tidslinjemarkörer från filmen.

  Numrerad

  Med det här alternativet tar du bort en numrerad tidslinjemarkör från en lista över numrerade markörer.

  Obs! Du kan inte ta bort en tidslinjemarkör genom att dra bort den från tidslinjalen.

Ta bort en klippmarkör

 1. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.
 2. Flytta indikatorn för aktuell tid till klippmarkören.
  Obs!

  Zooma in helt på tidslinjalen så att du ser den exakta platsen när du placerar indikatorn för aktuell tid på en markör. Du kan även välja Klipp > Gå till klippmarkör och sedan välja Föregående eller Numrerad på menyn.

 3. Välj Klipp > Radera klippmarkör och välj ett alternativ på menyn:

  Aktuell markör

  Tar bort markören vid den aktuella tiden. (Om alternativet inte är tillgängligt har du inte placerat indikatorn för aktuell tid exakt på markören.)

  Alla markörer

  Tar bort alla klippmarkörer från klippet.

  Numrerad

  Tar bort en numrerad klippmarkör från en lista över alla numrerade markörer.

Radera alla markörer

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill radera alla klippmarkörer från ett klipp markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

  • Om du vill radera alla tidslinjemarkörer från tidslinjen i expertvyn kontrollerar du att inga klipp har markerats i filmen.

 2. Välj antingen Klipp > Radera klippmarkör > Alla markörer eller Tidslinje > Radera markör för tidslinje > Alla markörer.

Gå till en klipp- eller tidslinjemarkör på tidslinjen i expertvyn

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill gå till en klippmarkör i ett klipp markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

  • Om du vill gå till en markör för en tidslinje i en film kontrollerar du att inga klipp har markerats på tidslinjen i expertvyn.

 2. Välj antingen Klipp > Gå till klippmarkör eller Tidslinje > Gå till markör för tidslinje och välj Nästa, Föregående eller Numrerad på menyn.
  Obs!

  För att du ska kunna placera klippen vid en markör bör kommandot Fäst vara markerat på menyn Tidslinje. (En bock anger att det är markerat.) Sedan fästs klippen vid markörerna när du drar dem på plats på tidslinjen i expertvyn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?