Användarhandbok Avbryt

Skapa specialövergångar

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Skapa en övergång av typen Bildmask

Du kan använda en svartvit bitmappsbild som mask för en övergång. Det första klippet ersätter det svarta området i bilden, och det andra klippet ersätter de vita områdena i bilden. Om du använder en gråskalebild för masken konverteras pixlar som innehåller 50% grått eller mer till svart, och pixlar som innehåller mindre än 50% grått konverteras till vitt.

Skapa en övergång av typen Bildmask

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du menyn Specialeffekt och letar sedan reda på övergången Bildmask.
 3. Dra övergången Bildmask till en klippgräns mellan klippen på tidslinjen i expertvyn.
 4. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 5. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda som övergångsmask och klicka på Öppna. Bilden visas i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 6. Klicka på OK. Kontextreglaget för övergångar visas. Justera egenskaperna för övergången, om det behövs, och klicka sedan på Klar.
  Bilden används som mask för att skapa övergången

Ändra bilden för övergången Bildmask

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i expertvyn. Kontextreglaget för övergångar visas.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Anpassad i Kontextreglaget för övergångar. Dialogrutan Inställningar för bildmask visas.
 3. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 4. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda, klicka på Öppna och klicka sedan på OK.

Skapa en övergång av typen Övertoningssvep

Du kan använda alla importeringsbara gråskalebilder som övertoningssvep i Adobe Premiere Elements. I ett övertoningssvep fyller det andra klippet det svarta området i gråskalebilden och visas sedan genom varje grånivå efterhand som övergången fortskrider tills det vita området blir genomskinligt. När du skapar en övergång av typen Övertoningssvep kan du ange mjukhet för övergångens kanter.

Källbilden för övertoningssvepet (längst till vänster) och den slutliga övergången

Använd en övergång av typen Övertoningssvep

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du menyn Svep och letar sedan reda på övergången Övertoningssvep.
 3. Dra övergången Övertoningssvep till en klippgräns mellan klippen på tidslinjen i expertvyn.
 4. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 5. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda i övergången och klicka på Öppna. Bilden visas i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 6. Justera mjukheten för övergångens kanter genom att dra reglaget Mjukhet. Ju längre åt höger du drar reglaget, desto mer av det första klippet visas genom det andra. Klicka på OK.
 7. Justera egenskaperna för övergången, om det behövs, genom att använda kontextreglaget för övergångar och klicka sedan på Klar.

Ändra bilden för en övergång av typen Övertoningssvep

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i expertvyn. Kontextreglaget för övergångar visas.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Anpassad i Kontextreglaget för övergångar. Dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep visas.
 3. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 4. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda, klicka på Öppna och klicka sedan på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?