Skapa en övergång av typen Bildmask

Du kan använda en svartvit bitmappsbild som mask för en övergång. Det första klippet ersätter det svarta området i bilden, och det andra klippet ersätter de vita områdena i bilden. Om du använder en gråskalebild för masken konverteras pixlar som innehåller 50% grått eller mer till svart, och pixlar som innehåller mindre än 50% grått konverteras till vitt.

Skapa en övergång av typen Bildmask

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du menyn Specialeffekt och letar sedan reda på övergången Bildmask.
 3. Dra övergången Bildmask till en klippgräns mellan klippen på tidslinjen i expertvyn.
 4. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 5. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda som övergångsmask och klicka på Öppna. Bilden visas i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 6. Klicka på OK. Kontextreglaget för övergångar visas. Justera egenskaperna för övergången, om det behövs, och klicka sedan på Klar.
  tr_07
  Bilden används som mask för att skapa övergången

Ändra bilden för övergången Bildmask

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i expertvyn. Kontextreglaget för övergångar visas.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Anpassad i Kontextreglaget för övergångar. Dialogrutan Inställningar för bildmask visas.
 3. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Bildmask.
 4. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda, klicka på Öppna och klicka sedan på OK.

Skapa en övergång av typen Övertoningssvep

Du kan använda alla importeringsbara gråskalebilder som övertoningssvep i Adobe Premiere Elements. I ett övertoningssvep fyller det andra klippet det svarta området i gråskalebilden och visas sedan genom varje grånivå efterhand som övergången fortskrider tills det vita området blir genomskinligt. När du skapar en övergång av typen Övertoningssvep kan du ange mjukhet för övergångens kanter.

tr_07
Källbilden för övertoningssvepet (längst till vänster) och den slutliga övergången

Använd en övergång av typen Övertoningssvep

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du menyn Svep och letar sedan reda på övergången Övertoningssvep.
 3. Dra övergången Övertoningssvep till en klippgräns mellan klippen på tidslinjen i expertvyn.
 4. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 5. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda i övergången och klicka på Öppna. Bilden visas i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 6. Justera mjukheten för övergångens kanter genom att dra reglaget Mjukhet. Ju längre åt höger du drar reglaget, desto mer av det första klippet visas genom det andra. Klicka på OK.
 7. Justera egenskaperna för övergången, om det behövs, genom att använda kontextreglaget för övergångar och klicka sedan på Klar.

Ändra bilden för en övergång av typen Övertoningssvep

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i expertvyn. Kontextreglaget för övergångar visas.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Anpassad i Kontextreglaget för övergångar. Dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep visas.
 3. Klicka på Välj bild i dialogrutan Inställningar för Övertoningssvep.
 4. Leta upp och välj den bildfil som du vill använda, klicka på Öppna och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy