På varje klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn tillämpas automatiskt rörelseeffekten. Du använder rörelseeffekten för att placera, rotera eller skala ett klipp inom videobildrutan. Du kan också använda rörelseeffekten för att ställa in ankarpunkten. Värden för Position, Skala och Rotation beräknas utifrån ankarpunkten, vilken som standard finns i klippets mitt.

Egenskaperna Position, Skala och Rotation är spatiala och därför är det lämpligt att justera dem direkt på monitorpanelen.

Obs!

Om du vill animera klipp anger du nyckelrutor för rörelseegenskaperna.

Justera ett klipps position

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Dra klippet på monitorpanelen för att ändra dess position (se till att inte dra i något handtag).

  Obs!

  Du kan låta klippet röra sig över tid genom att ange nyckelrutor när du ändrar klippet på monitorpanelen.

Skala ett klipp

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skala proportionellt klickar du på klippet på monitorpanelen och drar i ett klipphandtag. Du kan även expandera rörelseeffekten på panelen Använda effekter och dra skjutreglaget Skala.

  • Om du vill skala höjd och bredd oberoende av varandra utökar du effekten Rörelse på panelen Använda effekter, avmarkerar Bibehåll proportioner och drar sedan valfritt klipphandtag på monitorpanelen. Du kan också utöka effekten Rörelse på panelen Använda effekter och dra i skjutreglagen Skalhöjd och Skalbredd.

   Obs! Video och lågupplösta bilder som skalas över 100 % kan se pixelerade eller kantiga ut. I Premiere Elements rastreras skalade EPS-filer för att förhindra pixelering.

  ac_motion_effects_me
  Panelen Använda effekter med effekten Rörelse markerad och monitorpanelen med ett klipphandtag markerat för skalning.

Använda ett klipp med dess ursprungliga storlek

Klipp som du importerar till Premiere Elements skalas så att de passar bildrutestorleken för projektet. Om du vill använda ett klipp med dess ursprungliga storlek gör du så här:

 1. Välj klippet på panelen Projektresurser.
 2. Välj Klipp > Videoalternativ.
 3. Avmarkera Skala till bildrutestorlek.

Rotera ett klipp

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Utöka effekten Rörelse på panelen Använda effekter och gör något av följande:
  • Dra det understrukna värdet till höger om Rotation.

  • Klicka på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger för att rotera klippet 90° åt vänster eller höger.

Justera ett klipps ankarpunkt

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Expandera rörelseeffekten på panelen Använda effekter.
 4. Dra reglagen för ankarpunkt för effekten Rörelse.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy