Användarhandbok Avbryt

Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

På varje klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn tillämpas automatiskt rörelseeffekten. Du använder rörelseeffekten för att placera, rotera eller skala ett klipp inom videobildrutan. Du kan också använda rörelseeffekten för att ställa in ankarpunkten. Värden för Position, Skala och Rotation beräknas utifrån ankarpunkten, vilken som standard finns i klippets mitt.

Egenskaperna Position, Skala och Rotation är spatiala och därför är det lämpligt att justera dem direkt på monitorpanelen.

Obs!

Om du vill animera klipp anger du nyckelrutor för rörelseegenskaperna.

Justera ett klipps position

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Dra klippet på monitorpanelen för att ändra dess position (se till att inte dra i något handtag).
  Obs!

  Du kan låta klippet röra sig över tid genom att ange nyckelrutor när du ändrar klippet på monitorpanelen.

Skala ett klipp

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skala proportionellt klickar du på klippet på monitorpanelen och drar i ett klipphandtag. Du kan även expandera rörelseeffekten på panelen Använda effekter och dra skjutreglaget Skala.

  • Om du vill skala höjd och bredd oberoende av varandra utökar du effekten Rörelse på panelen Använda effekter, avmarkerar Bibehåll proportioner och drar sedan valfritt klipphandtag på monitorpanelen. Du kan också utöka effekten Rörelse på panelen Använda effekter och dra i skjutreglagen Skalhöjd och Skalbredd.

   Obs! Video och lågupplösta bilder som skalas över 100 % kan se pixelerade eller kantiga ut. I Premiere Elements rastreras skalade EPS-filer för att förhindra pixelering.

  Panelen Använda effekter med effekten Rörelse markerad och monitorpanelen med ett klipphandtag markerat för skalning.

Använda ett klipp med dess ursprungliga storlek

Klipp som du importerar till Premiere Elements skalas så att de passar bildrutestorleken för projektet. Om du vill använda ett klipp med dess ursprungliga storlek gör du så här:

 1. Välj klippet på panelen Projektresurser.
 2. Välj Klipp > Videoalternativ.
 3. Avmarkera Skala till bildrutestorlek.

Rotera ett klipp

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Utöka effekten Rörelse på panelen Använda effekter och gör något av följande:
  • Dra det understrukna värdet till höger om Rotation.

  • Klicka på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger för att rotera klippet 90° åt vänster eller höger.

Justera ett klipps ankarpunkt

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter.
 3. Expandera rörelseeffekten på panelen Använda effekter.
 4. Dra reglagen för ankarpunkt för effekten Rörelse.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online