Användarhandbok Avbryt

Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lär dig hur du skapar en övergångseffekt mellan två videoklipp, två foton eller en bild och ett videoklipp.

Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp eller bilder till professionellt redigerade filmer eller bilder.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Skapa en övergångseffekt

Övergångseffekten Luma Fade

Med den här guiden kan du lära dig hur du skapar en övergångseffekt mellan två videoklipp, två foton eller en bild och ett videoklipp. Med den här guiden kan du frysa en ruta från önskat media och spara den som en bild, på vilken du sedan kan tillämpa en övergångseffekt. Den här effekten tillämpas vid övergången från ett media till ett annat.

Om du vill använda den guidade redigeringen gör du följande:

 1. Välj Guidad > Videojusteringar >  Luma Fade-övergångseffekt.

 2. Klicka på Lägg till media om du vill importera två klipp, två bilder eller ett klipp och en bild som du vill arbeta med.

 3. Välj lämpligt alternativ för att importera media.

  Det valda mediet lagras i Projektresurser. 

 4. Välj bägge medierna med Skift-tangenten. Dra-och-säpp mediet till spår 1 på tidslinjen på aktuell CTI-position (current-time indicator).

  Obs!

  Innan du fortsätter till steg 5 flyttar du CTI till slutet av första klippet eller bilden. I guidat läge flyttas CTI automatiskt till slutet av första mediet. 

 5. Om du vill frysa en ruta från videoklippet eller bilden klickar du på ikonen Frys ruta.

  Ikonen Frys ruta

 6. Om du vill exportera rutan som en bild klickar du på Exportera i dialogrutan Frys bild och väljer var du vill lägga bilden.

 7. Klicka på ikonen Övergång till höger. Från panelen Övergång drar du övergången Övertoningssvep och släpper den på det markerade tidslinjeområdet nära CTI.

  Övertoningssvep, övergång

  A. Ikonen Övergång B. Övertoningssvep, övergång 

 8. I dialogrutan Inställningar för övertoningssvep klickar du på Välj bild för att välja bilden som sparades med hjälp av dialogrutan Frys ruta. Klicka på OK.

 9. I dialogrutan Övergångsjustering ändrar du övergångsegenskaperna enligt följande:

  • Ange övergångslängden mellan två medier i fältet Längd. Standard är 1 sekund
  • Klicka Mer och säkerställ att den valda justeringen är Mellan klipp.
  • Klicka på Tillämpa för att tillämpa inställningarna.

  Mer information om övergångar finns i Grundläggande om övergångar.

  Obs!

  Om du vill se hur den tillämpade effekten fungerar klickar du på Återge.

  Knappen Återge

 10. För att se hur det blev klickar du på Spela.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?