Dela en film för uppspelning på en dator

Den video som du redigerar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn finns inte som en enskild videofil förrän du exporterar (eller delar) den i ett videoformat. Efter export kan du spela upp den på datorn, i andra mediespelare eller redigeringsprogram och flytta den till andra datorer. Förinställningarna för MPEG och MPEG2 är lämpliga för export med AVCHD-kvalitet.

 1. Gå till Enheter > Dator på panelen Exportera och dela.

 2. Välj ett format i listan.

 3. Dra i skjutreglaget, om ett sådant finns, för att ställa in kvaliteten på videon. Videofilens utdatastorlek visas bredvid kvalitetsreglaget.

 4. Ange en förinställning, ett filnamn och en plats för att spara filen.

 5. Klicka på Spara.

Exportera till AVCHD för uppspelning på dator

Exportera till AVCHD om du vill exportera videon som en HD-fil till datorn i MP4- eller M2T-format. Om det skulle behövas kan du senare importera MP4- och M2T-filer till Premiere Elements.

 1. Välj Exportera och dela > Enheter > Anpassad.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.

 3. Välj AVCHD på menyn Format.

 4. Välj ett alternativ som passar dina behov på menyn Förinställningar.

 5. Ange ett namn för AVCHD-filen som skapas.

 6. Ange ytterligare exportinställningar efter behov och klicka på OK.

 7. Ange ett filnamn och en plats där filen ska sparas.

 8. Klicka på Spara.

Exportera bara ljud

När du från panelen Publicera och dela endast exporterar ljudet från filmen kan du välja vilket filformat du vill använda.

 1. Klicka på panelen Publicera och dela på Dator eller Mobiltelefoner och spelare.
 2. Välj format från listan överst på panelen. Rulla igenom listan för att se alla alternativ.
 3. Ange en förinställning, ett filnamn och en plats för att spara filen.
 4. Klicka på Avancerat och avmarkera Exportera video.
 5. (Valfritt) Klicka på fliken Ljud och ange önskade alternativ.

Exportera en bildruta som en stillbild

Du kan exportera alla bildrutor och stillbildsklipp som stillbildsfiler. Bildrutan exporteras från den aktuella tidspositionen på tidslinjen i expertvyn eller på monitorpanelen. När exporten är klar visas bildrutan på panelen Projektresurser.

 1. Gör något av följande:
  • Om du använder tidslinjen i snabbvyn drar du indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen till den bildruta du vill exportera.

  • Om du använder tidslinjen i expertvyn drar du indikatorn för aktuell tid till den bildruta du vill exportera.

  Obs!

  Du får bäst resultat om du väljer en bildruta utan alltför mycket rörelse.

 2. (Valfritt) Använd ej sammanflätning på bildrutan för att förbättra kvaliteten på den exporterade bilden avsevärt. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn. Välj sedan Klipp > Videoalternativ > Fältalternativ. Markera Ej sammanflätning och klicka på OK.

  Obs!

  Om du har installerat Photoshop Elements kan du använda ej sammanflätning på den exporterade bilden i det programmet i stället. Välj Filter > Video > Ej sammanflätning i Redigeraren.

 3. Klicka på alternativet Frys bildruta längst ned på monitorpanelen.
 4. Välj önskade inställningar och klicka sedan på Exportera.
 5. Ange en plats och ett filnamn och klicka på Spara. Om du vill avbryta exporten trycker du på Escape. Det kan ta ett par sekunder innan exporten avbryts.

Exportera en bildruta till en JPEG-bild

Du kan exportera en bildruta till en JPEG-bild.

 1. Placera indikatorn för aktuell tid i bildrutan som du vill exportera och klicka sedan på Publicera och dela för att öppna panelen Publicera och dela.
 2. Klicka på Dator och välj Bild i listan.
 3. Välj en JPEG-förinställning.

Exportera klipp som en stillbildssekvens

Du kan exportera ett klipp eller en film som en sekvens stillbilder, med varje bildruta som en separat stillbildsfil. Att exportera en sekvens kan vara användbart i följande situationer:

 • När du vill använda ett klipp i en animering som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.

 • När du vill använda ett klipp i ett 3D-program som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvenser.

När du exporterar ett klipp numreras filerna automatiskt.
 1. Importera det klipp du vill exportera som en stillbildssekvens till Adobe Premiere Elements.

 2. Dra klippet till tidslinjen i snabbvyn.

 3. Klicka på Publicera och dela > Dator > Bild.

 4. Välj en förinställning på menyn (JPEG) och klicka på Avancerat.

 5. Välj Exportera som sekvens i dialogrutan Avancerat.

 6. Klicka på OK om du vill spara förinställningen.

 7. Välj nyligen skapade förinställningar, ange en plats för de exporterade stillbildsfilerna, ange filnamnet och klicka på Spara. Det bästa är oftast att ange en tom, fristående mapp så att sekvensfilerna inte blandas med andra filer.

Anm: Om du vill ange sekvensnumrering skriver du ett numrerat filnamn. Om du vill ange siffror i filnamnet bestämmer du valfria siffror för att numrera bildrutorna och lägger till en extra nolla. Om du exempelvis vill exportera 20 bildrutor med filnamn innehållande fem siffror skriver du Car000 som första filnamn (återstående filer namnges därmed Car00001, Car00002, ..., Car00020).

Exportera enbart ljud med kommandot Publicera och dela > Dator

Du kan exportera enbart ljudet från en film med kommandot Publicera och dela > Dator > Ljud. När du väljer det här alternativet ser Adobe Premiere Elements till att du enkelt kan spara det som en Windows Waveform-fil (.wav), MP3-fil (.mp3), AAC-fil (.aac) eller AIFF-fil (.aiff). Om du vill spara det som en MP3- eller AAC-fil för en ljudpodd-sändning exporterar du ljudet med alternativet Mobiltelefoner och spelare på panelen Publicera och dela.

 1. Markera tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn och välj sedan Publicera och dela > Dator > Ljud.
 2. Välj ett alternativ på menyn Förinställningar. Om du exempelvis vill spara filen i MP3-format väljer du MP3 – Hög kvalitet. Ange en plats och ett filnamn i alternativet Spara som. Klicka på Avancerat om du vill ange fler exportinställningar och klicka sedan på OK.

Exportera video med kommandot Publicera och dela > Dator

När du exporterar en video med Publicera och dela > Dator kan du ändra inställningarna och spara anpassade inställningar.

 1. Välj Publicera och dela > Dator > och sedan den mediefil som du vill exportera.
 2. Välj en exportförinställning för exporten och klicka på Avancerat.
 3. Utför önskade ändringar av standardförinställningen och klicka på OK om du vill spara ändringarna.

  Även om inget klipp sparas i det här steget används de nya inställningarna i alla efterföljande exporter i Premiere Elements.

  Exportinställningarna uppdateras inte när du arbetar med projektet, men det kan vara en god idé att kontrollera att alla exportinställningar fortfarande stämmer. När du ändrar ett alternativ skapar du en förinställning som du kan namnge, spara och sedan använda i senare projekt. Alla förinställningar som du skapar listas på menyn Förinställningar tillsammans med standardinställningar i vyn Dela.

  En del programvara för inspelningskort eller plug in-program har egna dialogrutor med specifika alternativ. Om de alternativ som visas skiljer sig från alternativen i den här användarhandboken läser du i dokumentationen för inspelningskortet eller plug in-programmet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy