Användarhandbok Avbryt

Dela för uppspelning på dator

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Dela en film för uppspelning på en dator

Den video som du redigerar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn finns inte som en enskild videofil förrän du exporterar (eller delar) den i ett videoformat. Efter export kan du spela upp den på datorn, i andra mediespelare eller redigeringsprogram och flytta den till andra datorer. Förinställningarna för MPEG och MPEG2 är lämpliga för export med AVCHD-kvalitet.

 1. Gå till Enheter > Dator på panelen Exportera och dela.

 2. Välj ett format i listan.

 3. Dra i skjutreglaget, om ett sådant finns, för att ställa in kvaliteten på videon. Videofilens utdatastorlek visas bredvid kvalitetsreglaget.

 4. Ange en förinställning, ett filnamn och en plats för att spara filen.

 5. Klicka på Spara.

Exportera till AVCHD för uppspelning på dator

Exportera till AVCHD om du vill exportera videon som en HD-fil till datorn i MP4- eller M2T-format. Om det skulle behövas kan du senare importera MP4- och M2T-filer till Premiere Elements.

 1. Välj Exportera och dela > Enheter > Anpassad.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.

 3. Välj AVCHD på menyn Format.

 4. Välj ett alternativ som passar dina behov på menyn Förinställningar.

 5. Ange ett namn för AVCHD-filen som skapas.

 6. Ange ytterligare exportinställningar efter behov och klicka på OK.

 7. Ange ett filnamn och en plats där filen ska sparas.

 8. Klicka på Spara.

Exportera bara ljud

När du från panelen Publicera och dela endast exporterar ljudet från filmen kan du välja vilket filformat du vill använda.

 1. Klicka på panelen Publicera och dela på Dator eller Mobiltelefoner och spelare.
 2. Välj format från listan överst på panelen. Rulla igenom listan för att se alla alternativ.
 3. Ange en förinställning, ett filnamn och en plats för att spara filen.
 4. Klicka på Avancerat och avmarkera Exportera video.
 5. (Valfritt) Klicka på fliken Ljud och ange önskade alternativ.

Exportera en bildruta som en stillbild

Du kan exportera alla bildrutor och stillbildsklipp som stillbildsfiler. Bildrutan exporteras från den aktuella tidspositionen på tidslinjen i expertvyn eller på monitorpanelen. När exporten är klar visas bildrutan på panelen Projektresurser.

 1. Gör något av följande:
  • Om du använder tidslinjen i snabbvyn drar du indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen till den bildruta du vill exportera.

  • Om du använder tidslinjen i expertvyn drar du indikatorn för aktuell tid till den bildruta du vill exportera.

  Obs!

  Du får bäst resultat om du väljer en bildruta utan alltför mycket rörelse.

 2. (Valfritt) Använd ej sammanflätning på bildrutan för att förbättra kvaliteten på den exporterade bilden avsevärt. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn. Välj sedan Klipp > Videoalternativ > Fältalternativ. Markera Ej sammanflätning och klicka på OK.
  Obs!

  Om du har installerat Photoshop Elements kan du använda ej sammanflätning på den exporterade bilden i det programmet i stället. Välj Filter > Video > Ej sammanflätning i Redigeraren.

 3. Klicka på alternativet Frys bildruta längst ned på monitorpanelen.
 4. Välj önskade inställningar och klicka sedan på Exportera.
 5. Ange en plats och ett filnamn och klicka på Spara. Om du vill avbryta exporten trycker du på Escape. Det kan ta ett par sekunder innan exporten avbryts.

Exportera en bildruta till en JPEG-bild

Du kan exportera en bildruta till en JPEG-bild.

 1. Placera indikatorn för aktuell tid i bildrutan som du vill exportera och klicka sedan på Publicera och dela för att öppna panelen Publicera och dela.
 2. Klicka på Dator och välj Bild i listan.
 3. Välj en JPEG-förinställning.

Exportera klipp som en stillbildssekvens

Du kan exportera ett klipp eller en film som en sekvens stillbilder, med varje bildruta som en separat stillbildsfil. Att exportera en sekvens kan vara användbart i följande situationer:

 • När du vill använda ett klipp i en animering som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.

 • När du vill använda ett klipp i ett 3D-program som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvenser.

När du exporterar ett klipp numreras filerna automatiskt.
 1. Importera det klipp du vill exportera som en stillbildssekvens till Adobe Premiere Elements.

 2. Dra klippet till tidslinjen i snabbvyn.

 3. Klicka på Publicera och dela > Dator > Bild.

 4. Välj en förinställning på menyn (JPEG) och klicka på Avancerat.

 5. Välj Exportera som sekvens i dialogrutan Avancerat.

 6. Klicka på OK om du vill spara förinställningen.

 7. Välj nyligen skapade förinställningar, ange en plats för de exporterade stillbildsfilerna, ange filnamnet och klicka på Spara. Det bästa är oftast att ange en tom, fristående mapp så att sekvensfilerna inte blandas med andra filer.

Anm: Om du vill ange sekvensnumrering skriver du ett numrerat filnamn. Om du vill ange siffror i filnamnet bestämmer du valfria siffror för att numrera bildrutorna och lägger till en extra nolla. Om du exempelvis vill exportera 20 bildrutor med filnamn innehållande fem siffror skriver du Car000 som första filnamn (återstående filer namnges därmed Car00001, Car00002, ..., Car00020).

Exportera enbart ljud med kommandot Publicera och dela > Dator

Du kan exportera enbart ljudet från en film med kommandot Publicera och dela > Dator > Ljud. När du väljer det här alternativet ser Adobe Premiere Elements till att du enkelt kan spara det som en Windows Waveform-fil (.wav), MP3-fil (.mp3), AAC-fil (.aac) eller AIFF-fil (.aiff). Om du vill spara det som en MP3- eller AAC-fil för en ljudpodd-sändning exporterar du ljudet med alternativet Mobiltelefoner och spelare på panelen Publicera och dela.

 1. Markera tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn och välj sedan Publicera och dela > Dator > Ljud.
 2. Välj ett alternativ på menyn Förinställningar. Om du exempelvis vill spara filen i MP3-format väljer du MP3 – Hög kvalitet. Ange en plats och ett filnamn i alternativet Spara som. Klicka på Avancerat om du vill ange fler exportinställningar och klicka sedan på OK.

Exportera video med kommandot Publicera och dela > Dator

När du exporterar en video med Publicera och dela > Dator kan du ändra inställningarna och spara anpassade inställningar.

 1. Välj Publicera och dela > Dator > och sedan den mediefil som du vill exportera.
 2. Välj en exportförinställning för exporten och klicka på Avancerat.
 3. Utför önskade ändringar av standardförinställningen och klicka på OK om du vill spara ändringarna.

  Även om inget klipp sparas i det här steget används de nya inställningarna i alla efterföljande exporter i Premiere Elements.

  Exportinställningarna uppdateras inte när du arbetar med projektet, men det kan vara en god idé att kontrollera att alla exportinställningar fortfarande stämmer. När du ändrar ett alternativ skapar du en förinställning som du kan namnge, spara och sedan använda i senare projekt. Alla förinställningar som du skapar listas på menyn Förinställningar tillsammans med standardinställningar i vyn Dela.

  En del programvara för inspelningskort eller plug in-program har egna dialogrutor med specifika alternativ. Om de alternativ som visas skiljer sig från alternativen i den här användarhandboken läser du i dokumentationen för inspelningskortet eller plug in-programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?