Lär dig hur du utformar titlar för tv i Adobe Premiere Elements.

Förhandsgranska titlar på en tv

Om den avsedda publiken kommer att titta på den färdiga filmen på tv förhandsgranskar du filmen på en tv när du arbetar. På grund av skillnaderna i hur datorer och tv-apparater visar bilder kan element som visas korrekt på en dator visas felaktigt på en tv. Ytterkanterna på bilden kan vara beskurna, färgerna kan återges fel och vågräta detaljer kan flimra. Men om du bara är medveten om problemet är det enkelt att korrigera det.

Använda marginaler för rörelsesäkra och titelsäkra ytor

Marginalerna för rörelsesäkra och titelsäkra ytor på monitorpanelen anger säkra områden för titeln (där den säkert syns). Dessa marginaler visas som standard när monitorpanelen är i titelredigeringsläge.

Säkra områden är praktiska när du redigerar för sändning och videoband. De flesta tv-apparater för konsumentmarknaden använder en process som kallas överskanning, vilket klipper av en del av bildens ytterkanter så att bildens mitt kan förstoras. Mängden överskanning är inte samma på alla tv-apparater. Du bör därför hålla texten innanför marginalerna för den titelsäkra ytan, och alla andra viktiga element innanför marginalerna för rörelsesäkra ytor, så att du kan vara säker på att allt får plats på den yta som de flesta tv-apparater visar.

Obs!

Om du skapar innehåll för webben eller cd-skivor är marginaler för rörelsesäkra och titelsäkra ytor inte relevant, eftersom hela bilden visas i dessa medier.

ac_safe_margins_sm
Marginaler för rörelsesäkra och titelsäkra ytor

A. Marginal för titelsäker yta B. Marginal för rörelsesäker yta 

Visa eller dölja marginaler för säkra ytor

  1. Gör något av följande när du lägger till text eller redigerar en titel:
    • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Visa > Marginal för titelsäker yta > Marginal för rörelsesäker yta eller Textbaslinjer.

    • Välj Text > Visa > Marginal för titelsäker yta, Marginal för rörelsesäker yta eller Textbaslinjer.

En marginal visas om det visas en bock bredvid dess namn på menyn.

Ändra storlek på säkra marginaler

Du kan ändra storlek på den titelsäkra ytan, den rörelsesäkra ytan eller bådadera (t.ex. om du behöva anpassa dem för visningar med mindre överskanning).

  1. Välj Redigera > Projektinställningar > Allmänt.

    Dialogrutan Projektinställningar öppnas.

  2. Ange nya vågräta eller lodräta procentuella värden för Titelsäker yta, Rörelsesäker yta eller bådadera i delen Video. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy