Användarhandbok Avbryt

Arbeta med bildproportioner och fältalternativ

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om proportioner

Proportionerna anger förhållandet mellan bredd och höjd. Videobildrutor har proportioner (bildruteproportioner) och det har även pixlarna som utgör bildrutan (pixelproportioner). Vissa videokameror kan spela in en mängd olika bildruteproportioner, och videostandarderna NTSC och PAL använder olika pixelproportioner. Om en bild på en cirkel visas ovalformad har det uppstått en felmatchning mellan bildproportionerna och ditt projekt.

Premiere Elements försöker automatiskt att identifiera och kompensera för pixelproportionerna i källklipp så att ingen förvrängning inträffar. Om ett klipp ser ut att vara förvrängt i Premiere Elements kan du ändra dess pixelproportioner manuellt. Det är viktigt att ta hänsyn till pixelproportioner innan du gör en avstämning mot bildruteproportioner. Feltolkning av ett källklipps proportioner orsakar felaktiga bildruteproportioner.

Bildruteproportioner

Bildruteproportionerna beskriver förhållandet mellan bredd och höjd i en bilds mått. DV NTSC har till exempel bildruteproportionerna 4:3 (eller 4,0 bredd med 3,0 höjd). I jämförelse har en typisk widescreen-bildruta bildruteproportionerna 16:9. Många videokameror som har ett widescreen-läge kan spela in med dessa proportioner. Många filmer spelas in med ännu bredare proportioner.

Bildruteproportioner 4:3 (vänster) och bredare bildruteproportioner 16:9 (höger)

När du lägger till klipp i ett projekt som har en annan bildruteproportion måste du bestämma dig för hur du ska hantera de olika värdena. Du kan visa en bredbildsfilm med 16:9-bildruteproportion på en vanlig tv med bildruteproportion 4:3 på två sätt. Använd brevlådeformatstekniken för att anpassa bredden för 16:9-bildrutan i en svart 4:3-bildruta. Svarta band visas över och under bredbildsbildrutan.

Du kan även använda panorerings- och sökningstekniken för att fylla 4:3-bildrutan med endast ett markerat område av 16:9-bildrutan. Med denna metod elimineras de svarta remsorna, men även en del bildinformation tas bort. 16:9-tagningar som du lägger till i ett projekt med 4:3-proportioner ändras automatiskt till letterbox-format i Premiere Elements.

Pixelproportioner

Pixelproportionerna beskriver förhållandet mellan bredd och höjd i en enstaka pixel i en bildruta. Pixelproportionerna varierar eftersom olika videosystem gör olika antaganden om antalet pixlar som krävs för att fylla en bildruta. Många datorvideostandarder definierar t.ex. en bildruta med 4:3-proportioner som 640 × 480 pixlar. Fyrkantiga pixlar, som har proportionerna 1:1, fyller perfekt ut det vågräta och lodräta utrymmet som definieras av bildrutan. Videostandarder som exempelvis DV NTSC (standard för DV-videokameror i USA) definierar en 4:3-bildruta som har 720 x 480 pixlar. För att alla dessa pixlar ska få plats i bildrutan måste pixlarna därför vara smalare än de fyrkantiga pixlarna. Dessa smala pixlar kallas rektangulära pixlar, och de har proportionerna 0,9:1, eller 0,9 som de vanligtvis kallas. DV-pixlar orienteras lodrätt i system som skapar NTSC-video och vågrätt i system som skapar PAL-video. Ett klipps pixelproportioner visas bredvid klippets miniatyrbild på panelen Projektresurser i Premiere Elements.

Om du visar rektangulära pixlar på en bildskärm med fyrkantiga pixlar ser bilder ut att vara förvrängda, t.ex. ser cirklar ovala ut. Om du emellertid visar dem på en sändningsbildskärm ser bilderna ut att ha rätt proportioner, eftersom rektangulära pixlar används på sändningsbildskärmar. Klipp med olika pixelproportioner exporteras utan förvrängning i Premiere Elements. Pixelproportionerna för ditt projekt justeras automatiskt till klippens pixelproportioner. Du kan råka ut för förvrängda klipp om pixelproportionerna tolkas felaktigt i Premiere Elements. Korrigera förvrängningen genom att manuellt ange källklippets pixelproportion.

Pixel- och bildruteproportioner

A. Fyrkantiga pixlar och 4:3-bildruteproportioner B. Ej fyrkantiga pixlar och 4:3-bildruteproportioner C. Ej fyrkantiga pixlar visas felaktigt på en bildskärm med fyrkantiga pixlar 

Hämta eller lägga till olika proportioner

Premiere Elements försöker att automatiskt kompensera för pixelproportioner och bevara bildrutestorleken på bilder som läggs till. Bilder som du lägger till behandlas på följande sätt:

 • Lägg till video med D1-upplösning 720 x 486 eller DV-upplösning 720 x 480. Premiere Elements ställer automatiskt in videofilens pixelproportion till D1/DV NTSC (0,9). För en tagning med D1- eller DV-upplösning på 720 x 576 ställs pixelproportionen in på D1/DV PAL (1,067) i Premiere Elements. Det underlättar emellertid att visa panelen Projektresurser eller dialogrutan Tolka tagning för att säkerställa att alla filer tolkas korrekt.

 • Filer tilldelas automatiskt pixelproportioner i Premiere Elements med hjälp av filen Interpretation Rules.txt i mappen Premiere Elements/Plug-ins. Om en viss typ av bilder alltid feltolkas (förvrängs), ska du ändra posterna i filen Interpretation Rules.txt. Om du vill åsidosätta pixelproportionstolkningen för filer som redan finns i ett projekt använder du kommandot Tolka tagning.

 • Om du vill ändra storleken på ett klipp i Premiere Elements markerar du klippet och ändrar skalegenskapen för rörelseeffekten. Effekten Rörelse visas i egenskapsvyn när klippet är markerat på tidslinjen i expertvyn.

Visa proportioner för ett projekt

Den förinställning som du väljer när du startar ett projekt ställer in pixelproportionerna för projektet. När du väl har ställt in proportionerna kan du inte ändra dem.

 1. Välj Redigera > Projektinställningar > Allmänt.

Justera pixelproportioner för en stillbild eller ett källklipp

Om du vill kombinera olika tagningar i ett projekt och generera utdata utan förvrängda källbilderna kontrollerar du att alla filer tolkas korrekt.

Obs!

Ställ in pixelproportionerna för en fil på originalproportionerna, inte proportionerna för projektets slutgiltiga utdata.

 1. Klicka på Projektresurser i expertvyn.
 2. Markera stillbilden eller källklippet.
 3. Välj Arkiv > Tolka tagning.
 4. I avsnittet Pixelproportioner markerar du Använd pixelproportioner från fil för att använda filens ursprungliga proportioner. Du kan också välja något av följande på menyn Anpassa till:

  Fyrkantiga pixlar

  Använder 1,0-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har bildrutestorleken 640 x 480 eller 648 x 486. Du kan också använda den här inställningen om filen exporterades från ett program som bara har stöd för fyrkantiga pixlar.

  D1/DV NTSC

  Använder 0,9-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har bildrutestorleken 720 x 480 eller 720 x 486. Med den här inställningen kan du behålla 4:3-bildruteproportionen för klippet. Använd den här inställningen för klipp som exporterats från ett program som hanterar icke-fyrkantiga pixlar, till exempel ett 3D-animeringsprogram.

  Obs! Mer information om D1 finns i ordlistan i hjälpen för Premiere Elements.

  D1/DV NTSC Widescreen

  Använder 1,2-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har bildrutestorleken 720 x 480 eller 720 x 486. Med den här inställningen kan du behålla 16:9-bildruteproportionen.

  D1/DV PAL

  Använder 1,0666-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har en bildrutestorlek på 720 × 576 och du vill att det ska behålla 4:3-bildruteproportioner.

  D1/DV PAL Widescreen

  Använder 1,4222-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har en bildrutestorlek på 720 × 576 och du vill att det ska behålla 16:9-bildruteproportioner.

  Anamorfisk 2:1

  Använder 2,0-pixelproportioner. Använd den här inställningen om källklippet har överförts anamorfiskt från en filmbildruta med 2:1-proportioner.

  HD Anamorfisk 1080

  Använder 1,333-pixelproportioner.

Använda filer med fyrkantiga pixlar i ett D1- eller DV-projekt

Du kan använda tagningar med fyrkantiga pixlar i ett DV-projekt och skapa utdata som inte ser förvrängda ut. Upplösningen på en fil som inte stämmer överens med projektets bildrutestorlek "samplas upp" (ökas) eller "samplas ned" (minskas) automatiskt i Premiere Elements. Nedsampling resulterar i en bild med högre kvalitet. Skapa filer som är större än projektets bildrutestorlek så att de inte behöver samplas upp och förstoras i Premiere Elements.

 1. Förbered filen genom att använda en av följande metoder och hämta eller lägg sedan till filen i Premiere Elements:
  • Om slutgiltiga utdata är DV (NTSC) skapar du och sparar dessa med bildrutestorleken 720 x 540. Spara med denna bildrutestorlek för att förhindra uppsamling eller med 640 x 480 för att förhindra fältförvrängning i en fältåtergiven fil.

  • Om slutgiltiga utdata är DV (PAL) skapar du och sparar dessa med bildrutestorleken 768 x 576. Spara med denna bildrutestorlek för att förhindra uppsamling och fältförvrängning i en fältåtergiven fil.

  • Om slutgiltiga utdata är D1 (NTSC) skapar och sparar du dessa med bildrutestorleken 720 x 540.

  • Bildrutestorleken för en fyrkantig pixelbild kan matcha bildrutestorleken för ditt projekt (till exempel 720 x 480). Om de emellertid har olika pixelproportioner ska du göra om bilden med en annan bildrutestorlek (till exempel 720 x 540). En ny design krävs när programmet som du använder för att bearbeta filen saknar stöd för pixlar som inte är fyrkantiga.

Ange fältalternativ för importerad sammanflätad video

I de flesta videoklipp består varje bildruta av två fält. Ett fält innehåller de udda numrerade linjerna i bildrutan och det andra innehåller de jämnt numrerade linjerna. Fälten sammanflätas, eller kombineras, för att skapa hela bilden. Adobe Photoshop Elements innehåller en förinställning för inverterad fältordning för video som importerats från en hårddisk eller en videokamera med Flash-minne som använder Övre fält först. Du kan fånga källtagningen med övre fältet först. Kontrollera för den här tagningen att projektet antingen använder standard- eller bredbildsförval från förinställningsmappen Flash Memory Camcorders.

Vanligtvis är inte sammanflätningen uppenbar för tittaren. Varje fält fångar emellertid föremålet vid olika tidpunkter. På grund av tidskillnaden blir de båda fälten urskiljbara när du väljer långsam uppspelning eller skapar en fryst bildruta. Du märker samma effekt när du exporterar en bildruta som en stillbild. För att undvika detta kan du ändra bilden till Ej sammanflätning. Ej sammanflätning tar bort ett fält och duplicerar eller interpolerar linjerna i det kvarvarande fältet.

När du inverterar fältdominansen (den ordning i vilken fältet spelas in och visas) kan uppspelningsproblem förekomma. När fältdominansen inverteras blir rörelsen ryckig, eftersom fälten inte visas kronologiskt längre. Fälten inverteras när fältdominansen i originalvideon är motsatt till fältdominansen för videoinspelningskortet som användes för att hämta klippet. Fält inverteras även när fältdominansen i originalvideon och videoredigeringsprogrammet är motsatta. Invertering kan även ske när du anger att ett sammanflätat klipp ska spelas upp baklänges.

För att undvika dessa problem kan du ändra bilden till Ej sammanflätning. Ej sammanflätning tar bort ett fält och duplicerar eller interpolerar linjerna i det kvarvarande fältet. Du kan även ange fältalternativ för ett sammanflätat klipp så att klippets bild- och rörelsekvalitet bevaras i vissa situationer. Dessa inbegriper att ändra klipphastigheten, exportera ett bildband, spela upp klipp baklänges eller att frysa en videobildruta.

 1. Markera ett klipp på tidslinjen i expertvyn och välj Klipp > Videoalternativ > Fältalternativ.
 2. Markera Invertera fältdominans om du vill ändra den ordning i vilken klippets fält visas. Det här alternativet är användbart när klippets fältdominans inte stämmer överens med utrustningen eller när du spelar upp ett klipp baklänges.
 3. Välj något av följande vid Bearbetningsalternativ och klicka på OK.

  Ingen

  Klippets fält bearbetas inte.

  Sammanfläta bildrutor i följd

  Konverterar par med (ej sammanflätade) bildrutor (med progressiv genomsökning) i följd till sammanflätade fält. Det här alternativet är användbart för konvertering av 60 fps-animeringar med progressiv skanning till sammanflätad video med 30 fps, eftersom många animeringsprogram inte skapar sammanflätade bildrutor.

  Sammanfläta alltid

  Sammanflätade fält konverteras till hela bildrutor med progressiv skanning. Sammanflätningen tas bort i Premiere Elements genom att ett fält tas bort och ett nytt fält interpoleras, baserat på linjerna i det kvarvarande fältet. Det fält som anges i alternativet Fältinställningar i Projektinställningar behålls. Om du har angett Inga fält behålls det övre fältet i Premiere Elements, såvida du inte har markerat Invertera fältdominans. I så fall behålls det undre fältet. Det här alternativet är användbart när du fryser en bildruta i klippet.

  Ta bort flimmer

  Förhindrar att tunna, vågräta detaljer i en bild flimrar genom att de två fälten ges en viss oskärpa. Ett objekt som är så tunt som en skanningslinje flimrar eftersom det endast visas i vartannat fält.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto