Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

För många kommandon finns motsvarande kortkommandon så att du kan slutföra uppgifter utan musen. Du kan också skapa och redigera kortkommandon.

Åtgärd Windows Mac
Fil    

Nytt > Projekt

Ctrl+N Cmd+N

Ny > Mapp

Ctrl+/ Cmd+/

Ny > Titel

F9  

Öppna projekt

Ctrl+O Cmd+O

Spara

Ctrl+S Cmd+S

Spara som

Ctrl+Skift+S Skift+Cmd+S

Spara en kopia

Ctrl+Alt+S Cmd+Opt+S

Lägg till media från > Foton från kameror eller enheter

Ctrl+Skift+I  

Lägg till media från > Filer och mappar

Ctrl + I Kommando+I

Hämta egenskaper för > Markering

Ctrl+Skift+H Skift+Cmd+H

Avsluta

Ctrl+Q Cmd+Q
Redigera    

Ångra

Ctrl + Z Kommando+Z

Gör om

Ctrl+Skift+Z Skift+Cmd+Z

Klipp ut

Ctrl+X Cmd+X

Kopierar

Ctrl + C Kommando+C

Klistra in

Ctrl+V Kommando+V

Klistra in och flytta

Ctrl+Skift+V Skift+Cmd+V

Klistra in effekter och justeringar

Ctrl+Alt+V Cmd+Opt+V

Ta bort

Skift+Delete Ta bort

Ta bort och stäng mellanrum

Backsteg retur

Duplicera

Ctrl+Skift+/  

Markera alla

Ctrl + A Kommando+A

Avmarkera alla

Ctrl + Skift + A Skift+Cmd+A

Redigera original

Ctrl+E Cmd+E
Klipp av    

Ändra namn

Ctrl+H Cmd+H

Infoga

, (komma) , (komma)

Skriv över

.(punkt) .(punkt)

Grupp

Ctrl+G Cmd+G

Dela upp

Ctrl+Skift+G Skift+Cmd+G

Gå till klippmarkör > Nästa

Ctrl+Skift+Höger Skift+Cmd+Höger

Gå till klippmarkör > Föregående

Ctrl+Skift+Vänster Skift+Cmd+Vänster

Gå till klippmarkör > Numrerade

Ctrl+Skift+3 Skift+Cmd+1

Radera klippmarkör > Aktuell markör

Ctrl+Skift+0 Skift+Cmd+0

Radera klippmarkör > Alla markörer

Alt+Skift+0 Opt+Skift+0

Tidssträckning

Ctrl + R Cmd+R
Tidslinjen    

Återge arbetsyta

Enter retur

Dela klipp

Ctrl + K Cmd+K

Zooma in

= =

Zooma ut

- -

Gå till markör för tidslinje > Nästa

Ctrl+Höger Cmd+Höger

Gå till markör för tidslinje > Föregående

Ctrl+Vänster Cmd+Vänster

Gå till markör för tidslinje > Numrerade

Ctrl+3 Cmd+1

Radera markör för tidslinje > Tidslinjemarkör vid indikator för aktuell tid

Ctrl + 1 Cmd+0

Radera markör för tidslinje > Alla markörer

Alt+1 Opt+0

Fäst

S S
Text    

Textjustering > Vänster

Ctrl+Skift+L  

Textjustering > Centrera

Ctrl+Skift+C  

Textjustering > Höger

Ctrl+Skift+R  

Markera > Nästa objekt ovan

Ctrl+Alt+]  

Markera > Nästa objekt nedan

Ctrl+Alt+[  

Ordna > Lägg överst

Ctrl+Skift+]  

Ordna > Lägg över

Ctrl+]  

Lägg underst

Ctrl+Skift+[  

Lägg under

Ctrl+[  

Andra paneler

Åtgärd Windows Mac
Berättarröst    

Gå till nästa berättarröstklipp

Höger Höger

Gå till föregående berättarröstklipp

Vänster Vänster
Skivlayout    

Stegvis minskning

-  

Stegvis ökning

=  

Flytta nedåt

Ned  

Flytta åt vänster

Vänster  

Flytta åt höger

Höger  

Flytta uppåt

Upp  
Trimma arbetsflöde    

Markera favoritstund

F F
Bildskärm    

Minska textstorleken med fem punkter

Ctrl+Upp  

Minska textstorleken med en punkt

Skift+Upp  

Öka textstorleken med fem punkter

Ctrl+Ned  

Öka textstorleken med en punkt

Skift+Ned  

Infoga copyrightsymbol

Ctrl+Alt+Skift+C  

Infoga symbol för registrerat varumärke

Ctrl+Alt+Skift+R  

Knuffa markerat objekt fem pixlar nedåt

Ctrl+Alt+Ned  

Knuffa markerat objekt en pixel nedåt

Ctrl+Skift+Alt+Ned  

Knuffa markerat objekt fem pixlar åt vänster

Ctrl+Alt+Vänster  

Knuffa markerat objekt en pixel åt vänster

Ctrl+Alt+Skift+Vänster  

Knuffa markerat objekt fem pixlar åt höger

Ctrl+Alt+Höger  

Knuffa markerat objekt en pixel åt höger

Ctrl+Alt+Skift+Höger  

Knuffa markerat objekt fem pixlar uppåt

Ctrl+Alt+Upp  

Knuffa markerat objekt en pixel uppåt

Ctrl+Alt+Skift+Upp  

Placera objekt efter nedre marginal för säker titel

Ctrl+Skift+D  

Placera objekt efter vänstermarginal för säker titel

Ctrl + Skift + F  

Placera objekt efter övre marginal för säker titel

Ctrl+Skift+O  
Media/Projektmaterial
   

Ta bort markeringen med alternativ

Ctrl+Delete  

Utöka markeringen nedåt

Skift+Ned Skift+Ned

Utöka markeringen åt vänster

Skift+Vänster Skift+Vänster

Utöka markeringen åt höger

Skift+Höger Skift+Höger

Utöka markeringen uppåt

Skift+Upp Skift+Upp

Ikon

Ctrl+Page Down Cmd+Page Down

Lista

Ctrl+Page Up Cmd+Page Up

Flytta ned markeringen

Ned Ned

Flytta markeringen till slutet

End  

Flytta markeringen till början

Startsida  

Flytta markeringen åt vänster

Vänster Vänster

Flytta markeringen en sida nedåt

Page Down  

Flytta markeringen en sida uppåt

Page Up  

Flytta markeringen åt höger

Höger Höger

Flytta upp markeringen uppåt

Upp Upp

Växla vy

Skift+\  
Tidslinjen    
Radera markering
Skift+Delete  
Ta bort och stäng mellanrum
Ta bort Opt+Delete
Knuffa klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Alt+Skift+, Alt + Skift+,
Knuffa klippmarkeringen en bildruta åt vänster Alt+, Opt+,
Knuffa klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Alt+Skift+. Alt + Skift+.
Knuffa klippmarkeringen en bildruta åt höger Alt+. Opt+.
Markeringsverktyg
V V
Ställ in ingångspunkten för arbetsytefältet
Alt+[ Opt+[
Ställ in utgångspunkten för arbetsytefältet
Alt+]  
Visa ljudvy
Skift+A  
Visa klassisk vy
Skift+C  
Visa nästa skärm   Ned
Visa föregående skärm   Upp
Skjut klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Alt+Skift+Vänster Opt+Skift+Vänster
Skjut klippmarkeringen en bildruta åt vänster Alt+Vänster Opt+Vänster
Skjut klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Alt+Skift+Höger Opt+Skift+Höger
Skjut klippmarkeringen en bildruta åt höger Alt+Höger Opt+Höger
Justera klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Ctrl+Alt+Skift+Vänster Cmd+Opt+Skift+Vänster
Justera klippmarkeringen en bildruta åt vänster Ctrl+Alt+Vänster
Cmd+Opt+Vänster
Justera klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Ctrl+Alt+Skift+Höger Cmd+Opt+Skift+Höger
Justera klippmarkeringen en bildruta åt höger Ctrl+Alt+Höger Cmd+Opt+Höger
Tidssträckningsverktyg Ctrl + R
Cmd+R
Anpassa till tidslinje \ \

Sök efter kortkommandon

Sök efter kortkommandon för ett verktyg, en knapp eller ett menykommando genom att göra något av följande:

 • Om det är ett menykommando står kortkommandot till höger om själva kommandot.
 • Se tabellerna i den här artikeln för de vanligaste kortkommandona som inte visas i verktygstips eller på menyer. Välj redigera > Kortkommandon (Windows) eller Premiere Elements > Kortkommandon (Mac OS) för en fullständig lista över standard och aktuella kortkommandon

Anpassa eller läs in kortkommandon

Du kan ställa in kortkommandon så att de matchar kortkommandon i andra program som du använder. Om andra uppsättningar är tillgängliga kan du välja dem på menyn Uppsättning i dialogrutan Anpassa tangentbord.

 1. Välj något av följande för att anpassa kortkommandon:

  • Välj redigera > Kortkommandon i Windows
  • Välj Premiere Elements > Kortkommandon i Mac OS
 2. I dialogrutan Anpassa tangentbord väljer du ett alternativ på snabbmenyn:

  Program

  Visar kommandon som finns på menyraden ordnade efter kategori.

  Paneler

  Visar kommandon som är associerade med paneler och menyer.

  Verktyg

  Visar en lista över verktygsikoner.

 3. Visa det kommando som du vill skapa eller ändra ett kortkommando för i kolumnen Kommando. Om det behövs klickar du på triangeln bredvid önskat kategorinamn för att visa alla kommandon som ingår.

 4. Klicka i objektets kortkommandofält för att välja det.

 5. Skriv kortkommandot som du vill använda för objektet. Dialogrutan Anpassa tangentbord visar en varning om det valda kortkommandot redan används.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Ångra om du vill ta bort ett kortkommando och återställa det till kommandot som ursprungligen använde det.
  • Klicka på Gå till om du vill gå till kommandot som hade kortkommandot tidigare.
  • Klicka på Radera om du vill ta bort kortkommandot som du skrev.
  • Klicka på Gör om när du vill ange kortkommandot som du skrev in tidigare.
 7. Upprepa detta för valfritt antal kortkommandon. När du är klar klickar du på Spara som, skriver in ett namn på uppsättningen och klickar på Spara.

  Obs!

  En del kommandon är reserverade för operativsystemet. Du kan inte tilldela sådana kommandon till Premiere Elements. Du kan inte heller tilldela plus- (+) eller minustecknet (–) på knappsatsen eftersom de behövs för att ange relativa tidskodsvärden. Du kan tilldela minusknappen (–) på det vanliga tangentbordet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online