Kortkommandon

För många kommandon finns motsvarande kortkommandon så att du kan slutföra uppgifter utan musen. Du kan också skapa och redigera kortkommandon.

Meny

Åtgärd Windows Mac
Fil    

Nytt > Projekt

Ctrl+N Cmd+N

Ny > Mapp

Ctrl+/ Cmd+/

Ny > Titel

F9  

Öppna projekt

Ctrl+O Cmd+O

Spara

Ctrl+S Cmd+S

Spara som

Ctrl+Skift+S Skift+Cmd+S

Spara en kopia

Ctrl+Alt+S Cmd+Opt+S

Lägg till media från > Foton från kameror eller enheter

Ctrl+Skift+I  

Lägg till media från > Filer och mappar

Ctrl + I Kommando+I

Hämta egenskaper för > Markering

Ctrl+Skift+H Skift+Cmd+H

Avsluta

Ctrl+Q Cmd+Q
Redigera    

Ångra

Ctrl + Z Kommando+Z

Gör om

Ctrl+Skift+Z Skift+Cmd+Z

Klipp ut

Ctrl+X Cmd+X

Kopierar

Ctrl + C Kommando+C

Klistra in

Ctrl+V Kommando+V

Klistra in och flytta

Ctrl+Skift+V Skift+Cmd+V

Klistra in effekter och justeringar

Ctrl+Alt+V Cmd+Opt+V

Ta bort

Skift+Delete Ta bort

Ta bort och stäng mellanrum

Backsteg retur

Duplicera

Ctrl+Skift+/  

Markera alla

Ctrl + A Kommando+A

Avmarkera alla

Ctrl + Skift + A Skift+Cmd+A

Redigera original

Ctrl+E Cmd+E
Klipp av    

Ändra namn

Ctrl+H Cmd+H

Infoga

, (komma) , (komma)

Skriv över

.(punkt) .(punkt)

Grupp

Ctrl+G Cmd+G

Dela upp

Ctrl+Skift+G Skift+Cmd+G

Gå till klippmarkör > Nästa

Ctrl+Skift+Höger Skift+Cmd+Höger

Gå till klippmarkör > Föregående

Ctrl+Skift+Vänster Skift+Cmd+Vänster

Gå till klippmarkör > Numrerade

Ctrl+Skift+3 Skift+Cmd+1

Radera klippmarkör > Aktuell markör

Ctrl+Skift+0 Skift+Cmd+0

Radera klippmarkör > Alla markörer

Alt+Skift+0 Opt+Skift+0

Tidssträckning

Ctrl + R Cmd+R
Tidslinjen    

Återge arbetsyta

Enter retur

Dela klipp

Ctrl + K Cmd+K

Zooma in

= =

Zooma ut

- -

Gå till markör för tidslinje > Nästa

Ctrl+Höger Cmd+Höger

Gå till markör för tidslinje > Föregående

Ctrl+Vänster Cmd+Vänster

Gå till markör för tidslinje > Numrerade

Ctrl+3 Cmd+1

Radera markör för tidslinje > Tidslinjemarkör vid indikator för aktuell tid

Ctrl + 1 Cmd+0

Radera markör för tidslinje > Alla markörer

Alt+1 Opt+0

Fäst

S S
Text    

Textjustering > Vänster

Ctrl+Skift+L  

Textjustering > Centrera

Ctrl+Skift+C  

Textjustering > Höger

Ctrl+Skift+R  

Markera > Nästa objekt ovan

Ctrl+Alt+]  

Markera > Nästa objekt nedan

Ctrl+Alt+[  

Ordna > Lägg överst

Ctrl+Skift+]  

Ordna > Lägg över

Ctrl+]  

Lägg underst

Ctrl+Skift+[  

Lägg under

Ctrl+[  

Andra paneler

Åtgärd Windows Mac
Berättarröst    

Gå till nästa berättarröstklipp

Höger Höger

Gå till föregående berättarröstklipp

Vänster Vänster
Skivlayout    

Stegvis minskning

-  

Stegvis ökning

=  

Flytta nedåt

Ned  

Flytta åt vänster

Vänster  

Flytta åt höger

Höger  

Flytta uppåt

Upp  
Trimma arbetsflöde    

Markera favoritstund

F F
Bildskärm    

Minska textstorleken med fem punkter

Ctrl+Upp  

Minska textstorleken med en punkt

Skift+Upp  

Öka textstorleken med fem punkter

Ctrl+Ned  

Öka textstorleken med en punkt

Skift+Ned  

Infoga copyrightsymbol

Ctrl+Alt+Skift+C  

Infoga symbol för registrerat varumärke

Ctrl+Alt+Skift+R  

Knuffa markerat objekt fem pixlar nedåt

Ctrl+Alt+Ned  

Knuffa markerat objekt en pixel nedåt

Ctrl+Skift+Alt+Ned  

Knuffa markerat objekt fem pixlar åt vänster

Ctrl+Alt+Vänster  

Knuffa markerat objekt en pixel åt vänster

Ctrl+Alt+Skift+Vänster  

Knuffa markerat objekt fem pixlar åt höger

Ctrl+Alt+Höger  

Knuffa markerat objekt en pixel åt höger

Ctrl+Alt+Skift+Höger  

Knuffa markerat objekt fem pixlar uppåt

Ctrl+Alt+Upp  

Knuffa markerat objekt en pixel uppåt

Ctrl+Alt+Skift+Upp  

Placera objekt efter nedre marginal för säker titel

Ctrl+Skift+D  

Placera objekt efter vänstermarginal för säker titel

Ctrl + Skift + F  

Placera objekt efter övre marginal för säker titel

Ctrl+Skift+O  
Media/Projektmaterial
   

Ta bort markeringen med alternativ

Ctrl+Delete  

Utöka markeringen nedåt

Skift+Ned Skift+Ned

Utöka markeringen åt vänster

Skift+Vänster Skift+Vänster

Utöka markeringen åt höger

Skift+Höger Skift+Höger

Utöka markeringen uppåt

Skift+Upp Skift+Upp

Ikon

Ctrl+Page Down Cmd+Page Down

Lista

Ctrl+Page Up Cmd+Page Up

Flytta ned markeringen

Ned Ned

Flytta markeringen till slutet

End  

Flytta markeringen till början

Startsida  

Flytta markeringen åt vänster

Vänster Vänster

Flytta markeringen en sida nedåt

Page Down  

Flytta markeringen en sida uppåt

Page Up  

Flytta markeringen åt höger

Höger Höger

Flytta upp markeringen uppåt

Upp Upp

Växla vy

Skift+\  
Tidslinjen    
Radera markering
Skift+Delete  
Ta bort och stäng mellanrum
Ta bort Opt+Delete
Knuffa klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Alt+Skift+, Alt + Skift+,
Knuffa klippmarkeringen en bildruta åt vänster Alt+, Opt+,
Knuffa klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Alt+Skift+. Alt + Skift+.
Knuffa klippmarkeringen en bildruta åt höger Alt+. Opt+.
Markeringsverktyg
V V
Ställ in ingångspunkten för arbetsytefältet
Alt+[ Opt+[
Ställ in utgångspunkten för arbetsytefältet
Alt+]  
Visa ljudvy
Skift+A  
Visa klassisk vy
Skift+C  
Visa nästa skärm   Ned
Visa föregående skärm   Upp
Skjut klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Alt+Skift+Vänster Opt+Skift+Vänster
Skjut klippmarkeringen en bildruta åt vänster Alt+Vänster Opt+Vänster
Skjut klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Alt+Skift+Höger Opt+Skift+Höger
Skjut klippmarkeringen en bildruta åt höger Alt+Höger Opt+Höger
Justera klippmarkeringen fem bildrutor åt vänster Ctrl+Alt+Skift+Vänster Cmd+Opt+Skift+Vänster
Justera klippmarkeringen en bildruta åt vänster Ctrl+Alt+Vänster
Cmd+Opt+Vänster
Justera klippmarkeringen fem bildrutor åt höger Ctrl+Alt+Skift+Höger Cmd+Opt+Skift+Höger
Justera klippmarkeringen en bildruta åt höger Ctrl+Alt+Höger Cmd+Opt+Höger
Tidssträckningsverktyg Ctrl + R
Cmd+R
Anpassa till tidslinje \ \

Sök efter kortkommandon

Sök efter kortkommandon för ett verktyg, en knapp eller ett menykommando genom att göra något av följande:

 • Om det är ett menykommando står kortkommandot till höger om själva kommandot.
 • Se tabellerna i den här artikeln för de vanligaste kortkommandona som inte visas i verktygstips eller på menyer. Välj redigera > Kortkommandon (Windows) eller Premiere Elements > Kortkommandon (Mac OS) för en fullständig lista över standard och aktuella kortkommandon

Anpassa eller läs in kortkommandon

Du kan ställa in kortkommandon så att de matchar kortkommandon i andra program som du använder. Om andra uppsättningar är tillgängliga kan du välja dem på menyn Uppsättning i dialogrutan Anpassa tangentbord.

 1. Välj något av följande för att anpassa kortkommandon:

  • Välj redigera > Kortkommandon i Windows
  • Välj Premiere Elements > Kortkommandon i Mac OS
 2. I dialogrutan Anpassa tangentbord väljer du ett alternativ på snabbmenyn:

  Program

  Visar kommandon som finns på menyraden ordnade efter kategori.

  Paneler

  Visar kommandon som är associerade med paneler och menyer.

  Verktyg

  Visar en lista över verktygsikoner.

 3. Visa det kommando som du vill skapa eller ändra ett kortkommando för i kolumnen Kommando. Om det behövs klickar du på triangeln bredvid önskat kategorinamn för att visa alla kommandon som ingår.

 4. Klicka i objektets kortkommandofält för att välja det.

 5. Skriv kortkommandot som du vill använda för objektet. Dialogrutan Anpassa tangentbord visar en varning om det valda kortkommandot redan används.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Ångra om du vill ta bort ett kortkommando och återställa det till kommandot som ursprungligen använde det.
  • Klicka på Gå till om du vill gå till kommandot som hade kortkommandot tidigare.
  • Klicka på Radera om du vill ta bort kortkommandot som du skrev.
  • Klicka på Gör om när du vill ange kortkommandot som du skrev in tidigare.
 7. Upprepa detta för valfritt antal kortkommandon. När du är klar klickar du på Spara som, skriver in ett namn på uppsättningen och klickar på Spara.

  Obs!

  En del kommandon är reserverade för operativsystemet. Du kan inte tilldela sådana kommandon till Premiere Elements. Du kan inte heller tilldela plus- (+) eller minustecknet (–) på knappsatsen eftersom de behövs för att ange relativa tidskodsvärden. Du kan tilldela minusknappen (–) på det vanliga tangentbordet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto