Om överlagring och genomskinlighet

Överlagring är att täcka över och kombinera flera bilder. Videoklipp är som standard helt ogenomskinliga, men vid överlagring måste de vara genomskinliga. När du gör klipp på övre videospår genomskinliga blir klipp på spåren under dem synliga.

Du kan snabbt och enkelt göra hela klipp genomskinliga i Premiere Elements med effekten Opacitet. Dessutom kan du använda valfri kombination av opacitet, masker, projektionsytor och transparens för att ändra filens alfakanal, som anger vilka områden i klippet som är genomskinliga. Med de mer avancerade transparenseffekterna kan du göra särskilda färger och former genomskinliga.

Obs!

De titlar du skapar i Premiere Elements får automatiskt en alfakanal. Du kan även importera filer med fördefinierade genomskinliga områden. Du kan spara information om genomskinlighet i program som Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements och Adobe Illustrator®. Filer som importeras på detta sätt har alfakanaler och följer dessutom dina projektinställningar. Det finns information om hur du sparar filer med genomskinlighet i respektive programs användarhandbok.

Premiere Elements använder följande termer för genomskinlighet:

Alfakanal

En kanal som anger genomskinliga områden i klipp. Alfakanalen är osynlig och den finns tillsammans med tre synliga färgkanaler: röd, blå och grön (RGB).

Opacitet

En inställning som avgör genomskinligheten hos klipp. (Till exempel motsvarar 75 % opacitet 25 % genomskinlighet.)

ac_04
När opaciteten för det övre videoklippet (till vänster) minskas, blir det nedre videoklippet (i mitten) synligt och de två bilderna kombineras (till höger).

Mask

Används ibland synonymt med alfakanal; beskriver även proceduren för att ändra en alfakanal.

ac_05
Separata röda, gröna och blå färgkanaler (till vänster), alfakanalen eller masken (i mitten) samt alla kanaler visade tillsammans (till höger).

Projektionsyta

En fil eller kanal som anger genomskinliga områden i klipp. Projektionsytan avgör graden av genomskinlighet i den resulterande bilden. I Premiere Elements används projektionsytor tillsammans med Transparens för spårprojektionsyta.

ac_06
En projektionsyta (till vänster) anger genomskinliga områden i det övre klippet (i mitten) och det nedre klippet visas (till höger).

Transparens

Ange genomskinliga områden med en viss färg (färgnyckel) eller ett visst intensitetsvärde (luminansnyckel). Alla pixlar som matchar nyckeln blir genomskinliga. Transparens används vanligtvis för att ersätta en enhetlig bakgrund, t.ex. en blå skärm, med annan bild. (I televisionssammanhang ersätts t.ex. blå skärmar bakom meteorologer med väderkartor.) I Videomerge-effekten används transparens för att automatiskt definiera den primära bakgrundsfärgen som transparent.

ac_07
Ersätta en bakgrundsfärg med en annan bild

A. Övre klipp B. Effekten Transparens för blå skärm anger genomskinliga områden C. Nedre klipp D. Kombinerade klipp 

Justera opacitet

Alla klipp visas som standard med fullständig opacitet (100 %), vilket döljer eventuella klipp på spåren nedanför. Du kan visa de nedre klippen genom att ange ett opacitetsvärde som är mindre än 100 %. Vid 0 % opacitet är ett klipp helt genomskinligt. Filmens svarta bakgrund blir synlig om det inte finns några klipp under ett genomskinligt klipp.

 1. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 2. Markera det klipp som du vill göra genomskinligt och gör något av följande:
  • Utöka effekten Opacitet på panelen Använda effekter och dra reglaget Opacitet för klipp till önskat värde.

  • Välj Opacitet > Opacitet för klipp på snabbmenyn ovanför klippet på tidslinjen i expertvyn. (Du kan behöva zooma in för att se den här menyn.) Klicka på markeringsverktyget och placera det över klippets opacitetsdiagram. När pekaren växlar till en dubbelpil drar du opacitetsdiagrammet upp eller ned.

  ac_create_transparency_ct
  Skapa genomskinlighet på tidslinjen i expertvyn

  Obs!

  Om du vill tona in och ut ett klipp över tid animerar du dess opacitet. Om du bara vill tona till svart klickar du på Tona in eller Tona ut på panelen Använda effekter. Du kan även skapa genomskinlighet med hjälp av transparenseffekter.

Transparensfärg

Om du vill göra särskilda områden i ett klipp genomskinliga använder du en transparenseffekt som är baserad på färg, projektionsyta eller alfakanal. Alla pixlar som matchar den angivna nyckeln blir genomskinliga.

Färgbaserade transparenseffekter

(Videomerge, Transparens för blå skärm, Färgtransparens, Transparens för grön skärm och Transparens för ej röd) Med dessa effekter kan du lägga till transparens där en viss färg förekommer i ett klipp. Du kan till exempel använda färgbaserade transparenseffekter för att ta bort en bakgrund med en enhetlig färg, t.ex. en blå skärm.

Transparenseffekter baserade på projektionsyta

(Skräpprojektionsyta med fyra, åtta eller sexton punkter och Transparens för spårprojektionsyta) Med dessa effekter kan du maskera bort områden i ett klipp med ett annat klipp eller med områden som du anger manuellt. Du kan lägga till genomskinlighet enligt formen på en mask, som du placerar i klippet, eller enligt gråskaletonerna i en fil som du använder som projektionsyta. Du kan även använda effekten Transparens för spårprojektionsyta när du vill skapa sammansättningar.

Transparenseffekt baserad på alfakanal

Med effekten Alfajustering kan du invertera eller inaktivera ett klipps alfakanal eller konvertera områden utan genomskinlighet till en mask.

Obs!

Mer information om hur du använder transparens finns i hjälpen.

Skapa genomskinlighet med Videomerge

Använd effekten Videomerge om du vill att transparens ska skapas automatiskt i bakgrunden av ett klipp. Den här effekten gör det enkelt att lägga klipp ovanpå varandra.

 1. På tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet som du vill göra genomskinligt och väljer sedan Använd Videomerge. (Du kan också välja Videomerge på panelen Effekter.)

  Effekten identifierar automatiskt bakgrundsfärgen och tar bort den, så att underliggande klipp visas genom de transparenta områdena.

 2. (Valfritt) Klicka på knappen Använda effekter på panelen Använda effekter och expandera effektnamnet för att visa och redigera effektalternativen.
  ac_09
  Effekten Videomerge

  A. Förgrundsklipp med färgad bakgrund B. Bakgrund som har gjorts transparent automatiskt med effekten Videomerge C. Bakgrundsklipp som visas genom transparensen D. Kombinerade klipp 

  Obs!

  I Mac OS visas inte dialogrutan Videosammanfogning när du drar ett klipp med enfärgad bakgrund. Om du vill använda Videosammanfogning på Mac OS drar du klippet till monitorpanelen och väljer sedan Videosammanfogning. Du kan också använda Videosammanfogning på panelen Effekter.

Skapa transparens med en transparenseffekt

Använd en färgbaserad transparenseffekt om du vill skapa transparens för en viss färg i ett klipp. Dessa effekter används vanligtvis för att ta bort färgade bakgrunder.

 1. Klicka i åtgärdsfältet på Effekter för att öppna panelen Effekter.
 2. Välj en transparenseffekt (eller Färg, Blå skärm, Grön skärm eller Ej röd).
 3. Dra effekten till ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn.
 4. (Valfritt) Klicka på knappen Använda effekter på panelen Använda effekter och expandera effektnamnet för att visa och redigera effektalternativen.
  ac_09
  Ersätta en bakgrundsfärg med en annan bild

  A. Övre klipp B. Den blå skärmen gör bakgrunden transparent automatiskt C. Nedre klipp D. Kombinerade klipp 

Skapa genomskinlighet med effekten Transparens för spårprojektionsyta

 1. Om du inte redan har gjort det lägger du till projektionsytefilen till projektet. Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar. Bläddra till projektionsytefilen och klicka på Öppna. Projektionsytefilen bör endast innehålla en form (t.ex. en stjärna eller blomma).
 2. Lägg till ett bakgrundsklipp i ett spår på tidslinjen i expertvyn.
 3. Lägg till det klipp som du vill lägga över bakgrundsklippet i ett spår ovanför spåret med bakgrundsklippet. Detta klipp visas med hjälp av spårprojektionsytan.
 4. Lägg till det klipp som fungerar som projektionsyta i ett tredje spår. (Om du vill lägga till ett tredje spår drar du projektionsytan till ett tomt område på tidslinjen i expertvyn ovanför det översta videospåret. Ett nytt spår skapas automatiskt.)
 5. Utöka kategorin Transparens på effektpanelen. Dra sedan effekten Transparens för spårprojektionsyta till klippet som ligger över bakgrundsklippet.
 6. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 7. Expandera Transparens för spårprojektionsyta på panelen Använda effekter.
 8. Välj det videospår som innehåller projektionsytan för Projektionsyta.
 9. Justera alternativen efter behov:

  Sammansatt användning

  Markera Alfa för projektionsyta om du vill använda värdena i alfakanalen för spårprojektionsytan. Markera Luma för projektionsyta om du vill använda bildens luminansvärden.

  Invertera

  Inverterar värdena för spårprojektionsytan.

  Tips: Använd en gråskalebild för projektionsytan om du vill behålla originalfärgerna i det klipp som ligger överst. Alla färger i klippet som matchar färger i projektionsytan tas bort.

Dölja oönskade objekt med en skräpprojektionsyta

Ibland kan oönskade objekt, t.ex. mikrofoner och kablar, finnas kvar i bild när en färgbaserad transparenseffekt har använts för att ta bort bakgrunden. Du kan använda skräpprojektionsytor för att maskera bort sådana objekt. Skräpprojektionsytor är lämpliga för områden med väldefinierade gränser, men utan enhetlig färg. Du kan även använda skräpprojektionsytor när du vill ta bort oönskade artefakter som blivit kvar efter användningen av en färgbaserad transparenseffekt.

ac_10
Den oönskade bakgrunden (till vänster) maskeras bort genom att skräpprojektionsytan med fyra punkter formas om på monitorpanelen. Sedan används effekten Transparens för grön skärm (i mitten) för att lägga pojken över det underliggande spåret (till höger).

 1. Placera ett klipp i ett spår.
 2. Utöka kategorin Transparens på effektpanelen och dra en skräpprojektionsyta till klippet.
 3. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 4. Klicka på panelen Använda effekter på triangeln bredvid effektens namn för att expandera den.

  Obs!

  Namnet på varje skräpprojektionsyta anger hur många handtag den har: Skräpprojektionsyta med fyra punkter, Skräpprojektionsyta med åtta punkter och Skräpprojektionsyta med sexton punkter.

 5. Gör något av följande för att forma om projektionsytan:
  • Klicka på effektnamnet för att visa skräpprojektionsytans punkthandtag på monitorpanelen och dra i handtagen.

  • Ändra värdet för skräpprojektionsytan på panelen Använda effekter.

Invertera och dölja alfakanaler

Du kan använda kommandot Tolka tagning om du vill ändra hur Premiere Elements ska tolka ett klipps alfakanal i ett projekt.

Obs!

Om du vill ignorera eller invertera alfakanalen i en enda instans av klippet använder du i stället transparenseffekten Alfajustering.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser.
 2. Välj Arkiv > Tolka tagning, ange önskade alternativ för alfakanalen och klicka på OK.

  Ignorera alfakanal

  Ignorerar klippets alfakanal.

  Invertera alfakanal

  Inverterar ljusa och mörka områden i alfakanalen, vilket gör att genomskinliga och ogenomskinliga områden i klippet inverteras.

  Tips: Om det är svårt att se vilka områden i klippet som är genomskinliga kan du tillfälligt lägga till en klar färgprojektionsyta i ett spår under bilden. (Läs mer i Så här skapar du en färgprojektionsyta för en bakgrund.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy