Användarhandbok Avbryt

Genomskinlighet och överlagring

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om överlagring och genomskinlighet

Överlagring är att täcka över och kombinera flera bilder. Videoklipp är som standard helt ogenomskinliga, men vid överlagring måste de vara genomskinliga. När du gör klipp på övre videospår genomskinliga blir klipp på spåren under dem synliga.

Du kan snabbt och enkelt göra hela klipp genomskinliga i Premiere Elements med effekten Opacitet. Dessutom kan du använda valfri kombination av opacitet, masker, projektionsytor och transparens för att ändra filens alfakanal, som anger vilka områden i klippet som är genomskinliga. Med de mer avancerade transparenseffekterna kan du göra särskilda färger och former genomskinliga.

Obs!

De titlar du skapar i Premiere Elements får automatiskt en alfakanal. Du kan även importera filer med fördefinierade genomskinliga områden. Du kan spara information om genomskinlighet i program som Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements och Adobe Illustrator®. Filer som importeras på detta sätt har alfakanaler och följer dessutom dina projektinställningar. Det finns information om hur du sparar filer med genomskinlighet i respektive programs användarhandbok.

Premiere Elements använder följande termer för genomskinlighet:

Alfakanal

En kanal som anger genomskinliga områden i klipp. Alfakanalen är osynlig och den finns tillsammans med tre synliga färgkanaler: röd, blå och grön (RGB).

Opacitet

En inställning som avgör genomskinligheten hos klipp. (Till exempel motsvarar 75 % opacitet 25 % genomskinlighet.)

När opaciteten för det övre videoklippet (till vänster) minskas, blir det nedre videoklippet (i mitten) synligt och de två bilderna kombineras (till höger).

Mask

Används ibland synonymt med alfakanal; beskriver även proceduren för att ändra en alfakanal.

Separata röda, gröna och blå färgkanaler (till vänster), alfakanalen eller masken (i mitten) samt alla kanaler visade tillsammans (till höger).

Projektionsyta

En fil eller kanal som anger genomskinliga områden i klipp. Projektionsytan avgör graden av genomskinlighet i den resulterande bilden. I Premiere Elements används projektionsytor tillsammans med Transparens för spårprojektionsyta.

En projektionsyta (till vänster) anger genomskinliga områden i det övre klippet (i mitten) och det nedre klippet visas (till höger).

Transparens

Ange genomskinliga områden med en viss färg (färgnyckel) eller ett visst intensitetsvärde (luminansnyckel). Alla pixlar som matchar nyckeln blir genomskinliga. Transparens används vanligtvis för att ersätta en enhetlig bakgrund, t.ex. en blå skärm, med annan bild. (I televisionssammanhang ersätts t.ex. blå skärmar bakom meteorologer med väderkartor.) I Videomerge-effekten används transparens för att automatiskt definiera den primära bakgrundsfärgen som transparent.

Ersätta en bakgrundsfärg med en annan bild

A. Övre klipp B. Effekten Transparens för blå skärm anger genomskinliga områden C. Nedre klipp D. Kombinerade klipp 

Justera opacitet

Alla klipp visas som standard med fullständig opacitet (100 %), vilket döljer eventuella klipp på spåren nedanför. Du kan visa de nedre klippen genom att ange ett opacitetsvärde som är mindre än 100 %. Vid 0 % opacitet är ett klipp helt genomskinligt. Filmens svarta bakgrund blir synlig om det inte finns några klipp under ett genomskinligt klipp.

 1. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 2. Markera det klipp som du vill göra genomskinligt och gör något av följande:
  • Utöka effekten Opacitet på panelen Använda effekter och dra reglaget Opacitet för klipp till önskat värde.

  • Välj Opacitet > Opacitet för klipp på snabbmenyn ovanför klippet på tidslinjen i expertvyn. (Du kan behöva zooma in för att se den här menyn.) Klicka på markeringsverktyget och placera det över klippets opacitetsdiagram. När pekaren växlar till en dubbelpil drar du opacitetsdiagrammet upp eller ned.

  Skapa genomskinlighet på tidslinjen i expertvyn

  Obs!

  Om du vill tona in och ut ett klipp över tid animerar du dess opacitet. Om du bara vill tona till svart klickar du på Tona in eller Tona ut på panelen Använda effekter. Du kan även skapa genomskinlighet med hjälp av transparenseffekter.

Transparensfärg

Om du vill göra särskilda områden i ett klipp genomskinliga använder du en transparenseffekt som är baserad på färg, projektionsyta eller alfakanal. Alla pixlar som matchar den angivna nyckeln blir genomskinliga.

Färgbaserade transparenseffekter

(Videomerge, Transparens för blå skärm, Färgtransparens, Transparens för grön skärm och Transparens för ej röd) Med dessa effekter kan du lägga till transparens där en viss färg förekommer i ett klipp. Du kan till exempel använda färgbaserade transparenseffekter för att ta bort en bakgrund med en enhetlig färg, t.ex. en blå skärm.

Transparenseffekter baserade på projektionsyta

(Skräpprojektionsyta med fyra, åtta eller sexton punkter och Transparens för spårprojektionsyta) Med dessa effekter kan du maskera bort områden i ett klipp med ett annat klipp eller med områden som du anger manuellt. Du kan lägga till genomskinlighet enligt formen på en mask, som du placerar i klippet, eller enligt gråskaletonerna i en fil som du använder som projektionsyta. Du kan även använda effekten Transparens för spårprojektionsyta när du vill skapa sammansättningar.

Transparenseffekt baserad på alfakanal

Med effekten Alfajustering kan du invertera eller inaktivera ett klipps alfakanal eller konvertera områden utan genomskinlighet till en mask.

Obs!

Mer information om hur du använder transparens finns i hjälpen.

Skapa genomskinlighet med Videomerge

Använd effekten Videomerge om du vill att transparens ska skapas automatiskt i bakgrunden av ett klipp. Den här effekten gör det enkelt att lägga klipp ovanpå varandra.

 1. På tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet som du vill göra genomskinligt och väljer sedan Använd Videomerge. (Du kan också välja Videomerge på panelen Effekter.)

  Effekten identifierar automatiskt bakgrundsfärgen och tar bort den, så att underliggande klipp visas genom de transparenta områdena.

 2. (Valfritt) Klicka på knappen Använda effekter på panelen Använda effekter och expandera effektnamnet för att visa och redigera effektalternativen.
  Effekten Videomerge

  A. Förgrundsklipp med färgad bakgrund B. Bakgrund som har gjorts transparent automatiskt med effekten Videomerge C. Bakgrundsklipp som visas genom transparensen D. Kombinerade klipp 

  Obs!

  I Mac OS visas inte dialogrutan Videosammanfogning när du drar ett klipp med enfärgad bakgrund. Om du vill använda Videosammanfogning på Mac OS drar du klippet till monitorpanelen och väljer sedan Videosammanfogning. Du kan också använda Videosammanfogning på panelen Effekter.

Skapa transparens med en transparenseffekt

Använd en färgbaserad transparenseffekt om du vill skapa transparens för en viss färg i ett klipp. Dessa effekter används vanligtvis för att ta bort färgade bakgrunder.

 1. Klicka i åtgärdsfältet på Effekter för att öppna panelen Effekter.
 2. Välj en transparenseffekt (eller Färg, Blå skärm, Grön skärm eller Ej röd).
 3. Dra effekten till ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn.
 4. (Valfritt) Klicka på knappen Använda effekter på panelen Använda effekter och expandera effektnamnet för att visa och redigera effektalternativen.
  Ersätta en bakgrundsfärg med en annan bild

  A. Övre klipp B. Den blå skärmen gör bakgrunden transparent automatiskt C. Nedre klipp D. Kombinerade klipp 

Skapa genomskinlighet med effekten Transparens för spårprojektionsyta

 1. Om du inte redan har gjort det lägger du till projektionsytefilen till projektet. Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar. Bläddra till projektionsytefilen och klicka på Öppna. Projektionsytefilen bör endast innehålla en form (t.ex. en stjärna eller blomma).
 2. Lägg till ett bakgrundsklipp i ett spår på tidslinjen i expertvyn.
 3. Lägg till det klipp som du vill lägga över bakgrundsklippet i ett spår ovanför spåret med bakgrundsklippet. Detta klipp visas med hjälp av spårprojektionsytan.
 4. Lägg till det klipp som fungerar som projektionsyta i ett tredje spår. (Om du vill lägga till ett tredje spår drar du projektionsytan till ett tomt område på tidslinjen i expertvyn ovanför det översta videospåret. Ett nytt spår skapas automatiskt.)
 5. Utöka kategorin Transparens på effektpanelen. Dra sedan effekten Transparens för spårprojektionsyta till klippet som ligger över bakgrundsklippet.
 6. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 7. Expandera Transparens för spårprojektionsyta på panelen Använda effekter.
 8. Välj det videospår som innehåller projektionsytan för Projektionsyta.
 9. Justera alternativen efter behov:

  Sammansatt användning

  Markera Alfa för projektionsyta om du vill använda värdena i alfakanalen för spårprojektionsytan. Markera Luma för projektionsyta om du vill använda bildens luminansvärden.

  Invertera

  Inverterar värdena för spårprojektionsytan.

  Tips: Använd en gråskalebild för projektionsytan om du vill behålla originalfärgerna i det klipp som ligger överst. Alla färger i klippet som matchar färger i projektionsytan tas bort.

Dölja oönskade objekt med en skräpprojektionsyta

Ibland kan oönskade objekt, t.ex. mikrofoner och kablar, finnas kvar i bild när en färgbaserad transparenseffekt har använts för att ta bort bakgrunden. Du kan använda skräpprojektionsytor för att maskera bort sådana objekt. Skräpprojektionsytor är lämpliga för områden med väldefinierade gränser, men utan enhetlig färg. Du kan även använda skräpprojektionsytor när du vill ta bort oönskade artefakter som blivit kvar efter användningen av en färgbaserad transparenseffekt.

Den oönskade bakgrunden (till vänster) maskeras bort genom att skräpprojektionsytan med fyra punkter formas om på monitorpanelen. Sedan används effekten Transparens för grön skärm (i mitten) för att lägga pojken över det underliggande spåret (till höger).

 1. Placera ett klipp i ett spår.
 2. Utöka kategorin Transparens på effektpanelen och dra en skräpprojektionsyta till klippet.
 3. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 4. Klicka på panelen Använda effekter på triangeln bredvid effektens namn för att expandera den.
  Obs!

  Namnet på varje skräpprojektionsyta anger hur många handtag den har: Skräpprojektionsyta med fyra punkter, Skräpprojektionsyta med åtta punkter och Skräpprojektionsyta med sexton punkter.

 5. Gör något av följande för att forma om projektionsytan:
  • Klicka på effektnamnet för att visa skräpprojektionsytans punkthandtag på monitorpanelen och dra i handtagen.

  • Ändra värdet för skräpprojektionsytan på panelen Använda effekter.

Invertera och dölja alfakanaler

Du kan använda kommandot Tolka tagning om du vill ändra hur Premiere Elements ska tolka ett klipps alfakanal i ett projekt.

Obs!

Om du vill ignorera eller invertera alfakanalen i en enda instans av klippet använder du i stället transparenseffekten Alfajustering.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser.
 2. Välj Arkiv > Tolka tagning, ange önskade alternativ för alfakanalen och klicka på OK.

  Ignorera alfakanal

  Ignorerar klippets alfakanal.

  Invertera alfakanal

  Inverterar ljusa och mörka områden i alfakanalen, vilket gör att genomskinliga och ogenomskinliga områden i klippet inverteras.

  Tips: Om det är svårt att se vilka områden i klippet som är genomskinliga kan du tillfälligt lägga till en klar färgprojektionsyta i ett spår under bilden. (Läs mer i Så här skapar du en färgprojektionsyta för en bakgrund.)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto