Justera projektinställningar och förinställningar

Om projektinställningar och förinställningar

Med projektinställningarna bestämmer du vilka egenskaper som ska gälla för videoklipp och ljud. Du bestämmer till exempel format (AVCHD), källa (hårddisk eller Flash-minne från videokamera) och proportion (standard eller bredbildsvideo). Projektinställningar kan även avse bildrutefrekvensen, ljudsamplingsfrekvensen, övre eller nedre fältet först och bitdjup för projektet.

När du startar ett nytt projekt i Adobe Premiere Elements används automatiskt en förinställning på det. En projektförinställning är en samling förkonfigurerade projektinställningar. Du kan använda standardprojektförinställningen för tv-standard för den version av Adobe Premiere Elements som är installerad på datorn.

NTSC (National Television Standards Committee) är den tv-standard som gäller i Amerika, Västindien, Japan, Sydkorea och Taiwan-regionen.

PAL (Phase Alternating Line) är den tv-standard som gäller i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern, Indien, Australien, Nya Zeeland, södra stillahavsområdet och andra delar av Asien.

Eftersom du inte kan ändra projektförinställningen när du väl har startat projektet bör du kontrollera källmaterialets format innan du väljer en projektförinställning.

Obs!

Om du anger lägre kvalitetsinställningar för dina utdata (till exempel för direktuppspelning av webbvideo) ska du inte ändra dina projektinställningar. Ändra i stället exportinställningarna.

Dynamisk sekvensförinställning

När du lägger till ett filmklipp på tidslinjen i expertvyn, ändrar Adobe Premiere Elements automatiskt dina projektinställningar i bakgrunden så att de matchar klippegenskaperna. De innehåller mått, fps, pixelproportioner och fältordning.

Välja förinställningar och ändra inställningar

Adobe Premiere Elements innehåller förinställningar för standardprojekt för media från vanliga källor som kameror, dvd-skivor och mobiltelefoner med mera.

Du kan välja från en lista över tillgängliga förinställningar, men du kan inte skapa egna förinställningar. Förinställningarna för projekt kan endast väljas när du skapar projektet. Du kan inte ändra förinställningen för ett projekt när det väl har skapats.

Om du vill välja en projektförinställning när du startar ett nytt projekt klickar du på Ändra inställningar i dialogrutan Nytt projekt och väljer den förinställning som överensstämmer med din inspelning.

Ett meddelande visas om du lägger till ett filmklipp vars förinställning inte matchar projektets förinställning på tidslinjen i expertvyn. Klicka på Ja om du vill ändra projektinställningarna i Adobe Premiere Elements så att närmast tillgängliga förinställning används. Mer information finns i Dynamisk sekvensförinställning.

Välja en projektförinställning

I Adobe Premiere Elements används som standard en AVCHD-förinställning för den tv-standard du valde när du installerade programmet. Välj en ny förinställning för att skapa projekt i ett annat format, tv-standard eller bildruteproportion.

Den förinställning du väljer blir standard och används för alla nya projekt, tills du väljer en annan förinställning. Om du väljer en tillfällig förinställning ska du ändra den när du har använt den klart.

 1. Starta Adobe Premiere Elements.

 2. Klicka på Videoredigerare på välkomstskärmen och sedan på Nytt projekt. (Du kan även välja Arkiv > Nytt > Projekt.)
 3. I dialogrutan Nytt projekt klickar du på Ändra inställningar.
 4. Välj en förinställning som matchar formatet och standarden för det material du vill redigera.

 5. Klicka på OK.
 6. Ange ett namn och en plats för ditt projekt, och klicka sedan på OK.

Ändra inställningar för ett befintligt projekt

När du har skapat ett projekt kan du bara göra smärre bildskärmsrelaterade ändringar i projektinställningarna.

Obs!

Du kan inte ändra redigeringsläget och formatet för förhandsvisningsfiler sedan du skapat ett projekt.

 1. Välj Redigera > Projektinställningar > Allmänt.
 2. Ange projektinställningar för Allmänt, Hämtning och Videoåtergivning i dialogrutan Projektinställningar.
 3. Klicka på OK.

Kontrollera dina projektinställningar

Projektförinställningar innehåller projektinställningar under tre kategorier: Allmänt, Hämtning och Videoåtergivning. När du har startat ett projekt går de flesta inställningarna inte längre att ändra, till exempel bildrutefrekvens, storlek och proportioner. Du kan emellertid kontrollera att inställningarna är kompatibla med det medium du vill lägga till i projektet.

 1. Öppna projektet i Premiere Elements och välj Redigera > Projektinställningar > [kategori].
  Obs!

  Medföljande tredjepartsprodukter, som exempelvis datorer, minneskort och maskinvara, innehåller ibland egna förinställningar. Mer information finns i dokumentation för tredjepartsprodukten.

NTSC-förinställningar jämfört med PAL-förinställningar

NTSC-förinställningar följer NTSC-standarden där varje videobildruta består av 525 vågräta linjer som visas med 29,97 bildrutor per sekund. Standardförinställningen för NTSC gäller för tagningar med 4:3-proportionen. Standardförinställningen för bredbilds-NTSC gäller för tagningar med 16:9-proportionen.

PAL-förinställningar följer PAL-standarden där varje videobildruta består av 625 linjer som visas med 25 bildrutor per sekund.

Allmänna inställningar

Med Allmänna inställningar (Redigera > Projektinställningar > Allmänt) kontrollerar du de grundläggande egenskaperna för ett projekt. De innehåller redigeringslägen för videobearbetning, bildrutestorlek, proportioner, tidsräkning (Visningsformat) och uppspelningsinställningar (Tidsvärde). Dessa inställningar överensstämmer med de flesta källmedier i ditt projekt. Använd till exempel DV om du i merparten av dina tagningar använder redigeringsläget för DV-uppspelning. Kvaliteten i din video kan försämras om du ändrar dessa inställningar godtyckligt.

Allmänna inställningar inkluderar följande alternativ.

Redigeringsläge

Identifierar projektets tv-standard och format. Du kan inte ändra förhandsvisningsinställningarna Tidsvärde, Bildrutestorlek, Pixelproportioner, Fält och Samplingsfrekvens. Det är redigeringsläget som bestämmer dessa inställningar.

Obs! Inställningarna för redigeringsläge representerar specifikationerna för källmediet, inte de slutgiltiga utdatainställningarna. Ange utdatainställningar när du exporterar ett projekt.

Tidsvärde

Anger den tidsindelning som används för att beräkna tidspositionen för varje redigering (PAL: 25, NTSC: 29.97).

Uppspelningsinställningar

Den här knappen är tillgänglig när du använder en DV-förinställning, ett redigeringsläge för DV eller installerar ett plugin-program som tillhandahåller ytterligare uppspelningsfunktioner. För ett DV-redigeringsläge anger du med det här alternativet var du vill att dina förhandsgranskningar ska spelas upp. Mer information om uppspelningsinställningar för plugin-program från tredje part finns i respektive dokumentation.

Bildrutestorlek

Anger bildrutepixlarna för uppspelningen av ditt projekt. I de flesta fall överensstämmer bildrutestorleken för projektet med bildrutestorleken för källmediet. Du kan inte ändra bildrutestorleken för att kompensera en långsam uppspelning. Du kan emellertid justera uppspelningsinställningarna: Högerklicka/Ctrl-klicka på bildskärmen och välj Uppspelningsinställningar. Justera bildrutestorleken för dina utdata genom att ändra exportinställningarna.

Pixelproportioner

Ställer in proportioner för pixlar. Videoformatet (PAL eller NTSC) bestämmer proportionerna. Om du använder en pixelproportion som inte överensstämmer med din video, kan videon förvrängs när du återger och spelar upp den.

Fält

Anger fältdominans, eller visningsordningen för två sammanflätade fält i varje bildruta.

Visningsformat (video)

Anger hur tiden visas under projektet. Tidvisningsalternativet motsvarar standarder för redigering av video och film. Välj drop frame-tidskod på 30 fps för DV NTSC-video. Välj tidskod på 25 fps för DV PAL-video.

Titelsäker yta

Anger området för bildrutekanten för att markera den som en säker zon för titlar, så att titlar inte klipps av i tv-apparater som zoomar in bilden. En rektangel med korsstreck markerar titelns säkerhetszon när du klickar på knappen Säkerhetszoner på monitorn. Titlar kräver en bredare säker zon än åtgärder.

Rörelsesäker yta

Anger området för bildrutekanten för att markera den som en säker zon för åtgärd så att tv:n som zoomar in bilden inte exkluderar åtgärden. En rektangel markerar åtgärdens säkra zon när du klickar på knappen för säkra zoner på monitorn.

Samplingsfrekvens

Identifierar ljudsamplingsfrekvensen för projektförinställningen. I allmänhet ger högre frekvenser bättre ljudkvalitet i projekt, men de kräver mer diskutrymme och bearbetning. Spela in ljud med en samplingsfrekvens med hög kvalitet och hämta ljud med den frekvens som det spelades in.

Visningsformat (ljud)

Anger om ljudtidsvisningen mäts genom användning av ljudsamplingar eller millisekunder. Som standard visas tiden i ljudsamplingar. Du kan emellertid visa tiden i millisekunder för samplingnivåprecisionen när du redigerar ljud.

Hämtningsinställningar

Hämtningsinställningar (Redigera > Projektinställningar > Hämta) styr hur video och ljud överförs direkt från ett kassettdäck. (Övriga projektinställningspaneler påverkar inte hämtning.)

Inställningar för videoåtergivning

Inställningarna för videoåtergivning styr den bildkvalitet, de komprimeringsinställningar och det färgdjup som används i Premiere Elements när du spelar upp video från tidslinjen i expertvyn.

Du kommer åt inställningarna genom att välja Redigera > Projektinställningar > Videoåtergivning. Inställningarna har följande alternativ:

Högsta bitdjup

Anger att upp till 32-bitars bearbetning kan användas i Premiere Elements, även om projektet använder ett lägre bitdjup. Om du markerar det här alternativet ökas precisionen men prestanda minskas.

Filformat

Specificerar format på förhandsgranskningsvideon.

Kompressor

Identifierar den kodek (komprimerare/expanderare) som används i Premiere Elements när du skapar förhandsgranskningar för filmer. Projektförinställningen definierar kodeken. Du kan inte ändra den eftersom den måste överensstämma med DV-standarden.
Obs! Klippets originalkodek används vid uppspelning i Adobe Premiere Elements om du inte använder effekter i klippet eller ändrar klippets bildrute-/tidsegenskaper. Om dina ändringar innebär att en bildruteomräkning måste göras kommer den kodek som identifieras här att användas i Adobe Premiere Elements.

 

Optimera stillbilder

Markera det här alternativet om du vill använda stillbilder effektivt i projekt. Du kan till exempel använda en bild som har en varaktighet på 2 sekunder i ett projekt med 30 bildrutor per sekund (fps). I Premiere Elements skapas en 2 sekunder lång bildruta i stället för 60 bildrutor, där var och en har en varaktighet på 1/30-sekund. Avmarkera det här alternativet om projekt uppvisar uppspelningsproblem när stillbilder visas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto