Användarhandbok Avbryt

Skapa skivmenyer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om menymallar

Du skapar en menybaserad dvd- eller Blu-ray-skiva med de färdiga menymallarna i Premiere Elements. Alla mallar innehåller en knapp för huvudmeny 1 och en knapp för scenmeny 1. Menyknapparna länkas automatiskt till meny- och scenmarkörerna i tidslinjen i expertvyn. Huvudmenyn innehåller minst två knappar, en för att spela upp filmen och en annan för att visa en scenmeny. Huvudmenyerna i vissa mallar innehåller fler knappar, som går till andra filmer som är markerade i tidslinjen. Scenmenyerna innehåller i allmänhet knappar med både en etikett och en miniatyrbild från scenen.

En meny kan innehålla både ljud och rörelse. Vissa mallar innehåller släppzoner, dit du kan dra och släppa stillbilder eller videor för att anpassa menybakgrunden. Om du släpper en video eller bild på en mall som inte innehåller en släppzon ersätter videon eller stillbilden hela menybakgrunden. En video kan fungera som en rörlig bakgrund till en meny eller innehålla alla menyns visuella element, förutom markering av knappar. Videon kan exempelvis innehålla en rörlig bakgrund, en rullande lista över medarbetare och t.o.m knappbilderna. Hur lång tid videobakgrunden eller ljudet spelas upp beror på menyns längd. Längden på en slinga med bakgrundsljud och -video måste vara 30 sekunder eller kortare.

Du kan anpassa mallen efter projektet genom att ändra teckensnitt, färger, bakgrunder och layout. Ändringar av mallen påverkar bara det aktuella projektet. Du kan inte spara malländringar i Premiere Elements.

Använda en skivmenymall

När du väljer en skivmenymall behöver du inte oroa dig för om menyn har tillräckligt många menyknappar för alla markörer i filmen. Ytterligare menyer och knappar skapas automatiskt i Premiere Elements vid behov.

När du väljer en mall ändras knapptexten på menyerna till de namn som du angett för meny- och scenmarkörerna. Du kan namnge markörerna och ändra titeln på menyn efter att du har valt en mall. Om du inte anger några markörnamn behåller knapparna de namn de har i mallen.

Du kan lägga till meny- och scenmarkörer innan du väljer en mall, eller så kan du lägga till, flytta eller ta bort markörer efter att du valt en mall. Skivmenyerna justeras dynamiskt för att stämma överens med markörerna genom att knappar läggs till eller tas bort efter behov.

 1. Klicka på Verktyg i åtgärdsfältet och välj Filmmeny på panelen Verktyg.
 2. Välj en mall med ett tema som passar projektet. Om du använder huvudmenymarkörer väljer du en mall med minst tre knappar på huvudmenyn. (Den första knappen heter spela Upp Film och den andra Scener. Resten av knapparna länkar till scenmarkörer i tidslinjen i expertvyn.)
 3. Om du vill att menymarkörer ska läggas till automatiskt i Adobe Premiere Elements markerar du Lägg till menymarkörer automatiskt. Klicka på Inställningar och välj ett av följande alternativ:

  Vid varje scen

  Placerar en scenmarkör vid varje redigeringspunkt (klippgräns) mellan klipp i spåret Video 1.

  Var _ minut

  Placerar scenmarkörer med angivet intervall. (Det här alternativet är bara tillgängligt när filmen innehåller flera minuter med material.)

  Markörer totalt

  Placerar det angivna antalet markörer med jämna mellanrum över hela intervallet med klipp i tidslinjen.

  Obs! Om du väljer att inte lägga till markörer automatiskt just nu kan du lägga till dem senare. Menyerna uppdateras dynamiskt i Premiere Elements, och huvudmenymarkörknappar eller menyer och knappar för scener läggs till om du lägger till markörer.

 4. Klicka på Fortsätt. Ändra menyegenskaperna på panelen Justera, om det behövs.

  Knapparna länkas till markörerna i tidslinjen i expertvyn och knapptexten ersätts med markörnamnen.

 5. Klicka på miniatyrbilden för en meny längst ned på panelen Skivlayout om du vill visa menyn. Om det behövs bläddrar du till den miniatyrbild som du vill visa eller ändrar storlek på panelen för att visa miniatyrbilderna sida vid sida.

När du valt en mall kan du anpassa menyn, förhandsgranska skivan eller bränna den.

Hämta skivmenymallar online

Det finns menymallar för Adobe Premiere Elements online. Så här hämtar du menymallar:

 1. Högerklicka/Ctrl-klicka på en menymall.

 2. Klicka på Hämta nu för att hämta den valda mallen. Klicka på Hämta alla om du vill hämta alla menymallar.

 3. Klicka på knappen Hämta i bakgrunden för att utföra hämtningen i bakgrunden medan du fortsätter att arbeta i Adobe Premiere Elements.

  Obs!

  Det blå fältet i det övre högra hörnet i innehållet visar att det inte hämtats. Du måste ha en anslutning till Internet för att hämta innehåll.

Anpassa en menymall

Du kan anpassa bakgrundsbild, knappar, menynamn och typografi för alla menymallar.

Anpassa en menybakgrund

Du kan anpassa menybakgrund med videoklipp, videoklipp med ljud, ett ljudklipp, stillbilder eller stillbilder med ljud.

Vissa menyer har särskilda släppzoner där du kan placera videor eller stillbilder. Mallar med släppzoner innehåller en svart släppzon och texten ”Lägg till media här” . Du kan placera videoklipp och stillbilder även om menyn inte har en släppzon. I det här fallet ersätter mediaobjektet hela bakgrunden. Vissa menyer utan släppzoner har ytterligare grafik som visas framför videon.

 1. I panelen Skivmeny klickar du på miniatyrbilden för den meny du vill ändra.
 2. Klicka på Bläddra på panelen Meny och välj sedan ett klipp på hårddisken.
  Obs!

  När både video och ljud har ställts in och du byter ut något av klippen behåller det andra klippet sina inställningar, såvida du inte väljer en bakgrundsvideo som även innehåller ljud. I så fall ersätter bakgrundsljudet det befintliga ljudet.

 3. Ange inställningar i vyn Egenskaper (panelen Menybakgrund) på aktivitetspanelen:

  Återställ

  Återställer bakgrunden till mallens originalbakgrund.

  Ingångspunkt

  Anger ingångspunkten för video- eller ljudklippet. Dra tidskoden till önskad bildruta.

  Spela upp

  Spelar upp media i miniatyren. Ikonen ändras från Spela upp till Pausa. Klicka på knappen Paus om du vill pausa uppspelningen och ange bakgrundens ingångspunkt.

  Använd stillbild

  Anger den aktuella bildrutan i videoklippet som en stillbildsbakgrund. Dra tidskoden för att ange bildruta.

  Använd standardövergång före repetition

  Lägger till den övergång du angett som standard varje gång videon börjar om från början.

  Längd

  Anger längden på bakgrundsvideon eller -ljudet från ingångspunkten.

  Använd i alla menyer

  Använder bakgrunden på alla skivmenyer.

Ändra placering och storlek för menyobjekt

 1. Klicka på miniatyrbilden för den meny du vill ändra längst ned på panelen Skivlayout.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek på ett menyobjekt markerar du det på panelen Skivlayout. En rektangel (kallas markeringsram) med åtta markeringspunkter visas runt objektet. Dra i någon av markeringspunkterna för att ändra storlek på objektet. För romanska språk kan du även använda tangenterna – (minus) eller = (lika med) på tangentbordet om du vill ändra storlek på objektet proportionellt i alla riktningar. Objektets storlek ökas med lika med-tangenten.

  Dra i någon av markeringsramens markeringspunkter om du vill ändra storlek på ett menyobjekt.

  • Om du vill flytta ett menyobjekt markerar du det och drar det. Du kan även använda piltangenterna på tangentbordet och flytta objektet i vilken riktning som helst.

  Ursprunglig plats (vänster) jämfört med flyttat objekt (höger)

Redigera text och knappar på menyer

När du har valt en mall kan du ändra menytexten eller utseendet för de olika huvudmeny- eller scenknapparna. Du kan även ta bort vilken knapp som helst. Eftersom knapparna är länkade till markörerna tas även den markör som genererade knappen bort om du tar bort knappen.

 1. Klicka på miniatyrbilden för den meny du vill ändra längst ned på panelen Skivlayout.
 2. Om du vill redigera text eller knappar som inte är kopplade till markörer dubbelklickar du på menytiteln eller knappen och redigerar texten i dialogrutan Ändra text. Om du vill använda flera rader trycker du på Ctrl + Retur för varje ny rad. Klicka på OK.
 3. Om du vill redigera knappar som är kopplade till markörer dubbelklickar du på texten eller knappen och gör något av följande i dialogrutan Menymarkör. Klicka sedan på OK:
  • Om du vill byta namn på markören (och knappen i menyn) skriver du ett nytt namn och klickar på OK. Om du vill använda flera rader trycker du på Ctrl + Retur för varje ny rad. Håll namnet kort så att det får plats på menyn och inte överlappar någon annan knapp.

  • Dra miniatyrens förskjutningstidskod för att markera den bild som du vill visa i knappminiatyren på menyn och klicka på OK. (Den här miniatyrbilden är endast till för menyvisning. Om du väljer alternativet Knapp för rörelsemeny startar videon som är länkad till knappen vid markörens plats.)

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort en knapp. Markören tas bort från tidslinjen i expertvyn och knappen tas bort från menyn. Du kan också högerklicka/Ctrl-klicka på knappens markör i tidslinjen och välja Ta bort menymarkör.

Ange textinställningar

Du kan ändra textegenskaper för menytitlar och knappar, inklusive teckensnitt, storlek, stil och färg.

 1. Klicka på miniatyrbilden för den meny du vill ändra längst ned på panelen Skivlayout.
 2. Markera en menytitel eller knapptext.
 3. Gör något av följande i egenskapsvyn:
  • Välj ett teckensnitt på menyn Ändra teckensnitt. (Du kanske måste markera triangeln bredvid Text för att visa alternativen för textattribut.)

  • Välj en textstil på menyn Ändra stil eller klicka på ikonerna Fet, Kursiv eller Understruken. Du kan klicka på mer än en ikon.

  • Välj en textstorlek på menyn Ändra textstorlek.

  • Klicka på ikonen Ändra textfärg bredvid menyn Ändra textstorlek och välj en färg från Färgväljaren.

 4. Om du vill använda textinställningarna på liknande textobjekt i alla menyer klickar du på Använd på alla scenknappar, Använd på alla textknappar eller Använd på alla markörknappar.

Animera knappar

Du kan lägga till video till huvudmeny- och scenmenyknappar om mallen innehåller knappar som visar en miniatyrbild.

 1. Klicka på miniatyrbilden för den meny du vill ändra längst ned på panelen Skivlayout.
 2. Välj en knapp i panelen Skivlayout.
 3. Välj Knapp för rörelsemeny i egenskapsvyn på aktivitetspanelen.
 4. Ställ in ingångspunkten där du vill att klippet ska börja spelas upp när menyn visas. Du kan antingen använda knappen Spela upp/stopp för att visa klippet i miniatyrbilden eller redigera ingångspunktens tidkodsfält.
 5. Om du vill ange hur länge klippet ska spelas upp klickar du på menyns bakgrund och redigerar sedan tidskodsfältet Längd i egenskapsvyn under Knapp för rörelsemeny.
  Obs!

  Den längd du anger för en rörelsemenyknapp gäller alla rörelsemenyknappar på skivan.

Växla till en annan menymall

Om du kommer på att du vill ändra skivmenyn är det enkelt att byta till en annan mall. Alla ändringar du har gjort i menytitlar, knappnamn som inte rör markörer (knappen Spela upp eller Scen) samt textinställningar (teckensnitt, färg, format osv.) går förlorade. De ändringar du har gjort i bakgrunder och markörknappar (huvudmenymarkörer och scenmarkörer) går inte förlorade. När du redigerar knapptext ändrar du i själva verket namnet för menymarkören. Det nya markörnamnet används när de nya menyerna skapas.

 1. Klicka på knappen Menytema på panelen Filmmeny.
 2. Välj en menymall och klicka på Fortsätt. De nya menyerna visas på panelen Skivlayout i Premiere Elements.

Byta från en menybaserad skiva till en skiva som spelas upp automatiskt

Om du bestämmer dig för att du inte vill använda menyer på en DVD- eller Blu-ray-skiva kan du återställa layouten för att skapa en automatiskt uppspelad skiva.

Obs!

Även om en automatiskt uppspelad skiva inte innehåller menyer som länkar till markörer kan du ändå ha nytta av meny- och scenmarkörer i projektet. Knapparna Nästa och Föregående på en dvd- eller Blu-ray-spelares fjärrkontroll går framåt eller bakåt till huvudmenymarkörer och scenmarkörer. Stoppmarkörer ignoreras.

 1. Klicka på Spela upp automatiskt på panelen Justera.

  Menyerna tas bort från panelen Justera och markörerna används som kapitelpunkter på en automatiskt uppspelad skiva.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online