Med direktfilmer kan du snabbt skapa en proffsig, redigerad film med titlar, ljudspår, effekter och övergångar genom att använda en enkel (och snabb) process steg för steg. När du skapar en direktfilm analyserar Adobe Premiere Elements dina klipp (om de inte redan har analyserats). Smarta taggar används om det behövs, klippen redigeras och ett tema du väljer används. Du kan göra temat mer personligt genom att använda en egen titel och egna eftertexter. Dessutom kan du använda egen musik eller egna effekter.

Analysalternativet är som standard aktiverat. Om du har inaktiverat analysen används inte smarta taggar.

Filmteman skapar filmer med ett visst utseende. Temat Bröllopsduvor, till exempel, ger en elegant inledning och avslutning med flygande vita duvor och bröllopsmusik i bakgrunden. Temat Serietidning ger en rolig barnkalasvideo med snygga effekter, såsom färgrelief och stora konstfulla typsnitt i titeln. Varje tema har en unik redigeringsstil för att välja ut, trimma och placera klipp i sekvenser.

Standardlängden för ett tema är 4 till 6 minuter. Du kan använda direktfilm för alla klipp i filmen. Du kan även använda den på en del av klippet för att skapa ett montage eller en specialfunktion i början eller i slutet av en dvd.

Du kan välja mellan olika teman. Du kan använda alla egenskaper i ett tema eller välja att lägga till endast en del av dem. Du kan på samma sätt lägga till ett tema till en hel sekvens på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Du kan också välja att lägga till endast ett klipp.

Skapa direktfilm från arbetsytan

 1. Välj klippet som du vill inkludera i filmen från tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn.

 2. Klicka på Direktfilm i åtgärdsfältet.

 3. Välj ett tema för filmen eller hämta en mall. Så här hämtar du en onlinemall för en direktfilm:

  Om du vill förhandsgranska ett filmtema för du markören över temats miniatyrbild för att visa beskrivningen. Klicka på Spela upp om du vill titta på en förhandsgranskning. Klicka på Nästa.

  1. Högerklicka/Ctrl-klicka på filmtemamallen.
  2. Klicka på Hämta nu för att hämta den valda mallen. Klicka på Hämta alla om du vill hämta alla mallar.
  3. (Valfritt) Klicka på knappen Hämta i bakgrunden om du vill utföra hämtningen i bakgrunden medan du fortsätter att arbeta i Adobe Premiere Elements.
 4. Ange egenskaperna för filmen efter dina behov:

  • Inledande och avslutande titlar: Inledande och avslutande titlar kan uppta flera rader. Du får emellertid bäst resultat om du låter den inledande titeln uppta en rad.
  • Direktfilm: Det här alternativet anger om du vill redigera automatiskt. Dina klipp trimmas automatiskt och läggs till i projektet utifrån de smarta taggarna. Det anger även om klippen ska analyseras och få smarta taggar.
  • Använd för: Anger om temat ska användas på hela projektet eller på de valda klippen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
  • Musik: Det här alternativet anger om du vill använda temamusiken, din egen musik (klicka på Bläddra för att söka efter filen och öppna den) eller ingen musik alls. Det finns flera musikklipp att välja mellan och de spelas upp i den ordning som du väljer dem. Dra skjutreglaget mellan Musik/ljudeffekter och Mina klipp för att ange hur mycket ljud från ljudspår och ljudeffekter respektive ljud från klipp som ska användas. Direktfilm synkroniseras med taktslagen i musiken så om du ändrar musiken så kan du få ett mycket annorlunda resultat. Om du dessutom ändrar musikens längd ändras även filmens längd för att matcha den nya musiken.
  • Hastighet och intensitet: Du kan kontrollera klippets hastighet och hur stor effekten ska vara. Klicka på triangeln bredvid alternativet Hastighet och intensitet och använd reglaget för att justera klippens hastighet och effekterna.
  • Längd:Anger längden för den färdiga filmen. Med hjälp av Matcha musik får du en film som är lika lång som temamusiken. Med den här parametern kan du ange den exakta tidslängden genom att dra timmar, minuter och sekunder. Med alternativet Använd alla klipp använder du alla klipp. Filmens längd bestäms utifrån klippens längd.

  Obs! Om du anger en längd som är längre än temamusiken repeteras musiken. Om filmens längd är kortare än längden på temamusiken slutar musiken efter det sista klippet.

  • Sekvens: Anger om klippen är ordnade enligt tid-/datumstämpeln eller enligt temats redigeringsregler.
  • Temainnehåll: Anger vilka aspekter av temat som ska ingå i den färdiga filmen. Markera eller avmarkera villa alternativ du vill. Om några av dina klipp har effekter som redan används kan du välja att behålla effekterna eller att ta bort dem och använda temats effekter i stället.
  • Återge förhandsgranskning: Om det här alternativet är markerat återges direktfilmen när den har skapats och placerats på tidslinjen. Återgivning förbättrar bildrutehastigheten för filmen vid uppspelningen.

Obs!

Du kan också klicka på direktfilmer från startskärmen i Premiere Elements när du vill skapa en direktfilm.

Redigera en direktfilm

När du skapar en direktfilm kombineras alla klipp i Adobe Premiere Elements till ett enskilt klipp. Du kan dela upp det här klippet om du vill redigera eller ersätta något enskilt klipp. Använd kommandot Ersätt klipp för att snabbt ersätta ett klipp med ett annat utan att behöva trimma och redigera det nya klippet så att det passar. Du kan även ändra effekterna eller övertäckningarna som tillämpats på klippet.

Eftersom en direktfilm skapas med slagidentifiering för det tillagda musikklippet kan synkroniseringen av videofilmen försämras om du ändrar ljudklippet.

Från en expert: Grunderna i direktfilmer

Från en expert: Grunderna i direktfilmer
Philip Andrews förklarar hur du skapar en direktfilm. Markera några klipp, välj ett filmtema och klicka på några knappar för att skapa en video med professionell kvalitet.
Philip Andrews

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy