Användarhandbok Avbryt

Skapa direktfilmer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning
Obs!

Skapa snabbfilmer gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med direktfilmer kan du snabbt skapa en proffsig, redigerad film med titlar, ljudspår, effekter och övergångar genom att använda en enkel (och snabb) process steg för steg. När du skapar en direktfilm analyserar Adobe Premiere Elements dina klipp (om de inte redan har analyserats). Smarta taggar används om det behövs, klippen redigeras och ett tema du väljer används. Du kan göra temat mer personligt genom att använda en egen titel och egna eftertexter. Dessutom kan du använda egen musik eller egna effekter.

Analysalternativet är som standard aktiverat. Om du har inaktiverat analysen används inte smarta taggar.

Filmteman skapar filmer med ett visst utseende. Temat Bröllopsduvor, till exempel, ger en elegant inledning och avslutning med flygande vita duvor och bröllopsmusik i bakgrunden. Temat Serietidning ger en rolig barnkalasvideo med snygga effekter, såsom färgrelief och stora konstfulla typsnitt i titeln. Varje tema har en unik redigeringsstil för att välja ut, trimma och placera klipp i sekvenser.

Standardlängden för ett tema är 4 till 6 minuter. Du kan använda direktfilm för alla klipp i filmen. Du kan även använda den på en del av klippet för att skapa ett montage eller en specialfunktion i början eller i slutet av en dvd.

Du kan välja mellan olika teman. Du kan använda alla egenskaper i ett tema eller välja att lägga till endast en del av dem. Du kan på samma sätt lägga till ett tema till en hel sekvens på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Du kan också välja att lägga till endast ett klipp.

Skapa en direktfilm från arbetsytan

Obs!

Det går inte att skapa en direktfilm i ett projekt vars format inte är liggande. 

 1. Välj de klipp som du vill inkludera i filmen från tidslinjen i snabbvyn eller tidslinjen i expertvyn.

 2. Välj Skapa Direktfilm.

 3. Välj ett tema för filmen eller hämta en mall. Så här hämtar du en onlinemall för en direktfilm:

  1. Högerklicka/Ctrl-klicka på filmtemamallen.
  2. Klicka på Hämta nu för att hämta den valda mallen. Klicka på Hämta alla om du vill hämta alla mallar.
  3. (Valfritt) Klicka på knappen Hämta i bakgrunden om du vill utföra hämtningen i bakgrunden medan du fortsätter att arbeta i Adobe Premiere Elements.

  Om du vill förhandsgranska ett filmtema för du markören över temats miniatyrbild för att visa beskrivningen. Klicka på Spela upp om du vill titta på en förhandsgranskning. Klicka på Nästa.

 4. Ange egenskaperna för filmen efter dina behov:

  • Inledande och avslutande titlar: Inledande och avslutande titlar kan uppta flera rader. Du får emellertid bäst resultat om du låter den inledande titeln uppta en rad.
  • Direktfilm: Det här alternativet anger om du vill redigera automatiskt. Dina klipp trimmas automatiskt och läggs till i projektet utifrån de smarta taggarna. Det anger även om klippen ska analyseras och få smarta taggar.
  • Använd för: Anger om temat ska användas på hela projektet eller på de valda klippen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
  • Musik: Det här alternativet anger om du vill använda temamusiken, din egen musik (klicka på Bläddra för att söka efter filen och öppna den) eller ingen musik alls. Det finns flera musikklipp att välja mellan och de spelas upp i den ordning som du väljer dem. Dra skjutreglaget mellan Musik/ljudeffekter och Mina klipp för att ange hur mycket ljud från ljudspår och ljudeffekter respektive ljud från klipp som ska användas. Direktfilm synkroniseras med taktslagen i musiken så om du ändrar musiken så kan du få ett mycket annorlunda resultat. Om du dessutom ändrar musikens längd ändras även filmens längd för att matcha den nya musiken.
  • Hastighet och intensitet: Du kan kontrollera klippets hastighet och hur stor effekten ska vara. Klicka på triangeln bredvid alternativet Hastighet och intensitet och använd reglaget för att justera klippens hastighet och effekterna.
  • Längd:Anger längden för den färdiga filmen. Med hjälp av Matcha musik får du en film som är lika lång som temamusiken. Med den här parametern kan du ange den exakta tidslängden genom att dra timmar, minuter och sekunder. Med alternativet Använd alla klipp använder du alla klipp. Filmens längd bestäms utifrån klippens längd.

  Obs! Om du anger en längd som är längre än temamusiken repeteras musiken. Om filmens längd är kortare än längden på temamusiken slutar musiken efter det sista klippet.

  • Sekvens: Anger om klippen är ordnade enligt tid-/datumstämpeln eller enligt temats redigeringsregler.
  • Temainnehåll: Anger vilka aspekter av temat som ska ingå i den färdiga filmen. Markera eller avmarkera villa alternativ du vill. Om några av dina klipp har effekter som redan används kan du välja att behålla effekterna eller att ta bort dem och använda temats effekter i stället.
  • Återge förhandsgranskning: Om det här alternativet är markerat återges direktfilmen när den har skapats och placerats på tidslinjen. Återgivning förbättrar bildrutehastigheten för filmen vid uppspelningen.

Redigera en direktfilm

När du skapar en direktfilm kombineras alla klipp i Adobe Premiere Elements till ett enskilt klipp. Du kan dela upp det här klippet om du vill redigera eller ersätta något enskilt klipp. Använd kommandot Ersätt klipp för att snabbt ersätta ett klipp med ett annat utan att behöva trimma och redigera det nya klippet så att det passar. Du kan även ändra effekterna eller övertäckningarna som tillämpats på klippet.

Eftersom en direktfilm skapas med slagidentifiering för det tillagda musikklippet kan synkroniseringen av videofilmen försämras om du ändrar ljudklippet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?