Användarhandbok Avbryt

Dubbelexponering – guidad redigering

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Vad är dubbelexponering?

Dubbelexponering är en kombination av två exponeringar i en bild eller en video som ger suggestiva resultat genom att lägga dem ovanpå varandra. Använd denna redigering i PRE om du vill lägga till en video i ett foto och skapa projekt som är dramatiska och fängslande.

Hur kommer mina videor att se ut med den här effekten?

Här är några exempel på videoklipp där effekten Dubbelexponering har använts.

Video där bilden Blad används för att skapa dubbelexponering.

Video där bilden Alpskog används för att skapa dubbelexponering.

Video där bilden Dam används för att skapa dubbelexponering.

Video där Bokeh används för att skapa dubbelexponering.

Hur används dubbelexponering?

Börja med att importera siluettfotot

En skärmdump av fotokategorin under Grafik

Välj Guidade > Roliga redigeringar > Dubbelexponering . Klicka nu på ikonen Grafik på den högra panelen för att välja ett foto från kategorin Foto. Om du vill använda eget material väljer du Lägg till media eller Projektresurser. Observera att du kan välja bara ett foto.

Dra och släpp fotot på spåret Video 1 på tidslinjen.

 

Importera och lägga till videoklipp

Skärmdump av fönstret med Lägg till media och Projektresurser för medieimport

Klicka på Lägg till media för att lägga till ett videoklipp. Om du redan har importerat klippet väljer du Projektresurser för att välja det. Kontrollera att du lägger till bara ett videoklipp.

Dra och släpp videoklippet till video 2-spåret på tidslinjen vid spelhuvudspositionen.

Varaktighet för överensstämmelse

För att bildens varaktighet ska överensstämma med videons klickar du på den högra kanten av fotot på Video 1-spåret och drar den för att matcha varaktigheten av klippet på Video 2-spåret.

Dra fotot för att matcha videons längd

Ändra blandningsläge

Klicka på ikonen Använda effekter på den högra panelen. Klicka nu på rullgardinslistan Blandningsläge och välj önskat läge. Pröva gärna olika blandningslägen för olika effekter.

Välj mellan de olika alternativen för blandningsläge som finns i listrutan

Använda justeringar och effekter

I den guidade redigeringen uppmanas du nu att justera exponeringen för fotot på videospår 1. Klicka på exponeringen och välj en förinställning. På samma sätt kan du också ändra intensitet och kontrast för fotot.

Använd en av de förinställda exponeringarna genom att klicka på den

Välj en förinställning som ska användas på videon

Välj Temperatur och toning om du vill använda en av förinställningarna och ge videon ett annorlunda utseende med dubbelexponering.

Klicka på Spela upp för att se slutresultatet. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela. Information om olika export- och delningsalternativ finns i Exportera och dela videoklipp.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online