Användarhandbok Avbryt

Arbeta med menymarkörer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lär dig hur du skapar en meny baserat på en markör i Adobe Premiere Elements.

Om menymarkörer

Du kan enkelt lägga till menymarkörer i videorna. Du kan lägga till scenmarkörer både automatiskt och manuellt. Menyerna i Premiere Elements skapas baserat på de markörer du placerat ut. Vilken typ av menymarkörer du lägger till i tidslinjen i expertvyn beror på hur du vill att tittarna ska få tillgång till videon.

Du kan använda alla typer av markörer i en film. När spelaren kommer till en stoppmarkör återgår den till huvudmenyn. Om du senare sorterar om klipp på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn förblir markörerna på sina ursprungliga platser. Du kan behöva uppdatera deras placeringar och redigera deras namn för att de ska fortsätta att vara relevanta för filmen.

Obs!

Blanda inte ihop menymarkörer (scen-, huvudmeny- och stoppmarkörer) med klippmarkörer eller tidslinjemarkörer. De markerar alla olika platser i klippet. I Premiere Elements används scen- och menymarkörer för att länka videobildrutan i tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn till skivmenyknappar. Klippmarkörer och tidslinjemarkörer underlättar arbetet med att placera och trimma klipp.

Huvudmenymarkörer delar upp videon i enskilda filmer. Knappar på huvudmenyn är länkade till huvudmenymarkörer. Du placerar huvudmenymarkörer manuellt för att ange början på varje film som du vill ha med på skivans huvudmeny. Om den huvudmenymall du väljer innehåller extraknappar (andra knappar än Spela upp film eller Scener) kommer de knapparna att länka till huvudmenymarkörerna. Dessutom spelar de upp filmen från varje markör tills en stoppmarkör eller slutet av mediefilen på tidslinjen i expertvyn nås. Om huvudmenyn inte innehåller tillräckligt många huvudmenymarkörknappar dupliceras huvudmenyn. Dessutom läggs en Nästa-knapp till på den primära huvudmenyn. Om du inte har några huvudmenymarkörer i filmen placeras inga extra knappar ut på huvudmenyn.

Om du använder huvudmenymarkörer väljer du en mall med minst tre knappar för huvudmenymarkörer. (Den första knappen, Spela upp film, spelar upp filmen från början till slut. Den andra, Scener, länkar till scenmeny 1.)

Obs!

Knappen Spela upp på huvudmenyn länkas automatiskt till startpunkten på tidslinjalen. Du behöver inte placera någon huvudmenymarkör där.

Dubblettmenyer som skapas när filmen innehåller fler huvudmenymarkörer än det finns knappar på mallen 

A. Knappen Nästa leder till en dubblettmeny B. Knappen Föregående återgår till huvudmeny 1 

Scenmarkörer

Scenmarkörer delar upp filmen i enskilda scener. Scenknappar på huvudmenyn länkar till olika scener i filmen. De visas på scenmenyer efter varandra (inte grupperade efter film). Använd scenmarkörer (utan stoppmarkörer) när du vill att filmen ska spelas upp från början till slut. Du kan också använda scenmarkörer när du vill att tittaren ska kunna gå direkt till specifika scener.

Du kan lägga till scenmarkörer både automatiskt och manuellt. I Premiere Elements används scenmarkörer för att skapa en scenmeny. Scenmenyn nås från knappen Scener på skivans huvudmeny. Om du inte har några scenmarkörer i tidslinjen i expertvyn skapas varken knappen Scener eller scenmenyn i Premiere Elements.

Stoppmarkörer

Stoppmarkörer anger var filmen slutar. När spelaren kommer till en stoppmarkör återgår den till huvudmenyn. Om du lägger till en stoppmarkör i tidslinjen i expertvyn kan en spelare inte spela upp filmen i dess helhet. Därför bör du oftast bara lägga till stoppmarkörer om du har delat upp videon i separata filmer. Dessutom behöver du inte spela upp klippen i tidslinjen i expertvyn från början till slut.

Du lägger till stoppmarkörer manuellt. Använd stoppmarkörer för att ange början på varje film som du vill ha med på skivans huvudmeny. När filmen når en stoppmarkör stoppas den och du återgår till huvudmenyn.

Obs!

Stoppmarkörer används bara för dvd-filmer.

Lägga till scenmarkörer automatiskt

Du kan placera ut scenmarkörer automatiskt med kommandot Skapa menymarkörer automatiskt. Ibland kan du spara tid om du först placerar scenmarkörer automatiskt med Premiere Elements och sedan redigerar dem efter behov. Du får bäst resultat om varje scen i filmen är ett separat klipp. Dessutom finns alla de klipp du vill märka i spåret Video. Om filmen består av flera överlappande klipp kan det vara bättre att placera ut scenmarkörerna manuellt eller placera ut dem med fasta intervall.

Automatiskt placerade scenmarkörer har inga namn. Därför har knapparna på scenmenyn samma namn som i mallen. Du kan anpassa knapparna genom att antingen namnge markörerna när de placerats ut eller byta namn på knapparna när du valt mallen.

 1. Klicka på tidslinjen i expertvyn för att göra den aktiv.
 2. Klicka på Verktyg i åtgärdsfältet och välj Filmmeny på panelen Verktyg.
 3. Välj ett filmtema och markera Lägg till menymarkörer automatiskt.
 4. Klicka på Inställningar, ange hur du vill att markörerna ska placeras och ange ett värde, om det behövs:

  Vid varje scen

  Placerar en scenmarkör vid varje redigeringspunkt (klippgräns) mellan klipp i spåret Video 1, inte i slutet av övergångar. Endast en scenmarkör placeras i början av en rad stillbilder i tidslinjen i expertvyn.

  Var _ minut

  Placerar scenmarkörer med angivet intervall. (Det här alternativet är bara tillgängligt om filmen innehåller tagningar som varar flera minuter.)

  Markörer totalt

  Placerar det angivna antalet markörer med jämna mellanrum över hela intervallet av klipp i tidslinjen i expertvyn.

 5. Om tidslinjen i expertvyn innehåller befintliga markörer som du inte längre vill ha väljer du Radera alla menymarkörer. (När du tar bort markörerna tas markörnamnen och miniatyrförskjutningarna för dem också bort.)
 6. Klicka på Fortsätt. Scenmarkörer läggs till i tidslinjen i expertvyn under tidslinjalen. Använd alternativen på panelen Justera för att ändra egenskaperna för menyn, om det behövs.
 7. Om du inte är nöjd med placeringen av en markör drar du den till en annan position på tidslinjalen.
  Obs!

  Scenmarkörer är inte knutna till videon. Om du senare redigerar videon kan du behöva flytta markörerna eller återskapa dem så att de matchar de nya redigeringspunkterna.

Lägga till meny-, scen- eller stoppmarkörer manuellt

När du lägger till markörer manuellt kan du namnge dem när de placeras ut. Det namn du väljer visas som etikett för en knapp på huvudmenyn eller scenmenyn.

På vissa mallar innehåller menyknapparna miniatyrbilder av den video som de är länkade till. Om standardbildrutan inte är den bästa bildrutan för en knapp kan du ändra den i dialogrutan Menymarkör.

Lägga till en huvudmenymarkör eller scenmarkör

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid i tidslinjen i expertvyn till den position där du vill placera markören.
  Obs!

  Knappen Spela upp på huvudmenymallen länkas automatiskt till startpunkten på tidslinjalen. Du behöver inte placera någon markör där om du inte vill ha den med på scenmenyn.

 2. Välj Markörer > Menymarkör > Ställ in menymarkör på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.
  Obs!

  Du kan snabbt placera ut en markör genom att dra den från knappen Lägg till menymarkör till önskad position i tidslinjalen.

 3. Ange ett namn för markören i textrutan i dialogrutan Menymarkör. Texten i rutan radbryts inte, så om du vill ha text på flera rader trycker du på Ctrl + Retur för varje ny rad. Håll markörnamnet kort så att det får plats på menyn och inte överlappar någon annan knapp. (Du kan ändra namnet senare när du har valt en mall.)
 4. Välj önskad markörtyp på menyn Markörtyp.
 5. Gör något av följande om du vill ange utseende för knappminiatyren:
  • Om du vill välja en stillbild för knappminiatyren i menyn drar du miniatyrens förskjutningstidskod till bildrutan med den bild du vill använda. Markera inte alternativet Knapp för rörelsemeny. När du skapar dvd- eller Blu-ray-skivan visas bilden på menyn. (Den här miniatyrbilden är endast till för menyvisning. När du klickar på knappen spelas filmen upp från markörplatsen.)

  • Om du vill spela upp video i skivans menyknapp markerar du Knapp för rörelsemeny. När du markerar det här alternativet för en huvudmenymarkör eller scenmarkör blir motsvarande knapp på menyn animerad.

 6. Klicka på OK.

Markören läggs till i tidslinjen i expertvyn under tidslinjalen. En huvudmenymarkör är blå, en scenmarkör är grön och en stoppmarkör är röd.

Lägga till en stoppmarkör

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid i tidslinjen i expertvyn till slutet av videon eller scenen.
 2. Välj Markörer > Menymarkör > Ställ in menymarkör på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.
 3. Välj Stoppmarkör på menyn Markörtyp i dialogrutan Menymarkör.
 4. Klicka på OK.

Markören läggs till på tidslinjen i snabbvyn. På tidslinjen i expertvyn läggs markören till under tidslinjalen.

Söka efter en meny- eller scenmarkör

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Om du vill söka efter den första scenmarkören till höger eller vänster om indikatorn för aktuell tid väljer du Markörer > Gå till menymarkör > Nästa eller Föregående.

  • Hitta en markör i tidslinjen i expertvyn genom att klicka på Markörer > Menymarkör > Gå till menymarkör > Nästa eller Föregående tills du hittar den markör du söker.

  • Om du vill söka efter en markör som är länkad till en viss knapp klickar du på miniatyrbilden för menyn längst ned på panelen Skivlayout, högerklickar/Ctrl-klickar på knappen och väljer Visa markör i tidslinje.

Obs!

När du hittar en markör i dialogrutan Menymarkör kan du redigera information om markören eller ta bort den genom att klicka på knappen Ta bort.

Flytta eller ta bort en meny- eller scenmarkör

Oavsett om du har placerat ut markörer automatiskt eller manuellt kan du enkelt flytta och ta bort dem.

Du kan ta bort enskilda markörer eller ta bort alla markörer från tidslinjen i expertvyn samtidigt. Om du har redigerat filmen sedan du först valde menymall kan det vara enklare att ta bort alla markörer i stället för att dra dem till nya positioner.

Obs!

Om du redan har valt en mall tas även den knapp, som är associerad med markören, bort från huvud- eller scenmenyn när du tar bort markören.

Flytta en markör

 1. I tidslinjen i expertvyn drar du den markör som du vill flytta till önskad scen eller film.

Ta bort en markör

 1. Gör något av följande:
  • Placera indikatorn för aktuell tid över den markör som du vill ta bort i tidslinjen i expertvyn. (Du kan behöva zooma in på tidslinjen för att hitta markören.) Välj Markörer > Menymarkör > Radera menymarkör.

  • Om du vill söka efter och ta bort en markör dubbelklickar du på valfri markör. Klicka på knapparna Föregående och Nästa i dialogrutan Markör för att söka efter markören och klicka sedan på knappen Ta bort.

  • Välj Markörer > Menymarkör > Radera alla menymarkörer om du vill ta bort alla markörer samtidigt.

Obs!

Om du ändrar dig eller gör ett misstag kan du ångra borttagningar du nyligen gjort. Välj Redigera > Ångra. Markören visas igen på tidslinjen i expertvyn.

Redigera attribut för meny- eller scenmarkörer

När du har placerat en markör kan du ändra dess namn, dess typ (scen-, huvudmeny- eller stoppmarkör) och den miniatyrbild som visas i miniatyrknappen på en meny. Markörnamnen blir knappnamn på huvudmenyn eller scenmenyn.

Vissa menyknappar innehåller miniatyrbilder av den video som de är länkade till. Som standard visar miniatyren den bildruta som finns vid markören. Du kan ändra markören så att den passar innehållet bättre. För en knapp som representerar en scen från en dag på stranden kan du t.ex. ändra knappbilden till en närbild av barn som plaskar i vattnet i stället för den bildruta som markeras av markören. När du ändrar en miniatyrbild för en knapp förändras inte startpunkten för den video som knappen är länkad till.

 1. Dubbelklicka på den markör som du vill redigera i tidslinjen i expertvyn eller leta upp markören med knapparna Föregående och Nästa.
 2. Gör något av följande i dialogrutan Menymarkör och klicka sedan på OK:
  • Om du vill byta namn på markören skriver du in ett nytt namn för den i textrutan. Texten i rutan radbryts inte, så om du vill ha text på flera rader trycker du på Ctrl + Retur för varje ny rad. Håll namnet kort så att det får plats på menyn och inte överlappar någon annan knapp. (Du kan ändra namnet senare när du har valt en mall.)

  • Om du vill ändra markörens typ väljer du den typ av markör du vill ställa in på menyn Markörtyp.

  • Om du vill ändra knappens miniatyrbild drar du tidskoden för miniatyrförskjutningen för att markera den bild som du vill visa i knappminiatyren på menyn. Om du väljer en meny med miniatyrbilder visas den valda bilden på menyn när du skapar skivan. (Den här miniatyren är endast för menyvisning. Den video som är länkad till knappen startar vid markörplatsen.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?