Så här fungerar övergångar

Med övergångar kan du fasa ut ett klipp och fasa in nästa eller stilisera början eller slutet av ett klipp. En övergång kan vara en enkel upplösning eller en mer komplex effekt, som en sidvändning eller vindsnurra. I allmänhet placeras övergångar mellan två klipp, så att en dubbelsidig övergång skapas. Du kan även använda en övergång endast för inledningen eller avslutningen på ett klipp, så att en enkel övergång skapas, till exempel uttoning till en svart bild.

tr_01
Övergången Sidvändning mellan två klipp (till vänster) och övergången Lös upp tvärs över i slutet av klippet (till höger)

När en övergång övergår från ett klipp till nästa, överlappar bildrutor från båda klippen varandra. De överlappande bildrutorna kan antingen vara bildrutor som tidigare trimmats bort från klippen (bildrutor precis framför eller bakom ingångs- eller utgångspunkten), eller befintliga bildrutor som upprepas på någon sida av klippet. Det är viktigt att komma ihåg att när du trimmar ett klipp tas inte bildrutorna bort. I stället kommer de resulterande in- och utgångspunkterna att forma ett fönster över det ursprungliga klippet. Antingen används de trimmade bildrutorna för att skapa övergångseffekten eller, om klippen saknar trimmade bildrutor, så upprepas bildrutorna i stället.

tr_02
Trimmade bildrutor används i övergången för att gå till nästa scen.

A. Första klippet med trimmade bildrutor i slutet B. Film med båda klippen och övergången C. Andra klippet med trimmade bildrutor i början 
tr_03
Bildrutorna upprepas i övergången för klipp som saknar trimmade bildrutor. 

A. Första klippet med sista bildrutan upprepad B. Film med båda klippen och övergången C. Andra klippet med första bildrutan upprepad 

Obs!

Om du vill visa om en övergång är enkel- eller dubbelsidig, och om den har repeterande bildrutor, dubbelklickar du på den på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn, och visar dess egenskaper i Kontextreglaget för övergångar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy