När du redigerar videofilmer kan du behöva arbeta med ljudspåren för att förbättra upplevelsen. Det är nu enklare att redigera ljudspår för dina klipp. Med ljudvyn kan du fokusera på att redigera dina ljudspår samtidigt som tidslinjen bevaras intakt.
För enklare åtkomst är nu verktygen, övergångarna och effekterna som är tillgängliga via åtgärdsfältet indelade i kategorierna video och ljud.

När du vill fokusera på ljudklipp kan du klicka på Visa ljudvy överst på tidslinjen i expertvyn (eller trycka på skift+A).

Ljudvyn aktiverar eller inaktiverar ljudfunktioner för användare som i huvudsak vill arbeta med ljudet, så att alla verktyg är lätt tillgängliga och tidslinjen påverkas minimalt.

audio view assets-01


I ljudvyn visas alla ljudspår expanderade samtidigt som videospåren döljs. Detta innebär att det är enklare att fokusera på att redigera ljudspåren samtidigt som tidslinjen bevaras intakt.

Huvudvolym

Huvudreglaget för volym visas till höger om spåret. Om ditt projekt innehåller ljudklipp med mycket hög volym på flera spår kan du råka ut för ljudbortfall (en staccatoliknande förvrängning). Dra nivåreglaget nedåt för att minska volymen på hela projektet för att undvika ljudbortfall.

Obs! Du kan inte använda nyckelbildrutor.

audio view assets-02

Ljudinspelning

Klicka på Lägg till berättelse när du vill spela in direkt på ett spår. Dialogrutan Berättarröst visas och det inspelade klippet placeras på målspåret. Dialogrutan Berättarröst kan även öppnas via verktygspanelen. Alternativet Berättarröstverktygspanelen placerar berättarrösten på talspåret. Du kan välja att flytta det till ett annat spår om det behövs.

audio view assets-03

Uppspelning av ett spår

Klicka på Solospår när du vill spela upp ett visst spår utan att behöva ta bort klipp som överlappar spåret. När du väljer solo för ett visst spår kommer de andra spåren att stängas av så att de inte förekommer i dina utdata.

Obs! Aktivera Solospår för flera spår om du vill spela upp dem samtidigt.

audio view assets-04

Visningsstil för video- och ljudspår

Du kan välja en visningsstil för video- och ljudspår som passar dig bland menyalternativen som visas när du högerklickar.

Anm: Som standard visas ljudspår med halv vågform medan videospår visas med första och sista miniatyrbilder.

Fristående ljudklipp visas i grönt medan ljudklipp som är länkade till ett videoklipp visas i blått. När du bryter länken mellan ett ljudspår och dess videoklipp, visas det i grönt.

displayStyle

Inaktivera ljud- och videospår

Nu kan du välja att inaktivera vissa ljud-, video-, röst- och musikspår genom att klicka på motsvarande växlingsikoner. Spår som är inaktiverade kommer inte att finnas i de slutliga utdata som du skapar med panelen Exportera och dela.

audio view assets-05

Video- och ljudkategorier

För enklare åtkomst är nu verktygen, övergångarna och effekterna som är tillgängliga via åtgärdsfältet indelade i kategorierna video och ljud.

audio view assets-06

Obs!

Åtgärdsfältet öppnas med ljudkategorierna markerade i ljudvyn. Du kan välja att växla till videokategorierna och fortsätta att använda videofunktionen om det behövs.
 

Från och med Premiere Elements 14 är Ljudmätaren inte längre tillgänglig. Huvudmätaren tillhandahåller alla funktioner hos ljudmätaren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy