Skapa formade objekt för titlar

Du kan använda ritverktygen på monitorpanelen för att skapa olika typer av former, såsom rektanglar, ellipser och linjer. När du har ritat en form kan du använda en stil för den och ändra attributen för linje och pensel.

ti_shape_tools_st
Formverktyg

A. Rektangel B. Ellips C. Rundad rektangel D. Linje 
 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Välj ett formverktyg på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Skift-dra om du vill bevara formens proportioner.

  • Alt-dra om du vill rita från formens mitt.

  • Skift+Alt-dra om du vill bevara proportionerna och rita från mitten.

  • Dra diagonalt över hörnpunkterna om du vill vända formen diagonalt när du ritar.

  • Dra över, uppåt eller nedåt om du vill vända formen vågrätt eller lodrätt när du ritar den.

 4. Klicka på ett formatobjekt i avsnittet Format på panelen Justera för att tillämpa ett format på det.

Lägga till bilder i titlar

När du lägger till en bild i en titel kan du lägga till den som ett grafiskt element eller placera den i en ruta som blir en del av texten. Du kan använda både bitmappar och vektorbaserad grafik i Premiere Elements. Vektorbaserad grafik rastreras till en bitmappsversion på monitorpanelen. Infogade bilder visas som standard i originalstorlek. När du väl har infogat bilden i en titel kan du ändra dess egenskaper (exempelvis skala) precis som för andra objekt.

Obs! Till skillnad från text- och grafikobjekt bäddas bilder som du lägger till i titlar inte in i titlarna. I stället refererar bilden till källbildsfilen på samma sätt som objekt i projektvyn på panelen Projektresurser refererar till källfiler för ljud och video.

Placera en bild i en titel

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Bild > Lägg till bild.

  • Välj Text > Bild > Lägg till bild.

  Bilden importeras till Premiere Elements i sin originalstorlek.

 3. Dra bilden till önskad plats på monitorpanelen. Om det behövs kan du justera storlek, opacitet, rotation och skala.

  Obs!

  Bilder som hämtas in med en digital stillbildskamera brukar vara betydligt större än skärmstorleken för videoprojekt. Om du vill ändra storlek på en bild utan att förvränga den Skift-drar du bildens hörnhandtag eller använder kommandot Text > Omforma > Skala.

Placera en bild i en textruta

När du infogar en bild i en textruta flödar bilden med texten på samma sätt som ett tecken. Bilden kan ha samma attribut som andra tecken, t.ex linjer.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Klicka antingen på Vågrät text eller på Lodrät text på panelen Justera.
 3. Klicka för att skapa en textruta där du vill infoga bilden på monitorpanelen.
 4. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Bild > Infoga bild i text.

  • Välj Text > Bild > Infoga bild i text.

 5. Markera en bild och klicka sedan på Öppna.

Återställa en bild till dess originalstorlek eller -proportioner

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera bilden och gör något av följande:
  • Välj Text > Bild > Återställ bildstorlek.

  • Välj Text > Bild > Återställ bildens proportioner.

  Obs!

  Om du vill använda en bild eller rörlig video enbart som bakgrund lägger du titeln över ett klipp med bilden eller videon.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy