Användarhandbok Avbryt

Lägga till former och bilder i titlar

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Skapa formade objekt för titlar

Du kan använda ritverktygen på monitorpanelen för att skapa olika typer av former, såsom rektanglar, ellipser och linjer. När du har ritat en form kan du använda en stil för den och ändra attributen för linje och pensel.

Formverktyg

A. Rektangel B. Ellips C. Rundad rektangel D. Linje 

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Välj ett formverktyg på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Skift-dra om du vill bevara formens proportioner.

  • Alt-dra om du vill rita från formens mitt.

  • Skift+Alt-dra om du vill bevara proportionerna och rita från mitten.

  • Dra diagonalt över hörnpunkterna om du vill vända formen diagonalt när du ritar.

  • Dra över, uppåt eller nedåt om du vill vända formen vågrätt eller lodrätt när du ritar den.

 4. Klicka på ett formatobjekt i avsnittet Format på panelen Justera för att tillämpa ett format på det.

Lägga till bilder i titlar

När du lägger till en bild i en titel kan du lägga till den som ett grafiskt element eller placera den i en ruta som blir en del av texten. Du kan använda både bitmappar och vektorbaserad grafik i Premiere Elements. Vektorbaserad grafik rastreras till en bitmappsversion på monitorpanelen. Infogade bilder visas som standard i originalstorlek. När du väl har infogat bilden i en titel kan du ändra dess egenskaper (exempelvis skala) precis som för andra objekt.

Obs! Till skillnad från text- och grafikobjekt bäddas bilder som du lägger till i titlar inte in i titlarna. I stället refererar bilden till källbildsfilen på samma sätt som objekt i projektvyn på panelen Projektresurser refererar till källfiler för ljud och video.

Placera en bild i en titel

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Bild > Lägg till bild.

  • Välj Text > Bild > Lägg till bild.

  Bilden importeras till Premiere Elements i sin originalstorlek.

 3. Dra bilden till önskad plats på monitorpanelen. Om det behövs kan du justera storlek, opacitet, rotation och skala.
  Obs!

  Bilder som hämtas in med en digital stillbildskamera brukar vara betydligt större än skärmstorleken för videoprojekt. Om du vill ändra storlek på en bild utan att förvränga den Skift-drar du bildens hörnhandtag eller använder kommandot Text > Omforma > Skala.

Placera en bild i en textruta

När du infogar en bild i en textruta flödar bilden med texten på samma sätt som ett tecken. Bilden kan ha samma attribut som andra tecken, t.ex linjer.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Klicka antingen på Vågrät text eller på Lodrät text på panelen Justera.
 3. Klicka för att skapa en textruta där du vill infoga bilden på monitorpanelen.
 4. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Bild > Infoga bild i text.

  • Välj Text > Bild > Infoga bild i text.

 5. Markera en bild och klicka sedan på Öppna.

Återställa en bild till dess originalstorlek eller -proportioner

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera bilden och gör något av följande:
  • Välj Text > Bild > Återställ bildstorlek.

  • Välj Text > Bild > Återställ bildens proportioner.

  Obs!

  Om du vill använda en bild eller rörlig video enbart som bakgrund lägger du titeln över ett klipp med bilden eller videon.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?