Spela in en berättarröst

Du får bäst resultat om du kontrollerar att mikrofonen fungerar korrekt med både datorn och Premiere Elements innan du lägger till en berättarröst.

Med hjälp av datorns mikrofon kan du spela in berättarröster till klipp samtidigt som du tittar på dem på monitorpanelen. Berättarrösten läggs då till i berättarspåret som visas antingen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Förbereda för att spela in en berättarröst

 1. Anslut en mikrofon till datorns mikrofonport.
 2. (Windows) Testa mikrofonen med guiden Test av ljudmaskinvara i Windows. Dokumentationen till Windows innehåller mer information.
 3. I Premiere Elements väljer du Redigera > Inställningar > Ljudenhet/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljudenhet.

 4. Välj datorns ljudenhet på menyn Standardenhet och klicka på OK.

Använda en berättarröst i ett klipp

 1. Gör något av följande:
  • Dra indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den punkt där du vill att berättarrösten ska börja.

  • Markera på tidslinjen i snabbvyn klippet som du vill lägga till berättarrösten i. Dra sedan indikatorn för aktuell tid till den punkt där du vill att berättarrösten ska börja.

 2. Välj Berättarröst på panelen Verktyg på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 3. Klicka på knappen Mikrofonkälla i fönstret Spela in berättarröst och välj din ljudenhet på menyn.
 4. Du får bäst resultat om du stänger av datorns högtalare. Om du vill övervaka ljudet medan du spelar in berättarrösten ansluter du hörlurar till datorn och avmarkerar Stäng av ljud under inspelning.

  Obs!

  Om högtalarna är på bör du för att undvika feedback hålla mikrofonen så nära dig som möjligt och samtidigt se till att den är så långt bort från högtalarna som möjligt.

 5. Tala in i mikrofonen i vanlig samtalston och höj eller sänk reglaget för nivå på ingångsvolym tills de högsta ljuden du säger får volymindikatorn att nå den orangea delen av mätaren.
 6. Klicka på knappen Spela in.
 7. Det visas en timer bredvid Starta inspelning om längst upp på panelen Spela in berättarröst. När Starta inspelning om ändras till Spelar in talar du in berättarrösten efterhand som det valda klippet spelas upp.
 8. Klicka på knappen Stopp när du är klar med berättarrösten.

  Ett ljudklipp med din berättarröst läggs till på panelen Projektresurser och till berättarspåret på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn (under det markerade klippet).

  Obs!

  Om du inte klickar på Stopp-knappen stoppas inspelningen automatiskt i början av nästa fil i berättarröstspåret, eller 30 sekunder efter slutet på det sista klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

 9. Om du vill förhandsgranska inspelningen klickar du på knappen Gå till föregående. Klicka sedan på uppspelningsknappen.
 10. Om du vill fortsätta att spela in från den punkt där du slutade klickar du på knappen Spela in igen.

  Om du klickar på Spela in igen skrivs alla berättarröster som redan finns i berättarspåret över.

 11. Du kan när som helst klicka på pausknappen för att pausa förhandsgranskningen.

Ersätta eller ta bort en berättarröst

 1. Gör något av följande:
  • Dra sedan indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den punkt där den gamla berättarrösten börjar.

  • På tidslinjen i expertvyn markerar du det klipp som innehåller den berättarröst du vill ändra. Dra sedan indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen till den punkt där den gamla berättarrösten börjar.

 2. Välj berättarröstalternativet på panelen Verktyg.
 3. Gör något av följande på panelen Spela in berättarröst:
  • Klicka på knappen Spela in om du vill ersätta berättarrösten. Om du klickar på Spela in igen skrivs den befintliga inspelningen över med den nya inspelningen.

  • Klicka på knappen Ta bort för att ta bort en berättarröst. Det gamla berättarröstklippet tas bort från tidslinjen i snabbvyn eller från tidslinjen i expertvyn. Den kommer emellertid att finnas kvar på panelen Projektresurser på tidslinjen i expertvyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy