Användarhandbok Avbryt

Skapa berättarröster

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Spela in en berättarröst

Du får bäst resultat om du kontrollerar att mikrofonen fungerar korrekt med både datorn och Premiere Elements innan du lägger till en berättarröst.

Med hjälp av datorns mikrofon kan du spela in berättarröster till klipp samtidigt som du tittar på dem på monitorpanelen. Berättarrösten läggs då till i berättarspåret som visas antingen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Förbereda för att spela in en berättarröst

 1. Anslut en mikrofon till datorns mikrofonport.
 2. (Windows) Testa mikrofonen med guiden Test av ljudmaskinvara i Windows. Dokumentationen till Windows innehåller mer information.
 3. I Premiere Elements väljer du Redigera > Inställningar > Ljudenhet/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljudenhet.

 4. Välj datorns ljudenhet på menyn Standardenhet och klicka på OK.

Använda en berättarröst i ett klipp

 1. Gör något av följande:
  • Dra indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den punkt där du vill att berättarrösten ska börja.

  • Markera på tidslinjen i snabbvyn klippet som du vill lägga till berättarrösten i. Dra sedan indikatorn för aktuell tid till den punkt där du vill att berättarrösten ska börja.

 2. Välj Berättarröst på panelen Verktyg på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 3. Klicka på knappen Mikrofonkälla i fönstret Spela in berättarröst och välj din ljudenhet på menyn.
 4. Du får bäst resultat om du stänger av datorns högtalare. Om du vill övervaka ljudet medan du spelar in berättarrösten ansluter du hörlurar till datorn och avmarkerar Stäng av ljud under inspelning.
  Obs!

  Om högtalarna är på bör du för att undvika feedback hålla mikrofonen så nära dig som möjligt och samtidigt se till att den är så långt bort från högtalarna som möjligt.

 5. Tala in i mikrofonen i vanlig samtalston och höj eller sänk reglaget för nivå på ingångsvolym tills de högsta ljuden du säger får volymindikatorn att nå den orangea delen av mätaren.
 6. Klicka på knappen Spela in.
 7. Det visas en timer bredvid Starta inspelning om längst upp på panelen Spela in berättarröst. När Starta inspelning om ändras till Spelar in talar du in berättarrösten efterhand som det valda klippet spelas upp.
 8. Klicka på knappen Stopp när du är klar med berättarrösten.

  Ett ljudklipp med din berättarröst läggs till på panelen Projektresurser och till berättarspåret på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn (under det markerade klippet).

  Obs!

  Om du inte klickar på Stopp-knappen stoppas inspelningen automatiskt i början av nästa fil i berättarröstspåret, eller 30 sekunder efter slutet på det sista klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

 9. Om du vill förhandsgranska inspelningen klickar du på knappen Gå till föregående. Klicka sedan på uppspelningsknappen.
 10. Om du vill fortsätta att spela in från den punkt där du slutade klickar du på knappen Spela in igen.

  Om du klickar på Spela in igen skrivs alla berättarröster som redan finns i berättarspåret över.

 11. Du kan när som helst klicka på pausknappen för att pausa förhandsgranskningen.

Ersätta eller ta bort en berättarröst

 1. Gör något av följande:
  • Dra sedan indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den punkt där den gamla berättarrösten börjar.

  • På tidslinjen i expertvyn markerar du det klipp som innehåller den berättarröst du vill ändra. Dra sedan indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen till den punkt där den gamla berättarrösten börjar.

 2. Välj berättarröstalternativet på panelen Verktyg.
 3. Gör något av följande på panelen Spela in berättarröst:
  • Klicka på knappen Spela in om du vill ersätta berättarrösten. Om du klickar på Spela in igen skrivs den befintliga inspelningen över med den nya inspelningen.

  • Klicka på knappen Ta bort för att ta bort en berättarröst. Det gamla berättarröstklippet tas bort från tidslinjen i snabbvyn eller från tidslinjen i expertvyn. Den kommer emellertid att finnas kvar på panelen Projektresurser på tidslinjen i expertvyn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto