Ändra ordning på objekt

När du skapar objekt som överlappar varandra kan du styra den ordning de ligger i med kommandot Ordna.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera det objekt som du vill flytta.
 3. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på objektet och välj Ordna.

  • Välj Text > Ordna.

 4. Välj något av följande:

  Lägg överst

  Lägger objektet överst i ordningen.

  Lägg över

  Byter plats på objektet och objektet direkt framför detta.

  Lägg underst

  Lägger objektet underst i ordningen.

  Lägg under

  Byter plats på objektet och objektet direkt bakom detta.
  Obs! Om texten eller formerna ligger tätt intill varandra kan det vara svårt att markera ett objekt i gruppen. Du kan använda kommandot Text > Markera, eller högerklicka/Ctrl-klicka och välja Markera, för att enkelt gå mellan de olika elementen och komma till det önskade objektet.

Centrera objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett eller flera objekt och gör sedan något av följande på panelen Justera:
  • Om du vill centrera objektet lodrätt klickar du på knappen Centrera lodrätt.

  • Om du vill centrera objektet vågrätt klickar du på knappen Centrera vågrätt.

Justera och fördela objekt

Använd kommandona Justera och Fördela för att justera eller fördela markerade objekt jämnt i en titel på monitorpanelen. Du kan justera och fördela objekt (textrutor, former eller bådadera) längs den lodräta eller vågräta axeln. Om du väljer vågrät justering justeras de markerade objekten längs kanten på den vågräta axel som är närmast den kant du markerar. Om du väljer lodrät justering justeras de markerade objekten längs kanten på den lodräta axel som är närmast den kant du markerar.

När du justerar och fördelar markerade objekt bör du tänka på följande:

 • Ett justeringsalternativ justerar de markerade objekten efter det objekt som ligger närmast den nya justeringen. Vid högerjustering justeras till exempel alla markerade objekt efter det objekt som finns längst till höger.

 • Ett fördelningsalternativ fördelar de markerade objekten jämnt mellan de två yttersta objekten. Vid lodrät fördelning fördelas till exempel de markerade objekten mellan det objekt som finns längst upp och det som finns längst ned.

 • När du fördelar objekt med olika storlekar kan det hända att utrymmet mellan dem blir olika stort. Om du till exempel distribuerar objekt utifrån mitten skapas ett jämnt avstånd mellan mittpunkterna. Emellertid kommer objekt med olika storlek att utökas olika mycket i mellanrummen mellan objekten. Om du vill skapa enhetliga mellanrum mellan markerade objekt ska du använda alternativet Jämnt vågrätt radavstånd eller Jämnt lodrätt radavstånd.

Justera objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Skift-klicka på två eller fler objekt på monitorpanelen eller dra en markeringsram runt dem.
 3. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på något av de markerade objekten och välj Justera objekt.

  • Välj Text > Justera objekt.

 4. Välj önskad typ av justering.

Fördela objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Skift-klicka på tre eller fler objekt på monitorpanelen eller dra en markeringsram runt dem.
 3. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på något av de markerade objekten och välj Fördela objekt.

  • Välj Text > Fördela objekt.

 4. Välj önskad typ av fördelning.

Omforma objekt

Du kan justera ett objekts placering, rotation, skala och opacitet som du önskar. Dessa attribut kallas tillsammans för omformningsegenskaper. Om du vill omforma ett objekt kan du dra det på monitorpanelen eller välja ett kommando på menyn Text.

Ändra opaciteten för ett objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett objekt på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på objektet och välj Omforma > Opacitet.

  • Välj Text > Omforma > Opacitet.

 4. Ange ett nytt värde för Opacitet och klicka på OK.

  Obs!

  Inställningen för opacitet justerar objektens opacitet inuti titeln. Du kan, genom att använda effekter, ställa in den övergripande opaciteten för hela titeln på tidslinjen i expertvyn på samma sätt som för ett videoklipp.

Flytta objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett eller flera objekt på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Dra det markerade objektet (eller objekten) till en ny position.

  • Välj Text > Omforma > Position. Ange nya värden för x- och y-position och klicka på OK.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på något av de markerade objekten och välj Omforma > Position. Ange nya värden för x- och y-position och klicka på OK.

   Obs! Värdena för x- och y-position motsvarar ett koordinatsystem, där det övre vänstra hörnet i titeln har positionen 0, 0. När du anger värden för x och y placeras mittpunkten för det markerade objektets markeringsram automatiskt vid den punkten.

Skala objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett eller flera objekt på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skala bredden drar du det vänstra eller högra handtaget på objektets markeringsram.

  • Om du vill skala höjden drar du det övre eller nedre handtaget på objektets markeringsram.

  • Om du vill begränsa objektets proportioner håller du ned Skift när du drar hörnen och i markeringsramens handtag.

  • Om du vill skala och bevara proportionerna håller du ned Skift när du drar i objektets hörn.

  • Om du vill skala från mitten Alt-drar du i objektets hörn.

  • Om du vill ange skalningsvärden som procenttal väljer du Text > Omforma > Skala eller högerklickar/Ctrl-klickar på objektet och väljer Omforma > Skala. Ange önskade värden och klicka på OK.

  Obs!

  Om du drar handtagen på ett objekts markeringsram, och det objektet har skapats med något av verktygen för text eller lodrät text, ändras dess teckenstorlek.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy