Lär dig hur du förhandsgranskar en film i Adobe Premiere Elements.

Förhandsgranska en video på monitorpanelen

Du kan förhandsgranska hela eller delar av filmer på monitorpanelen. När en film ska förhandsgranskas förbereds klippen i Adobe Premiere Elements för visning, effekter används och inställningar för rörelse, opacitet och volym anges. Videokvaliteten och bildrutefrekvensen justeras dynamiskt så att filmen kan förhandsgranskas i realtid. Filmer som bara använder klippningar mellan klipp förhandsgranskas vanligtvis med normal kvalitet och bildrutefrekvens. Komplexa filmer (med effekter samt video och ljud i lager) kan behöva renderas innan du kan förhandsgranska dem.

ac_monitor_panel_mp
Monitorpanelen

A. Aktuell tid B. Uppspelningskontroller 
 1. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Förhandsgranska en film genom att klicka på knappen Spela upp eller trycka på blankstegstangenten.

   Obs! Placera indikatorn för aktuell tid vid filmens inledning genom att trycka på tangenten Home.

  • Om du vill ändra uppspelningskvaliteten högerklickar/Ctrl-klickar du i monitorpanelen. Välj Uppspelningskvalitet > Högsta. Datorns processoranvändning ökar, liksom RAM-användningen, när du ändrar inställningen till Högsta.

  • Om du vill pausa förhandsgranskningen klickar du på knappen Paus eller trycker på blankstegstangenten.

  • Du kan styra hastigheten på förhandsgranskningen genom att dra spolningsreglaget åt höger. Ju längre du drar spolningsreglaget, desto snabbare spelas klippet upp.

  • Spela upp filmen baklänges genom att dra spolningsreglaget åt vänster. Ju längre du drar spolningsreglaget, desto snabbare spolas klippet tillbaka.

  • Om du vill gå framåt en bildruta klickar du på knappen Stega framåt. Skift-klicka på knappen Stega framåt för att gå framåt fem rutor.

  • Om du vill gå bakåt en bildruta klickar du på knappen Stega bakåt. Skift-klicka på knappen Stega bakåt för att gå bakåt fem rutor.

  • Om du vill hoppa till en annan bildruta klickar du på den aktuella tiden och skriver in en ny tid. (Kolon eller semikolon krävs inte. Tänk emellertid på att i Adobe Premiere Elements tolkas tal under 100 som bildrutor.)

  • Om du vill gå till slutet av föregående klipp (klippgräns eller redigeringspunkt) klickar du på knappen Gå till föregående redigeringspunkt.

  • Om vill gå till början av nästa klipp klickar du på knappen Gå till nästa redigeringspunkt.

Bläddra på tidslinjen i expertvyn under förhandsgranskning

Du kan ställa så att tidslinjen i expertvyn rullar automatiskt från höger till vänster när en sekvens är större än den synliga tidslinjen. Om du gör det behöver du inte zooma ut för att kunna se hela sekvensen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt i Windows®. Välj Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Allmänt i Mac® OS.

 2. Välj ett alternativ på menyn Automatisk rullning i tidslinjeuppspelning.

  Ingen rullning

  Tidslinjen i expertvyn rullar inte.

  Sidrullning

  Den synliga delen av tidslinjen i expertvyn rullas en sida i taget.

  Mjuk rullning

  Tidslinjen i expertvyn rullas medan indikatorn för aktuell tid hålls kvar i mitten av den synliga tidslinjen.

Visa säkra områden på monitorpanelen

Du kan visa marginaler för säkra områden (stödlinjer) på monitorpanelen för att kontrollera om text eller objekt i projektet hamnar utanför det säkra området. Om något material hamnar utanför det säkra området kanske det inte syns helt vid uppspelning på vissa skärmar. Marginalerna fungerar som referenser och inkluderas inte i förhandsgranskningar och exporter.

Safe-zones
Säkra områden på monitorpanelen

 1. Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Marginaler för säkra ytor. En bock bredvid namnet visar att säkerhetmarginalerna är aktiverade.

  Obs!

  Standardmarginalerna för säkra rörelser och titlar är 10 respektive 20 procent. Du kan dock ändra storlek på marginalerna i dialogrutan Projektinställningar.

Förhandsgranska i helskärmsläge

Om du vill se så mycket detaljer som möjligt i ett klipp eller en film förhandsgranskar du i helskärmsläge. I det här läget visas videofilmen på hela skärmen, vilket ger en bättre bild av hur det skulle se ut på en tv. Förhandsgranskning i helskärmsläge gör att du enkelt kan dela ditt arbete med andra i rummet.

Förhandsgranska en film i helskärmsläge

 1. Klicka på knappen Spela upp i helskärmsläge i programmets övre högra hörn. Förhandsgranskningen fyller skärmen och uppspelningen startar automatiskt.

Pausa och spola tillbaka/framåt under förhandsgranskning i helskärmsläge

Utöver att spela upp och pausa en förhandsgranskning i helskärmsläge kan du även spela tillbaka eller framåt i steg om en bildruta.

 1. Om du vill visa fältet med kontroller flyttar du pekaren längst ned på skärmen.
  ac_full_screen_fs
  Om du använder helskärmsläge flyttar du pekaren över skärmen, så visas uppspelningskontrollerna.

 2. Klicka på Paus, Stega bakåt eller Stega framåt.

Avsluta helskärmsläge

 1. Om du vill visa fältet med kontroller flyttar du pekaren längst ned på skärmen.
 2. Klicka på Avsluta till höger om kontrollfältet.

Förhandsgranska på en tv-skärm

Du kan förhandsgranska filmen på en tv- eller videoskärm via många videokameror och AV-DV-konverterare. Dialogrutan Projektinställningar innehåller alternativ för förhandsgranskning via DV-enheter. Innan du anger dessa inställningar måste du kontrollera att maskinvaran är rätt konfigurerad.

Obs!

Kontrollera att tv:n eller videoskärmen är ansluten till videokameran eller den analog-digitala konverteraren. Kontrollera dessutom att enheten är korrekt ansluten till datorn, vanligtvis via en IEEE 1394-port. Ställ in enheten så att analogt ljud och analog video skickas till skärmen. För vissa enheter måste du välja ett menyalternativ, medan andra enheter identifierar skärmen automatiskt. (Det finns mer information i dokumentationen för enheten.)

 1. Välj Redigera > Projektinställningar > Allmänt.

 2. Markera följande alternativ i delen Uppspelning i realtid:
  • Markera alternativet Skrivbordsvideo visas under uppspelning om du vill förhandsgranska via monitorpanelen och tv-skärmen. Avmarkera det här alternativet om uppspelningen på monitorpanelen är mycket hackig.

  • Under Extern enhet väljer du det alternativ som motsvarar den videokamera eller AV-DV-konverterare som du använder till tv-skärmen.

  • Välj Maskinvara (om sådan stöds) vid Konvertering av proportioner.

  • Välj Ljud för extern enhet om du vill köra ljud såväl som video via tv-skärmen. Det här alternativet ser till att ljud och video synkroniseras vid uppspelning.

   Obs! Med alternativet Uppspelning i realtid visas förhandsgranskningarna direkt i full kvalitet. Om du använder återgivningsfri redigering kan du granska redigeringarna direkt, vilket gör att du kan experimentera mer. Du får bäst bildrutefrekvens vid uppspelning om du använder en dator med en Pentium® 4-processor på 3 GHz eller snabbare.

 3. Välj om du vill exportera till den angivna enheten i Extern enhet under Exportera. Det här alternativet påverkar inte uppspelningen.
 4. Välj Accelererade GPU-effekter i delen Skrivbordsvisningsläge om bildskärmskortet har stöd för DirectX®. I annat fall väljer du Kompatibel eller Standard, beroende på vilket som ger bäst uppspelningsresultat på det aktuella systemet.
 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Projektinställningar.

Återge ett område för förhandsgranskning

Komplexa filmer och direktfilmer (med effekter och video och ljud i lager) kräver längre behandlingstid för att kunna visas korrekt. Om ett område inte kan visas med full hastighet och kvalitet visas en tunn röd linje på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn.

Om du vill förhandsgranska ett sådant område återger du det först. Under återgivningen behandlas lager och effekter och förhandsgranskningen sparas i en fil, som kan användas i Adobe Premiere Elements för att förhandsgranska filmen. Ett område som återges behöver inte återges på nytt, såvida du inte ändrar det. (Återgivna områden markeras med en grön linje på tidslinjen i expertvyn.)

Obs! Om du gör större ändringar i ett återgivet område kan inte förhandsgranskningsfilen användas längre och den gröna linjen blir röd. Om du vill förhandsgranska komplexa effekter med full bildrutefrekvens måste du återge området på nytt.

Du anger området som ska återges med hjälp av arbetsytefältet på tidslinjen i expertvyn.

Ange det område som ska återges

 • Dra arbetsytefältets mitt (med textur) till det avsnitt som du vill förhandsgranska. Se till att du drar i mitten av arbetsytefältet. Om du inte gör det flyttas indikatorn för aktuell tid.
 • Om arbetsytefältets mitt (med textur) inte visas, kan du Alt-dra fältet till avsnittet som du vill förhandsgranska.
 • Placera indikatorn för aktuell tid och tryck på Alt+[ för att ange arbetsytans början.
 • Placera indikatorn för aktuell tid och tryck på Alt+] för att ange arbetsytans slut.
 • Håll ned Alt och dubbelklicka på arbetsytefältet för att ändra filmens bredd.
 • Dubbelklicka på arbetsytefältet för att ändra storlek på det så att det matchar bredden på tidslinjalen eller längden på hela filmen. Välj det alternativ som är kortast.

  Tips! Placera pekaren över arbetsytefältet så att ett verktygstips visas med starttidskod, sluttidskod och längd för arbetsytefältet.

Återge en förhandsgranskning

 1. Placera arbetsytefältet över området som du vill förhandsgranska och klicka sedan på knappen Återgivning eller välj Tidslinje > Återge arbetsyta. (Tidsåtgången för återgivningen beror på datorns resurser och segmentets komplexitet.)

  Obs!

  Du kan även återge en förhandsgranskning genom att placera arbetsytefältet och trycka på Retur (Windows) eller Home (Mac).

Ta bort förhandsgranskningsfiler

När du spelar upp en film kombineras spåren och effekterna i bakgrunden automatiskt, medan filmen spelas upp på monitorpanelen.

Om du väljer att återge filmen skapas förhandsgranskningsfiler som sparas på hårddisken. Återgivna förhandsgranskningsfiler kan spelas upp direkt, eftersom det inte krävs någon ny bearbetning av spår och effekter. Förhandsgranskningsfiler kan också vara tidsbesparande när du exporterar filmen, eftersom informationen i filerna kan användas i stället för att filmen återges på nytt.

 1. Aktivera tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn och välj sedan Tidslinje > Ta bort återgivna filer. Klicka på OK när du ombeds göra det.

  Obs!

  Det är viktigt att du tar bort förhandsgranskningsfiler med kommandot Ta bort återgivningsfiler och inte direkt i Windows. Förhandsgranskningsfiler används på ungefär samma sätt som källmedier i projekt. Om du flyttar eller tar bort förhandsgranskningsfiler utan att använda kommandot ombeds du ange filernas plats nästa gång du öppnar projektet i Adobe Premiere Elements.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy