Användarhandbok Avbryt

Förhandsgranska filmer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lär dig hur du förhandsgranskar en film i Adobe Premiere Elements.

Förhandsgranska en video på monitorpanelen

Du kan förhandsgranska hela eller delar av filmer på monitorpanelen. När en film ska förhandsgranskas förbereds klippen i Adobe Premiere Elements för visning, effekter används och inställningar för rörelse, opacitet och volym anges. Videokvaliteten och bildrutefrekvensen justeras dynamiskt så att filmen kan förhandsgranskas i realtid. Filmer som bara använder klippningar mellan klipp förhandsgranskas vanligtvis med normal kvalitet och bildrutefrekvens. Komplexa filmer (med effekter samt video och ljud i lager) kan behöva renderas innan du kan förhandsgranska dem.

Monitorpanelen

A. Aktuell tid B. Uppspelningskontroller 

 1. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Förhandsgranska en film genom att klicka på knappen Spela upp eller trycka på blankstegstangenten.

   Obs! Placera indikatorn för aktuell tid vid filmens inledning genom att trycka på tangenten Home.

  • Om du vill ändra uppspelningskvaliteten högerklickar/Ctrl-klickar du i monitorpanelen. Välj Uppspelningskvalitet > Högsta. Datorns processoranvändning ökar, liksom RAM-användningen, när du ändrar inställningen till Högsta.

  • Om du vill pausa förhandsgranskningen klickar du på knappen Paus eller trycker på blankstegstangenten.

  • Du kan styra hastigheten på förhandsgranskningen genom att dra spolningsreglaget åt höger. Ju längre du drar spolningsreglaget, desto snabbare spelas klippet upp.

  • Spela upp filmen baklänges genom att dra spolningsreglaget åt vänster. Ju längre du drar spolningsreglaget, desto snabbare spolas klippet tillbaka.

  • Om du vill gå framåt en bildruta klickar du på knappen Stega framåt. Skift-klicka på knappen Stega framåt för att gå framåt fem rutor.

  • Om du vill gå bakåt en bildruta klickar du på knappen Stega bakåt. Skift-klicka på knappen Stega bakåt för att gå bakåt fem rutor.

  • Om du vill hoppa till en annan bildruta klickar du på den aktuella tiden och skriver in en ny tid. (Kolon eller semikolon krävs inte. Tänk emellertid på att i Adobe Premiere Elements tolkas tal under 100 som bildrutor.)

  • Om du vill gå till slutet av föregående klipp (klippgräns eller redigeringspunkt) klickar du på knappen Gå till föregående redigeringspunkt.

  • Om vill gå till början av nästa klipp klickar du på knappen Gå till nästa redigeringspunkt.

Bläddra på tidslinjen i expertvyn under förhandsgranskning

Du kan ställa så att tidslinjen i expertvyn rullar automatiskt från höger till vänster när en sekvens är större än den synliga tidslinjen. Om du gör det behöver du inte zooma ut för att kunna se hela sekvensen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt i Windows®. Välj Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Allmänt i Mac® OS.

 2. Välj ett alternativ på menyn Automatisk rullning i tidslinjeuppspelning.

  Ingen rullning

  Tidslinjen i expertvyn rullar inte.

  Sidrullning

  Den synliga delen av tidslinjen i expertvyn rullas en sida i taget.

  Mjuk rullning

  Tidslinjen i expertvyn rullas medan indikatorn för aktuell tid hålls kvar i mitten av den synliga tidslinjen.

Visa säkra områden på monitorpanelen

Du kan visa marginaler för säkra områden (stödlinjer) på monitorpanelen för att kontrollera om text eller objekt i projektet hamnar utanför det säkra området. Om något material hamnar utanför det säkra området kanske det inte syns helt vid uppspelning på vissa skärmar. Marginalerna fungerar som referenser och inkluderas inte i förhandsgranskningar och exporter.

Säkra områden på monitorpanelen

 1. Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Marginaler för säkra ytor. En bock bredvid namnet visar att säkerhetmarginalerna är aktiverade.
  Obs!

  Standardmarginalerna för säkra rörelser och titlar är 10 respektive 20 procent. Du kan dock ändra storlek på marginalerna i dialogrutan Projektinställningar.

Förhandsgranska i helskärmsläge

Om du vill se så mycket detaljer som möjligt i ett klipp eller en film förhandsgranskar du i helskärmsläge. I det här läget visas videofilmen på hela skärmen, vilket ger en bättre bild av hur det skulle se ut på en tv. Förhandsgranskning i helskärmsläge gör att du enkelt kan dela ditt arbete med andra i rummet.

Förhandsgranska en film i helskärmsläge

 1. Klicka på knappen Spela upp i helskärmsläge i programmets övre högra hörn. Förhandsgranskningen fyller skärmen och uppspelningen startar automatiskt.

Pausa och spola tillbaka/framåt under förhandsgranskning i helskärmsläge

Utöver att spela upp och pausa en förhandsgranskning i helskärmsläge kan du även spela tillbaka eller framåt i steg om en bildruta.

 1. Om du vill visa fältet med kontroller flyttar du pekaren längst ned på skärmen.
  Om du använder helskärmsläge flyttar du pekaren över skärmen, så visas uppspelningskontrollerna.

 2. Klicka på Paus, Stega bakåt eller Stega framåt.

Avsluta helskärmsläge

 1. Om du vill visa fältet med kontroller flyttar du pekaren längst ned på skärmen.
 2. Klicka på Avsluta till höger om kontrollfältet.

Förhandsgranska på en tv-skärm

Du kan förhandsgranska filmen på en tv- eller videoskärm via många videokameror och AV-DV-konverterare. Dialogrutan Projektinställningar innehåller alternativ för förhandsgranskning via DV-enheter. Innan du anger dessa inställningar måste du kontrollera att maskinvaran är rätt konfigurerad.

Obs!

Kontrollera att tv:n eller videoskärmen är ansluten till videokameran eller den analog-digitala konverteraren. Kontrollera dessutom att enheten är korrekt ansluten till datorn, vanligtvis via en IEEE 1394-port. Ställ in enheten så att analogt ljud och analog video skickas till skärmen. För vissa enheter måste du välja ett menyalternativ, medan andra enheter identifierar skärmen automatiskt. (Det finns mer information i dokumentationen för enheten.)

 1. Välj Redigera > Projektinställningar > Allmänt.

 2. Markera följande alternativ i delen Uppspelning i realtid:
  • Markera alternativet Skrivbordsvideo visas under uppspelning om du vill förhandsgranska via monitorpanelen och tv-skärmen. Avmarkera det här alternativet om uppspelningen på monitorpanelen är mycket hackig.

  • Under Extern enhet väljer du det alternativ som motsvarar den videokamera eller AV-DV-konverterare som du använder till tv-skärmen.

  • Välj Maskinvara (om sådan stöds) vid Konvertering av proportioner.

  • Välj Ljud för extern enhet om du vill köra ljud såväl som video via tv-skärmen. Det här alternativet ser till att ljud och video synkroniseras vid uppspelning.

   Obs! Med alternativet Uppspelning i realtid visas förhandsgranskningarna direkt i full kvalitet. Om du använder återgivningsfri redigering kan du granska redigeringarna direkt, vilket gör att du kan experimentera mer. Du får bäst bildrutefrekvens vid uppspelning om du använder en dator med en Pentium® 4-processor på 3 GHz eller snabbare.

 3. Välj om du vill exportera till den angivna enheten i Extern enhet under Exportera. Det här alternativet påverkar inte uppspelningen.
 4. Välj Accelererade GPU-effekter i delen Skrivbordsvisningsläge om bildskärmskortet har stöd för DirectX®. I annat fall väljer du Kompatibel eller Standard, beroende på vilket som ger bäst uppspelningsresultat på det aktuella systemet.
 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Projektinställningar.

Återge ett område för förhandsgranskning

Komplexa filmer och direktfilmer (med effekter och video och ljud i lager) kräver längre behandlingstid för att kunna visas korrekt. Om ett område inte kan visas med full hastighet och kvalitet visas en tunn röd linje på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn.

Om du vill förhandsgranska ett sådant område återger du det först. Under återgivningen behandlas lager och effekter och förhandsgranskningen sparas i en fil, som kan användas i Adobe Premiere Elements för att förhandsgranska filmen. Ett område som återges behöver inte återges på nytt, såvida du inte ändrar det. (Återgivna områden markeras med en grön linje på tidslinjen i expertvyn.)

Obs! Om du gör större ändringar i ett återgivet område kan inte förhandsgranskningsfilen användas längre och den gröna linjen blir röd. Om du vill förhandsgranska komplexa effekter med full bildrutefrekvens måste du återge området på nytt.

Du anger området som ska återges med hjälp av arbetsytefältet på tidslinjen i expertvyn.

Ange det område som ska återges

 • Dra arbetsytefältets mitt (med textur) till det avsnitt som du vill förhandsgranska. Se till att du drar i mitten av arbetsytefältet. Om du inte gör det flyttas indikatorn för aktuell tid.
 • Om arbetsytefältets mitt (med textur) inte visas, kan du Alt-dra fältet till avsnittet som du vill förhandsgranska.
 • Placera indikatorn för aktuell tid och tryck på Alt+[ för att ange arbetsytans början.
 • Placera indikatorn för aktuell tid och tryck på Alt+] för att ange arbetsytans slut.
 • Håll ned Alt och dubbelklicka på arbetsytefältet för att ändra filmens bredd.
 • Dubbelklicka på arbetsytefältet för att ändra storlek på det så att det matchar bredden på tidslinjalen eller längden på hela filmen. Välj det alternativ som är kortast.

  Tips! Placera pekaren över arbetsytefältet så att ett verktygstips visas med starttidskod, sluttidskod och längd för arbetsytefältet.

Återge en förhandsgranskning

 1. Placera arbetsytefältet över området som du vill förhandsgranska och klicka sedan på knappen Återgivning eller välj Tidslinje > Återge arbetsyta. (Tidsåtgången för återgivningen beror på datorns resurser och segmentets komplexitet.)
  Obs!

  Du kan även återge en förhandsgranskning genom att placera arbetsytefältet och trycka på Retur (Windows) eller Home (Mac).

Ta bort förhandsgranskningsfiler

När du spelar upp en film kombineras spåren och effekterna i bakgrunden automatiskt, medan filmen spelas upp på monitorpanelen.

Om du väljer att återge filmen skapas förhandsgranskningsfiler som sparas på hårddisken. Återgivna förhandsgranskningsfiler kan spelas upp direkt, eftersom det inte krävs någon ny bearbetning av spår och effekter. Förhandsgranskningsfiler kan också vara tidsbesparande när du exporterar filmen, eftersom informationen i filerna kan användas i stället för att filmen återges på nytt.

 1. Aktivera tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn och välj sedan Tidslinje > Ta bort återgivna filer. Klicka på OK när du ombeds göra det.
  Obs!

  Det är viktigt att du tar bort förhandsgranskningsfiler med kommandot Ta bort återgivningsfiler och inte direkt i Windows. Förhandsgranskningsfiler används på ungefär samma sätt som källmedier i projekt. Om du flyttar eller tar bort förhandsgranskningsfiler utan att använda kommandot ombeds du ange filernas plats nästa gång du öppnar projektet i Adobe Premiere Elements.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online