Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn

Översikt

På scenlinjen kan du snabbt och enkelt arrangera dina klipp till en film. Scenlinjen visar bilder och videoklipp som individuella miniatyrbilder. Använd scenlinjen för att trimma en video eller kombinera videoklipp, foton, titlar, musik med mera till en unik produktion. Du kan även lägga till texter, övergångar och specialeffekter i dina filmer.

Tidslinjen i snabbvyn
Scenlinjen i snabbvyn

A. Frys bildruta B. Rotera åt höger C. Ta bort D. Återgivning E. Uppspelningskontroller F. Ljudreglage för förhandsgranskningar G. Övervakningsinställningar för program H. Spela upp i helskärmsläge I. Lägg till ljud från dator J. Lägga till musik K. Fler alternativ (lägg till titel eller media) L. Lägg till media M. Lägg till övergång N. Automatisk panorering och zoomning O. Ändra bildens tidslängd P. Redigera videoklipp Q. Fler alternativ (för video) R. Fler alternativ (för bildtexter) S. Redigera bildtexter T. Ändra bildtextens längd 

Följande huvudfunktioner kan du komma åt via snabbvyns scenlinje:

 • Frys en bildruta: Fryser en specifik ruta från scenlinjens mediefiler och sparar som en bild. Mer information om hur du fryser bildrutor finns här: Frysa och hålla kvar bildrutor.
 • Rendera: Rendera lagren och effekterna i dina mediefiler på scenlinjen för att skapa den bästa uppspelningen Mer information om rendering finns här:Rendera ett område för förhandsgranskning
 • Kontroller för ljudförhandsgranskning > Volymreglage:Justerar volymen på filmens förhandsgranskning.
 • Inställningar för programövervakning
  • Videokvalitet: Ställer in kvaliteten som Automatisk, Högst, Medel eller Lägst.
  • Förstoring: Ändrar storleken på programövervakaren efter en av de tillgängliga procentalternativen.
 • Spela upp i helskärmsläge: Spelar upp media i helskärmsläge.
 • Lägg till övergång: Lägger till övergångseffekter innan eller efter mediefilen, eller mellan två mediefiler. Klicka på ikonerna för att lägga till effekter från panelen Övergångar. Mer information finns i:Lägg till övergångar i tidslinjen i snabbvyn.
 • Fler alternativ (lägg till titel eller media):
  • Lägg till titel Klicka för att lägga till en rörelsetitel fråntitelpanelen. Dra en titel från fördefinierade alternativen och släpp den på scenlinjen för att börja skapa din film.
  • Lägg till mediefiler: Klicka för att lägga till mediefiler på scenlinjen genom något av följande sätt:
   • Filer och mappar: Lägger till media från din hårddisk eller andra flashminnen.
   • Elements Organizer:Lägger till media från album i Elements Organizer.

Mer information om hur du anpassar din media i snabbvyns scenlinje, se Anpassa din medieanvändning..

På tidslinjen i snabbvyn finns en scen där du snabbt kan ordna klipp till en film. Den visar varje klipp som en serie bildrutor som sträcker sig över hela klippets längd. Flytta reglaget åt höger om du vill zooma ut och se hela videon. Flytta skjutreglaget åt vänster om du vill zooma in och se ett klipp mer i detalj. På tidslinjen i snabbvyn finns följande spår:

 • Titel: Lägg till en titel för klippet på detta spår

 • Video: Redigera videon på detta spår

 • Ljud: Montera bakgrundsmusik och andra ljud

 • Berättarröst: Lägg till en berättarröst för klippet i detta spår

Använd tidslinjen i snabbvyn för att snabbt montera dina klipp till en film. Klicka på saxsymbolen för den aktuella tidsindikatorn för att dela ett klipp och ta bort en del som inte ska vara kvar. Du kan också använda panelerna i åtgärdsfältet för att lägga till titlar, övergångar, specialeffekter och musik i dina klipp.

Tidslinjen i snabbvyn

Anpassa din medieanvändning

Premiere Elements 2019

Du kan göra följande för att anpassa dina mediefiler på snabbvyns scenlinje.

Lägg till bildtext

Du kan lägga till en bildtext i dina filmer (videoklipp eller bild).

 1. Klicka på ett videoklipp eller på en bild. 

  Bildtextpanelen med ikonen Lägg till bildtext- visas.

  Bildtextpanel
  Bildtextpanelen med Lägg till bildtext-ikonen

 2. Klicka på ikonen Lägg till bildtext

  Textrutan Lägg till text visas. Ikonen Lägg till bildtext ändras till ikonen Redigera bildtext. Bildtextpanelen visar också ikonen Ändra bildtextens längd och ikonen Fler alternativ .

 3. I textrutan Lägg till text kan du skriva in bildtexten.

  Panelen Justeringar visas.

 4. I panelen Justeringar lägger du till justeringar av bildtexten via följande flikar:

  • Text: Justera teckensnitt, stil, storlek, färg, egenskaper, anpassningar och lägen.
  • Stil: Lägg till en fördefinierad stil.
  • Animering: Om du vill lägga till en animering klickar du på den och sedan på knappen Använd.
  • Former: Lägg till form, färg och läge.
 5. Om du vill redigera en bildtext klickar du på ikonen Redigera bildtext och ändrar bildtexten.

  Ikonen Redigera bildtext
  Ikonen Redigera bildtext

 6. Om du vill ändra bildtextens längd klickar du på ikonen Ändra bildtextens längd i bildtextpanelen.

  Ikonen Ändra bildtextens längd.
  Ikonen Ändra bildtextens längd.

  Snabbvyn tillåter endast en bildtext per media. Bildtextens standardlängd är 5 sekunder. Om mediets längd är längre än standardtiden för bildtext (5 sekunder) aktiveras Start-reglaget. Rör Start-reglaget för att ställa in bildtextens startpunkt. 

 7. Om du vill använda fler alternativ för att anpassa dina bildtexter klickar du på i bildtextpanelen. Mer information finns i Använd fler alternativ.

Lägg till övergång

I snabbvyns scenlinje kan du lägga till övergångseffekter genom att använda ikonen Lägg till övergång.

 1. Beroende på var du vill lägga till en övergångseffekt, klicka på ikonen Lägg till övergång före eller efter din media, eller melllan två media.

  Lägg till övergångsikoner före, mellan eller efter media.

  Panelen Övergångar öppnas på skärmens högra sida.

 2. I panelen Övergångar drar du en övergång och släpper på rätt Lägg till övergång-ikon på snabbvyns scenlinje.

  Färgen på närmaste Lägg till övergång-ikon ändras till grönt när du drar en övergång. När du har släppt övergången ändras färgen på Lägg till övergång-ikonen till orange. Samtidigt öppnas dialogrutan Övergångsjusteringar.

 3. I dialogrutan Övergångsjusteringar kan du göra följande:

  • I fältet Längd ställer du in övergångens längd i sekunder. Standardlängden är 1 sekund.
  • Klicka på ikonen Ta bort för att ta bort övergångseffekten om den redan har lagts till.
  • Klicka på ikonen Ersätt övergång för att ersätta nuvarande övergångseffekt med en annan övergångseffekt. Panelen Övergångar öppnas (om den är stängd).
  Ikonen Ersätt övergång.

  • Klicka på Lägg till för att lägga till övergångsjusteringarna.
  • Klicka på Lägg till på alla för att tillämpa övergångsjusteringarna på alla övergångspunkter (Lägg till övergång-ikonerna) i snabbvyns scenlinje.

Lägga till musik

I snabbvyns scenlinje kan du lägga till skräddarsydd musik från din dator eller från panelen Musik i Premiere Elements.

 • Lägg till skräddarsydd musik. Klicka på ikonen Lägg till ljud från dator och välj en musikfil. Musikfilen läggs till på scenlinjen.
Ikonen Lägg till ljud från en dator
Ikonen Lägg till ljud från en dator

 • Lägg till från panelen Musik: Klicka på knappen Lägg till musik. Från panelen Musik, dra ett musikspår och släpp det på scenlinjen. 
Knappen Lägg till musik

När musikfilen laddats ned på scenlinjen kan du skräddarsy musiken genom att klicka på på musikfilen. Mer information finns i Använd fler alternativ.

Använd fler alternativ

Ikonen Fler alternativ är tillgänglig för media (videoklipp och bilder), bildtexter och musikfiler.

Klicka på när du vill se menyn med fler alternativ. Menyn visar följande alternativ:

 • Tona in: Välj för att tillämpa intoningseffekten.
 • Tona ut: Välj för att tillämpa uttoningseffekten.
 • Ljud: (Endast tillgänglig för videoklipp och musikfilmer) Använd reglaget för att justera volymen.
 • Ta bort: Klicka för att ta bort en specifik film, bildtext eller musikfil från scenlinjen.
 • Anpassa till film: (Endast tillgänglig för musikfiler) Anpassa musikens längd (trimma eller spela i repetitionsläge) så att den överensstämmer med filmens längd.

Redigera videoklipp

Klicka på ett videoklipp för att visa ikonen Redigera videoklipp . 

Ikonen Redigera videoklipp.
Ikonen Redigera videoklipp.

Klicka på ikonen Redigera videoklipp för att visa följande alternativ:

Tillämpa panorerings- och zoomningseffekter.

Klicka på en bild för att visa ikonen Använd panorering och zoom

Ikonen Använd panorering och zoom
Ikonen Använd panorering och zoom

Välj Använd panorering och zoomningAutomatisk panorering och zoomning. Lägger automatiskt till panorering och zoomning till bilden.

Ändra längden på en bild.

Klicka på en bild för att visa ikonen Ändra bildlängd.

Ikonen Ändra bildlängd.
Ikonen Ändra bildlängd.

Klicka på ikonen Ändra bildlängd för att visa följande alternativ:

 • Längd: Ändrar längden på en bild enligt befintlig längd. Minsta längd är 1 sekund. Maximal längd är bildens befintliga längd gånger två. Om bildens befintliga längd är 5 sekunder kan du förlänga den upp till 10 sekunder. Om bildens befintliga längd är 10 sekunder kan du förlänga den upp till 20 sekunder.
 • Lägg till på alla: Tillämpar den här bildens längd på alla bilder på scenlinjen.

Lägga till klipp

Dra klipp direkt till tidslinjen i snabbvyns scenlinje från Windows Explorer (Finder i Mac OS). Du kan även använda panelen Lägg till media för att lägga till klipp på scenlinjen i snabbvyn från olika källor.

När du lägger till klipp kan du använda scenlinjen i snabbvyn för att sortera om dem. Du kan infoga ett klipp före och efter ett annat, eller dela det innan du infogar.

Placera ett klipp

 1. Dra ett klipp från Windows Explorer (Finder i Mac OS) till scenlinjen i snabbvyn. När du drar klippet över scenlinjen i snabbvyn visar en vertikal grön linje som indikerar droppzonen där du kan placera klippet. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen Infoga.

 2. Dra klippet från Windows Explorer (Finder i Mac OS) till Monitorpanelen. Klippet placeras automatiskt på scenlinjen i snabbvyn.

Infoga ett klipp före ett annat

 1. Dra klippet från Windows Explorer (Finder i Mac OS) till ett klipp på scenlinjen i snabbvyn.

Det nya klippet visas framför det klipp på vilket du släppte det, och alla efterföljande klipp flyttas åt höger.

Infoga ett klipp efter ett annat

 1. Markera det klipp där du vill infoga det nya klippet efter, på tidslinjen i snabbvyn.

 2. Dra klippet från Windows Explorer (Finder i Mac OS) till monitorpanelen eller scenlinjen i snabbvyn.

Det nya klippet visas till höger om det markerade klippet och efterföljande klipp flyttas till höger.

Flytta ett klipp

 1. Dra ett klipp från en plats på scenlinjen i snabbvyn till en annan plats före eller efter ett annat klipp. Placera klippet i droppzonen (anges med en vertikal grön linje) när pekaren ändras till infogaikonen.

 2. Släpp musknappen.

  Klippet flyttas till den nya platsen, och alla efterföljande klipp flyttas åt höger.

Kopiera och klistra in klipp

I Premiere Elements 2019 kan du ordna om klipp i en film genom att kopiera och klistra i ditt projekt. Du kan kopiera och klistra in flera klipp samtidigt. Klipp som klistras in läggs till i slutet av scenlinjen.

I Premiere Elements 2018 och tidigare versioner klistras klipp in på spåret Video 1 eller Ljud 1 på indikatorn för aktuell tid. Men om du vill kan du undvika den här åtgärden genom att manuellt kopiera klipp på flera spår. När du klistrar in ett klipp på tidslinjen i snabbvyn flyttas indikatorn för den aktuella tiden till slutet av klippet. Med den här funktionen hanterar du upprepade inklistringsåtgärder enkelt och effektivt.

 1. Markera ett eller flera klipp i filmen på tidslinjen i snabbvyn. Om du enbart vill markera ljud eller video i ett länkat klipp håller du ned Alt-tangenten och klickar på önskat klipp.

 2. Välj Redigera > Kopiera.

 3. Placera indikatorn för aktuell tid på den plats på tidslinjen i snabbvyn där du vill klistra in det och gör något av följande:

  • Om du vill täcka över klippen och ersätta befintliga tagningar i spåret väljer du Redigera > Klistra in.
  • Om du vill klistra in klippen och flytta befintliga tagningar väljer du Redigera > Klistra in och flytta.
Obs!

Du kan även kopiera ett klipps attribut – rörelse, opacitet, volym och andra effekter – och klistra in dem i ett annat klipp.

Zooma in eller ut

Premiere Elements 2018 och tidigare versioner

När du zoomar in tidslinjen i snabbvyn, förstoras den runt indikatorn för aktuell tid så att du enklare kan granska materialet mer i detalj. Du kan också zooma in när du lägger till klipp så att området runt pekaren förstoras i stället för området runt indikatorn för aktuell tid. Denna teknik gör det enklare att se infogningens exakta placering innan du släpper musknappen.

Om du i stället zoomar ut visas mer av tidslinjen i snabbvyn och du får en bättre överblick över filmen.

 1. Gör något av följande på tidslinjen i snabbvyn:
  • Om du vill zooma in eller ut när du lägger till ett klipp drar du ett klipp till tidslinjen i snabbvyn. Håll ned musknappen och tryck på lika med (=) eller minustecknet (–) för att öka respektive minska zoomfaktorn.

  • Om du vill zooma in eller ut när du lägger till ett klipp drar du ett klipp till tidslinjen i snabbvyn. Håll ned musknappen och tryck på semikolon (;) om du vill öka zoomfaktorn. Tryck på minustangenten (-) om du vill minska zoomfaktorn.

  • Om du vill zooma in tidslinjen i snabbvyn drar du zoomreglaget åt höger eller klickar på knappen Zooma in.

  • Om du vill zooma ut från tidslinjen i snabbvyn drar du zoomreglaget åt vänster eller klickar på knappen Zooma ut.

  Obs!

  Klicka på ikonen Anpassa till synlig tidslinje när du vill växla mellan att visa hela filmen på tidslinjen i snabbvyn och med den tidigare zoomnivåinställningen. Du kan även trycka på Backslash-tangenten (\). Kontrollera att tidslinjen i snabbvyn är aktiverad innan du trycker ned Backslash-tangenten (\). Du kan också zooma in och ut genom att trycka på knapparna lika med- (=) eller minustecknet (–) på tangentbordet (inte på det numeriska tangentbordet).

  Obs!

  Tryck på Yen-tangenten (¥) om du vill zooma ut så att hela filmen visas på tidslinjen i snabbvyn. Kontrollera att tidslinjen i snabbvyn är aktiverad innan du trycker på Yen-tangenten (¥).

  Obs!

  Stegen som beskrivs för att zooma in och zooma ut på tidslinjen i snabbvyn gäller även för tidslinjen i expertvyn.

Ta bort ett klipp

Premiere Elements 2018 och tidigare versioner

 1. Markera ett klipp på tidslinjen i snabbvyn.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på klippet och välj sedan något av följande:

  Ta bort och stäng mellanrum

  Tar bort klippet och mellanrummet genom att justera positionen för ett eller flera klipp

  Ta bort ljud

  Tar bort ljudet från filmen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto