Visa en översikt över grundläggande klippegenskaper

Om du vill visa de grundläggande egenskaperna för ett klipp högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet på panelen Projektresurser och väljer Egenskaper.

Visa omfattande filinformation

Adobe Premiere Elements innehåller verktyg som du kan använda när du vill utvärdera en fil i ett format som stöds, oavsett om filen finns i eller utanför ett projekt. Du kan exempelvis fastställa om ett klipp som du har exporterat har en lämplig datahastighet för Internet-distribution. Videofilsegenskaper kan innehålla filstorlek, antalet videoklipp och ljudspår, längd, genomsnittlig bildhastighet, samplingshastighet för ljud, videodatahastighet och komprimeringsinställningar. Dessutom innehåller de information om uteslutna bildrutor i hämtade klipp.

Använd funktionen Hämta egenskaper när du vill söka efter uteslutna bildrutor i ett klipp som du har hämtat. Använd diagrammen för Analys av datahastighet när du vill utvärdera hur väl utdatahastigheten stämmer överens med kraven för leveransmediet. Diagrammen anger återgivningsnyckelrutefrekvensen, skillnaden mellan komprimeringsnyckelrutor och differensbildrutor (bildrutor som finns mellan nyckelrutor). De visar också datahastighetsnivåerna vid varje bildruta.

 1. Gör något av följande:
  • Om klippet finns på tidslinjen i expertvyn markerar du det och väljer Arkiv > Hämta egenskaper för > Markering.

  • Om klippet inte finns i projektet väljer du Arkiv > Hämta egenskaper för > Fil. Leta reda på klippet som du vill analysera och klicka sedan på Öppna.

Anpassa egenskaper för listvyn

Du kan anpassa listvyn så att endast den information du vill se visas. Du kan också byta namn på kolumner, lägga till egna kolumner, ordna om kolumner och ändra kolumnbredden.

Ange vilka egenskaper som ska visas i listvyn

Som standard visas egenskapen Namn, som anger klippnamnet på disken. Du kan inte ta bort egenskapen Namn med dialogrutan Redigera kolumner. Du kan ändra namnet som används för ett klipp i projektet.

 1. Öppna panelen Projektresurser.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka i medievyn och välj Redigera kolumner. Klicka på ett område utanför raden med resursen.
 3. Välj vilka av följande egenskaper du vill visa i medievyn och klicka sedan på OK:

  Används

  Visar en bockmarkering om klippet används i projektet.

  Medietyp

  Media, till exempel Film eller Stillbild.

  Bildrutefrekvens

  Klippets bildrutefrekvens, t.ex. 29,97 bildrutor/s.

  Medielängd

  Längden på hämtade media på disken, uttryckt i det visningsformat som anges i delen Allmänt i dialogrutan Projektinställningar.

  Obs! De längder som visas på panelerna i Adobe Premiere Elements omfattar bildrutor som anges av in- och utgångspunkterna. Om du till exempel ställer in in- och utgångspunkten på samma bildruta blir längden en bildruta.

  Videolängd

  Längden på klippet som definieras av videons in- och utgångspunkter. Även eventuella justeringar som gjorts i Adobe Premiere Elements tas med, till exempel ändringar i klipphastigheten.

  Ljudlängd

  Längden på klippet som definieras av ljudets in- och utgångspunkter. Även eventuella justeringar som gjorts i Adobe Premiere Elements tas med, till exempel ändringar i klipphastigheten.

  Information om video

  Bildrutestorlek och proportioner för klippet. Dessutom anges om en alfakanal finns.

  Information om ljud

  Ljudspecifikationerna för klippet.

  Videoanvändning

  Antalet gånger som videokomponenten i ett klipp används i en film.

  Ljudanvändning

  Antalet gånger som ljudkomponenten i ett klipp används i en film.

  Status

  Anger om ett klipp är online eller offline. Om ett klipp är offline anger detta alternativ också varför.

  Kund

  Fält där du kan lägga till en kunds namn eller annan information.

Justera kolumner i listvyn

Använd listvyn när du snabbt vill utvärdera, söka efter eller ordna klipp baserat på särskilda egenskaper.

 1. Öppna panelen Projektresurser.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra bredden på en kolumn placerar du pekaren över en delningslinje mellan kolumnrubriker tills ikonen för storleksändring av kolumn visas. Dra sedan vågrätt.

  • Om du vill skapa en ny kolumn högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, klickar på Lägg till och väljer ett kolumnnamn (därefter visas den nya kolumnen). Skriv ett namn och välj en typ för den nya kolumnen. Klicka på OK. Textkolumner kan innehålla all typ av text som du anger. I booleska kolumner finns en kryssruta.

  • Om du vill visa en kolumn högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, och sedan klickar du på rutan bredvid namnet på den kolumn som du vill visa.

  • Om du vill sortera kolumner i stigande eller fallande ordning klickar du på rubrikerna.

  • Om du vill ordna om kolumner högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, markerar ett kolumnnamn och klickar på Flytta upp eller Flytta ned.

   Obs! Vissa kolumnattribut är låsta i Adobe Premiere Elements. Du kan inte hitta eller ändra dessa attribut i dialogrutan Redigera kolumner. Du kan till exempel ändra namn på kolumner som du har lagt till, men inte namn på kolumner som är inbyggda i Adobe Premiere Elements.

Visa detaljer om effektegenskaper

 1. Välj ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter och visa egenskaperna på panelen Använda effekter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy