Användarhandbok Avbryt

Visa klippegenskaper

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Visa en översikt över grundläggande klippegenskaper

Om du vill visa de grundläggande egenskaperna för ett klipp högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet på panelen Projektresurser och väljer Egenskaper.

Visa omfattande filinformation

Adobe Premiere Elements innehåller verktyg som du kan använda när du vill utvärdera en fil i ett format som stöds, oavsett om filen finns i eller utanför ett projekt. Du kan exempelvis fastställa om ett klipp som du har exporterat har en lämplig datahastighet för Internet-distribution. Videofilsegenskaper kan innehålla filstorlek, antalet videoklipp och ljudspår, längd, genomsnittlig bildhastighet, samplingshastighet för ljud, videodatahastighet och komprimeringsinställningar. Dessutom innehåller de information om uteslutna bildrutor i hämtade klipp.

Använd funktionen Hämta egenskaper när du vill söka efter uteslutna bildrutor i ett klipp som du har hämtat. Använd diagrammen för Analys av datahastighet när du vill utvärdera hur väl utdatahastigheten stämmer överens med kraven för leveransmediet. Diagrammen anger återgivningsnyckelrutefrekvensen, skillnaden mellan komprimeringsnyckelrutor och differensbildrutor (bildrutor som finns mellan nyckelrutor). De visar också datahastighetsnivåerna vid varje bildruta.

 1. Gör något av följande:
  • Om klippet finns på tidslinjen i expertvyn markerar du det och väljer Arkiv > Hämta egenskaper för > Markering.

  • Om klippet inte finns i projektet väljer du Arkiv > Hämta egenskaper för > Fil. Leta reda på klippet som du vill analysera och klicka sedan på Öppna.

Anpassa egenskaper för listvyn

Du kan anpassa listvyn så att endast den information du vill se visas. Du kan också byta namn på kolumner, lägga till egna kolumner, ordna om kolumner och ändra kolumnbredden.

Ange vilka egenskaper som ska visas i listvyn

Som standard visas egenskapen Namn, som anger klippnamnet på disken. Du kan inte ta bort egenskapen Namn med dialogrutan Redigera kolumner. Du kan ändra namnet som används för ett klipp i projektet.

 1. Öppna panelen Projektresurser.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka i medievyn och välj Redigera kolumner. Klicka på ett område utanför raden med resursen.
 3. Välj vilka av följande egenskaper du vill visa i medievyn och klicka sedan på OK:

  Används

  Visar en bockmarkering om klippet används i projektet.

  Medietyp

  Media, till exempel Film eller Stillbild.

  Bildrutefrekvens

  Klippets bildrutefrekvens, t.ex. 29,97 bildrutor/s.

  Medielängd

  Längden på hämtade media på disken, uttryckt i det visningsformat som anges i delen Allmänt i dialogrutan Projektinställningar.

  Obs! De längder som visas på panelerna i Adobe Premiere Elements omfattar bildrutor som anges av in- och utgångspunkterna. Om du till exempel ställer in in- och utgångspunkten på samma bildruta blir längden en bildruta.

  Videolängd

  Längden på klippet som definieras av videons in- och utgångspunkter. Även eventuella justeringar som gjorts i Adobe Premiere Elements tas med, till exempel ändringar i klipphastigheten.

  Ljudlängd

  Längden på klippet som definieras av ljudets in- och utgångspunkter. Även eventuella justeringar som gjorts i Adobe Premiere Elements tas med, till exempel ändringar i klipphastigheten.

  Information om video

  Bildrutestorlek och proportioner för klippet. Dessutom anges om en alfakanal finns.

  Information om ljud

  Ljudspecifikationerna för klippet.

  Videoanvändning

  Antalet gånger som videokomponenten i ett klipp används i en film.

  Ljudanvändning

  Antalet gånger som ljudkomponenten i ett klipp används i en film.

  Status

  Anger om ett klipp är online eller offline. Om ett klipp är offline anger detta alternativ också varför.

  Kund

  Fält där du kan lägga till en kunds namn eller annan information.

Justera kolumner i listvyn

Använd listvyn när du snabbt vill utvärdera, söka efter eller ordna klipp baserat på särskilda egenskaper.

 1. Öppna panelen Projektresurser.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra bredden på en kolumn placerar du pekaren över en delningslinje mellan kolumnrubriker tills ikonen för storleksändring av kolumn visas. Dra sedan vågrätt.

  • Om du vill skapa en ny kolumn högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, klickar på Lägg till och väljer ett kolumnnamn (därefter visas den nya kolumnen). Skriv ett namn och välj en typ för den nya kolumnen. Klicka på OK. Textkolumner kan innehålla all typ av text som du anger. I booleska kolumner finns en kryssruta.

  • Om du vill visa en kolumn högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, och sedan klickar du på rutan bredvid namnet på den kolumn som du vill visa.

  • Om du vill sortera kolumner i stigande eller fallande ordning klickar du på rubrikerna.

  • Om du vill ordna om kolumner högerklickar/Ctrl-klickar du och väljer Redigera kolumner, markerar ett kolumnnamn och klickar på Flytta upp eller Flytta ned.

   Obs! Vissa kolumnattribut är låsta i Adobe Premiere Elements. Du kan inte hitta eller ändra dessa attribut i dialogrutan Redigera kolumner. Du kan till exempel ändra namn på kolumner som du har lagt till, men inte namn på kolumner som är inbyggda i Adobe Premiere Elements.

Visa detaljer om effektegenskaper

 1. Välj ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på knappen Använda effekter och visa egenskaperna på panelen Använda effekter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?