Skapa egna kortkommandon

Utöver standarduppsättningen med kortkommandon kan du dessutom tilldela egna kortkommandon till i stort sett alla menykommandon, knappar och verktyg. Du kan spara olika uppsättningar med kortkommandon och återställa standardinställningarna.

 1. Välj Redigera > Anpassa tangentbord.
 2. I dialogrutan Anpassa tangentbord väljer du ett alternativ på snabbmenyn:
  • Program visar kommandon som finns på menyraden ordnade efter kategori.

  • Fönster visar kommandon som är associerade med fönsterknappar och snabbmenyer.

 3. Visa det kommando som du vill skapa ett kortkommando för i kolumnen Kommando. Om det behövs klickar du på triangeln bredvid önskat kategorinamn för att visa alla kommandon som ingår.
 4. Klicka i objektets kortkommandofält för att välja det.
 5. Gör något av följande:
  • Lägg till ett kortkommando genom att skriva in det.

   Obs! Om kortkommandot redan används av ett annat kommando visas en varning längst ned i dialogrutan.

  • Klicka på Radera om du vill ta bort ett kortkommando.

  • Om du vill ångra någon av ovanstående åtgärder klickar du på Ångra.

 6. Upprepa detta för valfritt antal kortkommandon. När du är klar klickar du på Spara som, skriver in ett namn på uppsättningen och klickar på Spara.

  Obs!

  Vissa kommandon är reserverade för operativsystemet och kan därför inte användas i Premiere Elements. Du kan inte heller tilldela siffror eller plus- (+) och minustecknet (–) på det numeriska tangentbordet, eftersom dessa behövs för att ange relativa tidskodsvärden. Du kan däremot tilldela dessa tangenter på det vanliga tangentbordet.

Ta bort kortkommandon

 1. Gör något av följande i dialogrutan Anpassa tangentbord:
  • Om du vill ta bort ett kortkommando markerar du det och klickar på Radera.

  • Om du vill ta bort en anpassad uppsättning kortkommandon markerar du önskad uppsättning på snabbmenyn Ställ in och klickar på Ta bort. Bekräfta valet när du tillfrågas om detta genom att klicka på Ta bort.

Växla till en annan uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Anpassa tangentbord och välj den uppsättning kortkommandon som du vill använda på snabbmenyn Ställ in.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy