Användarhandbok Avbryt

Använda ljudspår

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lägga till ett ljudspår

För att komplettera de ljud som redan finns inbäddade i videoklipp och de berättarröster du spelar in kan du lägga till ytterligare ljudklipp i Ljudspåret, som visas på tidslinjen i snabbvyn och på tidslinjen i expertvyn. Ibland kan du behöva rulla nedåt i ljuddelen på tidslinjen i expertvyn för att se ljudspåret. Dessa klipp innehåller vanligtvis bakgrundsmusik eller inspelningar med miljöljud.

 1. Lägg till önskade ljudfiler i projektet efter behov.
  Obs!

  Använd bara filer som du har copyright-innehavarens tillstånd att använda eller filer som du själv är copyright-innehavare till.

 2. Klicka på Musik på åtgärdsfältet för att öppna musikpanelen.
 3. Dra ett ljudklipp från musikpanelen till ljudspåret på tidslinjen i snabbvyn eller i expertvyn där du vill att ljudklippet ska börja.
  Obs!

  Du kan också dra ljudklipp till tidslinjen i expertvyn via panelen Projektresurser.

  Lägger till ett ljudklipp till ljudspåret på tidslinjen i expertvyn

Förhandsgranska ett ljudspår

Du kan förhandsgranska ett ljudspår för att kontrollera att det passar den video som du vill använda det i.

 1. Markera ett ljudklipp i ljudspåret på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. (Du kan behöva rulla nedåt bland de olika spåren för att se det aktuella ljudspåret.)
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på uppspelningsknappen på monitorpanelen.

  • Tryck på blankstegstangenten.

  Ljudspårets ljudklipp förhandsgranskas i Premiere Elements tillsammans med alla ljud- och videoklipp ovanför det på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

 3. Om du vill avbryta förhandsgranskningen gör du något av följande:
  • Klicka på pausknappen på monitorpanelen.

  • Tryck på blankstegstangenten.

Skapa taktmarkörer för ett ljudspår

Du kan skapa fästmarkörer där taktslagen i ljudspåret är som mest markanta. Använd alternativet för slagidentifiering på snabbmenyn, som visas när du högerklickar/Ctrl-klickar på ljudklippet på tidslinjen i expertvyn. Du kan trimma eller lägga till klipp vid markörerna. När du drar eller trimmar ett klipp på tidslinjen i expertvyn fäster klippets ingångs- eller utgångspunkt vid närmaste taktmarkör.

Taktmarkörer visas som blå linjer en separat del som kallas taktspår. Filmen måste innehålla minst en taktmarkör för att taktspåret ska visas. Du kan inte lägga till media i taktspåret.

 1. Lägg till ett ljudklipp, eller ett videoklipp som innehåller ljud, i ljudspåret på tidslinjen i expertvyn.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på ljudklippet och välj alternativet för slagidentifiering på snabbmenyn.
 3. Ange önskade inställningar i dialogrutan Inställningar för slagidentifiering och klicka på OK. Beskrivningar av alternativen visas i dialogrutan Inställningar för slagidentifiering bredvid lampikonen .

  Markörer visas på tidslinjen i expertvyn och motsvarar taktslag i ljudspåret.

 4. Om du vill lägga till ytterligare taktmarkörer manuellt högerklickar/Ctrl-klickar du i tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn där du vill lägga till markören och väljer sedan Ställ in taktmarkör.
 5. Om du vill ta bort en taktmarkör högerklickar/Ctrl-klickar du på den i tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn och väljer sedan Ta bort taktmarkör. Om du vill ta bort alla taktmarkörer högerklickar/Ctrl-klickar du i tidslinjalen och väljer Ta bort alla taktmarkörer.
 6. Om du vill navigera till olika taktmarkörer högerklickar/Ctrl-klickar du på tidslinjen och väljer sedan Gå till taktmarkör > Nästa eller Föregående.

Kontrollera att du är ansluten till Internet om det är första gången du använder SmartSound. När du väljer alternativet SmartSound hämtas ljudfilerna från SmartSound till datorn i bakgrunden. Detta kan ta några minuter.

Om du inte är ansluten till Internet misslyckas installationen. Du kan då försöka igen senare, när du har en Internet-anslutning.

 1. Klicka på Använd SmartSound på musikpanelen på tidslinjen i expertvyn.

 2. Dialogrutan för Sonicfire Pro visas. Det kan ta en några minuter innan dialogrutan visas första gången du startar. Klicka inte på knappen Avbryt.

  I dialogrutan SmartSound Express Track visas de filer som du kan använda gratis med en blå ikon. Du kan visa dem genom att avmarkera SmartSound Store i det övre vänstra hörnet i programmet.

  Dialogrutan SmartSound Express Track

  När du använder SmartSound efter den första installationen visas en uppdateringsdialogruta, där du tillfrågas om du vill installera de senaste uppdateringarna. Klicka på Update Now (Uppdatera nu) om du vill uppdatera plugin-programmet eller på Update Later (Uppdatera senare) om du vill vänta med det. Dessa uppdateringar krävs inte för att använda SmartSound med Premiere Elements.

 3. Välj en fil som du vill använda i Adobe Premiere Elements. Klicka på uppspelningsknappen för att förhandsgranska ljudet.

 4. Klicka på Skicka när du vill exportera filen till panelen Projektresurser. Se till att inte klicka på listrutan.

  Växla till Adobe Premiere Elements och observera att filen har lagts till på panelen Projektresurser.

 5. Du kan använda filen precis som du använder andra ljudfiler i Adobe Premiere Elements.

Om du vill importera flera filer från Använd SmartSound klickar du på SmartSound på musikpanelen och gör om den här proceduren.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto