Lägga till ett ljudspår

För att komplettera de ljud som redan finns inbäddade i videoklipp och de berättarröster du spelar in kan du lägga till ytterligare ljudklipp i Ljudspåret, som visas på tidslinjen i snabbvyn och på tidslinjen i expertvyn. Ibland kan du behöva rulla nedåt i ljuddelen på tidslinjen i expertvyn för att se ljudspåret. Dessa klipp innehåller vanligtvis bakgrundsmusik eller inspelningar med miljöljud.

 1. Lägg till önskade ljudfiler i projektet efter behov.

  Obs!

  Använd bara filer som du har copyright-innehavarens tillstånd att använda eller filer som du själv är copyright-innehavare till.

 2. Klicka på Musik på åtgärdsfältet för att öppna musikpanelen.
 3. Dra ett ljudklipp från musikpanelen till ljudspåret på tidslinjen i snabbvyn eller i expertvyn där du vill att ljudklippet ska börja.

  Obs!

  Du kan också dra ljudklipp till tidslinjen i expertvyn via panelen Projektresurser.

  au_add_audio_aa
  Lägger till ett ljudklipp till ljudspåret på tidslinjen i expertvyn

Förhandsgranska ett ljudspår

Du kan förhandsgranska ett ljudspår för att kontrollera att det passar den video som du vill använda det i.

 1. Markera ett ljudklipp i ljudspåret på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. (Du kan behöva rulla nedåt bland de olika spåren för att se det aktuella ljudspåret.)
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på uppspelningsknappen på monitorpanelen.

  • Tryck på blankstegstangenten.

  Ljudspårets ljudklipp förhandsgranskas i Premiere Elements tillsammans med alla ljud- och videoklipp ovanför det på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

 3. Om du vill avbryta förhandsgranskningen gör du något av följande:
  • Klicka på pausknappen på monitorpanelen.

  • Tryck på blankstegstangenten.

Skapa taktmarkörer för ett ljudspår

Du kan skapa fästmarkörer där taktslagen i ljudspåret är som mest markanta. Använd alternativet för slagidentifiering på snabbmenyn, som visas när du högerklickar/Ctrl-klickar på ljudklippet på tidslinjen i expertvyn. Du kan trimma eller lägga till klipp vid markörerna. När du drar eller trimmar ett klipp på tidslinjen i expertvyn fäster klippets ingångs- eller utgångspunkt vid närmaste taktmarkör.

Taktmarkörer visas som blå linjer en separat del som kallas taktspår. Filmen måste innehålla minst en taktmarkör för att taktspåret ska visas. Du kan inte lägga till media i taktspåret.

 1. Lägg till ett ljudklipp, eller ett videoklipp som innehåller ljud, i ljudspåret på tidslinjen i expertvyn.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på ljudklippet och välj alternativet för slagidentifiering på snabbmenyn.
 3. Ange önskade inställningar i dialogrutan Inställningar för slagidentifiering och klicka på OK. Beskrivningar av alternativen visas i dialogrutan Inställningar för slagidentifiering bredvid lampikonen .

  Markörer visas på tidslinjen i expertvyn och motsvarar taktslag i ljudspåret.

 4. Om du vill lägga till ytterligare taktmarkörer manuellt högerklickar/Ctrl-klickar du i tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn där du vill lägga till markören och väljer sedan Ställ in taktmarkör.
 5. Om du vill ta bort en taktmarkör högerklickar/Ctrl-klickar du på den i tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn och väljer sedan Ta bort taktmarkör. Om du vill ta bort alla taktmarkörer högerklickar/Ctrl-klickar du i tidslinjalen och väljer Ta bort alla taktmarkörer.
 6. Om du vill navigera till olika taktmarkörer högerklickar/Ctrl-klickar du på tidslinjen och väljer sedan Gå till taktmarkör > Nästa eller Föregående.

Kontrollera att du är ansluten till Internet om det är första gången du använder SmartSound. När du väljer alternativet SmartSound hämtas ljudfilerna från SmartSound till datorn i bakgrunden. Detta kan ta några minuter.

Om du inte är ansluten till Internet misslyckas installationen. Du kan då försöka igen senare, när du har en Internet-anslutning.

 1. Klicka på Använd SmartSound på musikpanelen på tidslinjen i expertvyn.

 2. Dialogrutan för Sonicfire Pro visas. Det kan ta en några minuter innan dialogrutan visas första gången du startar. Klicka inte på knappen Avbryt.

  I dialogrutan SmartSound Express Track visas de filer som du kan använda gratis med en blå ikon. Du kan visa dem genom att avmarkera SmartSound Store i det övre vänstra hörnet i programmet.

  au_smartsound_express
  Dialogrutan SmartSound Express Track

  När du använder SmartSound efter den första installationen visas en uppdateringsdialogruta, där du tillfrågas om du vill installera de senaste uppdateringarna. Klicka på Update Now (Uppdatera nu) om du vill uppdatera plugin-programmet eller på Update Later (Uppdatera senare) om du vill vänta med det. Dessa uppdateringar krävs inte för att använda SmartSound med Premiere Elements.

 3. Välj en fil som du vill använda i Adobe Premiere Elements. Klicka på uppspelningsknappen för att förhandsgranska ljudet.

 4. Klicka på Skicka när du vill exportera filen till panelen Projektresurser. Se till att inte klicka på listrutan.

  Växla till Adobe Premiere Elements och observera att filen har lagts till på panelen Projektresurser.

 5. Du kan använda filen precis som du använder andra ljudfiler i Adobe Premiere Elements.

Om du vill importera flera filer från Använd SmartSound klickar du på SmartSound på musikpanelen och gör om den här proceduren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy