Användarhandbok Avbryt

Typer av skivor och menyalternativ

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Läs mer om vilken typ av skivor du kan skapa med Adobe Premiere Elements.

Om automatiskt uppspelade och menybaserade skivor

Med Premiere Elements och en brännare kan du skapa skivor, antingen automatiskt uppspelade skivor utan menyer eller menybaserade skivor. Det första steget för att skapa en skiva är att bestämma vilken typ du vill skapa.

Om du vill ha en automatiskt uppspelad skiva kan du helt enkelt skapa filmen, exportera den till ett format för skivor och bränna filmen på skivan. Om du vill skapa en menybaserad skiva lägger du till menyer i filmen med menymallarna i Premiere Elements.

Menymallarna i Premiere Elements är förkonfigurerade menyer, som finns i ett antal olika teman och stilar. Knapparna i mallarna länkas automatiskt till menymarkörer i filmen. Menyerna skapas dynamiskt utifrån markörerna som du placerat ut och fler menyer läggs till om det behövs. Du kan lägga till, flytta och ta bort menymarkörer efter att du valt en mall. Du kan också lägga till menymarkörer i tidslinjen i expertvyn innan du väljer en menymall. Menyerna justeras automatiskt i Premiere Elements enligt markörerna.

Obs!

Det tillgängliga menyerna är inställda för projektets proportioner. Om projektets proportioner till exempel är inställda på widescreen-uppspelning spelas även menyerna upp i widescreen.

Automatiskt uppspelade skivor

Automatiskt uppspelade skivor innehåller inga menyer och spelas upp när de sätts in i en spelare. De här skivorna fungerar bäst för enstaka filmer som du vill visa utan avbrott. Det är den enklaste typen av skiva. Du exporterar bara filmen till en skiva.

Om du vill använda knapparna Nästa och Föregående på spelarens fjärrkontroll för att gå till specifika punkter i filmen ställer du in meny- eller scenmarkörer för att ange kapitelpunkter för detta. Eftersom en automatiskt uppspelad skiva inte skiljer mellan huvudmenymarkörer och scenmarkörer kan du lägga till båda markörtyperna som kapitelpunkter.

Glöm inte att förhandsgranska filmen och kontrollera att markörerna finns på rätt ställen innan du bränner skivan.

Obs!

För automatiskt uppspelade skivor har stoppmarkörer ingen funktion.

Menybaserade skivor passar bäst för långa filmer eller en uppsättning filmer som du vill spela upp utan avbrott. Menybaserade skivor är också praktiska för filmer som innehåller scener du vill kunna komma åt från en undermeny. På huvudmenyn kan du välja att spela upp filmen eller gå till en undermeny för scenval. Det finns två typer av menybaserade skivor:

Menybaserad skiva med scenmeny

De här skivorna passar bäst för enstaka långa filmer som kan spelas upp utan avbrott, men som också innehåller scener som du kan nå från en undermeny. På huvudmenyn kan du välja att spela upp hela filmen eller gå till en scenmeny. Du kan gå till olika scener i filmen via scenmenyn. Vanligtvis skapar du ett projekt så att varje scen motsvarar en intressant punkt i filmen, men du kan också starta en scen vid en viss tidpunkt eller vid någon annan punkt.

Menybaserad skiva med flera filmval

De här skivorna passar bäst för fristående filmer, som du inte vill kombinera till en enskild film. Om du till exempel skapar en skiva med ett bröllop kanske du vill ha förberedelserna, ceremonin och festen som separata filmer. Var och en av dem får då en egen knapp på huvudmenyn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?