Läs mer om vilken typ av skivor du kan skapa med Adobe Premiere Elements.

Om automatiskt uppspelade och menybaserade skivor

Med Premiere Elements och en brännare kan du skapa skivor, antingen automatiskt uppspelade skivor utan menyer eller menybaserade skivor. Det första steget för att skapa en skiva är att bestämma vilken typ du vill skapa.

Om du vill ha en automatiskt uppspelad skiva kan du helt enkelt skapa filmen, exportera den till ett format för skivor och bränna filmen på skivan. Om du vill skapa en menybaserad skiva lägger du till menyer i filmen med menymallarna i Premiere Elements.

Menymallarna i Premiere Elements är förkonfigurerade menyer, som finns i ett antal olika teman och stilar. Knapparna i mallarna länkas automatiskt till menymarkörer i filmen. Menyerna skapas dynamiskt utifrån markörerna som du placerat ut och fler menyer läggs till om det behövs. Du kan lägga till, flytta och ta bort menymarkörer efter att du valt en mall. Du kan också lägga till menymarkörer i tidslinjen i expertvyn innan du väljer en menymall. Menyerna justeras automatiskt i Premiere Elements enligt markörerna.

Obs!

Det tillgängliga menyerna är inställda för projektets proportioner. Om projektets proportioner till exempel är inställda på widescreen-uppspelning spelas även menyerna upp i widescreen.

Automatiskt uppspelade skivor

Automatiskt uppspelade skivor innehåller inga menyer och spelas upp när de sätts in i en spelare. De här skivorna fungerar bäst för enstaka filmer som du vill visa utan avbrott. Det är den enklaste typen av skiva. Du exporterar bara filmen till en skiva.

Om du vill använda knapparna Nästa och Föregående på spelarens fjärrkontroll för att gå till specifika punkter i filmen ställer du in meny- eller scenmarkörer för att ange kapitelpunkter för detta. Eftersom en automatiskt uppspelad skiva inte skiljer mellan huvudmenymarkörer och scenmarkörer kan du lägga till båda markörtyperna som kapitelpunkter.

Glöm inte att förhandsgranska filmen och kontrollera att markörerna finns på rätt ställen innan du bränner skivan.

Obs!

För automatiskt uppspelade skivor har stoppmarkörer ingen funktion.

Menybaserade skivor passar bäst för långa filmer eller en uppsättning filmer som du vill spela upp utan avbrott. Menybaserade skivor är också praktiska för filmer som innehåller scener du vill kunna komma åt från en undermeny. På huvudmenyn kan du välja att spela upp filmen eller gå till en undermeny för scenval. Det finns två typer av menybaserade skivor:

Menybaserad skiva med scenmeny

De här skivorna passar bäst för enstaka långa filmer som kan spelas upp utan avbrott, men som också innehåller scener som du kan nå från en undermeny. På huvudmenyn kan du välja att spela upp hela filmen eller gå till en scenmeny. Du kan gå till olika scener i filmen via scenmenyn. Vanligtvis skapar du ett projekt så att varje scen motsvarar en intressant punkt i filmen, men du kan också starta en scen vid en viss tidpunkt eller vid någon annan punkt.

Menybaserad skiva med flera filmval

De här skivorna passar bäst för fristående filmer, som du inte vill kombinera till en enskild film. Om du till exempel skapar en skiva med ett bröllop kanske du vill ha förberedelserna, ceremonin och festen som separata filmer. Var och en av dem får då en egen knapp på huvudmenyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy