Med funktionen för ommixning av musik i Premiere Elements kan du enkelt öka eller minska längden på ett ljudklipp så att det matchar den önskade tidslängden utan att förlora kontinuiteten i ljudinnehållet.
Ommixningsverktyget analyserar dina musikfiler och identifierar hundratals slingor, övergångar och viktiga segment som du sedan snabbt kan mixa om till olika längder.

Mixa om musik

Ommixning är aktiverat som standard i Musikspår i snabbvyn och expertvyn. Gör följande när du vill mixa om ett ljudklipp:

 1. Infoga ett klipp i ljudspåret i snabbläge eller ett musikspår i expertläge.

  Obs!

  För ett bättre resultat kan du prova att använda ljudklipp med mer instrumentalmusik och mindre sång.

  Ljudspår
  Ljudspår i snabbläge

  Musikspår
  Musikspår i expertläge

 2. Ändra klippets storlek genom att dra i mixningshandtagen.

  Obs!

  Mixningshandtagen skiljer sig från trimningshandtagen .

När du drar i mixningshandtagen på endera sidan av ljudklippet mixas ljudet om till den nya tidslängden.

Ommixning består av två delar:

 1. Förbereda klippet för ommixning: I det här steget skannar programmet ljudklippet för att identifiera segmenten eller delarna som kan sammanfogas senare för att skapa en utdatasekvens av önskad längd. Det här är en engångsprocess när ljud mixas om för en session.
Förbereda för ommixning
Förbereda klippet för ommixning

 1. Mixa om klippet: I det här steget identifieras de potentiella segmenten (baserat på önskad utdatalängd) och sammanfogas.
Mixa om klippet
Mixa om klippet

Obs!

Vid ommixning försöker programmet ändra musikens längd så nära den önskade längden som möjligt och samtidigt få det att låta naturligt. Det tar bort eller gör en slinga av vissa delar av musiken med resultatet att utdatamusiken har exakt önskad längd.
För att exakt matcha den önskade tidslängden används tidssträckning på den mellanliggande sekvensen så att den låter bra. Därför visas ett meddelande om ommixning används för att uppnå en önskad längd som är kortare än 60 sekunder.

Mixa om till under 60 sekunder
Mixa om till under 60 sekunder

När ett klipp mixas om, skapas mappen Ommixning på panelen Projektresurser för det nya, ommixade ljudklippet. Det ommixade ljudklippet kan sedan användas var som helst på tidslinjen som ett vanligt ljudklipp.

Obs!

Det ommixade ljudklippet i mappen Ommixning är originalutdata från algoritmen och det på tidslinjen är den tidssträckta versionen som matchar den exakta tidslängden.

Projektresurser

Ommixningsinställningar

Gör något av följande när du vill öppna snabbmenyn för ommixningsinställningar:

 • Dubbelklicka på ett ommixat ljudklipp på musikspåret.
 • Klicka på ikonen  för det ommixade ljudklippet på musikspåret.
Ommixning

Ljudsegment:

Parametern för ljudsegmentering hjälper till att avgöra om kortare segment med fler övergångar eller längre segment med färre övergångar ska prioriteras. Om spåret ofta förändras, kan kortare segment med fler övergångar ge ett bättre resultat. Å andra sidan kan spår med en konsekvent struktur och stil bli bättre med färre övergångar så att ändringarna blir så få som möjligt.

Kortare

Resulterar i kortare segment, men i fler övergångar. Det här alternativet passar bäst för låtar som ändras från början till slut för att minimera snabba ändringar i dynamik eller tempo.

Längre

Söker efter de längsta passagerna och det minsta antalet segment för att minimera övergångarna.

Anpassa till hela videon:

Om det här alternativet markeras ändras längden på musikklippet för att matcha längden på videon på tidslinjen. Det förlänger/förkortar längden på den högra sidan av klippet.

Inställningar för ommixning

Ommixning anges som standard för Musikspår. Om du vill ställa in vanlig trimning som standard går du till Redigera > Inställningar > Ljud > Ommixning och väljer Trimma i listrutan.

Du kan också växla mellan ommixning och vanlig trimning när du arbetar med ett ljudklipp genom att trycka på Alt medan du drar i handtagen.

Inställningar
Inställningar för ommixning

Obs!

Funktionen för ommixning av musik fungerar på musikklipp och kan inte användas på musikspår (som hämtats från musikpanelen), direktfilmer, SmartTrim, trimning av favoritstunder eller videocollage.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy