Användarhandbok Avbryt

Mixa om musik

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa en videoberättelse
  7. Skapa direktfilmer
  8. Visa klippegenskaper
  9. Visa filer i ett projekt
  10. Arkivera projekt
  11. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. SmartTrim
  5. Ändra klippets hastighet och längd
  6. Dela klipp
  7. Frysa och pausa bildrutor
  8. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  9. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  10. Ersätta tagningar
  11. Arbeta med källklipp
  12. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  13. Trimma klipp
  14. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  15. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Lägga till ljudeffekter i en video
  3. Lägga till musik i videoklipp
  4. Skapa berättarröster
  5. Använda ljudspår
  6. Mixa om musik
  7. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  8. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Med funktionen för ommixning av musik i Premiere Elements kan du enkelt öka eller minska längden på ett ljudklipp så att det matchar den önskade tidslängden utan att förlora kontinuiteten i ljudinnehållet.
Ommixningsverktyget analyserar dina musikfiler och identifierar hundratals slingor, övergångar och viktiga segment som du sedan snabbt kan mixa om till olika längder.

Mixa om musik

Ommixning är aktiverat som standard i Musikspår i snabbvyn och expertvyn. Gör följande när du vill mixa om ett ljudklipp:

 1. Infoga ett klipp i ljudspåret i snabbläge eller ett musikspår i expertläge.

  Obs!

  För ett bättre resultat kan du prova att använda ljudklipp med mer instrumentalmusik och mindre sång.

  Ljudspår i snabbläge

  Musikspår i expertläge

 2. Ändra klippets storlek genom att dra i mixningshandtagen.

  Obs!

  Mixningshandtagen skiljer sig från trimningshandtagen .

När du drar i mixningshandtagen på endera sidan av ljudklippet mixas ljudet om till den nya tidslängden.

Ommixning består av två delar:

 1. Förbereda klippet för ommixning: I det här steget skannar programmet ljudklippet för att identifiera segmenten eller delarna som kan sammanfogas senare för att skapa en utdatasekvens av önskad längd. Det här är en engångsprocess när ljud mixas om för en session.
Förbereda klippet för ommixning

 1. Mixa om klippet: I det här steget identifieras de potentiella segmenten (baserat på önskad utdatalängd) och sammanfogas.
Mixa om klippet

Obs!

Vid ommixning försöker programmet ändra musikens längd så nära den önskade längden som möjligt och samtidigt få det att låta naturligt. Det tar bort eller gör en slinga av vissa delar av musiken med resultatet att utdatamusiken har exakt önskad längd.
För att exakt matcha den önskade tidslängden används tidssträckning på den mellanliggande sekvensen så att den låter bra. Därför visas ett meddelande om ommixning används för att uppnå en önskad längd som är kortare än 60 sekunder.

Mixa om till under 60 sekunder

När ett klipp mixas om, skapas mappen Ommixning på panelen Projektresurser för det nya, ommixade ljudklippet. Det ommixade ljudklippet kan sedan användas var som helst på tidslinjen som ett vanligt ljudklipp.

Obs!

Det ommixade ljudklippet i mappen Ommixning är originalutdata från algoritmen och det på tidslinjen är den tidssträckta versionen som matchar den exakta tidslängden.

Ommixningsinställningar

Gör något av följande när du vill öppna snabbmenyn för ommixningsinställningar:

 • Dubbelklicka på ett ommixat ljudklipp på musikspåret.
 • Klicka på ikonen  för det ommixade ljudklippet på musikspåret.

Ljudsegment:

Parametern för ljudsegmentering hjälper till att avgöra om kortare segment med fler övergångar eller längre segment med färre övergångar ska prioriteras. Om spåret ofta förändras, kan kortare segment med fler övergångar ge ett bättre resultat. Å andra sidan kan spår med en konsekvent struktur och stil bli bättre med färre övergångar så att ändringarna blir så få som möjligt.

Kortare

Resulterar i kortare segment, men i fler övergångar. Det här alternativet passar bäst för låtar som ändras från början till slut för att minimera snabba ändringar i dynamik eller tempo.

Längre

Söker efter de längsta passagerna och det minsta antalet segment för att minimera övergångarna.

Anpassa till hela videon:

Om det här alternativet markeras ändras längden på musikklippet för att matcha längden på videon på tidslinjen. Det förlänger/förkortar längden på den högra sidan av klippet.

Inställningar för ommixning

Ommixning anges som standard för Musikspår. Om du vill ställa in vanlig trimning som standard går du till Redigera > Inställningar > Ljud > Ommixning och väljer Trimma i listrutan.

Du kan också växla mellan ommixning och vanlig trimning när du arbetar med ett ljudklipp genom att trycka på Alt medan du drar i handtagen.

Inställningar för ommixning

Obs!

Funktionen för ommixning av musik fungerar på musikklipp och kan inte användas på musikspår (som hämtats från musikpanelen), direktfilmer, SmartTrim, trimning av favoritstunder eller videocollage.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto