Du kan ersätta källtagningen för klipp i tillgängliga media. Om du ersätter källtagningen för ett klipp länkas det till en ny källfil. När du ersätter en tagning:

  • Förekomster av klippet behålls på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn med motsvarande ingångs- och utgångspunkter.

  • Alla de tillämpade effekterna är intakta.

Klippet länkas dock till ersättningstagningen och inte till den ursprungliga tagningen. Du kan exempelvis ersätta en tagning med ett ljudspår på ett språk med en identisk tagning med ett ljudspår på ett annat språk. Alla redigeringar som gjorts på den ursprungliga tagningen behålls, även om källtagningen ersätts.

  1. På panelen Projektresurser markerar du det klipp för vilket du vill ha en ny källtagning.
  2. Välj Klipp > Ersätt tagning eller högerklicka/Ctrl-klicka på klippet och välj Ersätt tagning.
  3. I dialogrutan Ersätt tagning markerar du den nya filen och klickar på Öppna.

    Den nya tagningen ersätter den gamla tagningen. Alla förekomster av den gamla tagningen länkas till den nya tagningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy