Användarhandbok Avbryt

Arbeta med källklipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Söka efter ett klipps källa

När du har arbetat med ett klipp på tidslinjen i expertvyn kanske du kommer på att du vill använda en annan instans av dess källa i en annan del av filmen. I Premiere Elements kan du snabbt hitta källan till vilket klipp som helst i en film och automatiskt välja det på panelen Projektresurser.

 1. Gör något av följande:
  • På panelen Projektresurser söker du efter klippet genom att skriva dess namn i sökrutan.

  • Högerklicka på ett klipp på tidslinjen i expertvyn och välj Visa i Projekt.

  Klippet visas markerat på panelen Projektresurser.

Ta bort in- och utgångspunkter från ett källklipp

 1. Dubbelklicka på klippet på panelen Projektresurser.
 2. Välj Klipp > Radera klippmarkör och välj ett alternativ på menyn:
  • In och ut återställer både In- och Utgångspunkterna.

  • In återställer bara ingångspunkten.

  • Ut återställer bara utgångspunkten.

   Tips! Du kan även radera en in- eller utgångspunkt från ett källklipp (inte versionen på tidslinjen i expertvyn) genom att hålla ned Alt-tangenten och klicka på Ställ in ingångspunkt respektive Ställ in utgångspunkt i förhandsgranskningsfönstret.

Redigera ett klipp i dess originalprogram

Vissa filer innehåller inbäddad information, så kallade projektlänkar, som anger i vilket program filen skapades. I Adobe Photoshop Elements, Adobe Audition och Adobe After Effects® skapas filer med projektlänkar. Om en fil innehåller en projektlänk kan du använda kommandot Redigera original för att öppna filen i originalprogrammet, där du kan göra önskade ändringar. Du behöver inte återge filen för att använda det här kommandot, om du inte har ändrat den i Premiere Elements. När du sparar filen i originalprogrammet sparas de ändringar som du gjorde där automatiskt i det aktuella projektet i Premiere Elements. Du behöver inte importera filen igen.

Obs!

Du kan bädda in information i filmen som gör det möjligt att använda kommandot Redigera original för att öppna filen i Premiere Elements från andra program, som Adobe After Effects eller Adobe Encore.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Redigera > Redigera original.
 3. När du har redigerat klippet sparar du och stänger det.

  Ändringarna införs i projektet i Premiere Elements.

  Obs! Ljudfiler är oftast associerade med datorns standardljudspelare. Om du väljer Redigera original för en ljudfil kan det därför hända att den öppnas i ett program som inte är utformat för redigering av filer, t.ex. Windows® Media Player eller iTunes®. Du kan inte redigera ljudfiler i sådana program.

Redigera videobildrutor i Adobe Photoshop Elements

Om videobildrutorna behöver korrigeras eller förbättras kan du öppna dem automatiskt i Adobe Photoshop Elements när du har exporterat dem som stillbilder och infoga dem i filmen.

 1. Dra på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen i Adobe Premiere Elements till den bildruta du vill redigera.
 2. Klicka i åtgärdsfältet på Verktyg och välj sedan alternativet Frys bildruta på panelen Verktyg.
 3. Ange hur länge bildrutan ska vara fryst vid Frys bildruta under genom att dra värdet för Sekunder.
 4. Välj Redigera i Photoshop Elements efter infogning och klicka sedan på Infoga i film.
 5. Redigera bilden i redigeraren i Photoshop Elements (använd filter, format, effekter, penseldrag med mera).

  Obs! Om du ändrar storlek på bilden kan den bli förvrängd i videobildrutan.

 6. Om du har lagt till bildlager väljer du Lager > Gör till ett lager.
 7. När du är klar med ändringarna väljer du Arkiv > Spara.
 8. Godkänn den standardplats och det namn som visas och klicka på Spara.
 9. När det visas ett meddelande om att det redan finns en fil med det namnet klickar du på OK för att ersätta den. Klicka sedan på OK i dialogrutan BMP-alternativ.

  Bildrutan uppdateras automatiskt i filmen i Premiere Elements.

SmartFix

I Adobe Premiere Elements 11 är det nu ännu lättare att automatiskt korrigera kvalitetsproblem i videofiler med associerade smarta taggar. När du lägger till sådana klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn, öppnas dialogrutan SmartFix. Klicka på Ja för att bekräfta korrigeringen av klippen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online