Söka efter ett klipps källa

När du har arbetat med ett klipp på tidslinjen i expertvyn kanske du kommer på att du vill använda en annan instans av dess källa i en annan del av filmen. I Premiere Elements kan du snabbt hitta källan till vilket klipp som helst i en film och automatiskt välja det på panelen Projektresurser.

 1. Gör något av följande:
  • På panelen Projektresurser söker du efter klippet genom att skriva dess namn i sökrutan.

  • Högerklicka på ett klipp på tidslinjen i expertvyn och välj Visa i Projekt.

  Klippet visas markerat på panelen Projektresurser.

Ta bort in- och utgångspunkter från ett källklipp

 1. Dubbelklicka på klippet på panelen Projektresurser.
 2. Välj Klipp > Radera klippmarkör och välj ett alternativ på menyn:
  • In och ut återställer både In- och Utgångspunkterna.

  • In återställer bara ingångspunkten.

  • Ut återställer bara utgångspunkten.

   Tips! Du kan även radera en in- eller utgångspunkt från ett källklipp (inte versionen på tidslinjen i expertvyn) genom att hålla ned Alt-tangenten och klicka på Ställ in ingångspunkt respektive Ställ in utgångspunkt i förhandsgranskningsfönstret.

Redigera ett klipp i dess originalprogram

Vissa filer innehåller inbäddad information, så kallade projektlänkar, som anger i vilket program filen skapades. I Adobe Photoshop Elements, Adobe Audition och Adobe After Effects® skapas filer med projektlänkar. Om en fil innehåller en projektlänk kan du använda kommandot Redigera original för att öppna filen i originalprogrammet, där du kan göra önskade ändringar. Du behöver inte återge filen för att använda det här kommandot, om du inte har ändrat den i Premiere Elements. När du sparar filen i originalprogrammet sparas de ändringar som du gjorde där automatiskt i det aktuella projektet i Premiere Elements. Du behöver inte importera filen igen.

Obs!

Du kan bädda in information i filmen som gör det möjligt att använda kommandot Redigera original för att öppna filen i Premiere Elements från andra program, som Adobe After Effects eller Adobe Encore.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Redigera > Redigera original.
 3. När du har redigerat klippet sparar du och stänger det.

  Ändringarna införs i projektet i Premiere Elements.

  Obs! Ljudfiler är oftast associerade med datorns standardljudspelare. Om du väljer Redigera original för en ljudfil kan det därför hända att den öppnas i ett program som inte är utformat för redigering av filer, t.ex. Windows® Media Player eller iTunes®. Du kan inte redigera ljudfiler i sådana program.

Redigera videobildrutor i Adobe Photoshop Elements

Om videobildrutorna behöver korrigeras eller förbättras kan du öppna dem automatiskt i Adobe Photoshop Elements när du har exporterat dem som stillbilder och infoga dem i filmen.

 1. Dra på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn indikatorn för aktuell tid på monitorpanelen i Adobe Premiere Elements till den bildruta du vill redigera.
 2. Klicka i åtgärdsfältet på Verktyg och välj sedan alternativet Frys bildruta på panelen Verktyg.
 3. Ange hur länge bildrutan ska vara fryst vid Frys bildruta under genom att dra värdet för Sekunder.
 4. Välj Redigera i Photoshop Elements efter infogning och klicka sedan på Infoga i film.
 5. Redigera bilden i redigeraren i Photoshop Elements (använd filter, format, effekter, penseldrag med mera).

  Obs! Om du ändrar storlek på bilden kan den bli förvrängd i videobildrutan.

 6. Om du har lagt till bildlager väljer du Lager > Gör till ett lager.
 7. När du är klar med ändringarna väljer du Arkiv > Spara.
 8. Godkänn den standardplats och det namn som visas och klicka på Spara.
 9. När det visas ett meddelande om att det redan finns en fil med det namnet klickar du på OK för att ersätta den. Klicka sedan på OK i dialogrutan BMP-alternativ.

  Bildrutan uppdateras automatiskt i filmen i Premiere Elements.

SmartFix

I Adobe Premiere Elements 11 är det nu ännu lättare att automatiskt korrigera kvalitetsproblem i videofiler med associerade smarta taggar. När du lägger till sådana klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn, öppnas dialogrutan SmartFix. Klicka på Ja för att bekräfta korrigeringen av klippen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy