Verktyg

Verktygspanelen innehåller alternativ som gör att du kan lägga till häftiga effekter i dina videofilmer. Du kan till exempel använda Tidsförändring och Smart Mix för att lägga till avancerade rörelseeffekter i videofilmen. Om du väljer Smart Trim kan du automatiskt redigera dina tagningar för att få mer skärpa i dem.

Videoverktyg

Favoritstunder

I en videofilm har du oftast några särskilda favoritstunder. I Adobe Premiere Elements får du hjälp att markera och extrahera alla dina favoritstunder från en videofilm till ett enda klipp eller till flera separata klipp. Du kan sedan redigera eller dela de extraherade klippen med favoritstunder.

Mer information finns i Markera och extrahera favoritstunder.

Frys bildruta

Du kan ta en bildruta från ett videoklipp och använda den som en stillbild i den aktuella filmen eller spara den som en stillbild på hårddisken om du vill använda den till något annat. Du kan till exempel använda en stillbild i filmen för att visa att någon påbörjar en rörelse och sedan stoppa mitt i rörelsen och frysa den.

Mer information finns i Frysa och hålla kvar bildrutor.

Rörelsespårning

Med rörelsespårning kan du spåra objekt som rör sig i ett videoklipp. Du kan koppla clipart som stillbilder, grafik och videoklipp till dessa objekt.

Mer information finns i Använda rörelsespårning i videoklipp.

Filmmeny (Windows)

Obs!

Det går inte att skapa en filmmeny med ett format som inte är liggande.

Du skapar en menybaserad DVD-skiva med de färdiga menymallarna i Premiere Elements. En meny kan innehålla både ljud och rörelse. Vissa mallar innehåller släppzoner, dit du kan dra och släppa stillbilder eller videofilmer för att anpassa menybakgrunden.

Mer information finns i Skapa skivmenyer.

Panorering och zoomning

Med panorerings- och zoomningsverktyget i Adobe Premiere Elements kan du skapa videoliknande effekter från bilder och filmklipp. Effekterna fungerar bäst för filmklipp när det inte förekommer så många rörelser i klippet.

När du arbetar med panorerings- och zoomningsverktyget markerar du objekten och i vilken ordning som de ska panoreras och zoomas. I Adobe Premiere Elements finns alternativ så att du kan välja den effekt som passar bäst för dig.

Mer information finns i Panorera och zooma för att skapa videoliknande effekter.

SmartTrim

Med smart trimning kan du trimma de delar av videofilen som är av låg kvalitet. Smart trimning kan utföras manuellt eller automatiskt. Du kan timma klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Mer information finns i Om Smart trimning.

Tidsförändring

Lägg till en långsam eller snabb rörelseeffekt i videoklipp för en extra touche. Mer information finns i Tidsförändring.

Ljudverktyg

Ljudmixning

Använd Ljudmixning för att justera balans och volym för ljudet i projektets olika spår. Du kan justera balans och nivå för ljud som ingår i videoklipp och för ljudspår och berättarröster.

Mer information finns i Ljudmixning.

Berättarröst

Du kan välja att spela in en berättelse för din video i Premiere Elements. Med hjälp av datorns mikrofon kan du spela in berättarröster till klipp samtidigt som du tittar på dem på monitorpanelen. Berättarrösten läggs då till i berättarspåret som visas antingen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Mer information finns i Skapa berättarröster.

SmartMix

SmartMix möjliggör automatisk nivåjustering av bakgrundsmusiken. För bästa resultat ska du placera dialogklippen på spåret Ljud 1 eller på berättarröstspåret (förgrundsspår) och musik på ljudspåret (bakgrundsspår). Premiere Elements söker efter dialog på alla förgrundsspår. Nyckelrutor skapas sedan smart/automatiskt för att sänka volymnivån och säkerställa att dialogen på förgrundsspåret är hörbar. SmartMix-ändringar gäller för alla ljudklipp på tidslinjen i expertvyn, inte bara för det valda klippet. När du använder SmartMix på ett ljudspår tas nyckelrutor som tidigare använts på ljudspåret bort.

Mer information finns i SmartMix.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto