Användarhandbok Avbryt

Verktyg

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Verktygspanelen innehåller alternativ som gör att du kan lägga till häftiga effekter i dina videofilmer. Du kan till exempel använda Tidsförändring och Smart Mix för att lägga till avancerade rörelseeffekter i videofilmen. Om du väljer Smart Trim kan du automatiskt redigera dina tagningar för att få mer skärpa i dem.

Videoverktyg

Favoritstunder

I en videofilm har du oftast några särskilda favoritstunder. I Adobe Premiere Elements får du hjälp att markera och extrahera alla dina favoritstunder från en videofilm till ett enda klipp eller till flera separata klipp. Du kan sedan redigera eller dela de extraherade klippen med favoritstunder.

Mer information finns i Markera och extrahera favoritstunder.

Frys bildruta

Du kan ta en bildruta från ett videoklipp och använda den som en stillbild i den aktuella filmen eller spara den som en stillbild på hårddisken om du vill använda den till något annat. Du kan till exempel använda en stillbild i filmen för att visa att någon påbörjar en rörelse och sedan stoppa mitt i rörelsen och frysa den.

Mer information finns i Frysa och hålla kvar bildrutor.

Rörelsespårning

Med rörelsespårning kan du spåra objekt som rör sig i ett videoklipp. Du kan koppla clipart som stillbilder, grafik och videoklipp till dessa objekt.

Mer information finns i Använda rörelsespårning i videoklipp.

Filmmeny (Windows)

Obs!

Det går inte att skapa en filmmeny med ett format som inte är liggande.

Du skapar en menybaserad DVD-skiva med de färdiga menymallarna i Premiere Elements. En meny kan innehålla både ljud och rörelse. Vissa mallar innehåller släppzoner, dit du kan dra och släppa stillbilder eller videofilmer för att anpassa menybakgrunden.

Mer information finns i Skapa skivmenyer.

Panorering och zoomning

Med panorerings- och zoomningsverktyget i Adobe Premiere Elements kan du skapa videoliknande effekter från bilder och filmklipp. Effekterna fungerar bäst för filmklipp när det inte förekommer så många rörelser i klippet.

När du arbetar med panorerings- och zoomningsverktyget markerar du objekten och i vilken ordning som de ska panoreras och zoomas. I Adobe Premiere Elements finns alternativ så att du kan välja den effekt som passar bäst för dig.

Mer information finns i Panorera och zooma för att skapa videoliknande effekter.

SmartTrim

Med smart trimning kan du trimma de delar av videofilen som är av låg kvalitet. Smart trimning kan utföras manuellt eller automatiskt. Du kan timma klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Mer information finns i Om Smart trimning.

Tidsförändring

Lägg till en långsam eller snabb rörelseeffekt i videoklipp för en extra touche. Mer information finns i Tidsförändring.

Ljudverktyg

Ljudmixning

Använd Ljudmixning för att justera balans och volym för ljudet i projektets olika spår. Du kan justera balans och nivå för ljud som ingår i videoklipp och för ljudspår och berättarröster.

Mer information finns i Ljudmixning.

Berättarröst

Du kan välja att spela in en berättelse för din video i Premiere Elements. Med hjälp av datorns mikrofon kan du spela in berättarröster till klipp samtidigt som du tittar på dem på monitorpanelen. Berättarrösten läggs då till i berättarspåret som visas antingen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Mer information finns i Skapa berättarröster.

SmartMix

SmartMix möjliggör automatisk nivåjustering av bakgrundsmusiken. För bästa resultat ska du placera dialogklippen på spåret Ljud 1 eller på berättarröstspåret (förgrundsspår) och musik på ljudspåret (bakgrundsspår). Premiere Elements söker efter dialog på alla förgrundsspår. Nyckelrutor skapas sedan smart/automatiskt för att sänka volymnivån och säkerställa att dialogen på förgrundsspåret är hörbar. SmartMix-ändringar gäller för alla ljudklipp på tidslinjen i expertvyn, inte bara för det valda klippet. När du använder SmartMix på ett ljudspår tas nyckelrutor som tidigare använts på ljudspåret bort.

Mer information finns i SmartMix.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online