Användarhandbok Avbryt

Skapa en bild-i-bildövertäckning

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Du kan placera ett videoklipp i en liten bildruta ovanpå ett bakgrundsvideoklipp som täcker hela scenen. Den här effekten kallas bild-i-bildövertäckning.

Obs!

Om du vill ha information om hur du lägger ett klipp över ett annat genom att skapa transparenta bakgrunder läser du Om överlägg och transparens.

Skapa en bild-i-bildövertäckning i snabbvyn

 1. Placera indikatorn för aktuell tid på klippet, på tidslinjen i snabbvyn, som du vill använda som bakgrundsklipp.

  Det valda klippet visas på monitorpanelen.

 2. Gör något av följande:
  • Dra från panelen Bilder en bild till bakgrundsklippet på monitorpanelen. Justera vid behov längden på övertäckningen i dialogrutan Bild-i-bild.

  • Dra från Windows Utforskaren ett klipp eller en bild till bakgrundsklippet på monitorpanelen och välj Bild-i-bild. Justera vid behov längden på övertäckningen i dialogruta.

 3. Om du vill justera positionen för det klipp som ligger ovanpå drar du det till önskad plats på monitorpanelen.
Obs!

Om det klipp som ligger ovanpå är längre än bakgrundsklippet, visas det över efterföljande klipp på tidslinjen i snabbvyn under hela dess varaktighet. Klippet visas även över dessa klipp under uppspelningen.

Skapa en bild-i-bildövertäckning i expertvyn

 1. Placera indikatorn för aktuell tid på klippet, på tidslinjen i expertvyn, som du vill använda som bakgrundsklipp.

  Det valda klippet visas på monitorpanelen.

 2. Gör något av följande:
  • Dra från panelen Bilder en bild till bakgrundsklippet på monitorpanelen.

  • Dra från Windows Utforskaren ett klipp eller en bild till bakgrundsklippet på monitorpanelen och välj Bild-i-bild.

  • Dra från panelen Projektresurser ett klipp eller en bild till bakgrundsklippet på monitorpanelen och välj Bild-i-bild.

 3. Om du vill justera positionen för det klipp som ligger ovanpå drar du det till önskad plats på monitorpanelen.
Obs!

Om det klipp som ligger ovanpå är längre än bakgrundsklippet, visas det över efterföljande klipp på tidslinjen i expertvyn under hela dess varaktighet. Klippet visas även över dessa klipp under uppspelningen.

Ta bort en bild-i-bildövertäckning

 1. Beroende på i vilken vy du befinner dig ska du kontrollera att tidslinjen i snabbvyn eller i expertvyn är aktiverad.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på det överliggande klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 3. Välj Ta bort.

Klippet som ligger ovanpå tas bort från tidslinjen i snabbvyn (eller tidslinjen i expertvyn) och på monitorpanelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online