Collage är ett kreativt sätt att dela minnen och samtidigt berätta en historia. Fotocollage är de vanligaste projekten i den här kategorin och i Premiere Elements kan du även göra videocollage. Det begränsas inte bara till videofilmade minnen, du kan använda dina foton och videor till att skapa roliga och animerade videocollage. Välj från en lista över mallar och sätt snabbt ihop minnen som du kan dela med familj och vänner.

Skapa ett videocollage

Lägg till media och välj en mall

 1. Gör något av följande när du vill skapa ett videocollage:

  • Elements Organizer: Välj de medier som du vill inkludera i collaget och välj Skapa > Videocollage. 
  • Premiere Elements: Välj Skapa > Videocollage och välj medier som du vill inkludera i collaget.
  Skapa videocollage
  Skapa videocollage i Premiere Elements eller Elements Organizer

 2. Välj en layout i listan över mallar. Varje mall är en unik kombination av rutnät och effekter som tillämpas på rutnäten. Du kan till exempel välja en mall med 3 rutnät och en inskjutningseffekt eller en mall med 5 rutnät och en rotationseffekt.
  Håll musen över en mall för att visa namnet på effekten och klicka på när du vill se en förhandsvisning.

  Mallar för videocollage
  Mallar med 3 rutnät

 3. Lägg till media som du vill använda i videocollaget i mediebehållaren. Du kan lägga till foton och videoklipp från Elements Organizer samt från datorns hårddisk.

  Elements Organizer Välj Elements Organizer som mediekälla när du vill öppna sorterarens fönster på arbetsytan för videocollage. Välj de medier som du vill lägga till och klicka på Lägg till filer.

  Filer och mappar Välj Filer och mappar när du vill välja och lägga till media från datorns hårddisk. 

  Lägg till media
  Lägga till media från Elements Organizer

 4. Dra och släpp medier från mediebehållaren till collaget. Du kan förhandsgranska medier i mediebehållaren innan du lägger till dem i collaget. Du kan också dra medier direkt från sorteraren till collaget.  

  Förhandsgranskning
  Lägg till foton och videoklipp

  A. Förhandsgranska video B. Förhandsgranska bild 
 5. Anpassa videocollaget genom att använda kontextreglage.

  Videocollage
  Videocollage

  Obs!

  Standardeffekten på en bild är panorering och zoomning.

Anpassa videocollage

Anpassa videocollage
A. Handtag för storleksändring B. Verktyget Panorera/Flytta C. Zoomreglage D. Ta bort E. Växla media F. Trimma media G. Stäng av klippljud 

Handtag för storleksändring

Ändra rutnätets och medias storlek genom att dra i handtagen.

Verktyget Panorera/Flytta

 

Panorering: Dra panoreringsverktyget när du vill flytta media i rutnätet.

Flytta: Om du vill flytta rutnätets innehåll inuti rutnätet ska du klicka utanför panoreringsverktyget och dra i markeringen.

Zoomreglage

Dra skjutreglaget åt vänster när du vill zooma ut och åt höger när du vill zooma in.

Ta bort

Ta bort rutnätet och media.

Obs! När du väl har tagit bort det kan du inte lägga till rutnätet. Du kan dock ångra borttagningsåtgärden och få tillbaka rutnätet.

Växla media

Ersätt media i det aktuella rutnätet med media i andra rutnät. Klicka på Växla media och dra mediet till rutnätet när du vill växla medier. Den trimmade inställningen för den utbytta videon ändras också.
Dra media från mediebehållaren till rutnätet när du vill ersätta mediet med det i mediebehållaren.

Trimma media (endast video)

Trimma klippet när du vill ändra längden på videon eller definiera bildrutorna du vill använda.

Stäng av/slå på klippljud (endast video)

Stäng av/slå på klippljudet i det aktuella rutnätet.

Inställningar för videocollage

vc-settings_v2
A. Mallar B. Uppspelningsinställningar C. Lägga till musik 

Mallar

Ändra mallen för ditt videocollage med en av de tillgängliga mallarna. Du ändrar en mall genom att dubbelklicka eller markera en mall och sedan klicka på Använd.

Uppspelningsinställningar

Ange uppspelningsinställningar för collaget.

Efter varandra

Spela upp medier, det ena efter det andra.

Alla tillsammans

Spela upp alla medier tillsammans.

efter varandra
Efter varandra

alla samtidigt
Alla tillsammans


Lägga till musik

Lägga till bakgrundsmusik för ditt collage från Premiere Elements musikbibliotek. Du lägger till musik genom att dubbelklicka eller markera ett musikspår och sedan klicka på Använd.
Välj Ingen bakgrundsmusik när du vill ta bort bakgrundsmusik från videocollaget.

Förhandsgranska videocollage

Klicka på för att visa en förhandsgranskning av ditt videocollage direkt.

Förhandsgranskning av videocollage
Förhandsgranskning av videocollage

Klicka på Återge för en jämnare uppspelning.

Obs!

Det kan ta en stund att läsa in förhandsgranskningen av videocollaget.

Spara och exportera videocollage

Spara ett videocollageprojekt

Gör något av följande när du vill spara ett videocollage:

 • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
 • Välj Arkiv > Spara.

Videocollageprojektet sparas med filtillägget .vc.

Obs!

En fil med filtillägget .vct skapas också på samma plats. Den här filen krävs för att öppna videocollaget. Ta inte bort den här filen.

Öppna ett videocollageprojekt

Gör något av följande när du vill öppna ett videocollageprojekt:

 • Välj Arkiv > Öppna projekt från arbetsytan i Premiere Elements.
 • Välj Arkiv > Öppna videoprojekt från videocollagets arbetsyta.

Bläddra efter .vc-filen och klicka på Öppna.

Obs!

Placera inte en fil med namnet placeholder.png på den plats där ditt videocollage sparas. Om du gör det läses inte arbetsytan för videocollage in ordentligt och du får ett felmeddelande om att media är offline.

Exportera ett videocollage

När du är klar med videocollaget är nästa steg att dela det du skapat. Det finns två sätt att exportera och dela videocollage.

Exportera till tidslinje

Klicka på Exportera till tidslinje när du vill exportera videocollaget som ett videoklipp till tidslinjen. Välj det här alternativet om du vill göra ändringar och justeringar i collaget innan du delar det.

Exportera och dela

Panelen Exportera och dela innehåller alla tillgängliga exportformat på en enda panel. Enskilda flikar på panelen Exportera och dela representerar olika mediealternativ som du kan välja mellan.   Du kan exportera videocollaget för visning på webben, mobiler, datorer med mera. Mer information finns i Exportera och dela videoklipp.

Obs!

Ett videocollage kan inte exporteras till en skiva eller som en ljud- eller bildfil. Du kan dock exportera videocollaget till tidslinjen och sedan använda alternativet för att exportera och dela för att bränna en dvd.

Projektinställningar för videocollage

Du kan skapa videocollage i 4K- eller HD-upplösning. Du kan skapa videocollage med vilka projektinställningar du vill, men för att få rätt utdata på tidslinjen bör du skapa videocollaget med en tom tidslinje eller följa dessa steg:

 1. Skapa ett nytt projekt med HD 1920*1080- eller 4K-inställningar.
 2. Skapa ett videocollage, anpassa det och exportera det till tidslinjen.

Om du skapar ett videocollage med tom tidslinje växlar projektinställningarna automatiskt till motsvarande videocollageprojekt (HD/4K).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy