Användarhandbok Avbryt

Lär dig mer om startsidan

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Hitta resurser för olika funktioner, anpassa och dela Auto Creations, prova nya arbetsflöden och mycket mer från startsidan i Adobe Premiere Elements.

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Du kan få åtkomst till resurser för olika funktioner, anpassa och dela automatiskt skapade projekt, testa nya arbetsflöden och mycket mer från hemskärmen i Adobe Photoshop Elements.

Hemskärmen gör det enklare att komma igång med Elements-programmen när du startar Elements 2019. På hemskärmen visas en kortkarusell där du kan upptäcka nya funktioner och utforska och anpassa automatiskt skapade projekt. Det går också snabbt att söka efter hjälpresurser för olika funktioner. Hemskärmen är en bra utgångspunkt när du vill börja från början med något av Elements-programmen.

Längst upp till höger på hemskärmen kan du klicka på  eller  och gå till Elements-sidorna på Facebook och Twitter. Om du behöver kontakta Adobes kundtjänst klickar du på .

På hemskärmen finns alla resurser du behöver för att komma igång med Elements-programmet.

Obs!

I Windows Application Store-versionen av Adobe Photoshop Elements är inte videoredigeraren (Adobe Premiere Elements) tillgänglig. Därför stöds videoprojekt inte i den här versionen.

Kom igång med hemskärmen

När du startar den senaste versionen av ett Elements-program för första gången kan du visa avsnittet Senaste version på hemskärmen. I det här avsnittet kan du göra något av följande:

 • Adobe Photoshop Elements: välj den version du använde tidigare i listrutan Välj versionPhotoshop Elements och klicka på Bekräfta.
 • Adobe Premiere Elements: välj den version du använde tidigare i listrutan Välj versionPremiere Elements och klicka på Bekräfta.
Hemskärmen när ett Elements-program har startats för första gången. Lägg märke till avsnittet Senaste version.

Obs!
 • Förutom att välja tidigare använd version i listrutan Välj version:
  • Om du har glömt vilken version av Elements du har använt tidigare väljer du Vet inte.
  • Om du är ny användare väljer du Förstagångsanvändare.
 • I Windows Application Store-versionen av Adobe Photoshop Elements är listrutan Välj version för Premiere Elements inte tillgänglig.
Hemskärmen vid efterföljande start av ett Elements-program. Klicka på Lägg till media under Automatiskt skapade projekt för att importera mediefiler. Du kan visa automatiskt skapade projekt när du har startat om programmet.

Utforska och anpassa automatiskt skapade projekt

Automatiskt skapade projekt visas på hemskärmen. I avsnittet Automatiskt skapade projekt visas automatiskt skapade fotokollage, bildspel, videokollage och spontana stunder. Klicka på Visa alla eller använd sifferikonerna under miniatyrbilden Automatiskt skapade projekt om du vill visa alla automatiskt skapade projekt.

Automatiskt skapade projekt skapas med mediefiler (bilder och videofilmer) som du har importerat. Om du inte har importerat några mediefiler klickar du på Lägg till media under Automatiskt skapade projekt på hemskärmen och överför foton och videofilmer. Starta om programmet efter ett tag så visas de automatiskt skapade projekten på hemskärmen.

Om du vill ha mer information om hur du redigerar och delar automatiskt skapade projekt läser du i Visa och dela automatiskt skapade fotokollage, bildspel med mera.

Om du vill visa automatiskt skapade projekt som bildspel, fotokollage med mera importerar du mediefiler.

Obs!

I Windows Application Store-versionen av Adobe Photoshop Elements stöds inte videoprojekt som videofilmskollage och spontana ögonblick. 

Upptäcka funktioner med hjälpresurser

Lär dig nya funktioner

I den kortkarusell som visas längst upp på hemskärmen finns det information om nya funktioner i Elements-programmet. Korten är märkta med Nyheter och har en blå tagg. Du kan använda pilarna till höger och vänster sida om karusellen till att visa resurser för nya funktioner. Håll pekaren över ett Nyheter-kort och klicka på Öppna länk. När du har gjort det kan du få tillgång till relevanta hjälpresurser och få mer information om funktionen. Nyheter-korten uppdateras baserat på hur du använder programmet.

Du kan använda pilarna på sidorna av den övre panelen till att få mer information om nya funktioner.

Hitta nya funktioner

Den kortkarusell som visas längst upp på hemskärmen innehåller kort med etiketten Inspiration med orangea taggar. Du kan använda de korten till att hitta nya funktioner och till att få åtkomst till resurser för de funktionerna. Du kan använda pilarna till höger och vänster om karusellen till att få åtkomst till de korten. Håll pekaren över ett Inspiration-kort och klicka sedan på Visa. När du har gjort det kan du få tillgång till relevanta resurser och få mer information om funktionen.

Inspiration-kort
Om du vill lära dig nya funktioner klickar du på Inspiration-korten.

Testa spännande funktioner

Den kortkarusell som visas längst upp på hemskärmen innehåller Testa det här-kort (med gröna taggar). Du kan använda korten till att testa många intressanta funktioner. Det finns allt från grundläggande funktioner till avancerade funktioner och funktionerna uppdateras baserat på vilka åtgärder du utför i programmet. Du kan använda pilarna på höger och vänster sida om karusellen till att få åtkomst till Testa det här-korten. Om du vill testa en funktion håller du pekaren över miniatyrbilden för funktionen på kortet Testa det här och klickar på Testa. Programmet Elements startas du får hjälp i en stegvis guide med att uppnå önskat resultat.

Använd vänster- och högerpilen till att hitta Testa det här-korten på hemskärmen.

Söka efter hjälpresurser för funktioner

Du kan använda sökfältet längst upp på hemskärmen till att snabbt söka efter hjälpresurser och självstudiekurser för olika funktioner. Du kan söka efter projekt som bildspel, fotokollage, gratulationskort med mera.

I sökfältet kan du söka efter resurser för funktioner som bildspel, fotokollage och videokollage med mera.

Öppna önskat Elements-program

Du kan öppna de tre Elements-programmen på hemskärmen. Klicka på ikonen för det Elements-program du vill öppna och arbeta med. På hemskärmen kan du öppna följande:

 • Elements Organizer (Organizer) om du vill importera och hantera mediefiler (foton och videofilmer)
 • Adobe Photoshop Elements (Redigera foton) om du vill skapa och arbeta med fotoprojekt
 • Adobe Premiere Elements (Redigera videofilmer) om du vill skapa och arbeta med videoprojekt
Klicka på ikonen för det Elements-program du vill öppna.

Tillgång till senaste filer

Från hemskärmen kan du få tillgång till dina projektfiler i de Elements-program du nyligen har arbetat med. Det gör att du snabbt kan arbeta vidare med projektet där du avslutade det. I Elements visas upp till sex projektfiler under Senaste filer på hemskärmen.

Obs!

Kontrollera att du har sparat projektfilen varje gång du avslutar programmet. När du startar om programmet kan du fortsätta där du lämnade den på hemskärmen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto