Användarhandbok Avbryt

Spontana stunder

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om du spelar in en video av en händelse innehåller detta klipp alla dina minnen från den (i form av foton och videor). Spontana stunder extraherar automatiskt spontana foton från ditt råmaterialsvideoklipp. Det använder innehållsintelligens för att automatiskt identifiera och extrahera spontana stunder i form av skarpa foton av hög kvalitet. Du kan också manuellt lägga till eller ta bort foton av spontana stunder. När du har extraherat alla foton av spontana stunder kan du spara dem på datorn, exportera dem till tidslinjen eller skapa ett bildspel. Du kan använda funktionen för ett eller flera klipp för alla typer av händelser, vare sig det är en födelsedagsfest, en skolavslutning, en dansuppvisning eller en skidresa.

Extrahera spontana stunder automatiskt

 1. Klicka på Lägg till media för att importera ett eller flera råmaterialsvideoklipp som du vill arbeta med i snabbvyn eller expertvyn.

 2. Välj Spontana stunder på panelen Verktyg.

  Obs!

  Du kan använda Spontana stunder för att extrahera spontana stunder från flera videoklipp samtidigt.

  Spontana stunder

 3. Klicka på Extrahera automatiskt för att extrahera spontana stunder från klippen automatiskt.

  Extrahera automatiskt

  Klippet analyseras i Adobe Premiere Elements och spontana stunder extraheras från råmaterialsvideoklippen.

 4. De extraherade spontana stunderna läggs till på den högra panelen. Klicka på de individuella miniatyrbilderna om du vill visa de extraherade stunderna.

  Extraherade stunder

  De extraherade stunderna markeras också på tidslinjen.

  Extraherade stunder på tidslinjen

Extrahera spontana stunder manuellt

Om du har extraherat stunderna automatiskt men det fortfarande finns några stunder som inte extraherats, kan du extrahera de stunderna manuellt.

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen till den stund du vill extrahera manuellt.

 2. Klicka på indikatorn för aktuell tid för att extrahera stunden.

 3. Den spontana stunden extraheras och läggs till i listan i den högra panelen.

Ta bort extraherade spontana stunder

 1. Markera den spontana stund som du vill ta bort på den högra panelen.

 2. Klicka på i det övre högra hörnet av miniatyrbilden.

  Ta bort extraherade foton

Alternativ för spontana stunder

Skjutreglage

Dra i skjutreglaget för att öka eller minska antalet extraherade stunder.

Exportera till dator

Använd det här alternativet om du vill exportera alla extraherade stunder till en mapp på datorn.

Skapa bildspel

Använd det här alternativet om du vill exportera alla extraherade stunder till Elements Organizer och skapa ett bildspel.

Exportera till tidslinje

Använd det här alternativet om du vill exportera alla extraherade stunder till slutet av tidslinjen.

Återställ

Använd det här alternativet om du vill ta bort alla extraherade stunder.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?