Användarhandbok Avbryt

Skapa ett projekt

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa en videoberättelse
  7. Skapa direktfilmer
  8. Visa klippegenskaper
  9. Visa filer i ett projekt
  10. Arkivera projekt
  11. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. SmartTrim
  5. Ändra klippets hastighet och längd
  6. Dela klipp
  7. Frysa och pausa bildrutor
  8. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  9. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  10. Ersätta tagningar
  11. Arbeta med källklipp
  12. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  13. Trimma klipp
  14. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Lägga till ljudeffekter i en video
  3. Lägga till musik i videoklipp
  4. Skapa berättarröster
  5. Använda ljudspår
  6. Mixa om musik
  7. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  8. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Projekt

I Adobe Premiere Elements skapas en projektfil för varje nytt projekt som du vill publicera eller spara för att arbeta med senare. Du kan också skapa ett projekt innan du importerar media.

Projektfilen refererar till mediematerialet som du lägger till i ett projekt. Medietyperna kan vara bland annat video, bilder, titlar och teman.

Projektfiler är inte stora. De innehåller titelfiler och referenser till källfilerna som du hämtar eller importerar. Eftersom referenserna lagras projektfilerna bör du undvika att flytta, byta namn på eller ta bort källfiler, eftersom Premiere Elements då inte kan hitta dem längre.

Mer information om att importera media finns i Lägga till media.

Visa tillgängliga projektförinställningar och inställningar

När du skapar ett projekt justeras projektinställningarna i Adobe Premiere Elements automatiskt utifrån den typ av media du importerar.

Så här visar du tillgängliga projektförinställningar och inställningar:

 1. I Adobe Premiere Elements väljer du Arkiv > Nytt > Projekt.

 2. Projektförinställningarna visas i dialogrutan Nytt projekt. Om du vill visa listan över alla förinställningar och deras inställningar väljer du Mer och klickar på Visa alla förinställningar.

Starta ett nytt projekt

 1. Gör något av följande:
  • hemskärmen klickar du på Videoredigerare och väljer Nytt projekt.

  • Om Adobe Premiere Elements är öppet väljer du Arkiv > Nytt > Projekt.

 2. Ange namn och plats för projektet.

 3. Välj en av de tillgängliga förinställningarna Liggande, Stående, Kvadrat och Social.

  Skapa projekt

  Du kan också välja Mer och klicka på Visa alla förinställningar om du vill visa förinställningarna Efter proportioner eller Efter videostandard.

  Ändra inställningar

  Obs!
  • Förinställningarna för proportioner introduceras i Premiere Elements 2022.
  • När du har ändrat projektinställningarna kan du inte ändra dem igen senare.

  Om du inte ändrar projektinställningarna används NTSC med full HD i liggande format som standardinställning i Adobe Premiere Elements.

 4. Du kan importera ett klipp vars inställningar inte matchar inställningarna för ett tomt projekt. Projektinställningarna i Adobe Premiere Elements skrivs över med inställningarna för klippet när du släpper det på tidslinjen i expertvyn. Välj Använd vald projektförinställning på det här projektet om du inte vill att Adobe Premiere Elements ska ändra projektinställningarna.

Som standard sparas även återgivna förhandsgranskningar, anpassade ljudfiler samt hämtat ljud och hämtad video i mappen där du sparar projektet. De här filerna är stora så du bör spara dem på den största och snabbaste hårddisken. Om du vill lagra filerna skilt från projekten väljer du Redigera > Inställningar > Virtuellt minne (Windows) eller Adobe Premiere Elements > Inställningar > Virtuellt minne (macOS).

Öppna ett projekt

Du kan bara öppna ett projekt i taget. För att ett befintligt projekt säkert ska kunna öppnas i Adobe Premiere Elements måste du se till att både projektfilen (.PREL) och källfilerna är tillgängliga på datorn.

 1. Gör något av följande:
  • På hemskärmen klickar du på Videoredigerare eller väljer ett projekt frånSenaste filer. Om projektet inte visas klickar du på Videoredigeraren för att starta Premiere Elements och väljer Arkiv > Öppna projekt.

  • Om Adobe Premiere Elements är igång väljer du Arkiv > Öppna projekt eller Öppna senaste projekt, markerar projektfilen och klickar sedan på Öppna.

  • Dubbelklicka på projektfilen i Windows.

   Obs! Du kan i Adobe Premiere Elements öppna projekt som du skapat i tidigare versioner. Du kan emellertid inte öppna projekt som du skapat i senare versioner i en tidigare version. Om du har flera versioner av Adobe Premiere Elements installerade öppnar du ett projekt inifrån programmet. Du kan också högerklicka/Ctrl-klicka på filen och välja programmet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto