Projekt

I Adobe Premiere Elements skapas en projektfil för varje nytt projekt som du vill publicera eller spara för att arbeta med senare. Du kan också skapa ett projekt innan du importerar media.

Projektfilen refererar till mediematerialet som du lägger till i ett projekt. Medietyperna kan vara bland annat video, bilder, titlar och teman.

Projektfiler är inte stora. De innehåller titelfiler och referenser till källfilerna som du hämtar eller importerar. Eftersom projektfilerna lagrar referenser bör du undvika att flytta, byta namn på eller ta bort källfiler så att Premiere Elements inte kan hitta dem.

Mer information om att importera medier finns i Lägg till media.

Visa de tillgängliga projektförinställningarna och inställningarna

När du skapar ett projekt kan du visa standardförinställningen och inställningarna genom att klicka på knappen Ändra inställningar i dialogrutan Nytt projekt. I Adobe Premiere Elements justeras automatiskt projektinställningarna utifrån den typ av media som du importerar.

Om du vill visa tillgängliga projektförinställningar och inställningar:

 1. I Adobe Premiere Elements väljer du Arkiv > Nytt > Projekt.

 2. Klicka på Ändra inställningar.

Starta ett nytt projekt

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på välkomstskärmen och sedan på Videoredigerare och Nytt projekt.

  • Om Adobe Premiere Elements är öppet väljer du Arkiv > Nytt > Projekt.

 2. (Valfritt) Om du vill ändra projektinställningar klickar du på Ändra inställningar, markerar en annan förinställning och klickar sedan på OK.

  Obs!

  När du har ändrat dina projektinställningar kan du inte ändra dem senare.

  Om du inte ändrar projektinställningarna kommer inställningarna från tidigare projekt att användas i Adobe Premiere Elements. Alternativt kan ett HD-projekt för NTS/PAL AVCHD utifrån dina regioninställningar skapas.

  Du kan importera ett klipp vars inställningar inte matchar inställningarna för ett tomt projekt. I Adobe Premiere Elements skrivs projektinställningarna över med inställningar för ditt klipp när du släpper det på tidslinjen i expertvyn.

Som standard sparas även återgivna förhandsgranskningar, anpassade ljudfiler samt hämtat ljud och hämtad video i mappen där du sparar projektet. De här filerna är stora så du bör spara dem på den största och snabbaste hårddisken. Om du vill lagra filerna åtskilda från projekten väljer du Redigera > Inställningar > Virtuellt minne.

Öppna ett projekt

Du kan bara öppna ett projekt i taget. För att ett befintligt projekt säkert ska kunna öppnas i Adobe Premiere Elements måste du se till att både projektfilen (.PRE) och källfilerna är tillgängliga på datorn.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på Videoredigerare på välkomstskärmen och sedan på Befintliga projekt. Välj projektnamnet. (Om projektet inte visas klickar du på Öppna, markerar projektfilen och klickar sedan på Öppna.)

  • Om Adobe Premiere Elements är igång väljer du Arkiv > Öppna projekt eller Öppna senaste projekt, markerar projektfilen och klickar sedan på Öppna.

  • Dubbelklicka på projektfilen i Windows.

   Obs! Du kan i Adobe Premiere Elements öppna projekt som du skapat i tidigare versioner. Du kan emellertid inte öppna projekt som du skapat i senare versioner i en tidigare version. Om du har flera versioner av Adobe Premiere Elements installerade öppnar du ett projekt inifrån programmet. Du kan även välja att högerklicka/Ctrl-klicka på filen och sedan välja programmet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy