Ändra inställningar

Du kan anpassa utseendet och beteendet för Premiere Elements, som att fastställa standardlängden på övergångar eller ange användargränssnittets intensitet. De flesta av dessa inställningar förblir oförändrade tills du ändrar dem. Inställningar som du anger för virtuellt minne sparas däremot med projekten. När du öppnar ett projekt används automatiskt det virtuella minne som du angav när du konfigurerade det aktuella projektet.

 • Om du vill öppna dialogrutan Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Premiere Elements > Inställningar (Mac OS). Välj sedan den kategori med inställningar som du vill ändra.
 • Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) när programmet startas om du vill återställa standardinställningarna. Du kan släppa Alt-tangenten eller Alternativ-tangenten när välkomstskärmen visas.
 • Håll ned Skift-Alt (Windows) eller Skift-Alternativ (Mac OS) när programmet startas om du vill återställa standardinställningarna och cacheminnet för plugin-program samtidigt. Släpp tangenterna när välkomstskärmen visas.

Inställningar sparas på följande plats:

 • För Windows: <enhet>\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Elements

 • För Mac OS: <enhet>/Användare/<användarnamn>Bibliotek/Inställningar/com.adobe.AdobePremiereElements.plist

Allmänna inställningar

I delen Allmänt i dialogrutan Inställningar kan du anpassa inställningarna för flera saker, från övergångsvaraktighet till verktygstips, som exempelvis följande:

Standardvärden för video- och ljudövergångar

Ange standardlängd för video- och ljudövergångar

Standardlängd för stillbild

Ange standardlängd för att visa stillbilder. 

Automatisk rullning i tidslinjeuppspelning

När en sekvens är längre än den synliga tidslinjen kan du välja bland olika alternativ för att rulla tidslinjen automatiskt under uppspelning.

 • Sidrullning flyttar automatiskt tidslinjen till en ny vy efter att spelhuvudet flyttats utanför skärmen. Om du väljer det här alternativet spelas materialet upp kontinuerligt och stoppas inte.
 • Om du väljer Mjuk rullning stannar spelhuvudet i mitten av skärmen, medan klippen och tidslinjalen rör sig förbi det.

Automatisk skalning till bildrutestorlek

Välj den här inställningen om du vill skala importerade resurser automatiskt efter projektets standardbildrutestorlek. 

Automatisk rullning i tidslinjeuppspelning

Du kan ställa så att tidslinjen i expertvyn rullar automatiskt från höger till vänster när en sekvens är större än den synliga tidslinjen. Om du gör det behöver du inte zooma ut för att kunna se hela sekvensen.

 • Ingen rullning: Tidslinjen i expertvyn rullar inte.
 • Sidrullning: Den synliga delen av tidslinjen i expertvyn rullas en sida i taget.
 • Mjuk rullning: Tidslinjen i expertvyn rullas medan indikatorn för aktuell tid hålls kvar i mitten av den synliga tidslinjen.

Maskinvaruacceleration Du kan aktivera maskinvaruacceleration för återgivning, uppspelning och export på datorer med Intel HD Graphics 2000 och senare.

Om det behövs kan du välja att inaktivera maskinvaruacceleration:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar > Allmänt.
 2. Avmarkera kryssrutan Använd maskinvaruacceleration (fungerar på Intel HD Graphics 2000 och senare) för återgivning, uppspelning och export.

Ljudinställningar

Spela upp ljud under stegning

Aktiverar ljudstegning. Du kan skapa ett kortkommando som kallas ”Växla ljud under stegning” för att aktivera eller inaktivera ljudstegning. Det är bättre att använda ett kortkommando än att öppna dialogrutan Inställningar varje gång du vill aktivera eller inaktivera ljudstegning.

Minsta tidsintervall för uttunning

Skapar bara nyckelbildrutor vid intervall som är större än det värde du anger. Ange ett värde mellan 1 och 2 000 millisekunder.

Inställningar för ljudenhet

I delen Ljudenhet i dialogrutan Inställningar anger du ljudenhet för datorn samt inställningar, inklusive ASIO-inställningar (endast Windows) eller inställningar för buffertstorlek (endast Mac OS) som ska användas i Premiere Elements vid ljudinspelning.

Mappning av ljudutgång

Du kan ange målhögtalare i datorns ljudsystem för varje ljudkanal som stöds.

Inställningar för Spara automatiskt

Spara projekt automatiskt

Som standard sparas projekt automatiskt var 15:e minut i Premiere Elements och de senaste fem versionerna av projektfilen lagras på hårddisken.

Du kan återställa till en tidigare sparad version när som helst. Att arkivera många versioner av ett projekt använder relativt lite diskutrymme, eftersom projektfiler är mycket mindre än källvideofiler. Det är bäst att spara projektfiler på samma enhet som programmet. Arkiverade filer sparas i Premiere Pro-mappen för automatiskt sparade filer.

Spara automatiskt var

Spara projekt automatiskt och ange hur många minuter det ska gå mellan varje spara-åtgärd.

Högsta antal projektversioner

Ange hur många versioner av en projektfil du vill spara. Om du till exempel skriver 10 sparar Premiere Elements de tio senaste versionerna.

Obs!

När du anger att du vill spara automatiskt med ett visst intervall sparas projekt i Premiere Elements automatiskt när projektfilen ändras.

Denna automatiska spara-åtgärd utförs oavsett om du sparar ändringarna manuellt eller inte. Tidigare utfördes detta inte om du sparade manuellt inom det angivna intervallet i Premiere Elements. Om systemet försätts i viloläge under en tid som sträcker sig förbi intervallinställningen tvingas en spara-åtgärd fram i Premiere Elements.

Hämtningsinställningar

Styr hur Premiere Elements överför video och ljud direkt från en bandenhet eller en kamera. (Inga av de andra projektinställningarna påverkar hämtning.) Innehållet på den här panelen beror på redigeringsläget. Om du hämtar DV-film använder du standardinställningarna för DV-hämtning. När DV/IEEE 1394-hämtning är det valda hämtningsformatet finns det inga tillgängliga alternativ, eftersom alternativen automatiskt anges till IEEE 1394-standarden. Ytterligare hämtningsformat och alternativ visas om du installerar andra program, till exempel program som ingår på ett hämtningskort som är certifierat för att vara kompatibelt med Premiere Elements.

Obs!

För P2 DVCPRO 50- och P2 DVCPRO HD-projekt är inställningen för hämtningsformat inte relevant, eftersom resurserna hämtas och spelas in direkt på P2-kortet som digitala filer av kameran.

Inställningar för enhetskontroll

I delen Enhetskontroll i dialogrutan Inställningar anger du de inställningar som ska användas i Premiere Elements för att styra en uppspelnings-/inspelningsenhet, som en videobandspelare eller en videokamera.

Inställningar för media

Rensa databas för mediecache

Premiere Elements skapar en mängd mellanliggande filer som används i projekt. Dessa kallas mediecache.

Du kan ange storleken på mediecachen för att rensa hårddisken kontinuerligt. Använd reglaget för cachestorlek för att öka eller minska storleken på mediecachen.

Klicka på Rensa nu för att rensa cachen. Aktivera Automatisk rensning en gång i månaden för att rensa filerna regelbundet.

Clear-Media-Cache
Rensa databas för mediecache

Inställningar för titlar

I delen Titlar i dialogrutan Inställningar kan du ändra de bokstäver som visas på panelen Formatprov och i Teckensnittsvisaren för titlar i Premiere Elements.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy