Användarhandbok Avbryt

Riktlinjer för att lägga till filer

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Riktlinjer för att lägga till videofiler

Du kan lägga till flera olika videofilformat i ett projekt. Importerade video- och sekvensfiler kan ha bildrutestorlekar på upp till 4 096 x 4 096 pixlar.

Innan du lägger till videofiler som du inte har spelat in själv bör du kontrollera att du kan visa dem utanför Adobe Premiere Elements. Om du dubbelklickar på en videofil öppnas vanligtvis ett uppspelningsprogram, t.ex. Windows Media Player eller QuickTime. (Se till att du har den senaste versionen av Windows Media Player.) Om du kan spela upp filen i uppspelningsprogrammet kan du oftast också använda den i Premiere Elements.

Obs! Om du vill spela upp VOB-filer (Video Object) använder du den dvd-spelare som följde med dvd-brännaren.

När du lägger till videofiler bör du tänka på följande:

MPEG-kompatibilitet

Du kan importera och spela upp en MPEG-fil med Adobe Premiere Elements om den uppfyller följande krav:

 • Filen måste ha ett format som stöds i Adobe Premiere Elements.

 • Den komprimerare som användes för att skapa filen måste vara kompatibel med expanderaren i Premiere Elements.

Kompatibilitetskraven för uppspelning av komprimerade filer är inte lika stränga som för redigering. MPEG-filer som spelas upp i Windows Media Player och QuickTime kan importeras och spelas upp i Premiere Elements om de uppfyller kompatibilitetskraven.

Obs! Första gången du importerar en MPEG-2-fil aktiveras komponenterna automatiskt i Adobe Premiere Elements, om du är ansluten till Internet. Om du inte är ansluten till Internet uppmanas du att aktivera MPEG-2-komponenten. Aktiveringsinstruktioner visas i dialogrutan Aktiverar komponent.

Återgivningskrav för AVI-filer av typ 1

Återge dessa filer innan du förhandsgranskar dem i DV-videokameran. Om du vill återge ett AVI-klipp av typ 1 lägger du till det på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Skapa en förhandsgranskningsfil av den delen av tidslinjen genom att trycka på Retur. Om klippet måste återges visas en röd linje ovanför klippet på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Skyddade dvd-filer

Om dvd-skivan är en kopieringsskyddad filmskiva kan du inte lägga till filerna.

Riktlinjer för att lägga till ljudfiler

När du lägger till ljudfiler i ett projekt anpassas de till den ljudsamplingsfrekvens som du har angett i dialogrutan Projektinställningar. Under den processen visas en förloppsindikator i det nedre högra hörnet av programfönstret. Du kan spela upp anpassat ljud direkt med hög kvalitet eftersom det är förenligt med allt annat ljud i projektet.

Som standard lagras anpassat ljud på platsen C:\Users\<användarnamn>.<domän>\AppData\Roaming\Adobe\common\. Du kan ändra standardplats för mediecachen genom att välja något av följande alternativ:

 • (Windows) Redigera > Inställningar > Virtuellt minne.

 • (Mac OS) Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Virtuellt minne.

Obs!

När du väl har anpassat ett ljudklipp behöver du inte anpassa det på nytt, om du inte tar bort motsvarande fil i mappen Mediecache. Om du tar bort anpassade ljudfiler återskapas de i Adobe Premiere Elements nästa gång du öppnar relaterade projekt.

När du lägger till ljudfiler bör du tänka på följande:

Stereo- och monofiler

Du kan lägga till många stereoljudfiler som kan öppnas i andra ljudspelare i projektet. När en stereoversion skapas av en monofil kopieras monokanalen till både den högra och vänstra kanalen i det nya stereospåret. I detta fall innehåller båda kanalerna samma information.

5.1-surroundljudfiler

Om du importerar klipp med 5.1-ljud läggs ett 5.1-kanalsljudspår till i projektet.

mp3- och WMA-filer

Format som mp3 och WMA är komprimerade med hjälp av en metod som reducerar den ursprungliga ljudkvaliteten en aning. Vid uppspelning av komprimerat ljud måste filens samplingsfrekvens expanderas och eventuellt ändras i Premiere Elements (precis som i de flesta videoredigeringsprogram). Komprimering kan försämra ljudkvaliteten.

Cd-filer

Om du vill lägga till ljud från en cd-skiva kopierar, eller rippar, du först ljudspåren till hårddisken med ett annat program. Detta kan du göra med Windows Media Player, som ingår i Windows XP. Du kan även använda Adobe Audition för att rippa cd-skivan med olika kvalitetsinställningar och utföra komplicerade ljudbearbetningsåtgärder på filen. Om du planerar att sända eller distribuera filmen måste du ha copyrighträttigheter eller ha licensierat copyrighträttigheter för cd-ljudet.

Internet-filer

Du kan hämta musik från Internet för dina projekt. WMA-filer (Windows Media Audio) och AAC-filer (QuickTime) kan ha förkodade inställningar som gör att de inte kan spelas upp i Premiere Elements.

Riktlinjer för att lägga till bildfiler

Som standard skalas bilder i Adobe Premiere Elements så att de passar projektets bildrutestorlek. Du kan åsidosätta detta och i stället lägga till filerna i den storlek med vilken de skapades. Du kan även ange standardlängd för alla bilder som du lägger till genom att ändra värdet i Allmänna inställningar.

Du kan lägga till stillbilder med bildrutestorlekar på upp till 4 096 x 4 096 pixlar. Skapa filer med samma bildrutestorlek eller med större bildrutestorlek än videon. Genom att välja rätt bildrutestorlek försäkrar du dig om att bilden inte förstoras i Adobe Premiere Elements. När du skalar upp en bild blir den ofta pixeliserad, så skapa därför den med en större bildrutestorlek än projektets. Om du exempelvis tänker skala upp en bild 200 % skapar du bilden med dubbelt så stor bildrutestorlek som projektet innan du lägger till den.

Obs!

Du kan också lägga till animeringar, som sparas som en sekvens med numrerade stillbildsfiler.

När du lägger till stillbildsfiler bör du tänka på följande:

Photoshop Elements-filer

Adobe Premiere Elements fungerar bra med bilder och videomallar som du skapar i Photoshop Elements.

JPEG-filer

Om du inte kan importera JPEG-filer till Adobe Premiere Elements kan du öppna dem i Photoshop Elements och spara om dem. Sedan kan du prova att importera dem igen.

TIFF-bilder

Du kan lägga till filer från Photoshop 3.0 eller senare. Premiere Elements saknar dock stöd för 16-bitars TIFF-bilder som skapats i Photoshop eller andra program. Tomma (genomskinliga) områden i Photoshop-filer med lager visas som genomskinliga i Premiere Elements, eftersom genomskinligheten lagras som en alfakanal.

RGB-läge

När du redigerar eller skapar stillbilder ser du till att göra allt arbete i RGB-läge. Mer information om färghantering finns i produktens användarhandbok. I RGB-läget skapas färger som är lämpliga för video.

Riktlinjer för att lägga till en animering eller stillbildssekvens

Bildrutorna i en animering ritas som grafik, och är därför inte scener från en verklig händelse som i en konventionell digital video. En sekvens med numrerade stillbildsfiler kan också läggas till och automatiskt kombineras till ett enda klipp i Adobe Premiere Elements, där varje numrerad fil motsvarar en bildruta. I vissa program, t.ex. Adobe After Effects, kan en numrerad sekvens av stillbilder genereras. Bilder i en stillbildssekvens kan innehålla lager. Sammanslagna bilder som ingår som en del i en sekvens. Information om lager och sammanslagning av lager finns i dokumentationen till det program filen skapades i.

Obs!

Om du ändrar standardlängden på stillbilder i dialogrutan Inställningar påverkas inte längden på stillbilder som ingår i en sekvens.

När du skapar tredimensionella bilder eller animeringar för användning i Premiere Elements använder du följande riktlinjer när så är möjligt:

 • Använd sändningssäkra färger. I de flesta program som du skapar animeringar i (t.ex. Adobe After Effects) kan du söka efter sändningssäkra färger. Mer information finns i programdokumentationen.

 • Använd pixelproportionerna och bildrutestorleken som anges i projektinställningarna i Premiere Elements.

 • Använd lämpliga fältinställningar som matchar projektet.

 • Du kan använda ett Adobe-program (till exempel Photoshop) för att skapa sekvensen. Välj Embed Project Link (Bädda in projektlänk) för att öppna sekvensen i programmet som användes för att skapa den. Välj till exempel en PSD-fil på panelen Projektresurser i Adobe Premiere Elements. Välj sedan Redigera > Redigera original för att öppna filen i Photoshop med de ursprungliga lagren intakta.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?