Riktlinjer för att lägga till videofiler

Du kan lägga till flera olika videofilformat i ett projekt. Importerade video- och sekvensfiler kan ha bildrutestorlekar på upp till 4 096 x 4 096 pixlar.

Innan du lägger till videofiler som du inte har spelat in själv bör du kontrollera att du kan visa dem utanför Adobe Premiere Elements. Om du dubbelklickar på en videofil öppnas vanligtvis ett uppspelningsprogram, t.ex. Windows Media Player eller QuickTime. (Se till att du har den senaste versionen av Windows Media Player.) Om du kan spela upp filen i uppspelningsprogrammet kan du oftast också använda den i Premiere Elements.

Obs! Om du vill spela upp VOB-filer (Video Object) använder du den dvd-spelare som följde med dvd-brännaren.

När du lägger till videofiler bör du tänka på följande:

MPEG-kompatibilitet

Du kan importera och spela upp en MPEG-fil med Adobe Premiere Elements om den uppfyller följande krav:

  • Filen måste ha ett format som stöds i Adobe Premiere Elements.

  • Den komprimerare som användes för att skapa filen måste vara kompatibel med expanderaren i Premiere Elements.

Kompatibilitetskraven för uppspelning av komprimerade filer är inte lika stränga som för redigering. MPEG-filer som spelas upp i Windows Media Player och QuickTime kan importeras och spelas upp i Premiere Elements om de uppfyller kompatibilitetskraven.

Obs! Första gången du importerar en MPEG-2-fil aktiveras komponenterna automatiskt i Adobe Premiere Elements, om du är ansluten till Internet. Om du inte är ansluten till Internet uppmanas du att aktivera MPEG-2-komponenten. Aktiveringsinstruktioner visas i dialogrutan Aktiverar komponent.

Återgivningskrav för AVI-filer av typ 1

Återge dessa filer innan du förhandsgranskar dem i DV-videokameran. Om du vill återge ett AVI-klipp av typ 1 lägger du till det på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Skapa en förhandsgranskningsfil av den delen av tidslinjen genom att trycka på Retur. Om klippet måste återges visas en röd linje ovanför klippet på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Skyddade dvd-filer

Om dvd-skivan är en kopieringsskyddad filmskiva kan du inte lägga till filerna.

Riktlinjer för att lägga till ljudfiler

När du lägger till ljudfiler i ett projekt anpassas de till den ljudsamplingsfrekvens som du har angett i dialogrutan Projektinställningar. Under den processen visas en förloppsindikator i det nedre högra hörnet av programfönstret. Du kan spela upp anpassat ljud direkt med hög kvalitet eftersom det är förenligt med allt annat ljud i projektet.

Som standard lagras anpassat ljud på platsen C:\Users\<användarnamn>.<domän>\AppData\Roaming\Adobe\common\. Du kan ändra standardplats för mediecachen genom att välja något av följande alternativ:

  • (Windows) Redigera > Inställningar > Virtuellt minne.

  • (Mac OS) Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Virtuellt minne.

Obs!

När du väl har anpassat ett ljudklipp behöver du inte anpassa det på nytt, om du inte tar bort motsvarande fil i mappen Mediecache. Om du tar bort anpassade ljudfiler återskapas de i Adobe Premiere Elements nästa gång du öppnar relaterade projekt.

När du lägger till ljudfiler bör du tänka på följande:

Stereo- och monofiler

Du kan lägga till många stereoljudfiler som kan öppnas i andra ljudspelare i projektet. När en stereoversion skapas av en monofil kopieras monokanalen till både den högra och vänstra kanalen i det nya stereospåret. I detta fall innehåller båda kanalerna samma information.

5.1-surroundljudfiler

Om du importerar klipp med 5.1-ljud läggs ett 5.1-kanalsljudspår till i projektet.

mp3- och WMA-filer

Format som mp3 och WMA är komprimerade med hjälp av en metod som reducerar den ursprungliga ljudkvaliteten en aning. Vid uppspelning av komprimerat ljud måste filens samplingsfrekvens expanderas och eventuellt ändras i Premiere Elements (precis som i de flesta videoredigeringsprogram). Komprimering kan försämra ljudkvaliteten.

Cd-filer

Om du vill lägga till ljud från en cd-skiva kopierar, eller rippar, du först ljudspåren till hårddisken med ett annat program. Detta kan du göra med Windows Media Player, som ingår i Windows XP. Du kan även använda Adobe Audition för att rippa cd-skivan med olika kvalitetsinställningar och utföra komplicerade ljudbearbetningsåtgärder på filen. Om du planerar att sända eller distribuera filmen måste du ha copyrighträttigheter eller ha licensierat copyrighträttigheter för cd-ljudet.

Internet-filer

Du kan hämta musik från Internet för dina projekt. WMA-filer (Windows Media Audio) och AAC-filer (QuickTime) kan ha förkodade inställningar som gör att de inte kan spelas upp i Premiere Elements.

Riktlinjer för att lägga till bildfiler

Som standard skalas bilder i Adobe Premiere Elements så att de passar projektets bildrutestorlek. Du kan åsidosätta detta och i stället lägga till filerna i den storlek med vilken de skapades. Du kan även ange standardlängd för alla bilder som du lägger till genom att ändra värdet i Allmänna inställningar.

Du kan lägga till stillbilder med bildrutestorlekar på upp till 4 096 x 4 096 pixlar. Skapa filer med samma bildrutestorlek eller med större bildrutestorlek än videon. Genom att välja rätt bildrutestorlek försäkrar du dig om att bilden inte förstoras i Adobe Premiere Elements. När du skalar upp en bild blir den ofta pixeliserad, så skapa därför den med en större bildrutestorlek än projektets. Om du exempelvis tänker skala upp en bild 200 % skapar du bilden med dubbelt så stor bildrutestorlek som projektet innan du lägger till den.

Obs!

Du kan också lägga till animeringar, som sparas som en sekvens med numrerade stillbildsfiler.

När du lägger till stillbildsfiler bör du tänka på följande:

Photoshop Elements-filer

Adobe Premiere Elements fungerar bra med bilder och videomallar som du skapar i Photoshop Elements.

JPEG-filer

Om du inte kan importera JPEG-filer till Adobe Premiere Elements kan du öppna dem i Photoshop Elements och spara om dem. Sedan kan du prova att importera dem igen.

TIFF-bilder

Du kan lägga till filer från Photoshop 3.0 eller senare. Premiere Elements saknar dock stöd för 16-bitars TIFF-bilder som skapats i Photoshop eller andra program. Tomma (genomskinliga) områden i Photoshop-filer med lager visas som genomskinliga i Premiere Elements, eftersom genomskinligheten lagras som en alfakanal.

RGB-läge

När du redigerar eller skapar stillbilder ser du till att göra allt arbete i RGB-läge. Mer information om färghantering finns i produktens användarhandbok. I RGB-läget skapas färger som är lämpliga för video.

Riktlinjer för att lägga till en animering eller stillbildssekvens

Bildrutorna i en animering ritas som grafik, och är därför inte scener från en verklig händelse som i en konventionell digital video. En sekvens med numrerade stillbildsfiler kan också läggas till och automatiskt kombineras till ett enda klipp i Adobe Premiere Elements, där varje numrerad fil motsvarar en bildruta. I vissa program, t.ex. Adobe After Effects, kan en numrerad sekvens av stillbilder genereras. Bilder i en stillbildssekvens kan innehålla lager. Sammanslagna bilder som ingår som en del i en sekvens. Information om lager och sammanslagning av lager finns i dokumentationen till det program filen skapades i.

Obs!

Om du ändrar standardlängden på stillbilder i dialogrutan Inställningar påverkas inte längden på stillbilder som ingår i en sekvens.

När du skapar tredimensionella bilder eller animeringar för användning i Premiere Elements använder du följande riktlinjer när så är möjligt:

  • Använd sändningssäkra färger. I de flesta program som du skapar animeringar i (t.ex. Adobe After Effects) kan du söka efter sändningssäkra färger. Mer information finns i programdokumentationen.

  • Använd pixelproportionerna och bildrutestorleken som anges i projektinställningarna i Premiere Elements.

  • Använd lämpliga fältinställningar som matchar projektet.

  • Du kan använda ett Adobe-program (till exempel Photoshop) för att skapa sekvensen. Välj Embed Project Link (Bädda in projektlänk) för att öppna sekvensen i programmet som användes för att skapa den. Välj till exempel en PSD-fil på panelen Projektresurser i Adobe Premiere Elements. Välj sedan Redigera > Redigera original för att öppna filen i Photoshop med de ursprungliga lagren intakta.

Knapp

testa

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy