Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Den guidade redigeringen gör att du lätt lär dig Adobe Premiere Elements och förvandlar dina videoklipp till professionellt redigerade filmer.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Anm: Vi rekommenderar att du använder ett videoklipp med minst 60 FPS eller mer. Allt under 60 FPS kan resultera i att videon inte spelas upp jämnt.

Lägg till en effekt för långsam och snabb rörelse

Den här guidade redigeringen visar hur du kan förbättra videofilmer med en långsam rörelseeffekt.

Följ de här stegen när du vill skapa en video med en långsam rörelseeffekt:

1. Klicka på Lägg till media för att importera videoklippet som du vill arbeta med.
    Hoppa över det om videon redan finns på tidslinjen.

2. Välj alternativet för att importera media och välj klippet.

3. Klicka på Guidad > Skapa en långsam eller snabb rörelseeffekt.

slomo

Ett meddelande om guidad redigering visas. Du kan komprimera/expandera informationsfönstret. Klicka på Nästa när du vill gå till nästa steg i den guidade redigeringen.

4. Klicka på Verktyg i åtgärdsfältet och välj verktyget Tidsförändring på verktygspanelen.

5. Flytta indikatorn för aktuell tid till den punkt där du vill ändra hastigheten på klippet.

6. Klicka på Lägg till tidszon i åtgärdsfältet.

7. Dra handtagen på zonens sidor för att justera den valda tidszonen.

timezone

8. Flytta skjutreglaget för att ange uppspelningshastighet. Du kan välja om du vill öka hastigheten eller minska den. Välj alternativ för mjuk inledning och avslutning om det behövs.

PlaySpeed

9. Klicka på Klar när du vill titta på videofilmen med tidsförändringseffekten.

Anm: Tidsförändringseffekten används endast på videon medan ljudet spelas upp med den vanliga hastigheten. Det innebär att ljudet kan bli osynkroniserat om klippets hastighet ändras mycket.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy