Använda färg på titelobjekt

I dialogrutan Färgegenskaper kan du ange färg för alla objekt eller objektgrupper, som du skapar på monitorpanelen. Dialogrutan Färgegenskaper innehåller kontroller för att ställa in färg, linje, fyllning och skugga för ett objekt. Menyn Övertoning innehåller alternativ för hur en fyllnings- eller linjefärg används. Beroende på vilken typ av övertoning du väljer kan ytterligare färgsteg visas så att du kan välja olika färger för olika delar av övertoningen.

ti_color_properties_cp
Dialogrutan Färgegenskaper

A. Färgväljaren B. Färgspektrum C. Stegkontroll för övertoning 

Du kan spara en kombination av färgegenskaper som ett format. Format visas som miniatyrer på formatfliken på panelen Justera. Du kan klicka på dem för att använda dem för objekt. Med hjälp av format är det lättare att skapa konsekvent utformade titlar i ett projekt.

Ställa in fyllningen

Du kan använda dialogrutan Färgegenskaper för att ange ett objekts fyllning. Ett objekts fyllningsegenskap definierar området inom konturerna för objektet. Egenskapen definierar utrymmet i ett grafiskt objekt eller inom konturen för varje tecken i ett textobjekt.

Obs!

Rutan Fyllning i dialogrutan Färgegenskaper aktiveras bara om du för objektet har använt ett förinställt format på fliken Format på panelen Justera. Dessa format innehåller fyllningar och linjer som du kan redigera.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Välj ett objekt som innehåller en fyllning. (Klicka vid behov på ett format på fliken Format på panelen Justera för att använda det för objektet.)

  Obs!

  Alla förinställda format i Format innehåller en fyllning, utom formatet i det övre vänstra hörnet av panelen.

 3. Klicka på knappen Färgegenskaper på fliken Text på panelen Justera.
 4. Markera rutan Fyllning i dialogrutan Färgegenskaper.
 5. Välj en övertoningstyp för fyllningen på menyn Övertoning.

  Obs!

  Kontrollerna för färgsteg visas om du väljer Linjär övertoning, Radiell övertoning eller 4-färgsövertoning. Du kan klicka på varje steg och välja en separat färg för varje.

 6. Gör något av följande för att ange en färg:
  • Klicka på rutan för Ingen färg om du vill att fyllningen ska vara genomskinlig.

  • Klicka på den vita rutan för att ställa in färgen till 100 % vit.

  • Klicka på den svarta rutan om du vill ställa in färgen till 100 % svart.

  • Om du vill ange en nyans klickar du på den färg du vill ha i det rektangulära färgspektrumet och anger sedan exakt färg genom att klicka på färgväljaren ovanför spektrumet.

  • Om du vill ange färg direkt med numeriska värden anger du värdena för R, G och B genom att dra dem eller genom att klicka och skriva in värdena.

Ställa in linjetyp

Använd dialogrutan Färgegenskaper för att ange ett objekts linjetyp eller kontur om du har använt en stil som innehåller en linjetyp.

Obs!

Rutan Linje i dialogrutan Färgegenskaper aktiveras bara om du för objektet har använt ett förinställt format på fliken Format på panelen Justera.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Välj ett objekt som innehåller en linje. (Klicka vid behov på ett format på panelen Justera.)

  Obs!

  Alla förinställda format på panelen Format innehåller en linje, utom formatet i det övre vänstra hörnet av panelen.

 3. Klicka på knappen Färgegenskaper på panelen Justera eller högerklicka/Ctrl-klicka på objektet och välj Färgegenskaper.
 4. Markera rutan Linje.
 5. Välj önskad linje på menyn Linje. (Inte alla linjer har flera linjealternativ.)
 6. Ange linjens tjocklek i pixlar vid Linjevikt.
 7. Välj en övertoningstyp för fyllningen på menyn Övertoning.

  Obs!

  Kontrollerna för färgsteg visas om du väljer Linjär övertoning, Radiell övertoning eller 4-färgsövertoning. Du kan klicka på varje steg och välja en separat färg för varje.

 8. Gör något av följande för att ange en färg:
  • Klicka på rutan Ingen färg om du vill att linjen ska vara genomskinlig.

  • Klicka på den vita rutan för att ställa in färgen till 100 % vit.

  • Klicka på den svarta rutan om du vill ställa in färgen till 100 % svart.

  • Om du vill ange en nyans klickar du på den färg du vill ha i det rektangulära färgspektrumet och anger sedan exakt färg genom att klicka på färgväljaren ovanför spektrumet.

  • Om du vill ange färg direkt med numeriska värden anger du värdena för R, G och B genom att dra dem eller genom att klicka och skriva in värdena.

Övertoningstyper

Du kommer åt övertoningstyper genom att välja ett titelobjekt på monitorpanelen och sedan klicka på knappen Färgegenskaper på panelen Justera.

Heltäckande

Skapar en fyllning med en enhetlig färg.

Linjär övertoning, Radiell övertoning

Med Linjär övertoning skapas en fyllning med linjär övertoning och två färger. Med Radiell övertoning skapas en fyllning med cirkelformad övertoning och två färger.

Den inledande och avslutande övertoningsfärgen visas i vänster respektive höger ruta eller färgsteg. Markera ett färgsteg innan du väljer dess färg. Dra färgstegen för att justera övergången mellan färgerna så att den blir jämn.

Alternativet Vinkel (endast tillgängligt för Linjär övertoning) anger övertoningens vinkel. Med alternativet Invertera inverteras färgstegen. Med alternativet Upprepa (endast tillgängligt för radiell övertoning) anges antalet gånger som övertoningsmönstret upprepas.

4-färgsövertoning

Skapar en övertoning med fyra färger, där en färg strålar ut från vart och ett av objektets hörn.

Fyra färgsteg anger de färger som utgår från vart och ett av objektets hörn. Markera ett färgsteg innan du väljer dess färg.

Avfasning

Lägger till en avfasad kant i bakgrunden. Färgen på objektet och avfasningen visas i den vänstra resp. högra färgrutan. Markera den ruta som du vill ändra innan du anger dess färg. Med alternativet Balans anger du det procenttal av avfasningen som skuggfärgen ska uppta.

Eliminera

Skapar en genomskinlig fyllning utan någon skugga. Om objektet innehåller en linje kan den vara synlig.

Spökbild

Skapar en genomskinlig fyllning med en skugga. Ange alternativ för skugga i dialogrutan Färgegenskaper.

Tips! Eliminera och Spökbild fungerar bäst med objekt som har skuggor och linjer.

Skapa skuggor

Du kan lägga till en skugga i alla objekt som du skapar på monitorpanelen. Med skuggor kan objektet få ett tredimensionellt utseende och det sticker ut mer från bakgrundsbilden. Om du till exempel lägger till skugga i text blir den mer lättläst när den läggs ovanpå en komplex bakgrundsbild.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett objekt och klicka sedan på knappen Färgegenskaper på panelen Justera.
 3. Välj Skugga i dialogrutan Färgegenskaper.
 4. Ange något av följande:

  Vinkel

  Anger skuggans vinkel i förhållande till objektet.

  Avstånd

  Anger det antal pixlar med vilket skuggan ska sträcka sig från objektet.

  Mjukhet

  Anger hur suddig eller skarp skuggan ska vara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy