Du skapar specialklipp med panelalternativen på panelen Projektresurser. De visas på panelen Projektresurser tillsammans med tillagda klipp.

Du kan skapa generella nedräkningsfilmer, färgkartor, 1-kHz-ton, svart video och färgade bakgrunder för ditt projekt. Använd specialklipp för att kalibrera videon eller enbart som en tagning.

Lägga till färgstaplar och en 1 kHz-ton

Du kan använda färgstaplar och 1 kHz-tonklipp tillsammans i början av videon. Färgstaplar är flerfärgade, lodräta staplar i början av sändningsvideoklipp och hjälper sändare att kalibrera färgen för en video.

1 kHz-tonen är en kort ton (frekvens 1 kHz) som sänds ut att justera ljudnivåer. Utsändarna ställer in den på en viss referensnivå och sedan ökas eller minkas ljudnivån för att matcha frekvensen. Eftersom vissa ljudarbetsflöden kalibreras på en särskild tonnivå, kan du anpassa tonnivån så att den stämmer överens med ljudarbetsflödet.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Staplar och ton.

Ett staplar-och-ton-klipp placeras på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

Skapa och lägga till ett svart videoklipp

Du kan lägga till svarta videoklipp för att skilja på olika filmer eller skapa pauser i en film. Du kan också använda ett svart videoklipp som titel.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Svart video.

Skapa en färgprojektionsyta för en bakgrund

Du kan skapa ett klipp som består av en projektionsyta med heltäckande färg, som du kan använda som heltäckande bakgrund för titlar eller animerade klipp.

Obs!

Ljust färgade projektionsytor kan användas som temporära bakgrunder för att du tydligare ska kunna se genomskinlighet när du justerar en transparenseffekt.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Färgprojektionsyta.
 3. Markera en färg i dialogrutan Färgväljaren och klicka på OK.

Ett färgprojektionsyteklipp placeras både på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

Ändra tonnivån för klipp

 1. Välj ett klipp på något av följande sätt:
  • Klicka på Nytt objekt i panelalternativen på panelen Projektresurser för att ange nivån för alla nya klippinstanser. Välj sedan alternativet Staplar och ton.

  • Om du vill ange nivån för endast en klippinstans markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

 2. Välj Klipp > Ljudalternativ > Ljudökning.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Klippförstärkning och klicka på OK:
  • Dra värdekontrollen åt vänster om du vill minska volymen eller åt höger om du vill öka den.

  • Markera värdekontrollen och skriv in ett tal för att öka eller minska volymen. Positiva tal ökar den. Negativa tal minskar den.

  • Alternativet Normalisera justerar toppamplituden i de valda klippen till det värde som angetts av användaren. Till exempel justeras ökningen med detta alternativ i ett klipp med en maximal amplitud av -6 dB till +6 dB. Kontrollera att Normalize All Peaks To (Normalisera alla spetsar till) ställs in på 0,0 dB.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy