Användarhandbok Avbryt

Skapa specialklipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Du skapar specialklipp med panelalternativen på panelen Projektresurser. De visas på panelen Projektresurser tillsammans med tillagda klipp.

Du kan skapa generella nedräkningsfilmer, färgkartor, 1-kHz-ton, svart video och färgade bakgrunder för ditt projekt. Använd specialklipp för att kalibrera videon eller enbart som en tagning.

Lägga till färgstaplar och en 1 kHz-ton

Du kan använda färgstaplar och 1 kHz-tonklipp tillsammans i början av videon. Färgstaplar är flerfärgade, lodräta staplar i början av sändningsvideoklipp och hjälper sändare att kalibrera färgen för en video.

1 kHz-tonen är en kort ton (frekvens 1 kHz) som sänds ut att justera ljudnivåer. Utsändarna ställer in den på en viss referensnivå och sedan ökas eller minkas ljudnivån för att matcha frekvensen. Eftersom vissa ljudarbetsflöden kalibreras på en särskild tonnivå, kan du anpassa tonnivån så att den stämmer överens med ljudarbetsflödet.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Staplar och ton.

Ett staplar-och-ton-klipp placeras på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

Skapa och lägga till ett svart videoklipp

Du kan lägga till svarta videoklipp för att skilja på olika filmer eller skapa pauser i en film. Du kan också använda ett svart videoklipp som titel.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Svart video.

Skapa en färgprojektionsyta för en bakgrund

Du kan skapa ett klipp som består av en projektionsyta med heltäckande färg, som du kan använda som heltäckande bakgrund för titlar eller animerade klipp.

Obs!

Ljust färgade projektionsytor kan användas som temporära bakgrunder för att du tydligare ska kunna se genomskinlighet när du justerar en transparenseffekt.

 1. Klicka på Projektresurser.
 2. Klicka på panelen Projektresurser på Nytt objekt i panelalternativen och välj sedan Färgprojektionsyta.
 3. Markera en färg i dialogrutan Färgväljaren och klicka på OK.

Ett färgprojektionsyteklipp placeras både på panelen Projektresurser och på tidslinjen i expertvyn.

Ändra tonnivån för klipp

 1. Välj ett klipp på något av följande sätt:
  • Klicka på Nytt objekt i panelalternativen på panelen Projektresurser för att ange nivån för alla nya klippinstanser. Välj sedan alternativet Staplar och ton.

  • Om du vill ange nivån för endast en klippinstans markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

 2. Välj Klipp > Ljudalternativ > Ljudökning.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Klippförstärkning och klicka på OK:
  • Dra värdekontrollen åt vänster om du vill minska volymen eller åt höger om du vill öka den.

  • Markera värdekontrollen och skriv in ett tal för att öka eller minska volymen. Positiva tal ökar den. Negativa tal minskar den.

  • Alternativet Normalisera justerar toppamplituden i de valda klippen till det värde som angetts av användaren. Till exempel justeras ökningen med detta alternativ i ett klipp med en maximal amplitud av -6 dB till +6 dB. Kontrollera att Normalize All Peaks To (Normalisera alla spetsar till) ställs in på 0,0 dB.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto