Дізнайтеся, як коригувати колір і тон в Adobe Camera Raw.

Гістограма та рівні RGB

Гістограма є представленням кількості пікселів кожного значення світності у зображенні. Гістограма, яка має ненульові значення для кожного значення світності, показує, що зображення використовує весь тональний діапазон. Якщо гістограма не використовує весь тональний діапазон, це відповідає неякісному зображенню, якому не вистачає контрасту. Гістограма з піком з лівої сторони вказує на відсікання тіней; гістограма з піком з правого боку вказує на відсікання світлих тонів.

Примітка.

Оберіть «Тіні» або «Світлі тони», щоб побачити на зображенні попереднього перегляду, які пікселі відсікаються. Детальну інформацію можна знайти в розділі Перегляд відсікання тіней або світлих тонів.

Одним із завдань коригування зображення є більш рівномірний розподіл значень пікселів по гістограмі зліва направо, якщо вони скупчилися з лівого або з правого боку.

Гістограма складається з трьох шарів кольору, що представляють червоний, зелений та синій канали. Якщо всі три канали перекриваються, виникає білий колір. Жовтий, пурпуровий і блакитний виникають, якщо перекриваються два канали RGB (жовтий є сумою червоного та зеленого каналів, пурпуровий є сумою червоного та синього, блакитний є сумою зеленого та синього каналів).

Після зміни параметрів діалогового вікна Camera Raw гістограма змінюється автоматично.

Під гістограмою (у вікні перегляду зображення) відображаються значення RGB пікселя, над яким розміщений вказівник.

Примітка.

Також можна використовувати інструмент «Колірна піпетка»  для розташування у зображенні перегляду до дев’яти колірних зразків. Під зображенням перегляду відображаються значення RGB. Щоб видалити колірну піпетку, клацніть на ній, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Для очищення колірних піпеток натисніть кнопку «Очистити піпетки».

Відображення значень RGB
Діалогове вікно Camera Raw відображає значення RGB для пікселя, що розміщений під вказівником.

Попередній перегляд відсікання світлих тонів і тіней

Відсікання відбувається, коли значення кольору пікселя вище, ніж найбільше значення, або менше, ніж найнижче значення, яке може бути представлене на зображенні. Значення, що відповідають надмірному засвіченню, відсікаються до білого кольору, а значення, що відповідають недостатньому засвіченню, – до чорного. У результаті зображення втрачає деталі.

 • Щоб переглянути, які пікселі відсікаються із залишком зображення попереднього перегляду, виберіть параметри «Тіні» або «Підсвічування» вгорі гістограми. Або ж натисніть «U», щоб переглянути відсікання тіней, та «O» щоб переглянути відсікання світлих тонів.
 • Щоб побачити лише пікселі, що відсікаються, натисніть Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час перетягування повзунків «Експозиція», «Відновлення» або «Чорні».

Змінення положення повзунків «Експозиція» та «Відновлення» дозволяє перетворювати колір зображення на чорний, а областей відсікання — на білий. Переміщення повзунка «Чорні» дозволяє перетворювати колір зображення на білий, а колір областей відсікання — на чорний. Кольорові області вказують на відсікання в одному каналі кольорів (червоного, зеленого, синього) або у двох каналах кольорів (блакитного, пурпурового, жовтого).

Примітка.

У деяких випадках відсікання відбувається через те, що колірний простір, з яким ви працюєте, має надто малу гаму. Якщо є відсікання, розгляньте можливість роботи у колірному просторі з більшим охопленням, такому як ProPhoto RGB.

Елементи керування балансом білого

Щоб налаштувати баланс білого, спочатку в зображенні потрібно визначити об’єкти, які мають бути нейтрально забарвленими (білими або сірими), а потім відкоригувати кольори, щоб зробити ці об’єкти нейтрально забарвленими. Білий або сірий об’єкт у сцені отримує свій відтінок за рахунок оточуючого освітлення або спалаху, використаного при зйомці. Під час використання інструмента «Баланс білого» для визначення об’єкта, який має бути білим або сірим, Camera Raw може визначати колір світла, у якому знято сцену, а потім автоматично налаштовуватися на освітлення сцени.

Колірна температура (у Кельвінах) використовується як міра освітлення сцени. Природні та люмінесцентні джерела світла дають світло з передбачуваним розподілом відповідно до їхньої температури.

Цифрова камера записує баланс білого у момент зйомки як частину метаданих. Зовнішній модуль Camera Raw зчитує це значення й робить його початковим параметром під час відкривання файлу в діалоговому вікні Camera Raw. Цей параметр зазвичай призводить до правильного або майже правильного значення колірної температури. Якщо баланс білого не є правильним, його можна відкоригувати.

Примітка.

Не всі відтінки є результатом неправильного балансу білого. Використовуйте редактор профілів DNG для виправлення відтінку, що лишився після коригування балансу білого. Див. Налаштування візуалізації кольору для камери у Camera Raw.

На вкладці «Основні» у діалоговому вікні Camera Raw є три елементи керування для корекції відтінку зображення.

«Баланс білого»

Camera Raw застосовує параметр балансу білого та змінює властивості «Температура» та «Відтінок» відповідно на вкладці «Стандартні». Використовуйте ці три елементи керування для точного налаштування балансу кольору.

Як світлина

Використовуються параметри балансу білого з камери, якщо вони є.

Авто

Обчислює баланс білого на основі даних зображення.

Файли Camera raw та DNG також мають такі параметри балансу білого: денне світло, хмарно, тінь, вольфрам, флуоресцентне світло та спалах.

Примітка.

Якщо Camera Raw не може розпізнати баланс білого камери, вибір «Як знімок» дасть ті ж результати, що й «Авто».

Температура.

Встановлює баланс білого до вказаного значення температури кольору. Зменшуйте значення «Температура» для корекції знімків, отриманих з меншою колірною температурою світла; зовнішній модуль Camera Raw зсуває кольори у синю область для компенсації низької колірної температури (жовтого відтінку) навколишнього світла. Навпаки, збільшуйте «Температуру» для корекції знімків, отриманих при більшій температурі кольору світла; кольори зображення стануть теплішими (жовтуватими) для компенсації вищої температури кольору (синього відтінку) навколишнього світла.

Примітка.

Діапазон та одиниці вимірювання температури та відтінку відрізняються у разі налаштування зображення TIFF або JPEG. Наприклад, Camera Raw дозволяє регулювати температуру для raw-файлів у діапазоні від 2000 до 50000 градусів за Кельвіном. Для файлів JPEG або TIFF Camera Raw намагається наблизити до реальності колірну температуру та баланс білого. Оскільки оригінальні значення вже змінені в даних пікселів у файлі, Camera Raw не може запропонувати справжню температурну шкалу за Кельвіном. У таких випадках замість температурної шкали використовується приблизна шкала від -100 до 100.

Корекція балансу білого
Корекція балансу білого

A. Рух повзунка температури направо коректує знімки, отримані з більш високою температурою кольору світла. B. Рух повзунка температури наліво коректує знімки, отримані з більш низькою температурою кольору світла. C. Фотографія після коригування температури кольору 

Відтінок

Встановлює баланс білого для компенсації зеленого або пурпурового відтінку. Зменшуйте «Відтінок» для додавання зелених тонів до зображення; збільшуйте «Відтінок» для додавання фіолетових.

Примітка.

Для швидкого налаштування балансу білого виберіть інструмент «Баланс білого»потім клацніть у вікні перегляду зображення на ділянці, яка має бути нейтрально сірою. Параметри «Температура» та «Відтінок» настроюються так, щоб вибраний колір став нейтральним (якщо це можливо). Клацаючи по білому, виберіть світлу ділянку, яка містить суттєву кількість білих деталей, а не дзеркальне підсвічування. Баланс білого можна скинути до значення «Як знімок», двічі клацнувши значок інструмента Баланс білого.

Налаштування тону

Тональний діапазон зображення можна налаштувати за допомогою елементів керування тоном на вкладці «Основні».

Якщо натиснути «Авто» у верхній частині секції елементів керування тоном на вкладці «Основні», Camera Raw проаналізує зображення та автоматично встановить елементи керування тоном.

Автоматичні настройки можна також застосувати окремо для кожного елемента керування тоном. Щоб застосувати автоматичне коригування до окремого елемента керування тоном, наприклад до «Експозиції» або «Контрастності», натисніть Shift і двічі клацніть на повзунку. Щоб повернути певний елемент керування тоном до вихідного значення, двічі клацніть на його повзунку.

У разі автоматичного коригування тону Camera Raw ігнорує будь-які коригування, виконані раніше на інших вкладках (наприклад, точні налаштування тону на вкладці «Криві тону»). Через це для отримання початкового наближення до найкращих параметрів для зображення спочатку потрібно застосовувати автоматичне коригування тону. Якщо під час зйомки ви навмисно робили знімки з різною експозицією, яку ви обережно налаштовували, то, скоріш за все, втрачати результати цієї роботи внаслідок застосування автоматичного коригування тону вам аж ніяк не захочеться. З іншого боку, завжди можна спробувати натиснути «Авто», а потім відмінити коригування, якщо вони не сподобалися.

Для перегляду зразків у програмі Adobe Bridge використовуються стандартні параметри зображення. Якщо до стандартних параметрів зображення потрібно включити автоматичне налаштування тону, виберіть «Застосовувати автоматичне налаштування тону» у розділі «Стандартні параметри зображення» параметрів модуля Camera Raw.

Примітка.

Під час порівняння зображень на основі їхніх зразків у програмі Adobe Bridge не встановлюйте прапорець «Застосовувати автоматичне налаштування тону», що є стандартним значенням. В іншому разі будуть порівнюватися зображення, які вже були відкориговані.

Під час виконання коригувань слідкуйте за кінцями гістограми або використовуйте перегляди відсікання світлих тонів і тіней.

Примітка.

Під час пересування повзунків елементів керування тоном утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) для перегляду того, як відсікаються світлі тони або тіні. Пересувайте повзунок доти, доки не помітите відсікання, потім потроху рухайте його назад. (Детальну інформацію можна знайти в розділі Перегляд відсікання тіней або світлих тонів.)

 • Для ручного налаштування тону перетягніть повзунок, введіть або виберіть значення у полі та натисніть стрілку вниз або вгору.
 • Для скидання значення до стандартного два рази клацніть на повзунку.

Примітка.

Елементи керування тоном, які містяться на панелі «Основні», залежать від використовуваної версії процесу — PV2012, PV2010 або PV2003, як уже раніше зазначалося.

Експозиція (все)

Регулює загальну яскравість зображення. Пересувайте повзунок, поки фотографія не набуде хорошого вигляду та потрібної яскравості. Значення експозиції задаються із кроками, еквівалентними значенням діафрагми (крапкам) на камері. Змінення параметра на +1,00 подібне до збільшення апертури на 1 позначку діафрагми. Аналогічно, змінення параметра на -1,00 подібне до зменшення апертури на 1 позначку діафрагми.

Контраст (все)

Збільшує або зменшує контраст зображення, в основному впливає на середні тони. У разі збільшення контрасту область від середніх тонів до темних стає темнішою, а область від середніх тонів до світлих стає світлішою. Тони зображення інверсно змінюються у міру зменшення контрастності.

Світлі тони (PV2012)

Коригує яскраві ділянки зображення. Перетягуйте повзунок ліворуч, щоб зробити світлі тони темнішими та відновити деталізацію освітлення. Перетягуйте повзунок праворуч, щоб зробити світлі тони яскравішими з мінімізацією відсікання.

Тіні (PV2012)

Коригує темні ділянки зображення. Перетягуйте повзунок ліворуч, щоб зробити тіні темнішими з мінімізацією відсікання. Перетягуйте повзунок праворуч, щоб зробити тіні яскравішими та відновити деталізацію тіней.

Білі (PV2012)

Коригує відсікання білого. Перетягуйте повзунок ліворуч, щоб зменшити відсікання світлих тонів. Перетягуйте повзунок праворуч, щоб збільшити відсікання світлих тонів. (Збільшення відсікання може вимагатися для дзеркального підсвічення, зокрема для металевих поверхонь.)

Чорні (PV2012)

Коригує відсікання чорного. Перетягуйте повзунок ліворуч, щоб збільшити відсікання чорного (більша кількість тіней відображається чорним). Перетягуйте повзунок праворуч, щоб зменшити відсікання тіней.

Чорні (PV2010 і PV2003)

Указує, які значення зображення відображатимуться чорним. Перетягуйте повзунок праворуч, щоб збільшити ділянки, які стануть чорними, іноді створюючи враження, що контрастність зображення збільшено. Найбільші зміни відбуваються у тінях, набагато менші зміни відбуваються у середніх і світлих тонах.

Відновлення (PV2010 і PV2003)

Намагається відновити деталі у світлих тонах. Camera Raw може реконструювати деякі деталі з областей, у яких один або більше колірних каналів відсікаються на білий.

Заливка світлом (PV2010 і PV2003)

Намагається відновити деталі у тінях, без освітлення чорного. Camera Raw може реконструювати деякі деталі з областей, у яких один або два колірних каналів відсікаються на чорний. Використання заливки світлом подібне до використання тіньової частини фільтра тіні/світла в програмі Photoshop або ефекту тіні/світла в програмі After Effects.

Яскравість (PV2010 і PV2003)

Настроює яскравість або темність зображення у більших межах, ніж цього можна досягти за допомогою властивості «Експозиція». Однак замість того, щоб відсікати світлі тони чи тіні зображення, параметр «Яскравість» стискає світлі тони та розширює тіні, коли повзунок рухається вправо. Часто для найкращого використання цього елемента керування потрібно спочатку настроїти усю шкалу тонів в параметрах «Експозиція», «Відновлення» та «Чорні», і тільки потім настроїти параметр «Яскравість». Великі зміни яскравості можуть впливати на відсікання світлих тонів або тіней, тому після настроювання «Яскравості» може виникнути бажання знову настроїти «Експозицію», «Відновлення» або «Чорні».

Докладніше: перегляньте навчальні відеороліки Що нового в Camera Raw від Мета Клосковскі (Matt Kloskowski) та Чому слід налаштувати Photoshop для відкриття JPG-файлів в Adobe Camera RAW від Тері Вайта (Terry White).

Точне налаштування кривих тону

Після внесення коригувань на вкладці «Основні» можна виконати точне налаштування зображень за допомогою елементів керування на вкладці «Крива тону». Криві тону відображають зміни, зроблені у шкалі тону зображення. Горизонтальна вісь відображає оригінальні значення тону зображення (вхідні значення), чорний зліва, з поступовим переходом до світліших значень направо. Вертикальна вісь відображає змінені значення тону (вихідні значення), чорний внизу, з поступовим переходом до світлого вгору.

Якщо точка кривої рухається догори, результатом буде світліший тон; якщо вона рухається донизу, в результаті отримуємо темніший тон. Пряма лінія під кутом 45 градусів указує на те, що змін у кривій тонального відгуку немає: оригінальні значення повністю відповідають вихідним значенням.

Використовуйте криву тону на вкладці «Параметричні» для налаштування значень певних тональних діапазонів зображення. Ділянки кривої, на які впливають властивості регіону («Світлі тони», «Світло», «Темні тони» або «Тіні»), залежать від розташування елементів поділу в нижній частині графіка. Властивості середнього регіону (темні та світлі тони) в основному впливають на середній регіон кривої. Властивості світлих тонів та тіней в основному впливають на кінці тонального діапазону.

 1. Для налаштування кривої тону виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Перетягуйте повзунки «Світлі тони», «Світло», «Темні тони» або «Тіні» на вкладеній вкладці «Параметричні». Ділянки кривої, на які впливають повзунки, можна розширювати або стискати шляхом перетягування елементів поділу уздовж горизонтальної осі графіка.
  • Перетягуйте точку кривої на вкладеній вкладці «Точкові». Під час перетягування точки вхідні та вихідні тональні значення відображаються під кривою тону.
  • Виберіть параметр у меню «Крива» на вкладеній вкладці «Точкові». Обраний параметр відображається на вкладці «Точкові», а не в параметрах вкладки «Параметричні». Значенням за замовчуванням є «Середній контраст».
  • Виберіть інструмент цільового коригування параметричної кривої на панелі інструментів і перетягніть його на зображення. Інструмент цільового коригування параметричної кривої коригує область кривої світлих тонів, підсвічування, темних тонів або тіней на основі значень зображення в місці клацання.

  Примітка.

  Інструмент цільового коригування не впливає на точкові криві.

Елементи керування параметрами «Чіткість», «Коливання» і «Насиченість»

Насиченість кольору для всіх кольорів можна вибрати за допомогою елементів керування «Чіткість», «Коливання» та «Насиченість» на вкладці «Основні». (Для налаштування насиченості конкретного діапазону кольорів використовуйте елементи керування на вкладці «HSL / Градації сірого».)

Чіткість.

Додає глибину зображенню, збільшуючи контраст, з найбільшим ефектом на середні тони. Ця настройка подібна до контурної різкості великого радіусу. Якщо використовується це налаштування, краще збільшити розмір зображення до 100% або більше. Щоб максимально збільшити ефект, збільшуйте значення параметра, доки не побачите гало по краях зображення, а потім трохи зменшіть значення параметра.

Резонанс.

Налаштовує насиченість так, щоб відсікання було мінімальним, оскільки кольори наближаються до повної насиченості. Ця настройка змінює насиченість усіх слабко насичених кольорів з невеликим ефектом на насичені кольори. Коливання також запобігає надмірному насиченню тілесних тонів.

Насиченість

Настроює насиченість усіх кольорів зображення від -100 (монохромне) до +100 (подвійна насиченість).

Елементи керування параметрами «HSL / Градації сірого»

Елементи керування вкладки «HSL / Градації сірого» можна використовувати для коригування окремих колірних діапазонів. Наприклад, якщо червоний об’єкт виглядає занадто яскравим, можна зменшити значення червоного на вкладці «Насиченість».

Перелічені нижче вкладки містять елементи керування для настроювання колірних компонентів в окремих колірних діапазонах.

Колірний тон

Змінює колір. Наприклад, для синього кольору неба (та всіх синіх об’єктів) відтінки відтінки можна змінювати від блакитного до пурпурового.

Насиченість

Змінює ступінь яскравості або чистоти кольору. Наприклад, колір неба можна змінити із сірого до насиченого синього.

Світність

Змінює яскравість колірного діапазону.

Якщо обрати «Конвертувати у градації сірого», відобразиться лише одна вкладка:

Змішування сірого

Використовуйте елементи керування на цій вкладці для визначення впливу кожного колірного діапазону на монохромну версію зображення.

Коригування кольору або тону за допомогою інструмента цільового коригування

Інструмент цільового коригування дозволяє здійснювати тональну та колірну корекцію безпосередньо на фотографії. За допомогою інструмента цільового коригування можна перетягнути курсор миші на блакитному небі вниз, щоб зменшити його насиченість, або, наприклад, перетягнути курсор вгору на червоній куртці, щоб підсилити насиченість тону.

 1. Щоб відкоригувати колір інструментом цільового коригування, клацніть його на панелі інструментів і виберіть необхідний тип корекції: «Тон», «Насиченість», «Світність» або «Змішування сірого». Потім перетягніть курсор миші на зображенні.

  Перетягування вгору або праворуч збільшує значення, а вниз або ліворуч — зменшує. Перетягування за допомогою інструмента цільового коригування може вплинути на повзунки декількох кольорів. З вибором інструмента змішування сірого за допомогою цільового коригування зображення перетворюється на зображення у градаціях сірого.

 2. Щоб відкоригувати криві тонів за допомогою інструмента цільового коригування , клацніть його значок на панелі інструментів і виберіть «Параметрична крива». Потім перетягніть курсор миші на зображенні.

  Інструмент цільового коригування параметричної кривої коригує область кривої світлих тонів, підсвічування, темних тонів або тіней на основі значень зображення в місці клацання.

  Примітка.

  Клавіша T дозволяє вибирати інструмент цільового коригування, який використовувався останнім.

Тонування зображень у градаціях сірого

Використовуйте елементи керування вкладки «Розділення тонів» для розфарбування зображень у градаціях сірого. Можна додати один колір по тональному діапазону, такому як сепія, або створити ефект розділення тонів, у якому різні кольори застосовуються до тіней та світла. Надмірно світлі та темні тони залишаються чорно-білими.

Також до кольорового зображення можна застосувати спеціальні процедури, наприклад крос-тріадні.

 1. Виберіть зображення у градаціях сірого. (Це може бути зображення, конвертоване у градації сірого за допомогою функції «Перетворити на градації сірого» вкладки «HSL / Градації сірого».)

 2. Настройте властивості «Тон» та «Насиченість» для тіней та світла на вкладці «Розділення тонів». Тон встановлює колір тону; насиченість встановлює величину результату.
 3. Настройте елемент керування «Баланс» для розподілення впливу елементів керування «Освітлення» та «Тіні». Додатні значення збільшують вплив елементів керування «Освітлення»; від’ємні значення збільшують вплив елементів керування «Тіні».

Редагування HDR-зображень у Camera Raw

У Camera Raw 7.1 або пізніших версіях програми можна працювати із 16-, 24- та 32-бітними зображеннями з плаваючою точкою, які часто називають зображеннями із широким динамічним діапазоном (HDR). У Camera Raw можна відкривати HDR-зображення форматів TIFF і DNG. Переконайтеся, що зображення створені у процесі версії 2012. Див. розділ Версії процесу в Camera Raw.

Для редагування HDR-зображень можна використовувати елементи керування, розташовані на вкладці «Основні». Елемент керування експозицією на вкладці «Основні» має розширений діапазон під час роботи з HDR-зображеннями (від +10 до -10).

Після завершення редагування натисніть кнопку «Готово» або «Відкрити зображення», щоб відкрити зображення у програмі Photoshop. Це зображення може відкритися як 16-бітне або 8-бітне, що залежить від настройок параметрів керування файлами.

Відкривання HDR-зображень у Camera Raw

 1. У Bridge виберіть зображення, а потім виберіть команди «Файл» > «Відкрити у Camera Raw». У mini-Bridge клацніть зображення правою кнопкою миші (або клацніть із натиснутою клавішею «Ctlr» на комп’ютері Macintosh) та виберіть команду «Відкрити за допомогою» > «Camera Raw».

Створення та редагування HDR-зображень у Photoshop та Lightroom 4.1

Створення та редагування HDR-зображень у Photoshop та Lightroom 4.1
Джуліана Кост (Julieanne Kost) показує, як створити 32-бітний файл на основі різних значень експозиції у Photoshop, а потім удосконалити колір і тональність зображення в Lightroom 4.1.
Julieanne Kost

Докладнішу інформацію про HDR-зображення див. у розділі Зображення із широким динамічним діапазоном довідки Photoshop.