Файли Camera Raw

Файл camera raw містить нестиснені, необроблені дані зображення в градаціях сірого із сенсора зображення цифрової камери, разом з інформацією про те, яким чином відбувалося захоплення зображення (метадані). Програма Photoshop® Camera Raw обробляє файли camera raw з використанням інформації про камеру та метадані зображення, щоб створити та обробити кольорове зображення.

Файли camera raw можна розглядати як фотонегатив. Файл можна обробити повторно в будь-який час, щоб досягти бажаних результатів за рахунок змін у балансі білого, тональному діапазоні, контрасті, насиченості кольорів та різкості. Після зміни зображення camera raw оригінальні дані camera raw зберігаються. Зміни зберігаються як метадані в допоміжному файлі, у базі даних або в самому файлі (у випадку формату DNG).

Якщо зі своєї камери ви знімаєте у JPEG, камера автоматично обробляє JPEG для покращення його вигляду та стиснення файлу. Зазвичай ці процеси контролювати можна лише незначною мірою. Зйомка у формат camera raw дає набагато більший рівень контролю, ніж зйомка у формат JPEG, оскільки camera raw не обмежує можливості обробки лише тими, які використовує камера. У програмі Camera Raw можна редагувати зображення JPEG та TIFF, але в такому разі ви будете редагувати пікселі, вже оброблені камерою. Файли camera raw завжди містять оригінальні, необроблені пікселі з камери.

Для зйомки зображень Camera Raw потрібно настроїти камеру на збереження зображень у власному форматі Camera Raw.

Примітка.

Формат Photoshop Raw (.raw) — це формат файлу для передачі зображень між програмами та комп’ютерними платформами. Не плутайте формати файлів Photoshop Raw і Camera Raw. Розширення файлів Camera Raw відрізняються залежно від виробника камери.

Цифрові камери захоплюють та зберігають дані camera raw з лінійною тоновою кривою відгуку (гама 1.0). Як фотоплівка, так і людське око мають нелінійний логарифмічний відгук на світло (гама більше 2). Необроблене зображення camera raw під час перегляду в градаціях сірого буде здаватися дуже темним, оскільки збільшення значення яскравості вдвічі буде для людського ока не таким суттєвим, як для фотосенсора й комп’ютера.

Список підтримуваних камер і детальну інформацію щодо Camera Raw можна знайти на веб-сторінці Підтримка RAW-файлів цифрових камер.

Список камер і відповідних версій модулів Camera Raw наведено в розділі Камери, що підтримуються Camera Raw.

Про Adobe Camera Raw

Програма Camera Raw підключається до Adobe After Effects® і Adobe Photoshop як зовнішній модуль, а також доповнює функціями програму Adobe Bridge. Camera Raw надає кожній із цих програм можливість імпортувати файли camera raw та працювати з ними. Програму Camera Raw можна також використовувати для роботи з файлами JPEG та TIFF.

Примітка.

Camera Raw підтримує зображення, ширина й довжина яких не перевищує 65000 пікселів, а розмір — 512 мегапікселів. Якщо в програмі Camera Raw відкрити зображення, що має схему кольорів CMYK, кольори будуть конвертовані в схему RGB. Список підтримуваних камер можна переглянути на сторінці Підтримка RAW-файлів цифрових камер.

Для відкривання файлів через діалогове вікно Camera Raw програми Adobe Bridge на комп’ютері потрібно встановити програму Photoshop або After Effects. Однак навіть якщо програма Photoshop або After Effects не встановлена, у програмі Adobe Bridge усе одно можна здійснювати попередній перегляд зображень та їхніх метаданих. Якщо з типом файлу зображення пов’язана інша програма, файл можна відкрити в цій програмі з Adobe Bridge.

Програма Adobe Bridge дозволяє застосовувати, копіювати та очищувати параметри зображення, а також здійснювати попередній перегляд файлів camera raw та метаданих, не відкриваючи їх у діалоговому вікні Camera Raw. Для попереднього перегляду програма Adobe Bridge генерує файл JPEG з використанням поточних параметрів зображення. Цей файл не є даними camera raw, які виглядають як дуже темне зображення в градаціях сірого.

Примітка. Значок застереження  з’являється під час перегляду мініатюр і попереднього перегляду зображення в діалоговому вікні Camera Raw за умови, якщо попередній перегляд було ініційовано на основі зображення Raw цифрової камери.

Можна змінити типові параметри, які Camera Raw використовує для конкретної моделі камери. У кожній моделі камери також можна змінити стандартні параметри для конкретного параметра ISO або конкретної камери (за серійним номером). Можна змінити параметри зображення та записати їх як стиль для використання з іншими зображеннями.

Коли для зміни (в тому числі вирівнювання та кадрування) зображення camera raw використовується програма Camera Raw, оригінальні дані зображення camera raw зберігаються. Зміни зберігаються або у базі даних Camera Raw (якщо метадані вбудовані до файлу зображення), або у допоміжному файлі XMP (файл метаданих, що супроводжує файл camera raw). Детальну інформацію див. у розділі Визначення місця збереження параметрів Camera Raw.

Після обробки та редагування файлу Camera Raw за допомогою зовнішнього модуля Camera Raw у мініатюрі зображення в Adobe Bridge з’являється значок .

Відкривши файл camera raw у Photoshop, можна записати зображення в інших форматах, таких як PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG або PBM. З діалогового вікна Camera Raw у Photoshop можна зберігати оброблені файли у форматах Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF або Photoshop (PSD). Хоча програма Photoshop Camera Raw може відкривати та редагувати файли camera raw, вона не може зберігати зображення у форматі camera raw.

Із появою нової версії Camera Raw цю програму можна буде оновити шляхом встановлення зовнішнього модуля. Наявність оновлень для програм Adobe можна перевірити за допомогою меню «Довідка» > «Оновлення».

Оскільки камери різних моделей зберігають зображення camera raw у багатьох різних форматах, дані цих форматів повинні оброблятися різним чином. Програма Camera Raw підтримує багато моделей камер і може обробляти багато форматів camera raw.

Примітка.

Якщо виникають проблеми з відкриттям файлів Camera Raw, зверніться до статті Чому моя версія Photoshop або Lightroom не підтримує мою камеру?

Інформація про формат Adobe Digital Negative (DNG)

Digital Negative (DNG) — це широко підтримуваний формат зберігання даних camera raw, який не є об’єктом власності. Документація з цього формату доступна широкому загалу. Розробники програмного та апаратного забезпечення використовують формат DNG, оскільки він дає широкі можливості обробки та архівування даних camera raw. Формат DNG також можна використовувати як проміжний формат зберігання зображень, які початково були захоплені в патентований формат camera raw.

Оскільки метадані DNG документовані публічно, програми для зчитування, такі як Camera Raw, не потребують специфічних даних для декодування та обробки файлів, створених камерами, що підтримують формат DNG. Якщо підтримка патентованого формату закінчується, користувачі можуть більше не мати доступу до зображень, збережених у цьому форматі, і зображення будуть втрачені назавжди. Оскільки документація на формат DNG відкрита, існує набагато більша вірогідність того, що через суттєвий проміжок часу програми все ще зможуть зчитувати зображення raw, збережені як файли DNG, і це робить DNG безпечнішим вибором для архівного зберігання.

Метадані змін, внесених до збережених у DNG-файлах зображень, можна вбудувати в сам файл DNG замість того, щоб зберігати їх у допоміжному файлі XMP або базі даних Camera Raw.

Файли Camera Raw можна перетворити на файли формату DNG за допомогою конвертера Adobe DNG або діалогового вікна Camera Raw. Для отримання додаткової інформації про формат DNG та програму-перетворювач конвертер DNG перейдіть на веб-сторінку продукту Digital Negative (DNG). Щоб отримати останню версію DNG Converter, перейдіть за посиланням на сторінку завантажень Adobe.

Обробка зображень із Camera Raw

Скопіюйте файли camera raw на жорсткий диск, впорядкуйте їх та конвертуйте у формат DNG (якщо є така необхідність).

Перш ніж робити будь-що із зображеннями у файлах camera raw, потрібно перенести їх з картки пам’яті камери, впорядкувати їх, дати їм зрозумілі назви та іншим чином підготувати до використання. Використовуйте команду «Отримати фотографії з камери» в Adobe Bridge для автоматичного виконання таких процедур.

Відкриття файлів зображення в Camera Raw.

Файли camera raw можна відкрити в програмі Camera Raw із програм Adobe Bridge, After Effects або Photoshop. Крім того, через модуль Camera Raw в програмі Adobe Bridge можна відкривати файли JPEG and TIFF.

Коригування кольорів.

Коригування кольорів включає регулювання балансу білого, тону та насиченості. Спочатку можна виконати більшість коригувань на вкладці «Основні», а потім скористатися елементами керування на інших вкладках для отримання точніших результатів. Якщо потрібно, щоб програма Camera Raw проаналізувала зображення й виконала приблизні тональні коригування, натисніть «Авто» на вкладці «Стандартні».

Для застосування параметрів, використаних для попереднього зображення, або для застосування стандартних параметрів для певної моделі камери, конкретної камери або для параметрів ISO, виберіть відповідну команду з меню «Параметри Camera Raw». (Див. Застосування збережених параметрів Camera Raw.)

Для перегляду навчального відео про неруйнівне корегування кольорів (тощо) фотографій у Camera Raw див. Неруйнівне редагування в Camera Raw.

Виконання інших коригувань і виправлення зображень.

Використовуйте інші інструменти та елементи керування діалогового вікна Camera Raw для виконання таких операцій, як підвищення різкості зображень, зниження шуму, виправлення дефектів об’єктивів, ретушування.

(Додатково) Збереження параметрів зображень як стилів або стандартних параметрів.

Для пізнішого застосування таких самих параметрів до інших зображень збережіть ці параметри як стиль. Щоб зберегти коригування як параметри, що будуть затосовуватися до всіх зображень з конкретної моделі камери, конкретної камери або конкретного значення ISO, збережіть параметри зображення як нові стандартні параметри Camera Raw. (Див. Збереження, скасування та завантаження параметрів Camera Raw.)

Встановлення параметрів робочих процесів Photoshop.

Встановіть параметри, які визначатимуть спосіб збереження зображень з Camera Raw і спосіб їх відкривання у Photoshop. Щоб налаштувати параметри робочого процесу, клацніть посилання під областю перегляду зображення в діалоговому вікні Camera Raw.

Збережіть зображення чи відкрийте його у Photoshop або After Effects.

Завершивши коригування зображення у Camera Raw, можна застосувати коригування до файлу camera raw, відкрити відкориговане зображення у Photoshop або After Effects, зберегти відкориговане зображення в іншому форматі або скасувати виконані коригування. Якщо відкрити діалогове вікно Camera Raw з After Effects, кнопки «Зберегти зображення» та «Готово» будуть недоступні.

 • Зберегти зображення Застосовує налаштування Camera Raw до зображень та зберігає їх копії у форматах JPEG, PSD, TIFF або DNG. Натисніть клавішу Alt (у Windows) або Option (в Mac OS) щоб пропустити діалогове вікно параметрів збереження в Camera Raw  та зберегти файли, застосовуючи останні використані параметри. (Див. Збереження зображень Camera Raw в іншому форматі.)
 • Відкрити зображення чи OK Відкриває копії файлів зображень Camera Raw (із застосованими налаштуваннями Camera Raw) у Photoshop або After Effects. Вихідний файл зображення camera raw при цьому не змінюється. Утримуйте клавішу Shift під час клацання пункту «Відкрити зображення» для того, щоб відкрити файл Raw у Photoshop як смарт-об’єкт. Параметри Camera Raw можна змінити будь-коли, двічі клацнувши шар «Смарт-об’єкт», який містить raw-файл.
 • Готово Закриває діалогове вікно Camera Raw та зберігає налаштування у файл бази даних Camera Raw, віртуальну копію файлу XMP або файл DNG.
 • Скасувати Скасовує налаштування, зазначені в діалоговому вікні Camera Raw.

Огляд діалогового вікна Camera Raw

Діалогове вікно Camera Raw
Діалогове вікно Camera Raw

A. Назва камери або формат файлу B. Перехід у режим «На весь екран» C. Гістограма. D. Вкладки коригування зображення E. Меню параметрів зображення і Camera Raw F. Повзунки коригування G. Параметри перегляду H. Параметри робочого процесу I. Рівні масштабування 

Примітка.

 • Деякі елементи керування (наприклад, посилання на параметри робочого процесу), що відображаються за відкриття діалогового вікна Camera Raw із програми Adobe Bridge або Photoshop, недоступні в разі відкриття діалогового вікна Camera Raw із програми After Effects.
 • Активувати функції автоматичного налаштування температури та відтінку можна, двічі клацнувши кнопкою миші з утримуванням клавіші Shift під час попереднього перегляду зображення.

 • Щоб відкрити меню параметрів Camera Raw, натисніть кнопку  у верхньому правому куті будь-якої вкладки коригування зображення. Деякі команди з цього меню також є в меню «Редагувати» > Develop Settings («Розробка налаштувань») в Adobe Bridge.

У Camera Raw існує чимало елементів керування масштабуванням.

 • Інструмент «Масштабування» 

  Якщо цим інструментом клацнути зображення попереднього перегляду, його масштаб збільшиться до наступного стандартного значення. Щоб зменшити масштаб до наступного нижчого значення, клацніть мишею, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS). Виділіть інструментом масштабування певну область на зображенні попереднього перегляду, щоб відобразити цю масштабовану область замість усього зображення. Для повернення до масштабу 100% два рази клацніть інструмент «Масштабування».

 • Інструмент «Рука» 

  Переміщує зображення у вікні перегляду, якщо зображення перегляду встановлене в масштаб більше 100%. Щоб тимчасово активувати інструмент «Рука» під час використання іншого інструменту, натисніть пробіл. Щоб змінити масштаб зображення попереднього перегляду відповідно до розміру вікна, двічі клацніть інструмент «Рука».

 • Виберіть рівень масштабування

  Виберіть параметр збільшення в меню або за допомогою кнопок вибору рівня масштабування.

Перегляд

Відображає зображення таким, яким воно буде після внесення коригувань, виконаних на поточній вкладці, і застосування параметрів, визначених на інших вкладках. Відключіть цей інструмент, щоб відобразити зображення з початковими настройками поточної вкладки в комбінації з параметрами інших вкладок.

Починаючи з версії 8.4 для Photoshop CC, Camera Raw пропонує вдосконалені налаштування попереднього перегляду, які дозволяють швидко порівняти зображення «До»/«Після» обробки:

 •  Збереження поточних параметрів як стану зображення «До»
  Перемикання між поточними параметрами та параметрами, збереженими як стан «До». Поточні параметри буде збережено як стан «До», і параметри, збережені раніше як стан «До», буде застосовано до зображення
   Виберіть режим для відображення попереднього перегляду
 • Відображення лише параметрів стану «Після», застосованих до зображення
 • Відображення параметрів станів «До» та «Після», застосованих відповідно до правої та лівої половини зображення
 • Відображення застосованих до зображення параметрів станів «До» та «Після», розташованих паралельно одне одному
 • Відображення параметрів станів «До» та «Після», застосованих відповідно до верхньої та нижньої частин зображення
 • Відображення застосованих до зображення параметрів станів «До» та «Після», розташованих вертикально для швидкого порівняння

RGB

Відображає значення червоного, зеленого та синього компонента пікселя, над яким розміщений вказівник у вікні перегляду зображення.

Тіні та світлі тони

Відображає відсікання тіней та світлих тонів за допомогою кнопок угорі гістограми. Відсічені тіні відображаються синім кольором, а відсічені світлі тони — червоним. Відсікання світлих тонів відображається, якщо відсічено будь-який з трьох каналів RGB (повне насичення, без деталей). Відсікання тіней відображається, якщо відсічено всі три канали RGB (чорний без деталей).

 

Вкладки коригування зображення у Camera Raw:

  Основні 

  Дають змогу коригувати баланс білого, насиченість кольорів і тональність.

  Крива тону 

  Тональність можна настроїти за допомогою параметричної кривої та точкової кривої.

  Деталізація 

  Підвищує різкість або знижує шум.

  HSL / Градації сірого 

  Колір можна точно настроїти за допомогою коригувань колірного тону, насиченості та світності.

  Розділення тонів 

  Дає змогу фарбувати монохромні зображення або створювати спеціальні ефекти в кольорових зображеннях.

  Корекція лінз об’єктива 

  Компенсує хроматичні аберації, геометричні деформації та віньєтування, що зумовлені об’єктивом камери.

  Ефекти 

  Імітує зернистість фотоплівки, а також дає змогу застосувати віньєтку після кадрування.

  Калібрування камери 

  Застосовуйте профілі камери до необроблених зображень, щоб виправити відтінки та відкоригувати ненейтральні кольори для компенсації поведінки сенсора зображення камери.

  Стилі 

  Зберігайте та застосовуйте набори коригування зображень як стилі.

  Знімки екрана 

  Створюйте версії фото, що записують його стан у будь-який момент у процесі редагування.

Попередній перегляд зображень

Навчальне відео: Порівняння коригувань у Camera Raw до та після

Навчальне відео: Порівняння коригувань у Camera Raw до та після
Infinite Skills

Робота з кешем Camera Raw у програмі Adobe Bridge

Під час перегляду файлів Camera Raw у програмі Adobe Bridge для мініатюр і попереднього перегляду використовуються стандартні або налаштовані користувачем параметри. У кеші Adobe Bridge зберігаються дані мініатюр файлів, метадані та відомості про файл. Кешування таких даних заощаджує час у разі повернення до вже переглянутої теки в програмі Adobe Bridge. Кеш модуля Camera Raw прискорює відкривання у ньому зображень і перебудовування попереднього перегляду в програмі Adobe Bridge у разі зміни параметрів зображення в Camera Raw.

Оскільки кеші можуть ставати дуже великими, може знадобитися видалити кеш Camera Raw або обмежити його розмір. Також кеш можна очистити або згенерувати заново, якщо є підозра на те, що він пошкоджений або застарілий.

Примітка.

Кеш Camera Raw зберігає дані про приблизно 200 зображень на кожен гігабайт виділеного для нього дискового простору. За замовчуванням кеш Camera Raw має максимальний обсяг 1 Гб. У налаштуваннях Camera Raw цей ліміт можна збільшити.

 1. В Adobe Bridge, виберіть «Редагувати» > «Уподобання Camera Raw» (у Windows) або «Bridge» > «Уподобання Camera Raw» (в Mac OS). Або ж відкрийте діалогове вікно «Camera Raw», натисніть кнопку «Відкрити діалогове вікно параметрів» .

 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Для зміни розміру кешу введіть значення «Максимальний розмір».
  • Щоб очистити кеш camera raw, натисніть кнопку Purge Cache («Очистити кеш»).
  • Для зміни розташування кешу Camera Raw натисніть кнопку «Вибрати розташування».

Робота з модулями Camera Raw і Lightroom

Модулі Camera Raw і Lightroom використовують однакову технологію обробки зображень, щоб забезпечити отримання узгоджених і сумісних результатів у різних програмах. Щоб коригування зображення, зроблені в модулі розробки Lightroom, можна було переглянути за допомогою модуля Camera Raw, зміни метаданих потрібно зберегти у форматі XMP у програмі Lightroom.

Коригування, виконані в програмі Camera Raw, також відображаються на панелях «Вміст» і «Перегляд» програми Adobe Bridge.

Щоб зміни, зроблені в Lightroom, можна було переглядати в програмі Camera Raw, а також щоб гарантувати, що зміни, зроблені в Camera Raw, можна буде переглянути в програмах Lightroom і Adobe Bridge, виконайте вказані нижче дії.

 1. В Adobe Bridge, виберіть «Редагувати» > «Уподобання Camera Raw» (у Windows) або «Bridge» > «Уподобання Camera Raw» (в Mac OS). Або ж відкрийте діалогове вікно «Camera Raw», натисніть кнопку «Відкрити діалогове вікно параметрів» .

 2. Виберіть «Зберегти параметри зображення у» > «Допоміжні файли .XMP» та зніміть прапорець «Ігнорувати допоміжні файли .XMP».
 3. Після застосування коригувань до фотографії в програмі Camera Raw збережіть їх за допомогою кнопки «Готово» або «Відкрити зображення».

Примітка.

Програма Camera Raw читає лише поточні параметри основного зображення в каталозі Lightroom. Коригування віртуальних копій недоступні та не відображаються в Camera Raw.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності