Een ondertekende pdf bewerken | Veelgestelde vragen

Als een pdf is ondertekend met een digitale ID of digitaal certificaat, is het bestand vergrendeld om wijzigingen van het document te voorkomen. Digitale ID's of certificaten die zijn gebruikt om pdf's te ondertekenen, worden gebruikt voor commerciële en juridische doeleinden, en worden in veel landen wettelijk geregeld.

Kan ik een pdf bewerken die ik heb ondertekend?

Als u de enige ondertekenaar bent, kunt u de handtekening verwijderen en het (bron)document bewerken.

Als u uw handtekening wilt verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Handtekening wissen.

Handtekening wissen

Als u een ondertekende pdf hebt ontvangen, kunt u vragen of de ondertekenaar de handtekening verwijdert en de pdf deelt, of een niet-ondertekend exemplaar van de pdf stuurt.

Is er een manier om de niet-ondertekende pdf op te halen en opnieuw te ondertekenen?

Als u de enige ondertekenaar bent, kunt u uw handtekening verwijderen en het document bewerken. Als het document door anderen is ondertekend, kunt u de initiatiefnemer vragen om een niet-ondertekend exemplaar of het brondocument met u te delen.

Wat als een pdf wordt vergrendeld na ondertekening?

In enkele gevallen kunnen u of de ondertekenaar besluiten om het document na ondertekening te vergrendelen. In dit geval wordt het document alleen-lezen en zijn verdere wijzigingen niet toegestaan. Er kan zelfs geen handtekening aan het document worden toegevoegd. De optie Document vergrendelen na ondertekening is nuttig als u de laatste of enige ondertekenaar bent. 

Document vergrendelen na ondertekening

In welke scenario's wordt een pdf vergrendeld?

Wanneer u een pdf ondertekent met uw digitale ID, wordt het bestand alleen-lezen voor andere gebruikers. Als u een pdf ontvangt die digitaal ondertekend is door anderen, kunt u het bestand ondertekenen maar niet bewerken.

Als de ondertekenaar besluit om het document te vergrendelen na ondertekening, wordt het document alleen-lezen voor iedereen, inclusief de ondertekenaar.

Wat doe ik als er meerdere handtekeningen zijn vereist en de pdf na de eerste handtekening wordt vergrendeld?

U kunt dan alleen de pdf opnieuw maken of de pdf bij de eigenaar opvragen. In het algemeen wordt de pdf vergrendeld voor bewerkingen maar niet voor ondertekenen, tenzij u of de eerste ondertekenaar de optie Document vergrendelen na ondertekening kiest tijdens het ondertekenen. 

Hoe u in de toekomst dergelijke kwesties beter kunt afhandelen.

Voordat u een pdf ondertekent, kunt u een exemplaar van het bestand opslaan. Tijdens het ondertekenen van de pdf wordt u ook gevraagd om het bestand op te slaan. U kunt een andere naam kiezen, zodat de oorspronkelijke pdf niet ondertekend blijft.

Als u verwacht dat anderen de pdf zullen onderteken, moet u niet de optie Document vergrendelen na ondertekening in het dialoogvenster Ondertekenen als of Document ondertekenen selecteren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?