Uw Adobe-teamlidmaatschap instellen en beheren. Lees hoe u teamleden en beheerders toevoegt of wijzigt, extra licenties aanschaft, de naam van het team wijzigt, apps distribueert met Creative Cloud Packager en meer.

Voordat u begint: welke Admin Console ziet u?

icon

We zijn druk geweest!

We werken er hard aan om uw ervaring te verbeteren. Daarom zijn we bezig over te stappen naar een nieuw ontwerp voor de Admin Console. Controleer welke console u gebruikt, zodat we u naar de juiste inhoud kunnen leiden.


 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Klik hieronder op de afbeelding die overeenkomt met uw versie om naar de juiste instructies te gaan.

  Admin Console voor teams en VIP
  Admin Console voor teams en VIP
  Adobe Admin Console
  Adobe Admin Console

Een teamlidmaatschap aanschaffen

In dit artikel vindt u alles wat u nodig hebt om er snel en eenvoudig voor te zorgen dat uw teamleden aan de slag kunnen. Lees hoe u een lidmaatschap aanschaft, gebruikers uitnodigt, licenties toewijst, beheerders toevoegt en meer.

U kunt deelnemen aan het VIP-programma via een leverancier of een teamproduct kopen op adobe.com.

Let op:

De Adobe ID die wordt gebruikt om het teamlidmaatschap aan te schaffen, wordt aangewezen als primaire beheerder. Alleen primaire beheerders kunnen uw creditcard- en factureringsgegevens bijwerken en de factuur afdrukken. U kunt ook meer beheerders toevoegen om uw team te beheren.

Meldingen met betrekking tot facturering en betaling worden per e-mail verzonden naar alle beheerders.

Opmerking:

Dit artikel is bedoeld voor teambeheerders. Als u een teamlid of eindgebruiker bent, raadpleegt u Adobe-teams voor eindgebruikers.

Uw team beheren

De licenties van uw Adobe-lidmaatschap beheren met het Value Incentive Plan (VIP). 3 minuten.

Toegang tot de Admin Console

Met de Admin Console kunt u uw account beheren. Gebruik de Admin Console om gebruikers toe te wijzen en uit te nodigen om lid te worden van uw team, zodat ze Adobe-apps en -services kunnen gebruiken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Als u licenties wilt sorteren op naam, product of status, selecteert u de betreffende kolom in de veldnamenrij.

  De Adobe Admin Console werkt het beste in de volgende browsers:

  •   Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 of hoger

  •   Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger

  •   Windows 7: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger

Licenties toewijzen aan gebruikers

Wanneer u licenties toewijst aan gebruikers, worden er door Adobe uitnodigingen verzonden naar deze gebruikers. Nadat gebruikers de uitnodigingen hebben geaccepteerd, worden door Adobe licenties toegewezen aan de gebruikers. U moet niet-toegewezen licenties beschikbaar hebben als u gebruikers wilt uitnodigen.

Een licentie aan één gebruiker toewijzen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Niet-toegekende licenties.

  Niet-toegewezen licenties
 2. Klik in de kolom Naam op Gebruiker toewijzen. Het dialoogvenster Gebruiker toewijzen wordt weergegeven.

 3. Voer het e-mailadres van de gebruiker in en klik op Gebruiker toewijzen. U kunt ook de naam van de gebruiker en een persoonlijk bericht toevoegen voordat u de uitnodiging verzendt. Als u een licentie toewijst aan een gebruiker, kunt u het e-mailadres typen. Als u de e-mailadressen wilt kopiëren en plakken, moet u Ctrl+V gebruiken in plaats van met de rechtermuisknop te klikken en Plakken te kiezen in het contextmenu.

  De uitnodiging wordt door Adobe per e-mail verzonden naar de gebruiker. Wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt door Adobe een licentie toegewezen aan de gebruiker.

  Opmerking:

  Aan teambeheerders worden standaard geen licenties toegewezen. Wijs een licentie toe aan uzelf om toegang te krijgen tot de Adobe-apps en -services.

Licenties aan meerdere gebruikers toewijzen

 1. Klik in de werkbalk bovenaan op Gebruikers toewijzen.

  Gebruikers toewijzen
 2. Voer e-mailadressen van gebruikers in. U kunt ook e-mailadressen plakken, maar gebruik in dat geval Ctrl/Command+V in plaats van de opdracht Plakken in het contextmenu.

  U kunt de e-mailadressen ook uploaden als een CSV-bestand, gescheiden door komma's of tabs.

  Gebruikers toewijzen

  Opmerking:

  Als u een CSV-bestand uploadt, zorg er dan voor dat het bestand alleen e-mailadressen bevat.

  CSV-bestand
 3. Klik op Gebruikers toewijzen.

  De uitnodiging wordt door Adobe per e-mail verzonden naar de gebruiker. Wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt door Adobe een licentie toegewezen aan de gebruiker.

Voorkomen dat spamfilters uitnodigingen tegenhouden

Als een eindgebruiker de uitnodiging niet heeft ontvangen, is de uitnodiging mogelijk onderschept door een spamfilter. U kunt dit probleem oplossen door uzelf een uitnodiging voor een licentie te sturen om te controleren of het e-mailbericht aankomt. Als het bericht niet aankomt, zorgt u dat @adobe.com op de lijst met goedgekeurde adressen staat.

Als u nog steeds problemen ondervindt, kunt u de technische ondersteuning van Adobe bellen. Ga naar de pagina Contact opnemen om aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er als een uitgenodigde gebruiker een actief Creative Cloud-lidmaatschap heeft?

Als een gebruiker al een Adobe ID heeft gekoppeld aan een individueel lidmaatschap van Creative Cloud, eLearning of Document Cloud (zoals Alle apps of een losse app), kan de gebruiker de uitnodiging accepteren en lid worden van het team met zijn of haar eigen Adobe ID. Klanten kunnen hun eigen individuele lidmaatschappen (die niet zijn gekoppeld aan een teamlidmaatschap) houden of annuleren.

4_1-CCI_2_CCT

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Als een gebruiker een uitnodiging om lid te worden van het team niet heeft geaccepteerd, kunt u de uitnodiging intrekken en opnieuw verzenden. De status van de uitnodiging wordt weergegeven op het tabblad Gebruikers in behandeling.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Gebruikers in behandeling om het tabblad Gebruikers in behandeling te openen.

 2. Klik op X en klik op Gebruiker verwijderen.

  6-8-removeUser-1

  De uitnodiging in behandeling wordt ingetrokken en de licentie is niet meer toegewezen. Deze niet-toegewezen licentie wordt verplaatst naar het tabblad Niet-toegewezen licenties en het aantal niet-toegewezen licenties wordt met 1 verhoogd.

 3. Nodig de gebruiker opnieuw uit en gebruik hiervoor de stappen in Een licentie aan één gebruiker toewijzen.

Gebruikers exporteren naar CSV

Klik in de werkbalk bovenaan op Exporteren naar CSV om het CSV-bestand te downloaden. Open het bestand om de lijst met gebruikers weer te geven.

Het CSV-bestand voor multibyte-talen openen in macOS

Gebruik voor multibyte-talen (Chinees, Japans, Koreaans) in Mac OS de volgende stappen om het gedownloade CSV-bestand te openen:

 1. Start Microsoft Excel en open een nieuwe werkmap.

 2. Kies Bestand > Importeren. Selecteer in het dialoogvenster Importeren de optie Tekstbestand en klik op Importeren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Een bestand kiezen het opgeslagen CSV-bestand en klik op Gegevens ophalen.

 4. Selecteer in de wizard Tekst importeren de optie Gescheiden, selecteer de betreffende multibyte-taal en klik op Volgende.

  Wizard Tekst importeren
 5. Schakel in het volgende scherm het selectievakje Komma in bij Scheidingstekens. Schakel alle andere selectievakjes uit en klik op Volgende.

 6. Klik in het volgende scherm op Voltooien. Klik op de laatste pagina Gegevens importeren op OK.

Een gebruiker zoeken

 1. Selecteer de juiste categorie in het navigatievenster aan de linkerkant.

 2. Voer in het zoekvak van de werkbalk bovenaan de naam van de gebruiker in. De zoekresultaten worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

Een gebruiker verwijderen

U kunt een gebruiker verwijderen uit uw team. Vervolgens kunt u de toegewezen licentie aan een andere gebruiker toewijzen.

 1. Selecteer de juiste categorie in het navigatievenster aan de linkerkant en klik op X om een gebruiker te verwijderen.

  Gebruikers verwijderen
 2. Klik op Gebruiker verwijderen.

  De licentie is nu niet meer toegewezen. Deze niet-toegewezen licentie wordt verplaatst naar het tabblad Niet-toegewezen licenties en het aantal niet-toegewezen licenties wordt met 1 verhoogd.

  Let op:

  Met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) worden de toegangsrechten voor alle bestanden van eindgebruikers in de cloudopslag bepaald. Wanneer u een gebruiker verwijdert uit een team, hebben de teambeheerder en alle andere teamleden alleen toegang tot de bestanden die zijn gedeeld door de betreffende gebruiker. Alle niet-gedeelde bestanden blijven ontoegankelijk.

Een licentie opnieuw toewijzen

U kunt een licentie opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker of een gebruiker verplaatsen naar een andere computer. Dit proces bestaat uit twee stappen:

 1. Een bestaande gebruiker verwijderen.
 2. Een licentie toewijzen aan een andere gebruiker.

Extra licenties aanschaffen

Als u het teamlidmaatschap koopt via Adobe.com, kunt u op elk moment extra licenties kopen. De extra licenties worden gefactureerd in de volgende factureringscyclus.

Als u licenties aanschaft via een leverancier, kunt u op elk moment licenties toevoegen. Om de transactie te voltooien, moet u echter wel binnen 30 dagen vanaf de verlengingsdatum voor facturering een order bij uw leverancier plaatsen. Als u de order niet binnen 30 dagen plaatst, kunt u geen licenties meer toevoegen en worden niet-betaalde licenties gedeactiveerd. Alle aanvullende licenties lopen tegelijk af op de oorspronkelijke verlengingsdatum.

Als u niet weet wie uw VIP-leverancier is, neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Gebruik de volgende stappen om extra licenties te kopen:

 1. Klik in de werkbalk bovenaan op Licenties toevoegen.

  Licenties toevoegen
 2. Selecteer het aantal licenties.

 3. Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm.

Licenties verwijderen

Voor een licentie geldt een verplichting van één jaar of naar rato van de resterende tijd tot de verlengingsdatum. Daarom moet u het toegezegde aantal licenties behouden tot aan de verlengingsdatum. Als u het teamlidmaatschap rechtstreeks hebt aangeschaft op Adobe.com, kunt u licenties verwijderen, maar hiervoor worden wel annuleringskosten in rekening gebracht. Neem contact op met de klantenondersteuning voor meer informatie.

Opmerking:

Als u het teamlidmaatschap hebt aangeschaft via een leverancier, kunt u na 14 dagen het lidmaatschap niet meer retourneren of annuleren en geen licenties verwijderen.

Beheerders toevoegen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Beheerders.

 2. Klik onder aan de tabel op de koppeling meer toevoegen.

  Beheerders toevoegen
 3. Voer het e-mailadres en de naam van de gebruiker in.

 4. Klik op Beheerder toevoegen.

  De status wordt weergegeven als In behandeling en de uitnodiging wordt per e-mail naar de betreffende gebruiker verzonden. De gebruiker moet de uitnodiging accepteren om het proces te voltooien.

De primaire beheerder wijzigen

Als u de eigenaar van uw teamaccount wilt wijzigen, moet de bestaande primaire beheerder de rechten overdragen aan een secundaire beheerder van het account. De optie om de primaire beheerder te wijzigen wordt alleen in de Admin Console weergegeven als u de huidige primaire beheerder van het account bent. Als u een secundaire beheerder van het teamaccount bent en de primaire beheerder niet beschikbaar is om de wijziging aan te brengen, moet u contact opnemen met de ondersteuning.

Als u een beheerder wilt benoemen tot de nieuwe primaire beheerder, moet u via de Admin Console een uitnodiging verzenden naar een bestaande secundaire beheerder. De uitgenodigde beheerder moet de uitnodiging en de voorwaarden en bepalingen accepteren. De uitgenodigde beheerder moet ook een betalingsmethode opgeven en moet dezelfde landinstellingen hebben als jij.

Een uitnodiging om primaire beheerder te worden versturen

Als u een uitnodiging naar een beheerder wilt sturen, voert u de volgende stappen uit als primaire beheerder:

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Ga naar het tabblad Beheerders.

 3. Klik op Wijzigen.

  Klik op Wijzigen naast de primaire beheerder

  Opmerking:

  Als u Wijzigen niet bij uw naam ziet staan, voegt u een beheerder toe aan uw team of neemt u contact op met de klantenondersteuning.

 4. Selecteer de naam van de beheerder in de lijst in het dialoogvenster Primaire beheerder wijzigen.

  Primaire beheerder wijzigen
 5. Klik op Wijzigen.

Wanneer u klaar bent, wordt een bericht hierover weergegeven. In de Admin Console verandert uw status in Wachten op verwijderen primaire status. De status van de beheerder die is uitgenodigd om de primaire beheerder te worden, verandert in Uitgenodigd om primair te worden.

Wachten op verwijderen primaire status

Opmerking:

Op dit punt kan de primaire beheerder de uitnodiging intrekken

De uitnodiging accepteren

Als secundaire beheerder voert u de volgende stappen uit nadat u de uitnodiging via e-mail hebt ontvangen:

 1. Als u de uitnodiging wilt accepteren, klikt u op de koppeling in de e-mail.

 2. Meld u aan bij de Admin Console.

 3. Lees de voorwaarden en bepalingen door en klik op Uitnodiging accepteren.

 4. Voeg de betalingsgegevens toe en klik op Bevestigen.

  Opmerking:

  U kunt ook de factureringsgegevens bijwerken via uw online Adobe ID-account.

Als het is gelukt, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven met de mededeling dat u nu de primaire beheerder voor uw team bent. De vorige primaire beheerder wordt nu een secundaire beheerder. Als de nieuwe primaire beheerder kunt u nu de vorige primaire beheerder verwijderen.

Succesbericht

De vorige primaire beheerder verwijderen

Als de nieuwe primaire beheerder voert u de volgende stappen uit om de vorige beheerder desgewenst te verwijderen.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Klik op de X voor de vorige primaire beheerder.

 3. Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Beheerder verwijderen uit dit team.

Uitnodiging in behandeling voor de primaire beheerder intrekken

Als u als een uitnodiging om de primaire beheerder te worden hebt verzonden naar een andere beheerder, kunt u de uitnodiging nog intrekken terwijl deze in behandeling is.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Klik op de X voor de beheerder met de status 'Uitgenodigd om primair te worden'.

 3. Selecteer Uitnodiging intrekken in het pop-upvenster dat verschijnt.

  Selecteer Uitnodiging intrekken
 4. Klik op Intrekken.

Teamnaam wijzigen

Als primaire of secundaire beheerder van uw teamaccount kunt u de naam van uw team wijzigen.

 1. Meld u aan bij www.adobe.com/nl en klik op Account beheren.

 2. Klik onder Lidmaatschappen en producten op Lidmaatschap beheren voor uw teamlidmaatschap.

 3. Als u de teamnaam wilt bewerken, klikt u op Bewerken en slaat u de wijzigingen op nadat u de naam van uw team hebt gewijzigd.

  Teamnaam wijzigen

Apps distribueren met Creative Cloud Packager

IT-beheerders kunnen met Adobe Creative Cloud Packager eenvoudig pakketten met apps en updates maken voor distributie binnen hun teams.

U kunt Creative Cloud Packager downloaden en toegang krijgen tot documentatie via het deelvenster Distributie.

Distributiegereedschappen

Zie Over Adobe Creative Cloud Packager voor meer informatie over Packager.

Account en lidmaatschap beheren

Voor vragen met betrekking tot uw account, betaling, facturen en lidmaatschap raadpleegt u de volgende onderwerpen:

Account

Betalingen en facturen

Lidmaatschappen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid