In dit artikel worden de fasen van de distributie samengevat:

 • Pakketten maken
 • Pakketten testen

Pakketten maken

Voordat u pakketten maakt, moet u:

 • Het artikel Pakketten maken lezen over het aanroepen en gebruiken van de Application Manager.
 • Weten waar Application Manager is geïnstalleerd op het beheersysteem.
 • Het artikel Planning voor distributie lezen en de planningsstappen nemen die in dat hoofdstuk worden beschreven.

Nadat u de planning helemaal hebt afgerond, maakt u de pakketten op basis van de informatie die u tijdens de planningsfase hebt vastgelegd.

Wanneer u klaar bent met het maken van de pakketten, moet u deze testen voordat u ze distribueert.

Pakketten testen

Voordat u de gemaakte pakketten overal distribueert, moet u de pakketten testen. U kunt pakketten het beste distribueren met het standaardhulpprogramma voor uw platform, Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) en/of Apple Remote Desktop (ARD).

 • Als u de distributie uitvoert met ARD, leest u het artikel Adobe-pakketten distribueren met ARD voor meer informatie.
 • Als u de distributie uitvoert met SCCM, leest u het artikel Adobe-pakketten distribueren met SCCM voor meer informatie.

Test uw pakket door het te installeren op een testsysteem via de volgende stappen:

 1. Stel uw testsysteem zo in dat de configuratie overeenkomt met een doelsysteem.

  Test uw pakket op een systeem dat voldoet aan de prestatie- en systeemvereisten voor de applicaties die u wilt installeren vanuit de pakketten. Dit systeem moet ongeveer dezelfde capaciteit hebben als de doelsystemen waarop u uw pakketten wilt distribueren.

  • Controleer of de productinstallatiemap waarnaar het distributiepakket verwijst, de juiste locatie heeft.
  • Maak het pakket beschikbaar op dezelfde manier als bij distributie op de doelsystemen.
 2. Roep het installatieprogramma aan op het testsysteem.

  Als u geen SCCM- of ARD-installatieprogramma hebt gemaakt, kunt u het MSI- of PKG-pakket op een van de volgende manieren aanroepen:

  • Rechtstreeks vanaf de opdrachtregel met de volgende opdracht voor een stille installatie:

  Windows

  msiexec.exe /i <pakketnaam>.msi /quiet

  Mac OS

  sudo installer -pkg <naam installatiepakket> -target /

  • Door de gebruikersinterface van het installatieprogramma als volgt te starten:

  Dubbelklik in Windows op het bestand setup.exe.

  Dubbelklik in Mac OS op het PKG-bestand.

 3. Controleer de logbestanden. 

  Het installatieprogramma maakt een logbestand waarin de stappen worden vastgelegd die zijn gevolgd, met de geretourneerde afsluitcode. Als dit logbestand al bestaat, voegt het programma de nieuwste resultaten eraan toe. Zie Installatielogbestanden en Foutberichten

 4. Test voor een installatiepakket de zojuist geïnstalleerde applicaties.

  • Controleer in de installatielocatie of de applicaties zijn geïnstalleerd.
  • Roep elke applicatie aan.
 5. (Optioneel) Voer voor een installatiepakket het verwijderprogramma voor pakketten uit op het testsysteem.

  Als u geen platformspecifiek verwijderprogramma hebt gemaakt, kunt u dit doen met het MSI-/PKG-pakket:

  • In Windows gebruikt u de MSI-installatie- of -verwijderingsopdracht:

  msiexec /uninstall <pakketnaam>.msi /quiet

  • In Mac OS gebruikt u de volgende opdracht:

  sudo installer -pkg <naam verwijderingspakket> -target /

  Controleer na afloop in de installatielocatie of de applicaties zijn verwijderd.

  Opmerking: Voor updatepakketten worden geen verwijderingspakketten gemaakt.

Installatielogbestanden

Wanneer u het gemaakte pakket installeert, schrijft het installatieprogramma van het platform (SCCM of ARD) logbestanden, zoals beschreven in de documentatie voor deze hulpprogramma's.

Het pakket dat u hebt gemaakt, installeert een clientversie van Application Manager op de clientcomputer, waarmee het installatieproces wordt beheerd. Wanneer u een installatie uitvoert met het distributiepakket, schrijven Application Manager en andere processen die worden aangeroepen deze logbestanden naar de clientcomputer:

1.

Voor een installatiepakket: <productnaam><tijdstempel>.log

Voor een updatepakket: <patchnaam><versie><tijdstempel>.log

 • Locatie in Windows: <Algemene Adobe-bestanden>\installer\
 • Locatie in Mac OS: /Bibliotheek/Logs/Adobe/Installers/

Tijdens een stille installatie genereert de distributie-engine die de componenten installeert, een gecomprimeerd logbestand met informatie over de voortgang en het resultaat van de installatie. Zoek in dit bestand naar fout- of succesberichten die zijn gerapporteerd tijdens de installatie van uw distributiepakketten.

Het bestand wordt genoemd naar het pakket dat wordt geïnstalleerd en wordt gecomprimeerd in een platformspecifieke indeling.

2.

oobelib.log

 • Locatie in Windows: %temp%
 • Locatie in Mac OS: ~/Bibliotheek/Logs/

3.

PDApp.log

 • Locatie in Windows:
  • Bij installatie met beheerdersrechten via SCCM: %windir%\Temp
  • Bij installatie met gebruikersrechten via SCCM: %temp%
 • Locatie in Mac OS: ~/Bibliotheek/Logs/

Foutberichten

Dit zijn de foutcodes die de distributiemanager kan schrijven naar het bestand PDApp.log:

0       Application installed successfully
1       Unable to parse command line
2       Unknown user interface mode specified
3       Unable to initialize ExtendScript
4       User interface workflow failed
5       Unable to initialize user interface workflow
6       Silent workflow completed with errors
7       Unable to complete the silent workflow
8       Exit and restart needed
9       Unsupported operating system version
10     Unsupported file system
11     Another instance running
12     CAPS database integrity error
13     Media optimization failed
14     Failed due to insufficient privileges
15     Media DB sync failed
16     Failed to load the deployment file
17     EULA acceptance failed
18     Bootstrapping for Adobe Application Manager failed. Zie hieronder voor bootstrapfouten.
19     Conflicting processes running
20     Install source path not specified or does not exist
21     Version of payload not supported by version of RIBS
22     Install directory check failed
23     System requirements check failed
24     Exit due to user-canceled workflow
25     Binary pathname exceeding operating system's MAX PATH limit
26     Media swap required in silent mode
27     Keyed files detected in target
28     Base product is not installed
29     Base product has been moved
30     Insufficient disk space to install the payload (completed with errors)
31     Insufficient disk space to install the payload (failed)
32     Patch is already applied
33     The product is not installed, cannot uninstall.
34     Payload information not found in Media_db
35     Some of the installer files are missing or invalid
36     Another MSI installation is alreday in progress
37     Validation failed
38     Unknown error


9999 Onherstelbare fout

De bootstrapper kan de volgende foutcodes schrijven naar het bestand PDApp.log:

BS_STATUS_SUCCESS  0  Bootstrapper ran successfully
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Any error in self-update mode
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Initializing bootstrapper object fails
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2  More than one instance is running
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  Any of the OS checks fail
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Registering callback fails
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Installing packages fails
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Copying file fails after installation
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Application launch fails
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Invalid command line arguments provided
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Deployment or manifest file is missing
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Admin privilege is required and is not there
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Problem parsing manifest
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  Error in PIM library usage
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  Any of the soft system checks fail
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Installation is cancelled
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Launch path is more than 200 characters
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999  Any other error
 

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid