Op het tabblad Pakketten in de Admin Console kunt u aangepaste pakketten maken. De workflow voor het maken van pakketten biedt nauwkeurige controle over welke applicaties zijn opgenomen in een pakket. U kunt ook instellingen opgeven zoals het doelplatform en de taal.

Op het tabblad Pakketten kunt u de volgende soorten pakketten maken:

Selfservicepakket:

Installeert de Adobe Creative Cloud desktop-app op de computers van gebruikers met beheerdersrechten. Zie Een selfservicepakket maken.

Beheerd pakket:

Hiermee kunt u bepalen welke applicaties en updates op de computers van gebruikers worden geïnstalleerd. Zie Een beheerd pakket maken.

Pakket met alleen Acrobat:

Als uw organisatie alleen Document Cloud-rechten in de Admin Console heeft, kunt u pakketten met alleen Acrobat maken.

Opmerking:

Als u pakketten wilt maken die producten bevatten die geen deel uitmaken van Creative Cloud of Document Cloud, zoals Adobe Captivate en Presenter, kunt u de beschikbare Adobe-sjablonen aanpassen. U kunt de procedures die in dit document worden beschreven, niet gebruiken.

Een selfservicepakket maken

Gebruik dit pakket als u uw gebruikers de volledige controle wilt geven over de Adobe-applicaties en -updates die ze kunnen downloaden en installeren. Als uw gebruikers geen beheerdersreferenties hebben om applicaties en updates te beheren, kunt u een selfservicepakket voor hen maken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

  De lijst met beschikbare pakketten wordt weergegeven.

  Lijst met pakketten
 2. Klik op Een pakket maken.

  Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u uw distributiemethode kunt kiezen.

  choose-self-service-package
 3. Kies Selfservicepakket en klik op Selecteren.

  De optie Pakket maken
 4. Voer een pakketnaam in en selecteer de gewenste opties:

  Platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning (32-bits of 64-bits). U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer.

  Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.

  Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Selecteer deze optie als u een pakket wilt maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

  Een map voor extensies maken en het opdrachtregelhulpprogramma Extension Manager opnemen: Deze optie maakt een submap in de pakketmap die u kunt gebruiken om extensies op te nemen die samen met het pakket moeten worden geïnstalleerd. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.

  Omleiden naar interne updateserver: Hiermee worden alle updates voor dit pakket omgeleid naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in Apps verpakken via de Admin Console.

 5. Klik op Pakket samenstellen.

  De pagina Pakketten wordt weergegeven. U kunt de voortgang van de samenstelling controleren in de lijst met pakketten.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload vanuit de Admin Console.

  Geldigheidsduur van selfservicepakket

  Voor bestaande pakketten kunt u in het detailvenster controleren hoe lang het pakket nog beschikbaar is in de Admin Console door te klikken op de rij van het pakket.

 6. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op uw computer om het pakket op te slaan.

 7. Als u het pakket later wilt downloaden en distribueren, klikt u op de pakketnaam in de lijst met pakketten en klikt u op Downloaden in het rechterdeelvenster.

Een beheerd pakket maken

Gebruik dit pakket als u meer controle wilt over de Adobe-applicaties en -updates die uw gebruikers kunnen installeren.

Opmerking:

Als u pakketten wilt maken die producten bevatten die geen deel uitmaken van Creative Cloud of Document Cloud, zoals Adobe Captivate en Presenter, kunt u de beschikbare Adobe-sjablonen aanpassen. U kunt de volgende procedure niet gebruiken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Klik op Een pakket maken.

  Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u uw distributiemethode kunt kiezen.

  Beheerd pakket kiezen
 3. Kies Beheerd pakket en klik op Selecteren.

  Een pakket configureren
 4. Selecteer de gewenste opties:

  Platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning (32-bits of 64-bits). U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer.

  Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.

  Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Selecteer deze optie als u een pakket wilt maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

  Deelvenster Apps tonen: Het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-applicatie voor eindgebruikers tonen/verbergen. Als u het deelvenster Apps in-/uitschakelt, worden de updates op de clientcomputers automatisch in-/uitgeschakeld.

  Toestaan dat niet-beheerders apps bijwerken en installeren: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers die geen beheerdersrechten hebben, via selfservice hun eigen applicaties en updates installeren en beheren.

  Remote Update Manager inschakelen: Selecteer deze optie als u het gebruik van Remote Update Manager wilt inschakelen. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Remote Update Manager voor meer informatie.

  Een map voor extensies maken en het opdrachtregelhulpprogramma Extension Manager opnemen: Deze optie maakt een submap in de pakketmap die u kunt gebruiken om extensies op te nemen die samen met het pakket moeten worden geïnstalleerd. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.

  Omleiden naar interne updateserver: Hiermee worden alle updates voor dit pakket omgeleid naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel Apps verpakken via de Admin Console.

  Installeren in aangepaste map: Installeert de apps in dit pakket in een aangepaste map. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel Apps verpakken via de Admin Console.

  Bestandssynchronisatie uitschakelen: Hiermee onderdrukt u de automatische synchronisatie van bestanden op clientsystemen. Dit is handig wanneer u pakketten installeert in een testomgeving waarin u de synchronisatie van bestanden wilt onderdrukken. Alleen beschikbaar voor onderwijsinstellingen.

 5. Klik op Volgende.

  Er wordt een venster weergegeven waarin u de applicaties kunt kiezen die u wilt toevoegen aan het pakket.

  Apps kiezen

  Opmerking:

  Als u een product toevoegt dat afhankelijke producten heeft, worden de afhankelijke producten automatisch toegevoegd. Als u bijvoorbeeld Photoshop CC toevoegt, worden Camera Raw CC en Adobe Viewer CC automatisch toegevoegd. U kunt de afhankelijke producten echter ook verwijderen.

 6. Klik op het plusteken naast de applicaties die u in het pakket wilt opnemen en klik daarna op Volgende.

 7. Voer in het venster Voltooien de naam in van het pakket dat u maakt.

  U kunt ook de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket controleren voordat u het pakket samenstelt.

 8. Klik op Pakket samenstellen.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload vanuit de Admin Console.

  Geldigheidsduur van beheerd pakket

  Voor bestaande pakketten kunt u in het detailvenster controleren hoe lang het pakket nog beschikbaar is in de Admin Console door te klikken op de rij van het pakket.

 9. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op uw computer om het pakket op te slaan.

 10. Als u het pakket later wilt downloaden en distribueren, klikt u ergens op de rij voor het vereiste pakket en klikt u vervolgens op Downloaden in de lade met pakketdetails.

Een pakket met alleen Acrobat maken

Als uw organisatie alleen Document Cloud-rechten in de Admin Console heeft, kunt u pakketten met alleen Acrobat maken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Klik op Een pakket maken.

 3. Voer een pakketnaam in en selecteer de gewenste opties.

  create-acrobat-only-package

  Platform:

  Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning (32 bits of 64 bits). U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer.

  Taal:

  Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.

  Remote Update Manager inschakelen:

  Selecteer deze optie als u het gebruik van Remote Update Manager wilt inschakelen. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Remote Update Manager voor meer informatie.

 4. Klik op Pakket samenstellen.

  De pagina Pakketten wordt weergegeven. U kunt de voortgang van de samenstelling controleren in de lijst met pakketten.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload vanuit de Admin Console.

  Geldigheidsduur van pakket met alleen Acrobat
 5. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op uw computer om het pakket op te slaan.

 6. Als u het pakket later wilt downloaden en distribueren, klikt u op de pakketnaam in de lijst met pakketten en klikt u op Downloaden in het rechterdeelvenster.

Pakketten maken met Creative Cloud Packager

U kunt Creative Cloud Packager gebruiken om aangepaste pakketten te maken wanneer u andere licenties dan licenties op naam nodig hebt, bijvoorbeeld licenties op serienummer.

Als u de Creative Cloud Packager wilt downloaden, meldt u zich aan bij de Admin Console en gaat u naar Pakketten > Gereedschappen en meldingen.

Kies Creative Cloud Packager

Klik onder Creative Cloud Packager op de downloadoptie voor het gewenste besturingssysteem.

De pakketten die met Creative Cloud Packager zijn gemaakt, worden niet vermeld op het tabblad Pakketten van de Admin Console.

Bekijk ook de systeemvereisten voordat u Creative Cloud Packager downloadt en installeert.

Zie Handboek over pakketten voor meer informatie over het maken en distribueren van pakketten.

Acrobat Customization Wizard gebruiken

Nadat u met de procedures die in dit document worden beschreven, pakketten hebt gemaakt die alleen Acrobat bevatten of pakketten waarvan Acrobat een van de producten is, kunt u de Adobe Customization Wizard gebruiken om uw pakket verder aan te passen.

Met de wizard kunt u Acrobat-functies en -apps in het installatieprogramma aanpassen of configureren voorafgaand aan de distributie binnen de organisatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid