Køb enhedslicenser til Creative Cloud til uddannelse

Med enhedslicenser kan institutioner, der deltager i Value Incentive Plan (VIP), få licens til software til en specifik computer, og brugerne behøver aldrig at logge på eller angive et serienummer for at få adgang til apps. Institutionerne kan købe enhedslicenser til Creative Cloud til uddannelse ved at tilmelde sig VIP via en autoriseret Adobe Uddannelse-forhandler eller via Adobe Business Direct.

Log ind på Admin Console

 1. Log ind på adobe.com/dk ved at klikke på Log på på den øverste globale navigationslinje og indtaste Adobe ID'et og den adgangskode, der er tilknyttet VIP-medlemskabet.

  Klik på Log ind

  Eller hvis du allerede er logget ind fra en anden side på adobe.com, skal du klikke på navnet på den øverste navigationslinje.

  Klik på navnet på den øverste navigationslinje
 2. Klik på Administrer team i navigationsruden eller pop op-menuen for at åbne Admin Console, hvor du kan administrere dine licenser.

  Efter køb af enhedslicenser til Creative Cloud til uddannelse får VIP-administratoren adgang til Admin Console for at kunne administrere enhedslicenserne og downloade Creative Cloud Packager.

  Bemærk! 

  Admin Console fungerer bedst i:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere
  • Win 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere

Administrer enhedslicenser

Hvis du vil se enhedslicenserne, skal du klikke på Alle under overskriften Enhedslicenser på den venstre navigationslinje. Antallet af købte, aktive og tilgængelige licenser vises efter produktinstallationsgruppe. Installationsgrupper består af specifikke købte produktlicenser. Hvis du f.eks. køber Creative Cloud Alle apps-licenser og enkelt app-licenser til Photoshop CC, genererer hver enkelt deres egen installationsgruppe.

Installationsværktøj

Pak og installer enhedslicenser

Gå til Installationsværktøjer for at downloade Creative Cloud Packager. Packager giver administratoren mulighed for at oprette installationspakker til implementering. Når der er oprettet en installationspakke, installerer administratoren pakken af produkter på computere i klasseværelserne eller laboratorierne ved hjælp af et installationsværktøj for virksomheder såsom Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Få mere at vide i Installation af Adobe-pakker med ARD og Installation af Adobe-pakker med SCCM. Få mere at vide om pakker og installation af enhedslicenser i Opret pakker med enhedslicenser.

Forsigtig:

Adobe anbefaler, at Creative Cloud-computerprogrammet ikke installeres på systemer, der bruger en enhedslicens. Der er et kendt problem med bestemte kontotyper, som kan forårsage, at licensen bliver fjernet fra systemet, når brugeren logger ud af Creative Cloud på computeren. Det er ikke et krav, men der kan forekomme uventede resultater, hvis brugerne logger ind og logger ud igen.

Aktiver en licens på en enhed

Administratorer kan ikke tildele en licens til en enhed direkte fra Admin Console. Enhedslicenser aktiveres baseret på princippet om første start, første licens – når den første app (f.eks. Photoshop eller Dreamweaver) startes på enheden, oprettes og aktiveres der en licens på enheden. Dette fortsætter, indtil alle købte licenser er i brug.

Enhederne skal oprette forbindelse til Adobe-servere for at blive aktiveret den første gang og derefter mindst en gang hver 99. dag indtil udgangen af abonnementsperioden.

Når en licens er aktiveret på en enhed, vises enhedsnavnet i Admin Console under installationsværktøjet i tillæg til antallet af licenser, der kan aktiveres.

Installationsværktøjer – Creative Cloud Alle apps

Deaktiver en enhedslicens

Deaktivering af en licens forhindrer adgang til et produktinstallationsværktøj på en bestemt enhed.

Alle vises under Enhedslicenser i den venstre navigationslinje. Vælg det specifikke installationsværktøj for at begynde processen med deaktivering.

Hvis du vil deaktivere en licens, skal du klikke på Deaktiver ud for den specifikke enhed. Der vises en pop op-menu for at bekræfte deaktivering.

Efter deaktivering af en licens på en enhed, vises den som en tilgængelig licens i produktinstallationsværktøjet og kan aktiveres på en anden enhed. Når den næste ikke-licenserede enhed starter en app fra dette installationsværktøj, bruges den tilgængelige licens.

Logfil for deaktiverede enheder

Når administratoren deaktiverer en licens på en enhed, vises en logpost i logfilen Deaktiverede enheder med produkt, enhedsnavn og licensens deaktiveringsdato. Hvis der ikke er nogen deaktiverede enheder, er denne logfil tom.

Genaktiver en licens

Hvis en tidligere deaktiveret enhed skal genaktiveres, har administratoren to muligheder.

 1. Tag licensen i brug igen ved at følge Pak og installer enhedslicenser ovenfor (sørg for, at den seneste version af Creative Cloud Packager er installeret). Brug denne proces, hvis:

    a. Creative Cloud til uddannelse er fjernet eller afinstalleret fra enheden

    b. Administratoren ønsker at installere et andet sæt apps end det, der i øjeblikket ligger på enheden

    c. Produktet ikke er blevet opdateret i et stykke tid

 2. Opret en ny licensfil. Denne valgmulighed er ideel i tilfælde, hvor et aktuelt installeret produkt skal udskiftes med en ny licensfil for samme produkt. Hvis Creative Cloud Alle apps f.eks. blev installeret og anvendt på enheden før deaktivering af licensen, skal der oprettes en ny Creative Cloud Alle apps-licensfil for enheden, og dermed er fuld geninstallation på enheden ikke nødvendig.

Forsigtig:

De filer, der findes i mapperne SLCache og SLStore, må ikke fjernes. Hvis de fjernes, kan det resultere i en inkonsekvent licenseringsinformationstilstand på værtscomputeren.

Når licensen er installeret igen, startes appen på enheden for at aktivere licensen. Når en licens er aktiveret, kan enheden og dens status ses i produktinstallationsgruppen i Admin Console.

Bemærk:

Hvis du oplever problemer med genaktivering, kan du se Genaktivering af arkiverede maskiner i enhedslicensering.

Midlertidige licenser

Hvis antallet af enheder med aktive licenser overstiger antallet af købte licenser, vises der en advarselsmeddelelse under Aktive licenser med statussen "Midlertidig" og udløbsdatoen. Administratoren har 60 dage fra aktivering af licensen til at omdanne midlertidige licenser til købte licenser ved at afgive en ordre til Adobe-repræsentanten. Administratoren kan også deaktivere eventuelle midlertidige licenser ved at følge Deaktiver en enhedslicens ovenfor. Hvis der ikke købes yderligere licenser, eller hvis de midlertidige licenser ikke deaktiveres ved udløbsdatoen, kan brugerne ikke få adgang til nogen af de apps, der er forbundet med denne licens.

Køb flere licenser

I øjeblikket kan administratoren ikke tilføje (købe) yderligere enhedslicenser via Admin Console. Hvis det ønskes at købe ekstra enhedslicenser, skal administratoren ringe til Adobe Business Direct på 800-443-8158 eller til en autoriseret Adobe Uddannelse-forhandler

Bemærk:

Knappen Tilføj licenser i Admin Console kan kun anvendes til at tilføje navngivne brugerlicenser. Disse er licenser, der er tildelt individuelle brugere, i modsætning til enhedslicenser, som er tildelt specifikke enheder.

Søg efter en enhed

 1. Klik på Alle under Enhedslicenser i den venstre navigationsrude.

 2. Skriv enhedsnavnet i søgefeltet på den øverste værktøjslinje. Søgeresultaterne vises i den højre rude.

Styring af administratorer

 1. Klik på Administratorer i den venstre navigationsrude for at åbne fanen Administratorer .

 2. Klik på linket + Tilføj flere nederst i tabellen.

 3. Indtast navnet og e-mailadressen på den person, der skal inviteres som administrator.

 4. Klik på Tilføj administrator.

 5. Status vises som afventende, og der sendes en e-mailinvitation til personen. Invitationen skal accepteres for at fuldføre processen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online